Verviers                           Verviers   55.940 inwoners 6.571  vreemdelingen