Anderlecht                         Anderlecht 115.806 inwoners 36.262  vreemdelingen