56011 Binche
Niet aangegeven is niet inbegrepen in aantal en %-berekening
         
Woningen naar bouwjaar en bewoners - 2011
Bouwjaar  Woningen % Woningen Bewoners % Bewoners
Vr 1919 7.533 48,0% 15.270 47,0%
 1919-1945 2.257 14,4% 4.803 14,8%
 1946 -1960 1.462 9,3% 3.011 9,3%
1961-1970 1.038 6,6% 1.928 5,9%
 1971-1980 1.190 7,6% 2.317 7,1%
 1981-1990 792 5,0% 1.748 5,4%
 1991-2000 623 4,0% 1.555 4,8%
 2001-2005 351 2,2% 891 2,7%
2006-2011 444 2,8% 972 3,0%
Totaal 15.690 100,0% 32.495 100,0%
         
Woningen naar bouwjaar voor en na jaartal
Bouwjaar  Jaar % Voor Jaar % Na
Vr 1919 1919 48,0% Begin 100,0%
 1919-1945 1945 62,4% 1.919 52,0%
 1946 -1960 1960 71,7% 1.946 37,6%
1961-1970 1970 78,3% 1.961 28,3%
 1971-1980 1980 85,9% 1.971 21,7%
 1981-1990 1990 91,0% 1.981 14,1%
 1991-2000 2000 94,9% 1.991 9,0%
 2001-2005 2005 97,2% 2.001 5,1%
2006-2011 2011 100,0% 2.006 2,8%
         
% zonder domicilie, aantal/domicilie, % niet voor wonen, collectief
  Woning zon-der domicilie Aantal per woning % niet voor wonen % andere/ collectief
Waarde 10,4% 2,3 1,0% 1,4%
         
Eigendom woningen en bewoning, aantal en % - 2011
  Woningen % Woning eigendom Bewoning % Bewon. eigendom
Door eigenaar 9.420 67,7% 23.113 71,0%
Huurwoning 4.465 32,1% 8.980 27,6%
And/Collectief 24 0,2% 451 1,4%
Totaal 13.909 100,0% 32.544 100,0%
         
Met of zonder Centr. Verwarm. - 2011    
  Woningen % met CV    
Centr. Verwarm. 8.340 68,0%    
Geen CV 3.920 32,0%    
Totaal 12.260 100,0%    
         
Aantal en % kamers, en minstens x kamers - 2011
  Aantal % Minstens %
1 kamer 104 0,8% 1 100,0%
2 kamers 235 1,7% 2 99,2%
3 kamers 613 4,6% 3 97,5%
4 kamers 2.455 18,3% 4 92,9%
5 kamers 3.882 28,9% 5 74,7%
6 kamers 3.247 24,2% 6 45,8%
7 kamers 1.646 12,2% 7 21,6%
8 kamers + 1.260 9,4% 8 of meer 9,4%
Totaal 13.442 100,0%