63079 Verviers
Niet aangegeven is niet inbegrepen in aantal en %-berekening
         
Woningen naar bouwjaar en bewoners - 2011
Bouwjaar  Woningen % Woningen Bewoners % Bewoners
Vr 1919 14.508 51,3% 26.680 48,0%
 1919-1945 3.546 12,5% 7.574 13,6%
 1946 -1960 2.141 7,6% 4.402 7,9%
1961-1970 2.081 7,4% 3.897 7,0%
 1971-1980 3.035 10,7% 5.710 10,3%
 1981-1990 1.146 4,1% 2.749 4,9%
 1991-2000 1.020 3,6% 2.743 4,9%
 2001-2005 306 1,1% 783 1,4%
2006-2011 503 1,8% 1.083 1,9%
Totaal 28.286 100,0% 55.621 100,0%
         
Woningen naar bouwjaar voor en na jaartal
Bouwjaar  Jaar % Voor Jaar % Na
Vr 1919 1919 51,3% Begin 100,0%
 1919-1945 1945 63,8% 1.919 48,7%
 1946 -1960 1960 71,4% 1.946 36,2%
1961-1970 1970 78,8% 1.961 28,6%
 1971-1980 1980 89,5% 1.971 21,2%
 1981-1990 1990 93,5% 1.981 10,5%
 1991-2000 2000 97,1% 1.991 6,5%
 2001-2005 2005 98,2% 2.001 2,9%
2006-2011 2011 100,0% 2.006 1,8%
         
% zonder domicilie, aantal/domicilie, % niet voor wonen, collectief
  Woning zon-der domicilie Aantal per woning % niet voor wonen % andere/ collectief
Waarde 17,1% 2,4 2,1% 1,2%
         
Eigendom woningen en bewoning, aantal en % - 2011
  Woningen % Woning eigendom Bewoning % Bewon. eigendom
Door eigenaar 11.606 49,9% 30.473 54,6%
Huurwoning 11.622 50,0% 24.664 44,2%
And/Collectief 30 0,1% 704 1,3%
Totaal 23.258 100,0% 55.841 100,0%
         
Met of zonder Centr. Verwarm. - 2011    
  Woningen % met CV    
Centr. Verwarm. 15.200 86,2%    
Geen CV 2.431 13,8%    
Totaal 17.631 100,0%    
         
Aantal en % kamers, en minstens x kamers - 2011
  Aantal % Minstens %
1 kamer 103 0,5% 1 100,0%
2 kamers 568 2,7% 2 99,5%
3 kamers 1.850 8,7% 3 96,8%
4 kamers 4.340 20,5% 4 88,1%
5 kamers 4.584 21,7% 5 67,6%
6 kamers 3.718 17,6% 6 45,9%
7 kamers 2.213 10,5% 7 28,3%
8 kamers + 3.784 17,9% 8 of meer 17,9%
Totaal 21.160 100,0%