21015 Schaarbeek
Niet aangegeven is niet inbegrepen in aantal en %-berekening
         
Woningen naar bouwjaar en bewoners - 2011
Bouwjaar  Woningen % Woningen Bewoners % Bewoners
Vr 1919 30.544 51,2% 70.439 55,8%
 1919-1945 14.340 24,0% 29.901 23,7%
 1946 -1960 4.045 6,8% 7.841 6,2%
1961-1970 4.810 8,1% 8.680 6,9%
 1971-1980 3.358 5,6% 5.122 4,1%
 1981-1990 750 1,3% 1.406 1,1%
 1991-2000 706 1,2% 1.049 0,8%
 2001-2005 736 1,2% 1.201 1,0%
2006-2011 410 0,7% 663 0,5%
Totaal 59.699 100,0% 126.302 100,0%
         
Woningen naar bouwjaar voor en na jaartal
Bouwjaar  Jaar % Voor Jaar % Na
Vr 1919 1919 51,2% Begin 100,0%
 1919-1945 1945 75,2% 1.919 48,8%
 1946 -1960 1960 82,0% 1.946 24,8%
1961-1970 1970 90,0% 1.961 18,0%
 1971-1980 1980 95,6% 1.971 10,0%
 1981-1990 1990 96,9% 1.981 4,4%
 1991-2000 2000 98,1% 1.991 3,1%
 2001-2005 2005 99,3% 2.001 1,9%
2006-2011 2011 100,0% 2.006 0,7%
         
% zonder domicilie, aantal/domicilie, % niet voor wonen, collectief
  Woning zon-der domicilie Aantal per woning % niet voor wonen % andere/ collectief
Waarde 21,3% 2,7 1,5% 0,9%
         
Eigendom woningen en bewoning, aantal en % - 2011
  Woningen % Woning eigendom Bewoning % Bewon. eigendom
Door eigenaar 17.667 37,9% 55.160 43,7%
Huurwoning 28.905 62,0% 70.028 55,4%
And/Collectief 62 0,1% 1.163 0,9%
Totaal 46.634 100,0% 126.351 100,0%
         
Met of zonder Centr. Verwarm. - 2011    
  Woningen % met CV    
Centr. Verwarm. 29.102 93,0%    
Geen CV 2.204 7,0%    
Totaal 31.306 100,0%    
         
Aantal en % kamers, en minstens x kamers - 2011
  Aantal % Minstens %
1 kamer 323 0,8% 1 100,0%
2 kamers 2.263 5,3% 2 99,2%
3 kamers 7.889 18,4% 3 94,0%
4 kamers 12.764 29,7% 4 75,6%
5 kamers 7.538 17,5% 5 45,9%
6 kamers 4.046 9,4% 6 28,4%
7 kamers 2.463 5,7% 7 19,0%
8 kamers + 5.688 13,2% 8 of meer 13,2%
Totaal 42.974 100,0%