63020 Dison
Niet aangegeven is niet inbegrepen in aantal en %-berekening
         
Woningen naar bouwjaar en bewoners - 2011
Bouwjaar  Woningen % Woningen Bewoners % Bewoners
Vr 1919 3.495 50,9% 6.912 46,5%
 1919-1945 1.099 16,0% 2.449 16,5%
 1946 -1960 388 5,7% 922 6,2%
1961-1970 423 6,2% 959 6,5%
 1971-1980 552 8,0% 1.289 8,7%
 1981-1990 420 6,1% 989 6,7%
 1991-2000 258 3,8% 730 4,9%
 2001-2005 97 1,4% 307 2,1%
2006-2011 129 1,9% 304 2,0%
Totaal 6.861 100,0% 14.861 100,0%
         
Woningen naar bouwjaar voor en na jaartal
Bouwjaar  Jaar % Voor Jaar % Na
Vr 1919 1919 50,9% Begin 100,0%
 1919-1945 1945 67,0% 1.919 49,1%
 1946 -1960 1960 72,6% 1.946 33,0%
1961-1970 1970 78,8% 1.961 27,4%
 1971-1980 1980 86,8% 1.971 21,2%
 1981-1990 1990 92,9% 1.981 13,2%
 1991-2000 2000 96,7% 1.991 7,1%
 2001-2005 2005 98,1% 2.001 3,3%
2006-2011 2011 100,0% 2.006 1,9%
         
% zonder domicilie, aantal/domicilie, % niet voor wonen, collectief
  Woning zon-der domicilie Aantal per woning % niet voor wonen % andere/ collectief
Waarde 15,3% 2,6 1,9% 1,9%
         
Eigendom woningen en bewoning, aantal en % - 2011
  Woningen % Woning eigendom Bewoning % Bewon. eigendom
Door eigenaar 3.190 55,6% 8.796 59,1%
Huurwoning 2.541 44,3% 5.808 39,0%
And/Collectief 5 0,1% 286 1,9%
Totaal 5.736 100,0% 14.890 100,0%
         
Met of zonder Centr. Verwarm. - 2011    
  Woningen % met CV    
Centr. Verwarm. 3.529 81,0%    
Geen CV 829 19,0%    
Totaal 4.358 100,0%    
         
Aantal en % kamers, en minstens x kamers - 2011
  Aantal % Minstens %
1 kamer 15 0,3% 1 100,0%
2 kamers 98 1,9% 2 99,7%
3 kamers 382 7,4% 3 97,8%
4 kamers 978 19,0% 4 90,4%
5 kamers 1.289 25,0% 5 71,4%
6 kamers 992 19,3% 6 46,4%
7 kamers 628 12,2% 7 27,1%
8 kamers + 768 14,9% 8 of meer 14,9%
Totaal 5.150 100,0%