1000   Rijk
Niet aangegeven is niet inbegrepen in aantal en %-berekening
         
Woningen naar bouwjaar en bewoners - 2011
Bouwjaar  Woningen % Woningen Bewoners % Bewoners
Vr 1919 1.254.727 23,5% 2.551.914 23,5%
 1919-1945 715.491 13,4% 1.517.594 14,0%
 1946 -1960 640.034 12,0% 1.302.687 12,0%
1961-1970 643.584 12,1% 1.179.143 10,9%
 1971-1980 742.173 13,9% 1.359.870 12,5%
 1981-1990 414.598 7,8% 859.371 7,9%
 1991-2000 483.773 9,1% 1.121.900 10,3%
 2001-2005 205.384 3,9% 470.772 4,3%
2006-2011 228.692 4,3% 493.660 4,5%
Totaal 5.328.456 100,0% 10.856.911 100,0%
         
Woningen naar bouwjaar voor en na jaartal
Bouwjaar  Jaar % Voor Jaar % Na
Vr 1919 1919 23,5% Begin 100,0%
 1919-1945 1945 37,0% 1.919 76,5%
 1946 -1960 1960 49,0% 1.946 63,0%
1961-1970 1970 61,1% 1.961 51,0%
 1971-1980 1980 75,0% 1.971 38,9%
 1981-1990 1990 82,8% 1.981 25,0%
 1991-2000 2000 91,9% 1.991 17,2%
 2001-2005 2005 95,7% 2.001 8,1%
2006-2011 2011 100,0% 2.006 4,3%
         
% zonder domicilie, aantal/domicilie, % niet voor wonen, collectief
  Woning zon-der domicilie Aantal per woning % niet voor wonen % andere/ collectief
Waarde 14,4% 2,4 2,4% 1,3%
         
Eigendom woningen en bewoning, aantal en % - 2011
  Woningen % Woning eigendom Bewoning % Bewon. eigendom
Door eigenaar 2.964.165 65,4% 7.593.556 69,7%
Huurwoning 1.555.993 34,4% 3.162.880 29,0%
And/Collectief 8.971 0,2% 140.720 1,3%
Totaal 4.529.129 100,0% 10.897.156 100,0%
         
Met of zonder Centr. Verwarm. - 2011    
  Woningen % met CV    
Centr. Verwarm. 3.446.765 85,9%    
Geen CV 566.116 14,1%    
Totaal 4.012.881 100,0%    
         
Aantal en % kamers, en minstens x kamers - 2011
  Aantal % Minstens %
1 kamer 36.813 0,8% 1 100,0%
2 kamers 89.672 2,1% 2 99,2%
3 kamers 273.791 6,3% 3 97,1%
4 kamers 732.246 16,9% 4 90,8%
5 kamers 1.051.208 24,3% 5 73,9%
6 kamers 965.680 22,3% 6 49,6%
7 kamers 566.728 13,1% 7 27,3%
8 kamers + 615.302 14,2% 8 of meer 14,2%
Totaal 4.331.440 100,0%