13040 Turnhout
Niet aangegeven is niet inbegrepen in aantal en %-berekening
         
Woningen naar bouwjaar en bewoners - 2011
Bouwjaar  Woningen % Woningen Bewoners % Bewoners
Vr 1919 2.854 14,0% 4.696 11,5%
 1919-1945 2.541 12,4% 5.404 13,2%
 1946 -1960 3.000 14,7% 6.318 15,5%
1961-1970 2.881 14,1% 5.929 14,5%
 1971-1980 3.251 15,9% 6.301 15,4%
 1981-1990 1.848 9,1% 3.973 9,7%
 1991-2000 2.226 10,9% 4.705 11,5%
 2001-2005 952 4,7% 1.797 4,4%
2006-2011 861 4,2% 1.724 4,2%
Totaal 20.414 100,0% 40.847 100,0%
         
Woningen naar bouwjaar voor en na jaartal
Bouwjaar  Jaar % Voor Jaar % Na
Vr 1919 1919 14,0% Begin 100,0%
 1919-1945 1945 26,4% 1.919 86,0%
 1946 -1960 1960 41,1% 1.946 73,6%
1961-1970 1970 55,2% 1.961 58,9%
 1971-1980 1980 71,2% 1.971 44,8%
 1981-1990 1990 80,2% 1.981 28,8%
 1991-2000 2000 91,1% 1.991 19,8%
 2001-2005 2005 95,8% 2.001 8,9%
2006-2011 2011 100,0% 2.006 4,2%
         
% zonder domicilie, aantal/domicilie, % niet voor wonen, collectief
  Woning zon-der domicilie Aantal per woning % niet voor wonen % andere/ collectief
Waarde 11,4% 2,3 1,9% 1,2%
         
Eigendom woningen en bewoning, aantal en % - 2011
  Woningen % Woning eigendom Bewoning % Bewon. eigendom
Door eigenaar 11.154 61,8% 26.895 65,3%
Huurwoning 6.859 38,0% 13.774 33,4%
And/Collectief 25 0,1% 509 1,2%
Totaal 18.038 100,0% 41.178 100,0%
         
Met of zonder Centr. Verwarm. - 2011    
  Woningen % met CV    
Centr. Verwarm. 14.072 85,3%    
Geen CV 2.433 14,7%    
Totaal 16.505 100,0%    
         
Aantal en % kamers, en minstens x kamers - 2011
  Aantal % Minstens %
1 kamer 133 0,8% 1 100,0%
2 kamers 259 1,5% 2 99,2%
3 kamers 1.155 6,6% 3 97,8%
4 kamers 3.630 20,8% 4 91,2%
5 kamers 4.544 26,0% 5 70,4%
6 kamers 3.745 21,4% 6 44,4%
7 kamers 2.150 12,3% 7 23,0%
8 kamers + 1.875 10,7% 8 of meer 10,7%
Totaal 17.491 100,0%