38008 De Panne
Niet aangegeven is niet inbegrepen in aantal en %-berekening
         
Woningen naar bouwjaar en bewoners - 2011
Bouwjaar  Woningen % Woningen Bewoners % Bewoners
Vr 1919 895 5,8% 1.155 10,9%
 1919-1945 2.261 14,8% 2.249 21,2%
 1946 -1960 1.156 7,6% 1.227 11,5%
1961-1970 1.728 11,3% 1.172 11,0%
 1971-1980 2.277 14,9% 1.110 10,4%
 1981-1990 3.395 22,2% 815 7,7%
 1991-2000 2.080 13,6% 1.343 12,6%
 2001-2005 757 4,9% 738 6,9%
2006-2011 756 4,9% 819 7,7%
Totaal 15.305 100,0% 10.628 100,0%
         
Woningen naar bouwjaar voor en na jaartal
Bouwjaar  Jaar % Voor Jaar % Na
Vr 1919 1919 5,8% Begin 100,0%
 1919-1945 1945 20,6% 1.919 94,2%
 1946 -1960 1960 28,2% 1.946 79,4%
1961-1970 1970 39,5% 1.961 71,8%
 1971-1980 1980 54,3% 1.971 60,5%
 1981-1990 1990 76,5% 1.981 45,7%
 1991-2000 2000 90,1% 1.991 23,5%
 2001-2005 2005 95,1% 2.001 9,9%
2006-2011 2011 100,0% 2.006 4,9%
         
% zonder domicilie, aantal/domicilie, % niet voor wonen, collectief
  Woning zon-der domicilie Aantal per woning % niet voor wonen % andere/ collectief
Waarde 65,7% 2,0 9,2% 1,0%
         
Eigendom woningen en bewoning, aantal en % - 2011
  Woningen % Woning eigendom Bewoning % Bewon. eigendom
Door eigenaar 3.209 61,1% 6.845 63,9%
Huurwoning 2.042 38,9% 3.758 35,1%
And/Collectief 5 0,1% 112 1,0%
Totaal 5.256 100,0% 10.715 100,0%
         
Met of zonder Centr. Verwarm. - 2011    
  Woningen % met CV    
Centr. Verwarm. 3.847 85,6%    
Geen CV 646 14,4%    
Totaal 4.493 100,0%    
         
Aantal en % kamers, en minstens x kamers - 2011
  Aantal % Minstens %
1 kamer 127 2,5% 1 100,0%
2 kamers 403 7,9% 2 97,5%
3 kamers 832 16,3% 3 89,6%
4 kamers 1.103 21,6% 4 73,4%
5 kamers 1.036 20,2% 5 51,8%
6 kamers 687 13,4% 6 31,6%
7 kamers 399 7,8% 7 18,2%
8 kamers + 530 10,4% 8 of meer 10,4%
Totaal 5.117 100,0%