63023 Eupen
Niet aangegeven is niet inbegrepen in aantal en %-berekening
         
Woningen naar bouwjaar en bewoners - 2011
Bouwjaar  Woningen % Woningen Bewoners % Bewoners
Vr 1919 2.233 25,0% 4.198 22,3%
 1919-1945 826 9,2% 1.817 9,7%
 1946 -1960 1.051 11,7% 2.267 12,1%
1961-1970 896 10,0% 1.804 9,6%
 1971-1980 1.344 15,0% 2.706 14,4%
 1981-1990 937 10,5% 1.946 10,4%
 1991-2000 1.040 11,6% 2.449 13,0%
 2001-2005 327 3,7% 879 4,7%
2006-2011 293 3,3% 730 3,9%
Totaal 8.947 100,0% 18.796 100,0%
         
Woningen naar bouwjaar voor en na jaartal
Bouwjaar  Jaar % Voor Jaar % Na
Vr 1919 1919 25,0% Begin 100,0%
 1919-1945 1945 34,2% 1.919 75,0%
 1946 -1960 1960 45,9% 1.946 65,8%
1961-1970 1970 56,0% 1.961 54,1%
 1971-1980 1980 71,0% 1.971 44,0%
 1981-1990 1990 81,4% 1.981 29,0%
 1991-2000 2000 93,1% 1.991 18,6%
 2001-2005 2005 96,7% 2.001 6,9%
2006-2011 2011 100,0% 2.006 3,3%
         
% zonder domicilie, aantal/domicilie, % niet voor wonen, collectief
  Woning zon-der domicilie Aantal per woning % niet voor wonen % andere/ collectief
Waarde 11,9% 2,4 3,4% 1,5%
         
Eigendom woningen en bewoning, aantal en % - 2011
  Woningen % Woning eigendom Bewoning % Bewon. eigendom
Door eigenaar 4.327 55,1% 11.412 60,1%
Huurwoning 3.513 44,7% 7.283 38,4%
And/Collectief 12 0,2% 291 1,5%
Totaal 7.852 100,0% 18.986 100,0%
         
Met of zonder Centr. Verwarm. - 2011    
  Woningen % met CV    
Centr. Verwarm. 6.876 97,4%    
Geen CV 187 2,6%    
Totaal 7.063 100,0%    
         
Aantal en % kamers, en minstens x kamers - 2011
  Aantal % Minstens %
1 kamer 28 0,4% 1 100,0%
2 kamers 164 2,2% 2 99,6%
3 kamers 599 7,9% 3 97,5%
4 kamers 1.380 18,2% 4 89,6%
5 kamers 1.944 25,6% 5 71,4%
6 kamers 1.546 20,4% 6 45,8%
7 kamers 818 10,8% 7 25,5%
8 kamers + 1.117 14,7% 8 of meer 14,7%
Totaal 7.596 100,0%