61031 Hoei
Niet aangegeven is niet inbegrepen in aantal en %-berekening
         
Woningen naar bouwjaar en bewoners - 2011
Bouwjaar  Woningen % Woningen Bewoners % Bewoners
Vr 1919 4.850 47,6% 9.962 48,2%
 1919-1945 995 9,8% 2.206 10,7%
 1946 -1960 863 8,5% 1.776 8,6%
1961-1970 729 7,2% 1.393 6,7%
 1971-1980 1.039 10,2% 1.863 9,0%
 1981-1990 536 5,3% 1.016 4,9%
 1991-2000 511 5,0% 1.045 5,1%
 2001-2005 372 3,6% 719 3,5%
2006-2011 298 2,9% 685 3,3%
Totaal 10.193 100,0% 20.665 100,0%
         
Woningen naar bouwjaar voor en na jaartal
Bouwjaar  Jaar % Voor Jaar % Na
Vr 1919 1919 47,6% Begin 100,0%
 1919-1945 1945 57,3% 1.919 52,4%
 1946 -1960 1960 65,8% 1.946 42,7%
1961-1970 1970 73,0% 1.961 34,2%
 1971-1980 1980 83,2% 1.971 27,0%
 1981-1990 1990 88,4% 1.981 16,8%
 1991-2000 2000 93,4% 1.991 11,6%
 2001-2005 2005 97,1% 2.001 6,6%
2006-2011 2011 100,0% 2.006 2,9%
         
% zonder domicilie, aantal/domicilie, % niet voor wonen, collectief
  Woning zon-der domicilie Aantal per woning % niet voor wonen % andere/ collectief
Waarde 11,6% 2,3 2,7% 2,5%
         
Eigendom woningen en bewoning, aantal en % - 2011
  Woningen % Woning eigendom Bewoning % Bewon. eigendom
Door eigenaar 5.093 56,7% 12.753 60,6%
Huurwoning 3.868 43,0% 7.774 36,9%
And/Collectief 25 0,3% 534 2,5%
Totaal 8.986 100,0% 21.061 100,0%
         
Met of zonder Centr. Verwarm. - 2011    
  Woningen % met CV    
Centr. Verwarm. 6.331 82,3%    
Geen CV 1.366 17,7%    
Totaal 7.697 100,0%    
         
Aantal en % kamers, en minstens x kamers - 2011
  Aantal % Minstens %
1 kamer 195 2,3% 1 100,0%
2 kamers 389 4,7% 2 97,7%
3 kamers 550 6,6% 3 93,0%
4 kamers 1.531 18,4% 4 86,4%
5 kamers 1.597 19,2% 5 68,0%
6 kamers 1.591 19,1% 6 48,8%
7 kamers 944 11,3% 7 29,7%
8 kamers + 1.526 18,3% 8 of meer 18,3%
Totaal 8.323 100,0%