21016 Ukkel
Niet aangegeven is niet inbegrepen in aantal en %-berekening
         
Woningen naar bouwjaar en bewoners - 2011
Bouwjaar  Woningen % Woningen Bewoners % Bewoners
Vr 1919 2.363 5,6% 4.882 6,3%
 1919-1945 13.607 32,5% 27.209 35,3%
 1946 -1960 6.885 16,5% 13.485 17,5%
1961-1970 6.655 15,9% 11.623 15,1%
 1971-1980 7.412 17,7% 10.397 13,5%
 1981-1990 1.534 3,7% 2.976 3,9%
 1991-2000 1.812 4,3% 3.250 4,2%
 2001-2005 835 2,0% 1.820 2,4%
2006-2011 735 1,8% 1.500 1,9%
Totaal 41.838 100,0% 77.142 100,0%
         
Woningen naar bouwjaar voor en na jaartal
Bouwjaar  Jaar % Voor Jaar % Na
Vr 1919 1919 5,6% Begin 100,0%
 1919-1945 1945 38,2% 1.919 94,4%
 1946 -1960 1960 54,6% 1.946 61,8%
1961-1970 1970 70,5% 1.961 45,4%
 1971-1980 1980 88,2% 1.971 29,5%
 1981-1990 1990 91,9% 1.981 11,8%
 1991-2000 2000 96,2% 1.991 8,1%
 2001-2005 2005 98,2% 2.001 3,8%
2006-2011 2011 100,0% 2.006 1,8%
         
% zonder domicilie, aantal/domicilie, % niet voor wonen, collectief
  Woning zon-der domicilie Aantal per woning % niet voor wonen % andere/ collectief
Waarde 16,7% 2,2 2,7% 1,6%
         
Eigendom woningen en bewoning, aantal en % - 2011
  Woningen % Woning eigendom Bewoning % Bewon. eigendom
Door eigenaar 17.436 50,2% 40.958 52,5%
Huurwoning 17.240 49,6% 35.798 45,9%
And/Collectief 68 0,2% 1.261 1,6%
Totaal 34.744 100,0% 78.017 100,0%
         
Met of zonder Centr. Verwarm. - 2011    
  Woningen % met CV    
Centr. Verwarm. 30.301 97,3%    
Geen CV 841 2,7%    
Totaal 31.142 100,0%    
         
Aantal en % kamers, en minstens x kamers - 2011
  Aantal % Minstens %
1 kamer 336 1,0% 1 100,0%
2 kamers 1.228 3,7% 2 99,0%
3 kamers 3.654 10,9% 3 95,3%
4 kamers 8.107 24,2% 4 84,4%
5 kamers 6.574 19,7% 5 60,2%
6 kamers 4.543 13,6% 6 40,5%
7 kamers 2.962 8,9% 7 26,9%
8 kamers + 6.051 18,1% 8 of meer 18,1%
Totaal 33.455 100,0%