BuG 42- Bericht uit het Gewisse 23/11/06  Printversie  

Dienstencheques oktober 2006: de RSZ-koek smaakt alsmaar lekkerder
Welke gebruiker heeft deze maand de 50 miljoenste dienstencheque uitgeven?

Bron: RVA
  Technische fiche met alle gegevens  Dienstenchequesportaal

Van de 528 miljoen € dienstenchequesbudget ten laste van de RSZ-werknemers zal in 20906 438 miljoen € uitgegeven worden als er geen stijging meer is in gebruik. Daarbij moet de kost van de belastingvermindering gerekend worden die  62 miljoen € bedraagt en ten laste komt van het algemene budget. De dienstencheques gaan dus in totaal  500 miljoen € kosten aan werknemers en overheid bij gestabiliseerd gebruik vanaf november 2006. Er blijft dus nog 90 miljoen € in de RSZ-kas voor eventuele expansie in 2006 aan maximaal 10% bijkomend gebruik voor elk van de laatste twee maanden. De RVA heeft haar budgettaire vraag evenwel drie maand geleden al met 45 miljoen €  verminderd en dat bedrag zou wel eens kunnen stijgen.
 

   

  
Opnieuw absolute records aankoop cheques en gebruik dienstencheques in oktober 2006

De aangekochte cheques zijn in oktober 2006  met 6,5% toegenomen tot 3.592.121 tegenover september 2006, opnieuw een absoluut record. Deze stijging van de aankoop is dubbel zo hoog in Brussel (13%) en Wallonië (10%) als in het Vlaamse gewest (5%). De ingediende, dus uitgegeven cheques stijgen met 29% tot een absolute recordhoogte van 3.259.253 eenheden. In de aanwending van de dienstencheques staan de drie gewesten op dezelfde lijn: Vlaanderen +30% tav september 2006, Brussel + 29% en Wallonië +26%.
    

 

 

Aangekocht

 

 

Gebruikt

 

 

Jaar

Vlaams

Brussels

Waals

Totaal

Vlaams

Brussels

Waals

Totaal

2003

710.213

0

63.291

773.504

212.214

0

10.722

222.936

2004

6.095.029

195.290

1.820.942

8.111.261

3.525.144

1.116.947

977.654

5.619.745

2005

14.635.928

688.748

4.989.137

20.313.813

8.672.989

5.270.633

3.271.501

17.215.123

10/2006

20.106.524

1.265.949

7.376.924

28.749.397

13.998.715

6.488.765

5.055.779

25.543.259

Alg. Tot

41.547.694

2.149.987

14.250.294

57.947.975

26.409.062

12.876.345

9.315.656

48.601.063

   
Tot eind oktober 2006 werden sinds het op de markt brengen in mei 2003 reeds 48.601.063 dienstencheques uitgegeven. Dat betekent dat midden november een gebruiker de 50 miljoenste cheque heeft boven gehaald. 
 
Dienstencheques: 31.929 'precaire' jobs 

  
Het tewerkstellingsvolume dienstencheques bedraagt eind oktober 19.157 Voltijdse Eenheden op jaarbasis, hetgeen overeenkomt met 31.929 jobs aan gemiddeld 0,6 jobtime. Deze tewerkstelling is nochtans op dubbele wijze 'precair': ze hangt maand op maand af van de beslissing van tienduizenden individuele gebruikers die het gegeerde huishoudgoed altijd zullen afmeten aan de dumpingprijzen die ze ervoor betalen. Tevens draait de Rijks Sociale Zekerheid naast de verzekering tegen ziekte, werkloosheid, invaliditeit, kinderbijslag en pensioen op als verzekeraar voor huishoudelijk werk, hulp strijk, pakjes-vervoer en de werkingskost van commercieel gehandicaptenvervoer zoals Taxi Hendrix die z'n personele kost verviervoudigd als een rit met dienstencheques betaald wordt - terwijl de gebruiker toch 60% voordeel doet - dat is een ware goocheltruc (zie BuG nr 39 voor de technische uitleg). Als dit legitiem is, wat gebeurt er dan nog allemaal met de dienstencheques?
 
Ook de gemeenschappen zijn  budgettaire winnaars

Intussen wrijven de gemeenschappen in hun handen omdat hun budgetten voor gezinshulp, sociale tewerkstelling,  dienstverlening aan hulpbehoevenden ontlucht worden en de wachtlijsten als sneeuw voor de zon verdwenen zijn. Over de werkgevers hebben we het dan nog niet die met fikse overschotten zowel in Profit als Non-Profitondernemingen volgens eigen zeggen, een vrij te besteden budget krijgen/kregen dat 'extra' initiatieven' of 'extra winst' toeliet. Dan hebben we het evenmin over de cumul met andere lastenverminderingen, zeker het eerste jaar van tewerkstelling waarin zonder controle of verrekening, de overschotten en winstmarges aanzienlijk verhogen. 

Vlaanderen blijft boven in het gebruik van dienstencheques en haar RSZ-financiering – Ook dit is ‘transfert’

  

 
De RSZ-koek, zo opgediend,  smaakt lekker

 
Mag de 'ethische' of ‘solidaire’ vraag nog maar eens gesteld of  de behoefte aan "huishoudelijke hulp, was, en strijk" zomaar naast ziekte, werkloosheid, kinderlast en ouderdomsverzekering op rekening van de RSZ kan gelegd worden. Bij de Sociale Maribel, ook een RSZ-kost van ongeveer gelijke omvang als de dienstencheques werd de tewerkstelling langs de reguliere kanalen verzekerd en stond het verbeteren van het ‘comfort van de zieke, gehandicapten en ouderen’  mede centraal. Of zullen de zieken, de werklozen, de uitkeringstrekkers, de invaliden op termijn niet de rekening van de dienstencheques betalen?
 
Dienstencheques voor kinderopvang: ook 'flexibele' financiering?
 
Zal Vlaanderen z'n dienstencheques voor 'flexibele' kinderopvang volledig op eigen rekening betalen, of is hier ook een 'flexibele' financiering, mede langs reductie op RSZ-patronale lasten of verrekening van een al of niet vermeend terugverdieneffect bedongen. Minister-president Leterme  stelde dit toch als voorwaarde in het hete van de discussies indertijd. Of zal Vlaanderen en de Vlaamse belastingsbetaler, even genereus zijn als de Rijks Sociale Zekerheid?

 
Jan Hertogen, socioloog