Overzicht aangekochte en gebruikte dienstencheques mei 2003-december 2006 Bron: RVA
 
1. Data   Aangekocht       Gebruikt      
Jaar Vlaams Brussels Waals Totaal Jaar Vlaams Brussels Waals Totaal Cum%
mei/03 10.139     10.139 mei/03       0 0%
jun/03 31.987     31.987 jun/03       0 0%
jul/03 57.496   3.458 60.954 jul/03 2.861     2.861 3%
aug/03 59.997   5.116 65.113 aug/03 8.098     8.098 7%
sep/03 90.003   8.432 98.435 sep/03 19.840     19.840 12%
okt/03 146.230   15.207 161.437 okt/03 40.933     40.933 17%
nov/03 111.909   10.758 122.667 nov/03 55.610     55.610 23%
dec/03 202.452   20.320 222.772 dec/03 84.872   10.722 95.594 29%
jan/04 226.495 410 26.563 253.468 jan/04 94.573 12.063 11.736 118.372 33%
feb/04 250.060 2.724 45.891 298.675 feb/04 106.112 38.433 14.692 159.237 38%
mrt/04 296.513 5.790 64.665 366.968 mrt/04 145.928 25.214 30.952 202.094 42%
apr/04 387.786 8.796 106.026 502.608 apr/04 163.526 72.460 33.720 269.706 44%
mei/04 362.369 10.137 103.467 475.973 mei/04 251.277 53.236 51.814 356.327 50%
jun/04 440.020 13.784 127.259 581.063 jun/04 267.214 92.641 77.065 436.920 54%
jul/04 465.213 15.211 150.580 631.004 jul/04 531.017 123.835 116.127 770.979 65%
aug/04 410.806 14.899 139.246 564.951 aug/04 138.518 76.479 59.758 274.755 63%
sep/04 734.210 26.357 233.730 994.297 sep/04 288.717 84.745 89.328 462.790 60%
okt/04 683.712 25.926 228.263 937.901 okt/04 423.550 123.910 126.330 673.790 62%
nov/04 1.226.490 41.111 372.054 1.639.655 nov/04 450.632 178.244 137.058 765.934 59%
dec/04 611.355 30.145 223.198 864.698 dec/04 664.080 235.687 229.074 1.128.841 66%
jan/05 723.723 31.814 248.088 1.003.625 jan/05 441.426 300.837 160.916 903.179 68%
feb/05 847.722 38.989 294.640 1.181.351 feb/05 495.375 282.237 179.953 957.565 70%
mrt/05 1.088.272 47.090 364.857 1.500.219 mrt/05 620.020 437.227 250.801 1.308.048 72%
apr/05 1.079.698 45.817 358.417 1.483.932 apr/05 653.457 410.632 234.313 1.298.402 73%
mei/05 1.163.926 56.900 395.958 1.616.784 mei/05 675.083 394.872 250.227 1.320.182 74%
jun/05 1.333.378 60.023 450.854 1.844.255 jun/05 733.914 449.891 287.720 1.471.525 75%
jul/05 942.509 43.151 337.961 1.323.621 jul/05 750.634 516.525 287.261 1.554.420 78%
aug/05 1.122.939 48.665 401.522 1.573.126 aug/05 687.871 454.259 272.500 1.414.630 79%
sep/05 1.506.237 71.066 511.100 2.088.403 sep/05 694.823 371.715 273.158 1.339.696 77%
okt/05 1.490.698 72.394 494.374 2.057.466 okt/05 954.651 516.252 332.686 1.803.589 78%
nov/05 1.625.142 80.918 553.888 2.259.948 nov/05 934.506 595.208 341.599 1.871.313 79%
dec/05 1.711.684 91.921 577.478 2.381.083 dec/05 1.031.229 540.978 400.367 1.972.574 79%
jan/06 1.923.091 101.429 654.828 2.679.348 jan/06 1.120.880 674.322 411.362 2.206.564 79%
feb/06 1.764.439 96.788 609.274 2.470.501 feb/06 1.043.023 455.000 395.337 1.893.360 79%
mrt/06 2.002.708 115.845 682.679 2.801.232 mrt/06 1.508.834 632.553 518.346 2.659.733 80%
apr/06 1.774.741 107.915 627.030 2.509.686 apr/06 1.312.063 589.825 431.727 2.333.615 81%
mei/06 2.059.772 122.017 728.107 2.909.896 mei/06 1.451.483 663.089 543.054 2.657.626 82%
jun/06 2.130.915 136.120 770.404 3.037.439 jun/06 1.509.483 697.843 512.969 2.720.295 82%
jul/06 1.726.509 111.896 675.454 2.513.859 jul/06 1.467.738 770.935 525.023 2.763.696 84%
aug/06 1.981.713 130.463 748.881 2.861.057 aug/06 1.390.271 592.015 539.142 2.521.428 84%
sep/06 2.315.877 161.598 896.783 3.374.258 sep/06 1.387.720 617.834 522.135 2.527.689 83%
okt/06 2.426.759 181.878 983.484 3.592.121 okt/06 1.807.220 795.349 656.684 3.259.253 84%
nov/06 2.479.252 194.982 999.985 3.674.219 nov/06 1.807.065 797.119 679.553 3.283.737 84%
dec/06 2.344.129 198.130 954.837 3.497.096 dec/06 1.711.730 888.832 696.361 3.296.923 85%
% tav 11 -6% 2% -5% -5% % tav 11 -5% 12% 2% 0%  
2. Totalen per jaar
1. Data   Aangekocht       Gebruikt      
Jaar Vlaams Brussels Waals Totaal Jaar Vlaams Brussels Waals Totaal  
2003 710.213 0 63.291 773.504 2003 212.214 0 10.722 222.936 29%
2004 6.095.029 195.290 1.820.942 8.111.261 2004 3.525.144 1.116.947 977.654 5.619.745 69%
2005 14.635.928 688.748 4.989.137 20.313.813 2005 8.672.989 5.270.633 3.271.501 17.215.123 85%
2006 24.929.905 1.659.061 9.331.746 35.920.712 2006 17.517.510 8.174.716 6.431.693 32.123.919 89%
Alg. Tot 46.371.075 2.543.099 16.205.116 65.119.290 Alg. Tot 29.927.857 14.562.296 10.691.570 55.181.723 85%
3. Verdeling naar gewest - Aankoop = gewest gebruiker, Gebruik = waar de onderneming haar zetel heeft
2003 92% 0,0% 8% 100% 2003 95% 0% 5% 100%  
2004 75% 2,4% 22% 100% 2004 63% 20% 17% 100%  
2005 72% 3,4% 25% 100% 2005 50% 31% 19% 100%  
2006 69% 4,6% 26% 100% 2006 55% 25% 20% 100%  
Totaal 71% 3,9% 25% 100% % 54% 26% 19% 100%  
4. Aantal ondernemingen, ongeacht of ze (nog) actief zijn
2004 497 42 246 785            
2005 642 67 329 1.038            
2006 833 142 463 1.438            
% 58% 10% 32% 100%            
5. Cumul aantal gebruikers (ook die momenteel geen gebruiker meer zijn)
2004 86.541 4.418 29.288 120.247            
2005 178.467 9.971 62.744 251.182            
2006 282.383 21.211 114.789 418.383            
% 67% 5% 27% 100%            
6. Vergelijking van de kost dienstencheques en het voorziene budget
  Aantal DC Aantal DC Kost in waarvan Budget Verschil Verschil Kost
  gebruikt jaarbasis mio Ä jaar Gebruiker Belast. RSZ RSZ (2) tav RSZ RSZ+Belas. Gebruik.
2003 222.936 222.936 5 1 0,4 3 4 1 0,5 22%
2004 5.619.745 5.619.745 118 26 11 80 95 15 3 22%
2005 17.215.123 17.215.123 362 81 35 246 270 24 -11 22%
2006(1) 32.123.919 32.123.919 675 151 65 459 528 69 4 22%
7. Samenvatting
Op 12 maanden in 2006 zijn er 20.077 VTE gepresteerd (1600 dienstenchequesuren = 1VTE).
        of 33.462 jobs aan gemiddeld 0,60 jobtime of  
          28.682 jobs aan gemiddeld 0,70 jobtime.  
Als de tewerkstelling op het niveau van december 2006 gehandhaaft blijft zorgen de dienstencheques voor  
24.727 VTE of 41.212 jobs aan 0,60 jobtime (gemiddeld 23 uren per week).    
Met 69% blijftVlaanderen de grootgebruiker van dienstencheques. Het gecumuleerd aantal gebruikers in Vlaan-
deren is 67% , in Brussel 5% en in WalloniŽ 27% . Doordatveel Vlaamse en Waalse on-
nemingen in Brussel hun zetel hebben (o.a. Familiehulp) zijn 25% van de cheques daar geÔnd.  
85% van alle aangekochte cheques tussen 2003 en september 2006 is in het arbeidscirquit gebracht. In 2005 85%
en in 2006 is het % ingediende cheques tav de aangekochte 89%        
Er blijft 69 miljoen Ä overschot in de RSZ-kas, maar na verrekening belastingskost rest er   4 milj. Ä
(1) Gebruik in 2006 berekend op het niveau van de gekende maanden.        
(2) Het budgetis verhoogd met 35 milj Ä 2005 en in 2006 met 63+143 = 206 miljoen Äten laste van de RSZ
                     
                     
Overzicht gebruikers en ondernemingen mei 2003 - december 2006    
1. Data   Gebruikers       Ondernemingen    
Jaar Vlaams Brussels Waals Totaal Jaar Vlaams Brussels Waals Totaal  
mrt/04 31.623 1.035 8.153 40.811 mrt/04          
apr/04 36.021 1.317 10.183 47.521 apr/04 259 27 158 444  
mei/04 41.983 1.761 12.493 56.237 mei/04 369 34 185 588  
jun/04 48.480 2.164 15.065 65.709 jun/04 410 35 207 652  
jul/04 53.706 2.502 16.857 73.065 jul/04 445 36 218 699  
aug/04 60.275 2.928 19.237 82.440 aug/04 442 36 218 696  
sep/04 68.720 3.397 22.428 94.545 sep/04 468 37 238 743  
okt/04 75.496 3.777 24.989 104.262 okt/04 467 34 235 736  
nov/04 81.019 4.098 27.139 112.255 nov/04 482 38 241 761  
Gm2004 55.258 2.553 17.394 75.205 Gm2004 371 31 189 591  
dec/04 86.541 4.418 29.288 120.247 dec/04 497 42 246 785  
jan/05 92.813 4.762 31.478 129.053 jan/05 484 38 242 764  
feb/05 98.821 5.060 33.522 137.403 feb/05 511 43 254 808  
mrt/05 106.155 5.396 35.912 147.463 mrt/05 530 44 264 838  
apr/05 113.112 5.861 38.618 157.591 apr/05 546 49 271 866  
mei/05 120.391 6.371 41.500 168.262 mei/05 559 51 276 886  
jun/05 128.880 6.864 44.615 180.359 jun/05 566 53 282 901  
jul/05 135.422 7.259 46.979 189.660 jul/05 566 53 282 901  
aug/05 144.065 7.753 50.176 201.994 aug/05 590 56 296 942  
sep/05 154.821 8.415 53.929 217.165 sep/05 600 61 299 960  
okt/05 164.018 8.951 57.186 230.155 okt/05 635 65 318 1.018  
nov/05 171.632 9.515 60.115 241.262 nov/05 646 67 329 1.042  
dec/05 178.467 9.971 62.744 251.182 dec/05 642 67 329 1.038  
Gm2005 134.050 7.182 46.398 187.629            
jan/06 186.994 10.619 66.162 263.775 jan/06 692 80 347 1.119  
feb/06 194.802 11.291 69.191 275.284 feb/06 709 88 360 1.157  
mrt/06 203.165 12.133 73.201 288.500 mrt/06 720 92 365 1.176  
apr/06 211.529 12.975 77.212 301.715 apr/06 730 95 370 1.196  
mei/06 219.892 13.817 81.222 314.931 mei/06 741 99 375 1.215  
jun/06 251.138 17.514 98.006 366.657 jun/06 787 121 419 1.327  
jul/06 237.117 15.687 89.944 342.748 jul/06 773 111 405 1.289  
aug/06 246.539 16.650 94.919 358.108 aug/06 768 107 396 1.271  
sep/06 256.740 17.886 100.689 375.315 sep/06 804 125 427 1.356  
okt/06 266.893 19.217 106.285 392.395 okt/06 818 136 444 1.398  
nov/06 276.033 20.328 111.100 407.461 nov/06 871 135 444 1.450  
dec/06 282.383 21.211 114.789 418.383 dec/06 833 142 463 1.438  
Gm2005 236.102 15.777 90.227 342.106            
% tav 11 2% 4% 3% 3% % tav 08 -4% 5% 4% -1%  
                     
 
 
                 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
 
 
                 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
 
 
                 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
 
 
                 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
 
 
                 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
††††††††††††††††† Aangekochte Dienstencheques†††††††††††††††††††††††††††† Gebruik††††††        
Jaar Vlaams Brussels Waals Totaal   BelgiŽ        
2003 710.213 0 63.291 773.504   222.936        
2004 6.095.029 195.290 1.820.942 8.111.261   5.619.745        
2005 14.635.928 688.748 4.989.137 20.313.813   17.215.123        
2006 24.929.905 1.659.061 9.331.746 35.920.712   32.123.919        
Alg. Tot 46.371.075 2.543.099 16.205.116 65.119.290   55.181.723        
                     
                     
% verhoging aankoop tav voorgaande jaar   Gebruik        
  Vlaams Brussels Waals Totaal   BelgiŽ        
2005 140% 253% 174% 150%   206%        
2006 70% 141% 87% 77%   87%        
                     
% vermeerdering aankoop tav voorgaande jaar   Gebruik        
  Vlaams Brussels Waals Totaal   BelgiŽ        
2005 2,4 3,5 2,7 2,5   3,1        
2006 1,7 2,4 1,9 1,8   1,9        
                     
                     
Kostprijs Dienstencheques 2004-2006            
  Gebruiker Belasting RSZ Totaal            
2004 26 11 80 118            
2005 81 35 246 362            
2006 151 65 459 675            
% 22% 10% 68% 100%            
                     
                     
Evolutie kostprijs       Aankoop dienstencheques per gewest
  Indeks x maal         Vlaams Brussels Waals Totaal
2004 100 1,0       2004 75% 2% 22% 100%
2005 306 3,1       2005 72% 3% 25% 100%
2006 572 5,7       2006 69% 5% 26% 100%
                     
                     
Gebruikers, gekochte cheques en gemiddelde/maand            
Gewest Vlaams Brussels Waals Totaal   Index gebruikers, gekochte cheques - 2004=index 100
Aantal gebruikers (cumulatief)   Gewest Vlaams Brussels Waals Totaal
2004 55.258 2.553 17.394 75.205   Indexgemiddelde gebruikers
2005 134.050 7.182 46.398 187.629   2004 100 100 100 100
2006 236.102 15.777 90.227 342.106   2005 243 281 267 249
Aangekochte dienstencheques   2006 427 618 519 455
2004 6.095.029 195.290 1.820.942 8.111.261   Indexaangekochte cheques
2005 14.635.928 688.748 4.989.137 20.313.813   2004 100 100 100 100
2006 24.929.905 1.659.061 9.331.746 35.920.712   2005 240 353 274 250
Gemiddeld aantal cheques per gebruiker/ per maand   2006 409 850 512 443
2004 9 6 9 9            
2005 9 8 9 9            
2006 9 9 9 9