45035 Oudenaarde
Niet aangegeven is niet inbegrepen in aantal en %-berekening
         
Woningen naar bouwjaar en bewoners - 2011
Bouwjaar  Woningen % Woningen Bewoners % Bewoners
Vr 1919 2.603 18,7% 4.881 16,6%
 1919-1945 2.250 16,2% 4.747 16,1%
 1946 -1960 1.639 11,8% 3.550 12,0%
1961-1970 1.547 11,1% 3.185 10,8%
 1971-1980 1.864 13,4% 3.574 12,1%
 1981-1990 954 6,9% 2.276 7,7%
 1991-2000 1.403 10,1% 3.630 12,3%
 2001-2005 733 5,3% 1.660 5,6%
2006-2011 921 6,6% 1.988 6,7%
Totaal 13.914 100,0% 29.491 100,0%
         
Woningen naar bouwjaar voor en na jaartal
Bouwjaar  Jaar % Voor Jaar % Na
Vr 1919 1919 18,7% Begin 100,0%
 1919-1945 1945 34,9% 1.919 81,3%
 1946 -1960 1960 46,7% 1.946 65,1%
1961-1970 1970 57,8% 1.961 53,3%
 1971-1980 1980 71,2% 1.971 42,2%
 1981-1990 1990 78,0% 1.981 28,8%
 1991-2000 2000 88,1% 1.991 22,0%
 2001-2005 2005 93,4% 2.001 11,9%
2006-2011 2011 100,0% 2.006 6,6%
         
% zonder domicilie, aantal/domicilie, % niet voor wonen, collectief
  Woning zon-der domicilie Aantal per woning % niet voor wonen % andere/ collectief
Waarde 9,4% 2,3 1,3% 1,7%
         
Eigendom woningen en bewoning, aantal en % - 2011
  Woningen % Woning eigendom Bewoning % Bewon. eigendom
Door eigenaar 9.019 71,7% 22.640 75,9%
Huurwoning 3.535 28,1% 6.676 22,4%
And/Collectief 23 0,2% 521 1,7%
Totaal 12.577 100,0% 29.837 100,0%
         
Met of zonder Centr. Verwarm. - 2011    
  Woningen % met CV    
Centr. Verwarm. 9.392 80,1%    
Geen CV 2.329 19,9%    
Totaal 11.721 100,0%    
         
Aantal en % kamers, en minstens x kamers - 2011
  Aantal % Minstens %
1 kamer 61 0,5% 1 100,0%
2 kamers 193 1,6% 2 99,5%
3 kamers 541 4,4% 3 97,9%
4 kamers 1.549 12,6% 4 93,5%
5 kamers 2.850 23,1% 5 81,0%
6 kamers 3.121 25,3% 6 57,8%
7 kamers 2.071 16,8% 7 32,5%
8 kamers + 1.935 15,7% 8 of meer 15,7%
Totaal 12.321 100,0%