31004 Blankenberge
Niet aangegeven is niet inbegrepen in aantal en %-berekening
         
Woningen naar bouwjaar en bewoners - 2011
Bouwjaar  Woningen % Woningen Bewoners % Bewoners
Vr 1919 2.152 10,6% 1.969 10,5%
 1919-1945 2.489 12,3% 2.861 15,2%
 1946 -1960 1.633 8,0% 1.713 9,1%
1961-1970 2.459 12,1% 2.302 12,2%
 1971-1980 3.790 18,7% 2.965 15,7%
 1981-1990 2.994 14,8% 1.985 10,5%
 1991-2000 2.150 10,6% 2.419 12,8%
 2001-2005 1.197 5,9% 1.124 6,0%
2006-2011 1.434 7,1% 1.498 8,0%
Totaal 20.298 100,0% 18.836 100,0%
         
Woningen naar bouwjaar voor en na jaartal
Bouwjaar  Jaar % Voor Jaar % Na
Vr 1919 1919 10,6% Begin 100,0%
 1919-1945 1945 22,9% 1.919 89,4%
 1946 -1960 1960 30,9% 1.946 77,1%
1961-1970 1970 43,0% 1.961 69,1%
 1971-1980 1980 61,7% 1.971 57,0%
 1981-1990 1990 76,4% 1.981 38,3%
 1991-2000 2000 87,0% 1.991 23,6%
 2001-2005 2005 92,9% 2.001 13,0%
2006-2011 2011 100,0% 2.006 7,1%
         
% zonder domicilie, aantal/domicilie, % niet voor wonen, collectief
  Woning zon-der domicilie Aantal per woning % niet voor wonen % andere/ collectief
Waarde 52,7% 2,0 6,0% 1,4%
         
Eigendom woningen en bewoning, aantal en % - 2011
  Woningen % Woning eigendom Bewoning % Bewon. eigendom
Door eigenaar 5.331 56,1% 11.429 60,5%
Huurwoning 4.163 43,8% 7.201 38,1%
And/Collectief 4 0,0% 267 1,4%
Totaal 9.498 100,0% 18.897 100,0%
         
Met of zonder Centr. Verwarm. - 2011    
  Woningen % met CV    
Centr. Verwarm. 7.357 90,4%    
Geen CV 781 9,6%    
Totaal 8.138 100,0%    
         
Aantal en % kamers, en minstens x kamers - 2011
  Aantal % Minstens %
1 kamer 53 0,6% 1 100,0%
2 kamers 468 5,1% 2 99,4%
3 kamers 1.208 13,2% 3 94,3%
4 kamers 2.768 30,3% 4 81,1%
5 kamers 2.033 22,3% 5 50,8%
6 kamers 1.285 14,1% 6 28,5%
7 kamers 629 6,9% 7 14,5%
8 kamers + 693 7,6% 8 of meer 7,6%
Totaal 9.137 100,0%