72020 Lommel
Niet aangegeven is niet inbegrepen in aantal en %-berekening
         
Woningen naar bouwjaar en bewoners - 2011
Bouwjaar  Woningen % Woningen Bewoners % Bewoners
Vr 1919 179 1,1% 320 1,0%
 1919-1945 1.044 6,5% 2.115 6,4%
 1946 -1960 1.998 12,5% 4.289 13,0%
1961-1970 2.404 15,0% 4.473 13,6%
 1971-1980 2.539 15,9% 5.459 16,6%
 1981-1990 3.269 20,4% 4.723 14,3%
 1991-2000 2.393 15,0% 6.345 19,3%
 2001-2005 1.060 6,6% 2.598 7,9%
2006-2011 1.114 7,0% 2.591 7,9%
Totaal 16.000 100,0% 32.913 100,0%
         
Woningen naar bouwjaar voor en na jaartal
Bouwjaar  Jaar % Voor Jaar % Na
Vr 1919 1919 1,1% Begin 100,0%
 1919-1945 1945 7,6% 1.919 98,9%
 1946 -1960 1960 20,1% 1.946 92,4%
1961-1970 1970 35,2% 1.961 79,9%
 1971-1980 1980 51,0% 1.971 64,8%
 1981-1990 1990 71,5% 1.981 49,0%
 1991-2000 2000 86,4% 1.991 28,5%
 2001-2005 2005 93,0% 2.001 13,6%
2006-2011 2011 100,0% 2.006 7,0%
         
% zonder domicilie, aantal/domicilie, % niet voor wonen, collectief
  Woning zon-der domicilie Aantal per woning % niet voor wonen % andere/ collectief
Waarde 17,2% 2,5 5,1% 0,9%
         
Eigendom woningen en bewoning, aantal en % - 2011
  Woningen % Woning eigendom Bewoning % Bewon. eigendom
Door eigenaar 10.122 76,6% 26.607 80,5%
Huurwoning 3.052 23,1% 6.142 18,6%
And/Collectief 32 0,2% 299 0,9%
Totaal 13.206 100,0% 33.048 100,0%
         
Met of zonder Centr. Verwarm. - 2011    
  Woningen % met CV    
Centr. Verwarm. 12.130 95,9%    
Geen CV 515 4,1%    
Totaal 12.645 100,0%    
         
Aantal en % kamers, en minstens x kamers - 2011
  Aantal % Minstens %
1 kamer 19 0,1% 1 100,0%
2 kamers 86 0,7% 2 99,9%
3 kamers 440 3,4% 3 99,2%
4 kamers 1.229 9,5% 4 95,8%
5 kamers 1.703 13,1% 5 86,3%
6 kamers 3.445 26,6% 6 73,2%
7 kamers 3.182 24,6% 7 46,6%
8 kamers + 2.849 22,0% 8 of meer 22,0%
Totaal 12.953 100,0%