BuG 296 Ė Bericht uit het Gewisse Ė 3 december 2015
   
BuG 296 on-line                                     Printversie (21p)
 

Migranten hebben steden in BelgiŽ van verval gered,
bekijk het onweerlegbare bewijs zoals het uit de officiŽle bron
van de Kruispuntbank Social Zekerheid voor 2014 blijkt: nationa-
liteit en herkomst naar leeftijd laten de impact zien van migratie-
herkomst op de leeftijdsverdeling in Rijk, gewest en gemeenten:
de toekomst van BelgiŽ is aan de migratiejeugd.'Vreemdelingen' maken het verschil bij verkiezingen 2018
als ze zich inschrijven natuurlijk, de campagne kan dus al starten.

In Antwerpen waren in 2012 36% van de 18+ van Vreemde Herkomst,
In 2018 zullen het er 45% zijn, in geen enkele andere stad
 zal de wisseling Belgische-Vreemde herkomst zo groot zijn.

Zonder immigratie en de migrantenjeugd zouden alle steden
in verval zijn en geen enkel toekomstperspectief meer hebben. 
De toekomst is aan de jeugd, voor de steden de migrantenjeugd,
en alle gemeenten zullen er wel bij varen. Hieronder de cijfers:

Voor volgende gemeenten, gewesten en het BelgiŽ zijn telkens
6 grafieken opgemaakt om ondermeer op tablet te exploreren.

BelgiŽ - Vlaams Gewest - Brussels Hoofdstedelijk Gewest - WalloniŽ
Molenbeek, St. Joost, Brussel-stad, Schaarbeek, Sint-Gilis, Anderlecht
Antwerpen, Gent, Vilvoorde, Mechelen, Leuven, Luik, Charleroi, Verviers
Toegevoegde gemeenten:
Aalst, Brugge, Denderleeuw, Geraardsbergen, Hasselt, Heusden-Zolder,
Kasterlee, La LouviŤre, Maaseik, Menen, Oostende, Roeselare, Ronse,
Seraing, Zele, Zemst,
 
De set van 6 grafieken kan voor elke gemeente eenvoudig
aangevraagd worden, ze worden dan toegevoegd aan boven-
staande lijst zodat iedereen ze kan exploreren:
jan@hertogen.be

Rechtstreeks naar BuG 296

Info 1.
Het artikel Waarom het Basisinkomen geen goed idee is zopas vrijgegeven en kan  hier gelezen worden zoals verschenen op de site van Samenleving en Politiek - nr 185.
Info 2.
"Zijn in feite al de politiediensten in grootsteden bezettingslegers in een vreemde stad, die zich, zoals zij zich nu in Brussel openlijk tonen, sterk genoeg wanen om de politionele/politieke macht te determineren of minstens te intimideren? Wanneer kom er een 'democratisch alarm'?" zo klonk de academische vraag op het einde van BuG 246 van 12/11/2014, voortgaande op de vaststelling dat in Brussel maar 28% van de 6.147 agenten in het Brussels gewest woonden, en dan meestal nog in de Westelijke 'Vlaamse' rand. In Antwerpen wonen 44,6% van de Antwerpse agenten, in Gent 49% en in Mechelen 51,5%.
Info 3. In Brussel Deze Week van 03/12/2015 meldt Mustafa Er, woordvoerder van Sint-Jans-Molenbeek dat er elk jaar 8.000 mensen vertrekken en er evenveel nieuwkomers in de plaats komen. In
BuG 293 hebben we al gewezen op de grote in/uit dynamiek in Molenbeek, iets wat altijd genegeerd geweest is door hoger overheden. Maar de situatie is genuanceerder dant Er ze stelt. De immigratie (vanuit het buitenland) is momenteel niet voldoende om de aanzienlijke uitgaande verhuis te compenseren. Ook het negatief saldo van de in/uit bewegen de laatste 3 jaar duidt op een saturatie van de woonmogelijkheden in Molenbeek, dit terwijl de wisseling van de bevolking even sterk aanhoudt. Wanneer gaat men dat eens inzien en budgettair positief sanctioneren zodat het sociaal weefsel, dat voortdurend door deze hoge wisseling onder hoge druk staat, kan hersteld en verder uitgebouwd.

Sint-Jans-Molenbeek - In- en uitgaande bevolkingsbewegingen - 1989-31/12/2014
  Ver-
huis In
Ver-
huis uit
Verhuis-
saldo
Immi-
gratie
Emi-
gratie
Saldo Migratie Inwij-
king
Uitwij-
king
In/Uit-
saldo
1989 4.845 4.936 -91 609 469 140 5.454 5.405 49
1990 4.503 5.127 -624 783 411 372 5.286 5.538 -252
1991 4.681 5.122 -441 902 1.708 -806 5.583 6.830 -1.247
1992 5.111 5.668 -557 1.096 479 617 6.207 6.147 60
1993 4.696 5.933 -1.237 913 512 401 5.609 6.445 -836
1994 5.162 5.643 -481 1.180 730 450 6.342 6.373 -31
1995 5.188 5.692 -504 1.158 794 364 6.346 6.486 -140
1996 5.226 5.811 -585 1.095 500 595 6.321 6.311 10
1997 5.200 5.581 -381 1.135 774 361 6.335 6.355 -20
1998 5.248 5.690 -442 1.564 761 803 6.812 6.451 361
1999 5.415 5.769 -354 1.944 912 1.032 7.359 6.681 678
2000 5.121 5.548 -427 1.533 498 1.035 6.654 6.046 608
2001 4.938 5.766 -828 2.843 485 2.358 7.781 6.251 1.530
2002 5.192 6.557 -1.365 2.575 446 2.129 7.767 7.003 764
2003 5.798 6.421 -623 2.261 543 1.718 8.059 6.964 1.095
2004 5.477 7.119 -1.642 2.544 1.366 1.178 8.021 8.485 -464
2005 5.617 6.967 -1.350 2.767 1.059 1.708 8.384 8.026 358
2006 5.929 6.980 -1.051 2.649 882 1.767 8.578 7.862 716
2007 5.887 7.130 -1.243 2.859 670 2.189 8.746 7.800 946
2008 5.820 7.033 -1.213 3.344 1.017 2.327 9.164 8.050 1.114
2009 5.961 7.319 -1.358 3.658 958 2.700 9.619 8.277 1.342
2010 6.822 7.846 -1.024 3.825 923 2.902 10.647 8.769 1.878
2011 6.342 7.928 -1.586 4.016 1.441 2.575 10.358 9.369 989
2012 6.173 8.176 -2.003 3.142 1.528 1.614 9.315 9.704 -389
2013 6.359 7.914 -1.555 2.610 1.790 820 8.969 9.704 -735
2014 6.359 7.989 -1.630 3.006 1.605 1.401 9.365 9.594 -229

 
De Gedachte 1. Jonas Geirnaert in de eindejaarsvraagjes van Humo 01/12/2015: "Iedereen die de Irak-oorlog een goed idee vond en alle regeringspartijen die de Amerikaanse wapentransporten door BelgiŽ goedkeurden een ticket naar het kalifaat en een kanjer van een schuldgevoel".
Herinnering 1: De laatste sporen van Tram 58 van Vilvoorde zijn uit de straten gelicht. De muziekgroep Tram 58 trad voor Music for Life op in Eigen Thuis Grimbergen, een gelegenheid om hen de tramrol met Tram 58, gevonden op een rommelmarkt te overhandigen en het videoverslag van de laatste reis van Tram 58, laatste rit op 26/09/1993 op Youtube te zetten, samen met het verslag van TV-Brussel. We hebben het vertrek van Tram 58 58 minuten kunnen uitstellen door er voor te gaan liggen. We leggen in de toelichting ook uit waarom Vilvoorde, onder 3 Sp-a legislaturen mťt Bonte wel radicaliseerde en de laatste 20 maanden niet meer.
Herinnering 2.
Zwartberg, 50 jaar geleden. Een artikel in Solidair van november 2015 over "Dood in de schaduw van Zwartberg" gaf de impuls om de degelijke canvasreportage over Zwartberg van 1991 op te laden op Youtube en alle linken toe te voegen naar ander interessant materiaal. Dit naar aanleiding van de beslissing over de sluiting in december 1965 en de Zwartberg-akkoorden in 1966. Het herinnert ons ook aan het sociaal kamp van de KSA in 1965 olv pastoor Hoogmartens in Zwartberg, waarbij de favella's van Zwartberg werden bezocht, honderden m2 voor de kerk, gevolg gevend aan de oproep van de kerk om aan 'milieuwerking' te doen - de actualisering van zien, oordelen, handelen van Cardijn en uitgewerkt door August Van Istendael, die als leek het 2de Vatikaans concilie zou volgen. Toen al waren er studenten, de 'intellectuelen van de toekomst' aan de mijnen. ze zouden er later terugkeren. Jullie zijn de ministers, de bisschoppen van de toekomst zoals gouwproost Schreurs zou zeggen. Toen ook 2 bussen zien toekomen rechtstreeks van Turkije, om in de toen reeds verloren mijnen te komen werken. Zij moesten zorgen dat de steden in BelgiŽ niet zouden afsterven, een vooruitziende politieke beslissing die pas in 2000, na 30 jaar bevolkingsdaling in de steden z'n eerste rendement zou kennen.
Agenda. Op 5 december 2015 gaat in Berlijn een
Conferentie over Sonnenburg 05/12 door waar ik de Vriendenkring Sonnenburg in een panel mag vertegenwoordigen.
 
  

BuG 296 - Rechtstreeks naar de inhoud (methodologie overslaan)      Boven
 
1. Bron: de Kruispuntbank Sociale Zekerheid: een fantastische gegevensbron

De informaticatoepassingen van de performante overheid in BelgiŽ ontsluiten meer en meer een ongekende rijkdom aan informatie en gegevensbestanden. Zoals we in vorige BuG al een tipje van de sluier oplichtten schudden we nu verder een heleboel gegevens over 'vreemde herkomst' uit de Sinterklaaszak. Maar eerst nog een harde methodologische noot kraken.

In de toelichting van de Kruispuntbank Sociale Zekerheid staat mbt de lokale statistieken de volgende omschrijving van vreemde herkomst:
"
De variabele nationaliteitshistoriek geeft de herkomst van de persoon weer. Ze wordt bepaald eerst op basis van de eerste nationaliteit van de vader, dan op die van de moeder, dan op die van de persoon zelf en tenslotte op de huidige nationaliteit van de persoon." De Kruispuntbank SZ bevat nog meer dieper gravende gegevens over herkomst die evenwel (nog) niet gepubliceerd zijn, zie de Adviesnota SCSZ/14/040 waar de werkwijze beschreven wordt om elke inwoner van BelgiŽ naar Vreemde Herkomst te klasseren. Onder punt 4 wordt gestipuleerd: "Daarnaast voorzien de onderzoekers een aparte variabele die de eerste nationaliteit van de grootouders weergeeft in de volgende klassen", met opgave van diverse categorieŽn waarin Belgen van Belg geworden grootouders in het vakje Vreemde Herkomst terechtkomen.

1.1. De Vreemde herkomst tot en met de eerste generatie


In de gepubliceerde en hier verwerkte gegevens wordt dus enkel rekening gehouden met wie nu een andere nationaliteit heeft, met de eerste nationaliteit van wie Belg geworden is en met de eerste nationaliteit van de ouders (vader en/of moeder). Dus kinderen van Belg geworden ouders zijn mee in de vork Vreemde Herkomst opgenomen. Dat is al een zeer goede en verregaande aflijning, maar (nog) niet volledig gezien niet terug gegaan wordt naar de eerste nationaliteit van de grootouders. Ook beschikt men niet voor alle inwoners van BelgiŽ over de volledige nationaliteitshistoriek, gezien het Rijksregister maar vanaf een bepaalde datum deze gegevens stockeert. Wie geen vreemde herkomst ťn geen volledige historiek heeft wordt hier van Belgische herkomst beschouwd. De beschikbare Kruispuntbank-gegevens zijn dus een feitelijk geteld maar minimaal gegeven.

1.2. Vergelijking met de npdata-methodiek migratieachtergrond

De berekeningsmethode van npdata probeert de gehele populatie met migratieachtergrond na WO2 te berekenen met inbegrip van de Belgwordingen na WO2 en het natuurlijk en migratiesaldo van deze Belg gewordenen na hun Belgwording. Dit gebrut door toepassing van een reproductiecoŽfficient na de Belgwording, die dus rekening houdt met de periode waarin men reeds Belg geworden is. Deze methode is op Belgisch niveau betrouwbaar maar op gewestelijk en gemeentelijk niveau indicatief, zeker voor de opdeling naar nationaliteit. Maar het is/was de best mogelijke berekening voortgaande op de beschikbare gegevens. Met de gegevens van de kruispuntbank komt er een toetspunt, evenwel zonder volledig vergelijkbaar te zijn gezien de kruispuntbank maar ťťn generatie teruggaat. We gaan binnen dit bestek niet verder op de verschillen in.

1.3. De Integratiemonitor van de studiedienst Vlaamse regering

De uiterst performante Studiedienst van de Vlaamse regering maakt dankbaar gebruik van de gegevens uit de Kruispuntbank Sociale Zekerheid voor de opmaak van hun Integratiemonitor. Zij valoriseren alle elementen zoals onder punt 3 in de Adviesnota SCSZ/14/040 staat omschreven. Het is ook dank zij hen dat wij gewezen werden op het bestaan en de rijkdom van de gegevens in de Kruispuntbank voor Sociale Zekerheid die trouwens voor alle burgers ter beschikking staan. 

1.4. Vergelijking met "Eerste nationaliteit" inwoners van het BISA/IBSA

Op de Nacht van de Kennis over Brussel was het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse langs Jean-Pierre Hermia in de gelegenheid om met een primeur voor de dag te komen. Voor het eerst kon op een gemeentelijk niveau en voor het Brussels Hoofdstedelijk gewest de telling voorgesteld worden van inwoners volgens "eerste nationaliteit'. Naast de 'vreemdelingen', dwz inwoners met een enkelvoudige  andere nationaliteit was door het rijksregister de telling gebeurd volgende eerste nationaliteit van de Belgen, kort gezegd, de Belg geworden inwoners van BelgiŽ. In Brussel wonen bv 34% vreemdelingen en 22% die Belg zijn maar als eerste nationaliteit Vreemdeling waren, samen dus 56% met een andere dan de Belgische eerste nationaliteit. Hun nageslacht na hun Belgwording is hier dus niet in begrepen. In de kruispuntbank is zoals gezegd dit gegeven wel aanwezig, nl 69,1% voor Brussel (minimale telling gezien eerste nationaliteit van de grootouders niet is verrekend), zodat kan geconcludeerd op basis van dit nieuwe materiaal dat 13% van de Brusselse Grootstedelijke bevolking Belg geworden ouders heeft en zij dus als Belg geboren zijn. Allemaal interessant maar niet aan de orde om in dit bestek verder na te gaan. Voor de uiteenzetting van Jean-Piere Hermia "Eerste nationaliteit in Brussel" op de Nacht van de Kennis, die doorging de eerste dag na de verlaging van het veiligheidsniveau tot 3, en die ook onder niveau 4 niet is geannuleerd.

2. Vreemdelingen, Vreemde Herkomst en leeftijd 2014

De gegevens met 'Vreemde Herkomst' gaan van 01/01/2009 tot 01/01/2014. Vreemde herkomst wordt in een aantal stappen afgeleid: Eerst voor wie geen vreemde Herkomst in de herkomsthistoriek aanwezig is, vervolgens voor wie de herkomsthistoriek onvolledig is. Beiden worden samengenomen onder Belgische herkomst. Gedetailleerde leeftijdscategorieŽn zijn aanwezig die toelaten om door interpolatie een volledige leeftijdsreeks op te maken. Door leeftijdsgegevens voor 18+ te tellen in 2010, 2012 en 2014 kan op een betrouwbare wijze geŽxtrapoleerd worden tot 2016 en 2018 zodat ook het % 18+ van Vreemde Herkomst in het verkiezingsjaar 2018 kan weergegeven.

2.1. De resultaten in een set van 6 grafieken per gemeente/regio/BelgiŽ

Zoals zal blijken kunnen er pareltjes van grafieken opgemaakt worden per gemeente. Voor een aantal gemeenten hebben we dit al gereed gemaakt, voor andere gemeenten kan men de vraag stellen, we voegen dan een set van 6 grafieken voor de gevraagde gemeente on-line toe zodat iedereen er wat aan heeft.

2.2. We nemen, zoals beloofd, Antwerpen het eerst in ogenschouw.

6 grafieken zijn in een aangepaste set voor exploratie op een tablet samengebracht, voor Antwerpen zie Antwerpen - Vreemde Herkomst. Voor andere gemeenten zie verder.
  


Update: De interpolaties 6-11-jaar werden nauwkeuriger berekend

 
In deze grafiek worden vreemde en Belgische Herkomst boven elkaar gelegd, de bovenste lijn vormt dan de verdeling volgens leeftijd in Antwerpen van 0 tot 75 jaar. Boven 75 jaar is in deze grafiek weggelaten.

Zoals in alle steden in BelgiŽ is er na 1970 tot 2000 een bevolkingsvermindering geweest die zich in onderstaande grafiek weerspiegelt in een daling van de 10 tot 30 jarigen na een bevolkingsstijging van 25 tot 40 jarigen als gevolg van de voorbij immigratie. De jongere bevolking is pas 15 jaar geleden beginnen stijgen nadat de immigratie van 1970-2000 kinderen en vooral kleinkinderen is beginnen krijgen. Deze evolutie weerspiegelt zich in de bevolking van Vreemde herkomst in de jongere leeftijdscategorieŽn, zie BuG 295 met gegevens van een andere bron, nl het Stadsobservatiecentrum van Antwerpen.Als we dezelfde verdeling van Belgische en Vreemde Herkomst als lijnen uitzetten komt er een interessante grafiek tot stand. Zoals in vorige grafiek al aangegeven is de bevolkingspiek van immigratie 25-40 meer uitgesproken bij vreemde Herkomst, maar ook aanwezig bij Belgische inwoners maar vooral de stijging bij de bevolking van 0 tot 15 jaar. Op de achtergrond speelt de globale bevolkingsdaling die na 1970, behoudens in Molenbeek, voor alle steden heeft aangehouden tot 2000, en die door immigratie en verhuis naar de stad niet is kunnen tegengehouden worden.

Ook het wisselpunt dwz waar de bevolking in meerderheid van Vreemde herkomst is ligt in Antwerpen op 42 jaar, dwz voor de leeftijd van 42 is de bevolking van vreemde herkomst in de meerderheid.

Een ander beeld komt langs de 'buik van Antwerpen' tot uitdrukking: tussen 40 en 70 jaar komt de echte buik van Antwerpen in beeld, dwz de babyboomgeneratie die het gehad heeft met de multiculturele samenleving en die alle macht in de buik heeft. Zij zullen nog enkele jaren stuiptrekkingen vertonen die de toekomst niet meer kunnen tegenhouden noch determineren. De nieuwe boom van de immigratie (20-40 jarigen) is in aantocht en de nieuwe generaties zullen verder voor een ongeziene piek van multiculturaliteit zorgen. Ook al wordt de ouder wordende buik van Antwerpen er ziek van, zij zullen goede zorgen krijgen van de zich alsmaar verder doorzettende nieuwe generatie.

Nog mooier wordt het beeld en inzicht als bovenstaande grafiek als % op de bevolking wordt uitgetekend, meteen worden de % duidelijk volgens leeftijd waarmee migratieachtergrond als een wezenlijk deel van de samenleving is uitgegroeid, ook al wegen de +50 jarigen loodzwaar op Antwerpen ermee rekening houdend dat op een gegeven moment tot 39% van de Antwerpenaren voor het Vlaams blok stemde.

  


Dat bracht ons meteen op het idee na te gaan hoeveel % 18+ met migratieachtergrond aanwezig is in 2014. Door meteen ook dit % af te leiden uit de kruispuntbankgegevens voor 2010 en 2012 kon een extrapolatie, een doortrekking van deze %ges gebeuren tot 2016 en 2018. Hiermee wordt de evolutie van de laatste 4 jaar doorgetrokken voor de komende 4 jaar.In vergelijking met 2012 zullen hoe dan ook 9% meer stemgerechtigden met migratieachtergrond hun stem kunnen uitbrengen. Dit % kan verhogen door vooral de vreemdelingen te overtuigen zich in te schrijven en hun stem uit te brengen. In onderstaande grafiek wordt het aantal en % vreemdelingen in Antwerpen opgegeven.In drie kolommen krijgt men een gedifferentieerd beeld
- kolom 1 het aantal vreemdelingen en het aantal Belgen
- kolom 2 het aantal Belgen opgesplitst tussen Belgen met vreemde afkomst, 132.513 en vreemdelingen 103.357.
- Kolom 3: het totaal van Vreemde Herkomst, 235.870

Met de 103.357 vreemdelingen wordt het doelpubliek aangegeven dat dient gewonnen om zich in te schrijven voor de verkiezingen van 2018.  Het gaat dan om de 14+ in deze groep (cijfers 2014) die in 2018 18+ jaar zullen zijn. Het zijn deze 'vreemdelingen' die wel eens het verschil kunnen maken voor de samenstelling van de gemeenteraad in Antwerpen.In % komt een mooi beeld tot stand van de Vreemde Herkomst in detail en met aflijning van het % vreemdelingen, in Antwerpen 45,9%, methodologisch in een minimale telling in het rijksregister.

Deze 6 grafieken zijn in een aangepaste set voor exploratie op een tablet samengebracht, zie Antwerpen - Vreemde Herkomst

2.3. Een set van 6 grafieken voor een aantal geselecteerde gemeenten

Voor volgende gemeenten, gewesten en BelgiŽ zijn telkens 6 grafieken samengebracht om ondermeer op tablet te exploreren.

BelgiŽ - Vlaams Gewest - Brussels Hoofdstedelijk Gewest - WalloniŽ
Sint-Jans-Molenbeek, Brussel-stad, Schaarbeek, Sint-Gilis, Anderlecht
Antwerpen, Gent, Vilvoorde, Mechelen, Leuven, Luik, Charleroi, Verviers

Toegevoegde gemeenten: Aalst, Brugge, Denderleeuw, Geraardsbergen, Grimbergen, Hasselt, Heusden-Zolder, Kasterlee, La LouviŤre, Maaseik, Menen, Oostende, Roeselare, Ronse, Seraing, Zele, Zemst,

Een set van 6 grafieken voor een gemeente of provincie kan eenvoudig aangevraagd worden bij jan@hertogen.be, ze worden dan toegevoegd aan de hier bovenstaande lijst zodat iedereen ze kan exploreren.

3. Enkele opvallende gegevens en grafieken ter illustratie

3.1. Brusselse gemeenten met een hoog % Vreemde Herkomst.

We laten enkele gemeenten de revue passeren waaruit duidelijk wordt dat de bevolkingsdaling van 1970 de migranten uitgenodigd heeft zich in Brussel (en andere steden) te vestigen en langs hun kleinkinderen de bevolkingsgroei in 2000 terug op gang te trekken. Economische noodzaak speelde in gans deze demografische dynamiek maar een secundaire rol. Het is de immigratie die de (grotere) steden van het verval gered heeft. Dat is een bewustzijn dat een echte boost mag krijgen bij de 'migranten' . Het zijn de migranten de laatste vier decennia die  Brussel, Antwerpen, Mechelen, Gent, Luik, Charleroi, Verviers van het verval gered. Hen degraderen tot passieve migratie die men liever kwijt dan rijk was geweest is negationisme tav de eigen geschiedenis, het herschrijven van de bevolkingsevolutie als verantwoording van discriminatie en uitsluiting.
 
Onderstaande grafieken geven het % van Vreemde en van Belgische herkomst, gemeten tot de eerste nationaliteit van de ouders, voor wie de nationaliteitshistoriek aanwezig was. Hoe ouder hoe meer deze historiek van belang is, als hij niet afwezig was werden de inwoners bij de Belgische Herkomst gevoegd.

De Brusselse gemeenten worden vermeld in volgorde van leeftijd waar er meer inwoners van Vreemde Herkomst zijn dan van Belgische Herkomst zijn. Voor Sint-Joost-ten-Node en Sint-Gillis valt die al buiten de grafiek omdat deze maar tot 75 jaar gaat. Toch verrassend hoe ver dit vreedzaam proces gevorderd is en de gemeenten en Brussel intact gehouden heeft in een transformatie van autochtoon naar allochtoon met gans de culturele overdracht die hiermee gepaard is gegaan.

Langs de gemeentenaam kan men telkens de grafiekenset voor de gemeente oproepen.

St. Joost

    Sint-Gilis

     Sint-Jans-Molenbeek

Brussel-stad
 
    Schaarbeek

 Anderlecht

3.2. Migratieachtergrond en 'vreemdelingen' zullen verkiezingsuitslag in 2018 bepalen

In Antwerpen waren in 2012 36% van de 18+ van Vreemde Herkomst, In 2018 zullen het er 45% zijn, in geen enkele andere stad zal de wisseling Belgische-Vreemde herkomst zo groot zijn. De impact zal maar ten volle spelen als de vreemdelingen, EU zonder verblijfsvoorwaarde, niet-EU na 5 jaar verblijf, zich in grote(re) getale inschrijven. Wie zich ooit inschreef moet het niet meer doen, maar de honderdduizenden anderen in BelgiŽ kunnen zich nog inschrijven. Wanneer maakt de politiek  een einde aan de politieke discriminatie tussen Belgen en vreemdelingen, Belgen moeten zich niet inschrijven, vreemdelingen wel?
   

Antwerpen

  Vilvoorde

Mechelen 

 
Leuven

 

3.3. Enkele Waalse steden - Vreemdelingen en Belgen met migratieachtergrond

   Luik

  Verviers

Charleroi

 

3.4. Nog enkele uitschieters

 
Verviers met enige moeite 50% Vreemde Herkomst -
Verviers

Mechelen vanaf 11 jaar meerderheid Vreemde Herkomst

  Molenbeek heeft meer dan de helft Belgen met migratieachtergrond,
en in een minimale telling 80,7% inwoners van Vreemde Herkomst.


 In het Brussels Hoofdstedelijk gewest was 63% van de 18+ in
2012 van Vremde Herkomst, in 2018 zal dat 70% zijn


Universitaire centra zijn een 'broeinest' van intellectuele confrontatie
en onderzoekservaring uit alle delen van de wereld tussen 20 en 30 jaar.


Gent


En nog veel meer, wie de grafiekensets opzoekt of wie zichzelf een sinterklaascadeau wil geven kan deze set voor z'n gemeente opvragen, geleverd na 7 december, want tussen 4 en 7 december naar een Internationale conferentie waar we aan het panelgesprek deelnemen, zie Conferentie Sonnenburg 05/12.

Jan Hertogen, Socioloog