Luik                           Luik   197.572 inwoners 38.122  vreemdelingen