Bericht uit het Gewisse - BuG nr. 14 - 02/03/2006  Update: Toelichting op Indymedia  Aanvulling

Dienstencheques januari 2006 – acceleratie   
Technische fiche  01/2006  ...als excel-tabel    Jaaroverzicht 2005   RSZ-budget

BuG nr 14 - Bericht uit het Gewisse – Dienstencheques januari 2006 – acceleratie.   

  Gelieve hierbij de Technische Fiche te vinden met de tijdsreeks dienstencheques aangevuld voor januari 2006 alsmede twee grafieken met de stijgende tendens: 2.679.148 aangekochte cheques en 2.206.564  gebruikte cheques in januari 2006, of een stijging met 12% tav december 2005 en met 144% tav januari 2005 (gebruikte cheques).  Als het gebruik zou stabiliseren op het niveau van januari 2006 worden in 2006 16.549 VTE en 23.642 jobs gecreëerd aan 0,7 jobtime of 27.582 jobs aan gemiddeld 0,6 jobtime. 73% van de jobs zijn in Vlaanderen terug te vinden, er is geen inhaalbeweging vast te stellen in de andere gewesten.

Wat de effectief gecreëerde jobs in 2005, budgettaire middelen en het antwoord van Minister Vanvelthoven betreft het volgende:

  1. Voor de Nationale bank in haar recente jaarverslag hebben de dienstencheques 18.000 jobs gecreëerd en dat staat dichter bij onze berekeningen van 15.371 (aan 0,7 jobtime) dan de 25.000 van Randstad en Vanvelthoven die uitgaan van een exteeem lage jobtime en een hoog verloop.
  2. De Nationale bank wijst er op dat het vooral om een omzetting van bestaande tewerkstelling gaat, zowel het zwart werk, als de bestaande regulier of PWA tewerkstelling naar dienstencheques. Zij stellen geen stijging vast van het globale tewerkstellingssaldo (geen extra-jobs) gezien die door hen in vorige jaren altijd al mee verrekend waren. Niets nieuws maar goed het eens van de Nationale Bank te horen (zie het verslag Hfst. 4  Arbeidsmarkt en loonkosten)
  3. De budgetaanpassing van 35 miljoen € voor 2005 en 63 miljoen € voor 2006 in de budgetcontrole was ons niet bekend – Met welk gemak wordt de RSZ met 100 miljoen € gepluimd in een gewone begrotingscontrole? Het gaat toch om een stijging van het initiële budget met 20%.
  4. De Minister verwijst naar de personenbelasting voor het verrekenen van de belastingsvermindering en dat deze voor 2005 in de volgende jaren zal plaatsvinden. De belastingvermindering van cheques van 2003 en 2004 zijn in 2005 aan de orde, en deze vermindering is een kost die toch ergens als uitgave moet geboekt worden, zodus waar en wanneer?. Om deze niet uit het oog te verliezen is ze door ons mede op het RSZ geboekt – ze moeten elders naar boven komen.
  5. Voor 2005 rest dus een tekort van 46-35= 11 miljoen €. Een kostenberekening voor 2006 op het niveau van januari 2006 (dus geen verdere stijging van gebruik dienstencheques meer) laat een uitgave zien van 386 miljoen €, terwijl het aangepaste budget 385 miljoen € bedraagt, dus perfect in evenwicht onder de voorwaarde dat er geen stijging van gebruik meer is – of anders gezegd, elke stijging boven het bestaande gebruik zal leiden tot een meerkost voor de RSZ.

Vanaf januari 2006 zijn alle statistieken voor de dienstencheques on-line te betrekken van de RVA site www.rva.be :
Overzicht aankoop  Overzicht gebruik   Algemene gegevens

Met vriendelijke groeten,

Jan Hertogen , socioloog

Technische fiche