Dienstenchequesportaal 

Dienstenchequefiches  Bron: RVA-statistiek Fiche
Dienstencheques september 2008 - Nieuw
Dienstencheques april 2008  
Dienstencheques januari 2008
Dienstencheques december 2007
Dienstencheques november 2007
Dienstencheques januari 2007
Dienstencheques tot december 2006 - Overzicht
Klik
Klik

Klik
Klik
Klik

Klik

Klik
  

BuG's over dienstencheques

BuG
Dienstencheques Publieke dienstverlening - Nieuw
Helft werknemers had betaald werk 
Sodexo haalt meteen niveau 2007
December 2007 en Overzicht 2007
Oktober 2007: 60.949 dienstenchequesjobs
In strijkwinkel betaalt de RSZ het materiaal 
Analyse Rapport Price Waterhoude Coopers 
Prognose uitgaven 2007: 996 miljoen  
Krachtlijnen evaluatierapport IDEA-Consult 2006
Voorzienbare kost dienstencheques 2007
24.727 VTE of 41.212 dienstencheques-jobs 
De koek van de RSZ smaakt alsmaar lekkerder
Dienstenchequemolen ook in Brussel op gang
Dalend aantal ondernemingen
Stabilisatie aankoop dienstencheques 
En hoe zou het  met de dienstencheques zijn...?
528 miljoen RSZ-geld, en dan? 

Nieuwe RVA-gegevens 28/03/06
Naar een tekort van 46 miljoen in 2005
Hoe het met de Sociale Zekerheid kan 'verkeren'
Nr 101
Nr 97

Nr 88

Nr 83

Nr 78

Nr 77

Nr 69

Nr 67
Nr 67
Nr 52
Nr 48
Nr 42
Nr 39
Nr 35
Nr 34

Nr 27

Nr 19

Nr 18
Nr 14
Nr 07
  

Nuttige documentatie

 
Evaluatierapport Idea consult 2007
Analyse Steunpunt Armoede 2007
Rapport audit Price Waterhouse Coopers 
Budgettair schema lastenverminderingen (CRB)
Evaluatierapport IDEA Consult 2006
Evaluatierapport IDEA Consult 2005
Evaluatierapport IDEA Consult 2004
Rapport Nationale Bank 2005
Jef Pacolet - Van Dienstencheques naar ADV
KBS-rapport Dienstencheques en buurtdiensten
Klik
Klik

Klik

Klik

Klik

Klik
Klik
Klik
Klik

Klik