46025 Temse
Niet aangegeven is niet inbegrepen in aantal en %-berekening
         
Woningen naar bouwjaar en bewoners - 2011
Bouwjaar  Woningen % Woningen Bewoners % Bewoners
Vr 1919 1.582 12,6% 3.337 11,8%
 1919-1945 1.601 12,7% 3.592 12,8%
 1946 -1960 1.222 9,7% 2.893 10,3%
1961-1970 1.411 11,2% 2.913 10,3%
 1971-1980 2.112 16,8% 4.392 15,6%
 1981-1990 961 7,6% 2.342 8,3%
 1991-2000 1.973 15,7% 4.725 16,8%
 2001-2005 584 4,6% 1.445 5,1%
2006-2011 1.118 8,9% 2.524 9,0%
Totaal 12.564 100,0% 28.163 100,0%
         
Woningen naar bouwjaar voor en na jaartal
Bouwjaar  Jaar % Voor Jaar % Na
Vr 1919 1919 12,6% Begin 100,0%
 1919-1945 1945 25,3% 1.919 87,4%
 1946 -1960 1960 35,1% 1.946 74,7%
1961-1970 1970 46,3% 1.961 64,9%
 1971-1980 1980 63,1% 1.971 53,7%
 1981-1990 1990 70,7% 1.981 36,9%
 1991-2000 2000 86,5% 1.991 29,3%
 2001-2005 2005 91,1% 2.001 13,5%
2006-2011 2011 100,0% 2.006 8,9%
         
% zonder domicilie, aantal/domicilie, % niet voor wonen, collectief
  Woning zon-der domicilie Aantal per woning % niet voor wonen % andere/ collectief
Waarde 9,2% 2,5 1,6% 1,4%
         
Eigendom woningen en bewoning, aantal en % - 2011
  Woningen % Woning eigendom Bewoning % Bewon. eigendom
Door eigenaar 3.929 71,8% 9.764 74,6%
Huurwoning 1.536 28,1% 3.059 23,4%
And/Collectief 8 0,1% 265 2,0%
Totaal 5.473 100,0% 13.088 100,0%
         
Met of zonder Centr. Verwarm. - 2011    
  Woningen % met CV    
Centr. Verwarm. 3.768 77,9%    
Geen CV 1.066 22,1%    
Totaal 4.834 100,0%    
         
Aantal en % kamers, en minstens x kamers - 2011
  Aantal % Minstens %
1 kamer 15 0,3% 1 100,0%
2 kamers 62 1,2% 2 99,7%
3 kamers 181 3,5% 3 98,5%
4 kamers 627 12,0% 4 95,0%
5 kamers 1.184 22,7% 5 83,0%
6 kamers 1.340 25,7% 6 60,3%
7 kamers 864 16,6% 7 34,6%
8 kamers + 936 18,0% 8 of meer 18,0%
Totaal 5.209 100,0%