BuG 120 - Bericht uit het Gewisse 17-12-2009 Printversie (12 p)

Brussel zorgt voor 40% van Belgische bevolkingsgroei tot 2020.
De bevolkinggroei in Brussel 2007-2020 bedraagt 382.274, maar
213.318 inwoners verhuizen in deze periode naar 'n andere gewest,
zodat het aantal inwoners in Brussel (maar) stijgt met 168.893.


De eerste toets projectie-waarneming 2007 bevestigt deze tendens,
nl.
de bevolkingsaangroei in 2007 is zelfs 13,3% sterker dan voorzien.
Het zijn vooral (nieuwe) Belgen die vanuit Brussel verhuizen en dit
 in meerdere mate naar het Waals dan naar het Vlaams gewest.
Brussel zorgt voor 46% van 't natuurlijk saldo (geboorten-overlijden)
in BelgiŽ en voor 35,1% van 't vreemdelingensaldo (immigr.-emigr.),
of in totaal voor 40% van de bevolkingsaangroei in BelgiŽ.
328.315 van de 880.207 nieuwe vreemdelingen tussen 2007-2020
komen langs Brussel en 382.571 of 42,7% langs Vlaanderen.
557.969 vreemdelingen worden nieuwe Belg tussen 2007-2020,
207.461 of 37,2% in Brussel, 226.946 of 40,7% in 't Vlaams gewest.
Documentatie:

-
Portaal Bevolkingsprojecties 2007-2020
- BuG 119 Migratie en Asiel in BelgiŽ tot 2020
- Huidige regularisatieaanvragen worden rechtsgeldig afgehandeld (zie Nieuwsbrief  VMC van 14/12/09)
- 'Inburgering' van nieuwkomers, Evaluatie Vlaams inburgeringbeleid tot 2007

- "Moslims at home in Europe Moslims in Europe", een onderzoek in 11 Europese steden waaronder Antwerpen", door het Open Society Institute, building vibrant and tolerant democraties, het is eens wat anders (of toch zand in de ogen?)
- En wie van Migratie niet genoeg kan krijgen is er het internationale Migration Policy Institute en de database MPI Data Hub
- En Eurostat komt op 16/12/09 met haar jaarlijkse kleun: op 01/01/2008 zijn er 971.488 vreemdelingen in BelgiŽ, door hen verkeerdelijk aangeduid met inwoners van 'buitenlandse origine' zodat verwarring weer troef is. Wil men 'van buitenlandse afkomst' beschrijven dient men de Belgwordingen of nationaliteitsverwervingen van de laatste decennia in de verschillende landen bij te tellen. Voor een overzicht 'van buitenlandse afkomst' in BelgiŽ en de gewesten kan BuG 107, van 31/12/2008 geraadpleegd worden met aantal vreemdelingen, vreemdelingengroei ťn Belgwordingen tussen 1988 en 2008.
- Eric Corijn op Brusselnieuws, "De situatie is ernstig maar niet hopeloos", z'n nieuwe boek samen met
Eefje Vloeberghs over Brussel.

Is toekomstige migratie, weer de 'schuld' van de migrantenwerkers?

Opvallende uitspraak van Mark Elchardus als conclusie van
het Rondetafelgesprek: Diversiteit als uitdaging voor de sociaaldemocratie, in organisatie van Samenleving en Politiek: "En misschien nog twee laatste opmerkingen. Je kunt natuurlijk zeggen Ďje mag niets doen aan gezinsherenigingí. Ik ben bewust hoe moeilijk dat ook is. Maar ik denk niet dat integratie een kans maakt als we dezelfde stroom van migratie blijven toelaten. Dat is gewoon te overweldigend. Wij kunnen dat niet aan. En natuurlijk, mensen die in de sector tewerkgesteld zijn zullen daarvoor wel pleiten, want dat zal veel tewerkstelling creŽren in die sector, maar dat gaat niets uithalen. Het is te snel. Als we dat niet stoppen, dan kunnen we dat niet doen. Er is geen manier van werken daar tegen". Horen we het goed, zijn het de 'migratiewerkers' die het weer gedaan hebben, nu door zogezegde uitlokking van de toekomstige migratie. Het aantal migrantenwerkers dient best te stijgen in dezelfde verhouding als de migratie, hun aantal zou dus vijfmaal zo hoog moeten zijn in het komende decennium in vergelijking met de jaren 80. Maar daar staan ze nog ver van af.
 
Reeks van 8 BuG's over Migratie en Asiel
 
BuG 120 is een voortzetting van deel 1, BuG 119 Migratie en Asiel in BelgiŽ tot 2020, maar dan met opdeling naar gewest over de Belgische bevolkingsevolutie van 2007 tot 2020 voor Belgen en vreemdelingen. Er volgen dus nog 6 BuG's.

Deel 1, A: De officiŽle bevolkingsprojecties in BelgiŽ 2007-2020 - BuG 119
Deel 1. B: Bevolkingsprojectie per gewest van 2007-2020. - BuG 120
Deel 2: Historisch beeld van de migratie per decennium van 1945 tot 2020 of de complete mislukking van Vlaams Blok/Belang
Deel 3: Aantal inwoners in BelgiŽ van vreemde afkomst per nationaliteit en gemeente op 01/01/2008, Inwoners van Marokkaanse afkomst nemen verder voorsprong op Italianen en alle andere nationaliteiten.
Deel 4: Regularisatie 2000, erkenningen, lokaliteit, nationaliteit (25.597 erkende dossiers of 69% van de ingediende), zo mogelijk al vergeleken met de regularisatie 2009. Voor regularisatie 2000, zie powerpoint Migratie en Asiel
Deel 5: De vraag is niťt waarom in Molenbeek af en toe 'rellen' zijn maar wťl waarom er niet meer zijn. De Molenbeek-fiche vergeleken met Hasselt en Mechelen.
Deel 6: Marokkaanse jongens zoeken maar voor de helft hun bruid in Marokko blijkens een recente studie Vlaamse regering.
Deel 7: Update en verfijning van de berekening aantal moslims in BelgiŽ, en zo mogelijk update van BuG 111 over ondermeer de onderfinanciering van de islam in vergelijking met andere godsdiensten en het laÔcisme.
 

Deel 1B - Bevolkingsprojectie per gewest 2007-2020.

  
1. Samenvattend overzicht bevolkingsevolutie Belgen/vreemdelingen per gewest

De belangrijkste gegevens voor de drie gewesten worden in onderstaande tabel naast elkaar gezet.
  

Bevolkingsevolutie gewesten tussen 01/01/2007- 01/01/2020

 

 

 

Vlaams

Brussels

Waals

BelgiŽ

1. Natuurlijk saldo

 

 

 

 

 

1. Belgen

58.185

89.727

76.967

224.879

 

2. Vreemdelingen

29.281

38.426

-14.061

53.646

 

Totaal

87.466

128.153

62.906

278.525

2. Migratiesaldo

 

 

 

 

 

1. Belgen

-69.205

-35.769

-46.506

-151.480

 

2. Vreemdelingen

353.289

289.890

183.382

826.561

 

Totaal

284.084

254.121

136.876

675.081

3. Bevolkingssaldo voor verhuis

 

 

 

 

 

1. Belgen

-11.021

53.959

30.461

73.399

 

2. Vreemdelingen

382.571

328.315

169.321

880.207

 

Totaal

371.550

382.274

199.782

953.606

4. Verhuissaldo tussen gewesten

 

 

 

 

 

1. Belgen

66.651

-168.912

102.261

0

 

2. Vreemdelingen

30.924

-44.469

13.545

0

 

Totaal

97.575

-213.381

115.806

0

5. Evolutie na verhuissaldo

 

 

 

 

 

1. Belgen

55.630

-114.954

132.722

73.398

 

2. Vreemdelingen

413.495

283.847

182.866

880.207

 

Totaal

469.125

168.893

315.588

953.606

 
Evolutie Belgen/Vreemdelingen in gewesten 01/01/2007- 01/01/2020

 

Vlaams

Brussels

Waals

BelgiŽ

1. Natuurlijk saldo

 

 

 

 

    1. Belgen

25,9%

39,9%

34,2%

100,0%

    2. Vreemdelingen

54,6%

71,6%

-26,2%

100,0%

   Totaal

31,4%

46,0%

22,6%

100,0%

2. Migratiesaldo

 

 

 

 

    1. Belgen

45,7%

23,6%

30,7%

100,0%

    2. Vreemdelingen

42,7%

35,1%

22,2%

100,0%

 

Totaal

42,1%

37,6%

20,3%

100,0%

3. Bevolkingssaldo voor verhuis

 

 

 

 

    1. Belgen

       

    2. Vreemdelingen

43,5%

37,3%

19,2%

100,0%

    Totaal

39,0%

40,1%

21,0%

100,0%

5. Evolutie na verhuissaldo

49,2%

17,7%

33,1%

100,0%

           

Enkele opmerkelijke vaststellingen: 
 

- Het natuurlijk saldo in WalloniŽ is negatief bij de vreemdelingen hetgeen voortkomt uit het overlijden van de nog als vreemdeling ingeschreven Italiaanse migranten.
- Met 128.153 is het natuurlijk saldo in Brussel dubbel zo groot als de 62.209 in  WalloniŽ en hoger en 50% hoger dan de 87.466 in het Vlaams gewest. Brussel staat dus in voor 46% van de 'natuurlijke' bevolkingsontwikkeling  (geboorten - overlijden) in BelgiŽ terwijl Brussel in 2020 toch maar 10,4% van de Belgische bevolking uitmaakt.
- Het migratiesaldo van Belgen is in alle gewesten negatief, -151.480 voor BelgiŽ.
- Brussel blijft met 35,1%, naast Vlaanderen met 42,7% van het migratiesaldo voor vreemdelingen een belangrijke toegangspoort voor immigratie vanuit het buitenland.
- In vergelijking met haar bevolking zorgt Brussel met 382.274 voor 40% van de groei van de bevolking in BelgiŽ en dit van de 953.606 bevolkingsgroei tussen 2007 en 2020, dat is 4x meer dan haar aandeel in de bevolking.
- Niet BelgiŽ maar Brussel zou barsten wanneer haar bevolkingsgroei van 382.274 niet gedraineerd werd naar de andere gewesten. Niet minder dan 213.381 Brusselaars zouden vanuit Brussel naar vooral WalloniŽ (115.806) en in mindere mate het Vlaams gewest (55.630) verhuizen.
- Toch zal Brussel 168.893 nieuwe inwoners moeten huisvesten tegen 2020. Belangrijk om zien is de transformatiedynamiek die zich in die bevolkingsaangroei aftekent: door migratie van Belgen naar het buitenland en verhuis van (nieuwe) Belgen naar andere gewesten zal de Brusselse bevolking vooral op peil gehouden worden en uitbreiden door de immigratie van vreemdelingen. Deze worden dan na enkele jaren Belg en verhuizen als Belg naar andere gewesten.
- Uiteindelijk zal, na alle externe en interne migratiebewegingen en het natuurlijke saldo het aandeel van het Vlaams gewest in de bevolkingsgroei 469.125 of 49,2% bedragen, in Brussel 168.893 of 17,7% en in WalloniŽ 315.588 of 33,1%.

Voor enkele overwegingen hierbij, zie onderaan deze BuG.
 
2. De officiŽle bevolkingsprojectie per gewest
 
Voor bron en bespreking van bevolkingsprojectie op Belgisch niveau, zie BuG 119, Bevolkingsprojectie BelgiŽ tot 2020. Voor een beter begrip van de absolute cijfers worden ook de percentages gegeven t.a.v. van de beginsituatie op 01/01/2007 per gewest (kolompercentage).
 
De meest opvallende gegeven zijn bij Brussel terug te vinden. In het Brussels gewest worden langs immigratie uit het buitenland op 13 jaar 528.038 nieuwe inwoners ingeschreven. Na uitschrijving van 273.917 door emigratie blijft er een migratiesaldo van 254.121 inwoners over. Samen met een natuurlijk saldo van 128.153 (verschil tussen 247.315 geboorten in Brussel in dezelfde periode en het relatief laag aantal van 119.162 overlijdens) worden bij saldo in het Brussels gewest 382.274 inwoners bijkomend ingeschreven tegen 2020. Intussen zijn er evenwel 213.381 Brusselaars die zich in Vlaanderen of WalloniŽ huisvesten zodat het bevolkingsaantal in Brussel uiteindelijk 'maar' met 168.893 toeneemt. In Vlaanderen is deze toename 469.125, waarvan 97.575 uit het Brusselse gewest, en 315.588 in WalloniŽ, waarvan 115.806 uit het Brusselse gewest. Het is dus vooral WalloniŽ dat de nieuwe Brusselaars verwelkomt.
 

Bevolkingsprojectie BelgiŽ en gewesten 01/01/2007- 01/01/2020 in aantallen

 

 

 

Vlaams

Brussels

Waals

BelgiŽ

Vertreksituatie: Inwoners op 01/01/2007

6.117.440

1.031.215

3.435.879

10.584.534

 

1. Bijkomende inschrijvingen

 

 

 

 

 

 

1. Geboorten

884.979

247.315

528.758

1.661.052

 

 

2. Immigratie uit buitenland

672.434

528.038

402.269

1.602.741

 

 

Totaal bijkomende bevolking

1.557.413

775.353

931.027

3.263.793

 

2. Uitschrijvingen

 

 

 

 

 

 

1. Overlijdens

797.513

119.162

465.852

1.382.527

 

 

2. Emigratie naar buitenland

388.350

273.917

265.393

927.660

 

 

Totaal uitgeschreven bevolking

1.185.863

393.079

731.245

2.310.187

 

3. Bevolkingsevolutie

 

 

 

 

 

 

1. Natuurlijk saldo

87.466

128.153

62.906

278.525

 

 

2. Migratiesaldo

284.084

254.121

136.876

675.081

 

 

Totaal bevolkingssaldo

371.550

382.274

199.782

953.606

 

4. Verhuissaldo naar/van ander gewest

97.575

-213.381

115.806

 

 

5. Effectieve bevolkingsevolutie

469.125

168.893

315.588

953.606

Situatie inwoners op 01/01/2020

6.586.565

1.200.108

3.751.467

11.538.140

 
 
Bevolkingsevolutie BelgiŽ en gewesten 01/01/2007- 01/01/2020 in % tav 2007

 

 

 

Vlaams

Brussels

Waals

BelgiŽ

Vertreksituatie: Inwoners op 01/01/2007

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

 

1. Bijkomende inschrijvingen

 

 

 

 

 

 

1. Geboorten

14,5%

24,0%

15,4%

15,7%

 

 

2. Immigratie uit buitenland

11,0%

51,2%

11,7%

15,1%

 

 

Totaal bijkomende bevolking

25,5%

75,2%

27,1%

30,8%

 

2. Uitschrijvingen

 

 

 

 

 

 

1. Overlijdens

13,0%

11,6%

13,6%

13,1%

 

 

2. Emigratie naar buitenland

6,3%

26,6%

7,7%

8,8%

 

 

Totaal uitgeschreven bevolking

19,4%

38,1%

21,3%

21,8%

 

3. Bevolkingsevolutie

 

 

 

 

 

 

1. Natuurlijk saldo

1,4%

12,4%

1,8%

2,6%

 

 

2. Migratiesaldo

4,6%

24,6%

4,0%

6,4%

 

 

Totaal bevolkingssaldo

6,1%

37,1%

5,8%

9,0%

 

4. Verhuissaldo naar/van ander gewest

1,6%

-20,7%

3,4%

 

 

5. Effectieve bevolkingsevolutie

7,7%

16,4%

9,2%

9,0%

Eindsituatie: inwoners op 01/01/2020

107,7%

116,4%

109,2%

109,0%

 
De evolutiepercentages geven meer profiel aan deze cijfers. Ten aanzien van het bevolkingscijfer in 2007 is er een bijkomende instroom van 51,2 % langs immigratie die met aftrek van de emigratie naar het buitenland tot 24,6% gereduceerd wordt, of een uiteindelijk groei van in Brussel/BelgiŽ blijvende immigranten met 254.121 of +24,6%, aangevuld met 12,4% natuurlijk saldo, dus samen een bevolkingsstijging van 37,1%, die beperkt wordt tot +16,4% omdat in dezelfde periode 20,7% van de Brussels verhuist naar een ander gewest (=verschil tussen het aantal verhuizingen naar en van een ander gewest).

Afgemeten aan de andere gewesten is de impact van het natuurlijk saldo in Brussel 9 x hoger (+12,4% natuurlijk saldo in Brussel  tegenover + 1,4% in Vlaanderen) en het migratiesaldo 5x hoger in Brussel (+24,6% in Brussel tegenover +4,6% in Vlaanderen).

Een grafische voorstelling geeft een visueel beeld van de komende bevolkingsevolutie per gewest:
 


 


 

Alle gegevens en grafieken kunnen uitgebreider geŽxploreerd worden op het Portaal bevolkingsevolutie 2007-2020.
 
3. Doorstroom bevolking van Brussel naar andere gewesten

Het
negatieve verhuissaldo van het Brussels gewest is sinds langer dan vandaag een feit: voortgaande op de waarneming 1989 tot 2006 en de projectie 2007 tot 2020 wordt dit in onderstaande grafiek in beeld gebracht. Na een periode van beperkt verhuissaldo  naar andere gewesten (rond de 6.000) tussen 1996 en 2000 is er in het spoor van een stijgend migratiesaldo en Belgwording een forse stijging geweest van het verhuissaldo tot 2004 (verdubbeling) en een zich doorzettende stijging tot 2014 met een saldo van 18.000 Brusselaars die naar andere gewesten verhuizen, dwz een verdrievoudiging in vergelijking met 2000, waarna een lichte afname zou volgen.
 

 
Zoals aangegeven betreft het vooral Brusselse Belgen die naar andere gewesten verhuizen. Brussel zou dan meer en meer een 'vreemdelingenstad' worden waar de eerste integratie in BelgiŽ gebeurt en die leidt tot een structurele verankering langs de Belgwording. Pas daarna zou de doorstroming naar andere gewesten gebeuren. Het is dus van essentieel belang voor de gemeenschappen, inzonder de Vlaamse gemeenschap, om veel meer dan nu het geval is in de eerste opvang, verwelkoming, begeleiding, 'inburgering' en oriŽntatie op het (Nederlandstalige) onderwijs te investeren in Brussel.

 
4. OfficiŽle projectie 2007 en waarneming in 2007.


Voor de gegevens 2008 is het nog wat te vroeg gezien de vertraging in de gegevensverwerking op het AD SEI, maar voor 2007 kan al de confrontatie gebeuren tussen projectie en werkelijkheid voor elk gewest. We bespreken hier enkel het Brusselse gewest (voor BelgiŽ, zie
BuG 119 Migratie en Asiel in BelgiŽ tot 2020, voor de andere gewesten Portaal Bevolkingsprojecties 2007-2020.

Voor het Brussels gewest zijn geboorten en overlijdens met 13,1% overschat en migratie met 12,2% onderschat. Het migratiesaldo houdt evenwel geen rekening met de 'statistische aanpassing' die in hoofdzaak voortkomt bij vreemdelingen waarvan de gegevens pas na februari 2008 werden doorgegeven aan het rijksregister. In Brussel is er dus, met inbegrip van de statistische aanpassing, een onderschatting van de bevolkingsgroei in 2007 met 13,3%. Doordat ook het verhuissaldo naar andere gewesten lager ligt dan voorzien is er wat netto aangroei van de bevolking betreft een onderschatting van het effectief aantal Brusselse inwoners van 33,6%, dwz Brussel is in 2007 gegroeid met 17.276 in plaats van de voorziene 12.929. Dat is op zich misschien nog geen 'tendens' e(daar zijn minstens 2 opeenvolgende jaren voor nodig) en het zegt niets over een projectie over 13 jaar maar het geeft aan dat de dynamiek in deze richting mogelijk sterker is dan vooruit gezet.
   

Vergelijking bevolkingsprojectie Brussel 2007 en waarneming 2007

 

 

 

Projectie

Waarne-

Verschil

%verschil

 

 

 

2007

ming 2007

met pr.07

met pr.07

Vertreksituatie: Inwoners op 01/01/2007

1.031.215

1.031.215

 

 

 

1. Bijkomende inschrijvingen

 

 

 

 

 

 

1. Geboorten

17.495

16.161

-1.334

-7,6%

 

 

2. Immigratie uit buitenland

37.184

37.581

397

1,1%

 

 

Totaal bijkomende bevolking

54.679

53.742

-937

-1,7%

 

2. Uitschrijvingen

 

 

 

 

 

 

1. Overlijdens

9.428

9.151

-277

-2,9%

 

 

2. Emigratie naar buitenland

18.718

16.864

-1.854

-9,9%

 

 

Totaal uitgeschreven bevolking

28.146

26.015

-2.131

-7,6%

 

3. Bevolkingsevolutie voor verhuissaldo

 

 

 

 

 

 

1. Natuurlijk saldo

8.067

7.010

-1.057

-13,1%

 

 

2. Migratiessaldo

18.466

20.717

2.251

12,2%

 

 

3. Statistische aanpassing

 

2.336

2.336

 

 

 

Totaal bevolkingssaldo

26.533

30.063

3.530

13,3%

 

4.

Verhuissaldo

-13.604

-12.787

817

-6,0%

 

5.

Bevolkingsevolutie na verhuissaldo

12.929

17.276

4.347

33,6%

Situatie op 01/01/2008

1.044.144

1.048.491

   


 
Verschil projectie en waarneming 2007
in BelgiŽ en de gewesten

Wanneer de statistische aanpassing meegerekend wordt (en dit moet want er beantwoorden ook inwoners aan) dan ligt de waarneming in 2007 van de bevolkingsgroei 11.443 inwoners of 16,1% hoger dan wat in de projectie werd vooruit gesteld. Verschillende elementen beÔnvloeden deze verhoging: hogere immigratie, vooral in Vlaanderen, lagere emigratie, vooral in Brussel. Lager geboortecijfer in Brussel maar hoger aantal overlijdens in het Vlaams gewest en een lager verhuissaldo naar WalloniŽ in vergelijking met wat gedacht werd in de projectie en een lager verhuissaldo uit Brussel.
  

Vergelijking verschil projectie 2007 en waarneming 2007 per gewest

 

 

 

Vlaams

Brussels

Waals

BelgiŽ

% BelgiŽ

 

1. Bijkomende inschrijvingen

 

 

 

 

 

 

 

1. Geboorten

-680

-1.334

-628

-2.642

-2,1%

 

 

2. Immigratie uit buitenland

3.308

397

-665

3.040

2,7%

 

 

Totaal bijkomende bevolking

2.628

-937

-1.293

398

0,2%

 

2. Uitschrijvingen

 

 

 

 

 

 

 

1. Overlijdens

-2.412

-277

641

-2.048

-2,0%

 

 

2. Emigratie naar buitenland

111

-1.854

-303

-2.046

-3,2%

 

 

Totaal uitgeschreven bevolking

-2.301

-2.131

338

-4.094

-2,5%

 

3. Bevolkingsevolutie voor verhuissaldo

 

 

 

 

 

 

 

1. Natuurlijk saldo

1.732

-1.057

-1.269

-594

-2,9%

 

 

2. Migratiessaldo

3.197

2.251

-362

5.086

10,1%

 

 

3. Statistische aanpassing

2.876

2.336

1.739

6.951

-

 

 

Totaal bevolkingssaldo

7.805

3.530

108

11.443

16,1%

 

4.

Verhuissaldo

79

817

-896

0

 

 

5.

Bevolkingsevolutie na verhuissaldo

7.884

4.347

-788

11.443

16,1%

 
Een confrontatie van projectie en werkelijkheid kunnen meer gedetailleerd geŽxploreerd worden op het Portaal Bevolkingsprojecties 2007-2020.
 
5. De immigratie en natuurlijk saldo van vreemdelingen en Belgen per gewest

De officiŽle bevolkingsprojectie maakt geen onderscheid tussen Belgen en vreemdelingen wat geboorten/overlijden, immigratie/migratie en verhuissaldo betreft. Gezien het migratiesaldo bij Belgen negatief is (meer uitwijking dan inwijking) en bij vreemdelingen positief (meer inwijking dan uitwijking) kan de impact van de vreemdelingen in de migratiebewegingen het komende decennium maar aangegeven worden wanneer dit onderscheid Belgen/vreemdelingen gemaakt wordt. Deze gegevens bestaan wel in de bestanden van het Planbureau en AD SEI maar wegens 'te delicaat' worden deze niet bekendgemaakt. (zie BuG 119) Npdata gaat evenwel voort op de laatst gekende opdeling in 2007 om ook naar de toekomst een aanduiding te geven van het aandeel Belgen en vreemdelingen in het natuurlijk- en migratiesaldo, verhuissaldo en ook over het aantal Belgwordingen.

5.1. Technische noot: 1. Voor het opsplitsen van de projectiegegevens in Belgen Vreemdelingen, gaan we voort op de verdeling van geboorten, overlijdens, immigratie, emigratie, verhuissaldo voor 2007 tussen Belgen en Vreemdeling en dit per gewest. In BuG 119 werd een zelfde techniek toegepast op de Belgische gegevens. De samentelling van de gewestgegevens, die nauwkeuriger zijn, geeft een kleine afwijking tav van de Belgische gegevens zoals in BuG 119 verwerkt. 2. Voor de Belgwordingen wordt voortgegaan op het % Belgwordingen per gewest in 2007 en dit toegepast op het aantal vreemdelingen gedurende elk jaar van de periode 01/01/2007-01/01/2020. Hierin wordt dus zowel de aangroei vreemdelingen als de afname ervan door Belgwording voor elk jaar mee verrekend.

5.2. Bevolkingsevolutie vreemdelingen en Belgen per gewest

Het meest opvallende gegeven is dat tussen 2007 en 2020 er 1.388.404 immigrerende vreemdelingen bijkomend in de bevolkingsregisters zouden ingeschreven worden en 561.843 uitgeschreven, met als saldo 826.561 blijvers. Samen met een natuurlijk saldo van 53.646 bij vreemdelingen dwz 127.734 geboorten bij vreemdelingen en 74.088 overlijdens betekent dit een aangroei van het aantal vreemdelingen op 13 jaar met 880.208, of quasi een verdubbeling van het huidige aantal van 932.161.
 

Evolutie Belgen en vreemdelingen 2007-2020 (samentelling van de 3 gewesten)

 

 

 

Belgen

Vreemd.

BelgiŽ

% vreemd.

Vertreksituatie: Inwoners op 01/01/2007

9.652.373

932.161

10.584.534

8,8%

 

1. Bijkomende inschrijvingen

 

 

 

 

 

 

1. Geboorten

1.533.318

127.734

1.661.052

7,7%

 

 

2. Immigratie uit buitenland

214.337

1.388.404

1.602.741

86,6%

 

 

Totaal bijkomende bevolking

1.747.655

1.516.138

3.263.793

46,5%

 

2. Uitschrijvingen

 

 

 

 

 

 

1. Overlijdens

1.308.439

74.088

1.382.527

5,4%

 

 

2. Emigratie naar buitenland

365.817

561.843

927.660

60,6%

 

 

Totaal uitgeschreven bevolking

1.674.256

635.931

2.310.187

27,5%

 

3. Bevolkingsevolutie

 

 

 

 

 

 

1. Natuurlijk saldo

224.879

53.646

278.525

19,3%

 

 

2. Migratiesaldo

-151.480

826.561

675.081

 

 

 

Totaal bevolkingssaldo

73.399

880.207

953.606

92,3%

 

4. Verhuissaldo naar/van ander gewest

 

 

 

 

 

5. Effectieve bevolkingsevolutie

73.398

880.208

953.606

92,3%

Situatie inwoners op 01/01/2020

9.725.771

1.812.369

11.538.140

15,7%

Belgwording

557.969

-557.969

0

 

Situatie op 01/01/2020 na Belgwording

10.283.740

1.254.400

11.538.140

10,9%

 
Doordat het migratiesaldo van Belgen negatief is wordt de bevolkingsevolutie van de vreemdelingen gemaskeerd en het migratiesaldo met 151.480 verminderd tot 675.081. Uiteraard zullen in de toekomst ook een stijgend aantal 'nieuwe' Belgen naar het buitenland emigreren maar hierover zijn geen cijfers beschikbaar.

In dezelfde periode kan men rekening houden met 557.969 Belgwordingen zodat het % vreemdelingen in de statistiek maar zou stijgen van 8,8% in 2007 tot 10,9% in 2020.
 
5.3. Overzicht vreemdelingenevolutie per gewest 2007-2020

De overzichten naar gewest kunnen op twee wijzen gegeven worden. Voor vreemdelingen en Belgen de gegevens per gewest enerzijds en voor elk gewest de opsplitsing per gewest tussen Belgen en vreemdelingen. Het is evenwel onmogelijk om deze gegevens in  extenso op te nemen en te bespreken. Alle gegevens zijn wel terug te vinden op het
Portaal Bevolkingsprojecties 2007-2020.

5.3.1. Evolutie vreemdelingen per gewest
 
H
et natuurlijk saldo bij de vreemdelingen in Brussel ligt met 38.426 een goed stuk hoger dan de 29.281 bij de vreemdelingen in Vlaanderen en dat komt uitsluitend door het kleiner aantal overlijdens bij vreemdelingen in Brussel, want de geboorten liggen met 51.771 in Vlaanderen en 52.010 in Brussel vrijwel gelijk.
 

Evolutie vreemdelingen in gewesten 01/01/2007- 01/01/2020 in aantallen

 

 

 

Vlaams

Brussels

Waals

BelgiŽ

Vertreksituatie: Inwoners op 01/01/2007

331.694

283.527

316.940

932.161

 

1. Bijkomende inschrijvingen

 

 

 

 

 

 

1. Geboorten

51.771

52.010

23.953

127.734

 

 

2. Immigratie uit buitenland

585.018

485.795

317.591

1.388.404

 

 

Totaal bijkomende bevolking

636.789

537.805

341.544

1.516.138

 

2. Uitschrijvingen

 

 

 

 

 

 

1. Overlijdens

22.490

13.584

38.014

74.088

 

 

2. Emigratie naar buitenland

231.728

195.905

134.209

561.843

 

 

Totaal uitgeschreven bevolking

254.218

209.490

172.223

635.931

 

3. Bevolkingsevolutie

 

 

 

 

 

 

1. Natuurlijk saldo

29.281

38.426

-14.061

53.646

 

 

2. Migratiesaldo

353.289

289.890

183.382

826.561

 

 

Totaal bevolkingssaldo

382.571

328.315

169.321

880.207

 

4. Verhuissaldo naar/van ander gewest

30.924

-44.469

13.545

 

 

5. Effectieve bevolkingsevolutie

413.495

283.847

182.866

880.208

Situatie inwoners op 01/01/2020

745.189

567.374

499.806

1.812.369

Belgwording

-226.946

-207.461

-123.562

-557.969

Situatie op 01/01/2020 na Belgwording

518.243

359.913

376.244

1.254.400


 
Evolutie vreemdelingen in gewesten 01/01/2007- 01/01/2020 in %

 

 

 

Vlaams

Brussels

Waals

BelgiŽ

Vertreksituatie: Inwoners op 01/01/2007

35,6%

30,4%

34,0%

100,0%

 

1. Bijkomende inschrijvingen

 

 

 

 

 

 

1. Geboorten

40,5%

40,7%

18,8%

100,0%

 

 

2. Immigratie uit buitenland

42,1%

35,0%

22,9%

100,0%

 

 

Totaal bijkomende bevolking

42,0%

35,5%

22,5%

100,0%

 

2. Uitschrijvingen

 

 

 

 

 

 

1. Overlijdens

30,4%

18,3%

51,3%

100,0%

 

 

2. Emigratie naar buitenland

41,2%

34,9%

23,9%

100,0%

 

 

Totaal uitgeschreven bevolking

40,0%

32,9%

27,1%

100,0%

 

3. Bevolkingsevolutie

 

 

 

 

 

 

1. Natuurlijk saldo

       

 

 

2. Migratiesaldo

42,7%

35,1%

22,2%

100,0%

 

 

Totaal bevolkingssaldo

43,5%

37,3%

19,2%

100,0%

 

4. Verhuissaldo naar/van ander gewest

 

 

 

 

 

5. Effectieve bevolkingsevolutie

47,0%

32,2%

20,8%

100,0%

Situatie inwoners op 01/01/2020

41,1%

31,3%

27,6%

100,0%

Belgwording

40,7%

37,2%

22,1%

100,0%

Situatie op 01/01/2020 na Belgwording

41,3%

28,7%

30,0%

100,0%


Brussel verschijnt als een belangrijke toegangspoort voor vreemdelingen in BelgiŽ, zodat uiteindelijk het aandeel vreemdelingen in BelgiŽ in Brussel relatief vermindert van 30,4% in 2007 tot 28,7% in 2020. Dit is het gevolg van twee bewegingen: enerzijds het groter % Belgwordingen en anderzijds het negatief verhuissaldo waarbij er meer vreemdelingen naar andere gewesten verhuizen dan naar Brussel.

5.3.2.. Bevolkingsevolutie in het Brusselse gewest voor Belgen en vreemdelingen

In het Brusselse gewest zal het aantal vreemdelingen, dat 283.527 bedraagt op 01/01/2007  tussen 2007 en 2020 met een saldo van 328.315 nieuwe vreemdelingen meer dan verdubbelen tot 567.374. Hiervan zullen er 207.461 Belg worden en 44.469 als vreemdelingen naar een ander gewest verhuizen. Het merendeel van de verhuizers naar andere gewesten zijn Belgen, 168.912, zowel oude Belgen maar allicht vooral nieuwe Belgen. In 2007 zijn 32,5% van de Brusselse bevolking nieuwe Belgen, berekend op de Belgwordingen sinds 1980, naast de 27,5% vreemdelingen.
 

Brussels gewest: evolutie Belgen en vreemdelingen 2007-2020

 

 

 

Belgen

Vreemd.

BelgiŽ

% vreemd.

Vertreksituatie: Inwoners op 01/01/2007

747.688

283.527

1.031.215

27,5%

 

1. Bijkomende inschrijvingen

0

0

 

 

 

 

1. Geboorten

195.305

52.010

247.315

21,0%

 

 

2. Immigratie uit buitenland

42.243

485.795

528.038

92,0%

 

 

Totaal bijkomende bevolking

237.548

537.805

775.353

69,4%

 

2. Uitschrijvingen

0

0

 

 

 

 

1. Overlijdens

105.578

13.584

119.162

11,4%

 

 

2. Emigratie naar buitenland

78.012

195.905

273.917

71,5%

 

 

Totaal uitgeschreven bevolking

183.589

209.490

393.079

53,3%

 

3. Bevolkingsevolutie

0

0

 

 

 

 

1. Natuurlijk saldo

89.727

38.426

128.153

30,0%

 

 

2. Migratiesaldo

-35.769

289.890

254.121

 

 

 

Totaal bevolkingssaldo

53.959

328.315

382.274

85,9%

 

4. Verhuissaldo naar/van ander gewest

-168.912

-44.469

-213.381

 

 

5. Effectieve bevolkingsevolutie

-114.954

283.847

168.893

 

Situatie inwoners op 01/01/2020

632.734

567.374

1.200.108

47,3%

Belgwording

207.461

-207.461

0

 

Situatie op 01/01/2020 na Belgwording

840.195

359.913

1.200.108

30,0%

   
In 2020 zullen 40% nieuwe Belegen zijn, naast 30% vreemdelingen. Gezien de stijging van de Brusselse bevolking tot 1.200.108 slaan de percentages daarbij op een steeds grotere bevolkingsgroep terug, uiteraard binnen het kader van de berekening van de projecties, de opdeling Belgen/vreemdelingen en de Belgwordingen.

De vreemdelingenevolutie kan voor Brussel gevisualiseerd worden in volgende grafiek:
  

 
Voor de evolutie van de Belgen en de andere gewesten, zie het Portaal Bevolkingsprojecties 2007-2020
 
6. Enkele overwegingen


Overweging 1: Tegen de geschetste achtergrond kan/moet men zich afvragen of een oplossing voor Brussel/Halle/Vilvoorde even goed als voor de oude 'Vlamingen', ook de migrerende bevolking moet toelaten volwaardig aan de democratie deel te nemen.
Overweging 2. Vraag is ook waar Brussel z'n 168.893 bijkomende inwoners zal huisvesten. Het boek Densitťs Bruxelloises et formes d'habiter, Bernard DeclŤve, Priscilla Ananian, Mauricio Anaya, Anne Lecieux, uitgegeven door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 2009,kan hier enkele ideeŽn voor aandragen.
Overweging 3. De vraag naar een verhoogde bevoegheidstoekenning aan het Brusselse gewest en de opbouw van een sociografisch hoofdstedelijke entiteit die mede Brussel rand omvat, zoals trouwens in Rijsel en Berlijn het geval is, zal noodwendig scherper gesteld worden.
Overweging 4. Moet de Vlaamse gemeenschap geen claim leggen op deze 247.315 nieuwe geboorten en 528.038 nieuwe immigranten in Brussel tussen 2007 en 2020 om hen, ook als anders- of vreemdtalige, naar het Nederlandse onderwijs en gemeenschapsleven te oriŽnteren. Hiertoe dient een strategische keuze gemaakt door haar onderwijs te verdubbelen tegen 2020 en haar cultuuraanbod grondig te versterken. Zo zal de Vlaamse aanwezigheid opnieuw op een bredere basis kunnen verankerd worden in Brussel.
Overweging 5. Doordat nogal wat immigranten zich uiteindelijk langs Brussel in Vlaanderen zullen settelen dient onthaal, opvang, begeleiding, inburgering, onderwijs en werk in Brussel mede vanuit een Nederlandstalige invalshoek expliciet op de anderstaligen en de vreemdtaligheid gericht, eerder dan de Nederlandstaligheid als voorwaarde of buffer te hanteren. Deze late erfenis van het 'bloed en bodem' denken kan er alleen maar toe leiden dat de Vlaamse aanwezigheid verder zal afkalven. In het verleden heeft het afstoten en negeren van de immigratie wegens on-vlaams tot een minorisering van de Vlamingen geleid. Op een halve eeuw is Brussel voor 50% van autochtoon naar allochtoon geŽevolueerd. Het is het Vlaams exclusie-beleid dat deze migranten naar de Franstaligheid heeft gedreven. Wie Vlaanderen echt liefheeft, kan nu voor historische herstel zorgen.
Een verdubbeling van het onderwijsaanbod in Brussel betekent in feite maar een minimale verhoging met 2 ŗ 3% van het bestaande Vlaamse onderwijsbudget, zie BuG 54:  50% bevolking van autochtoon naar allochtoon.
Overweging 6. Langs de Belgwording wordt de toegang tot de democratische rechtstaat en de integratie van de inwoners van vreemde afkomst structureel verankerd. Door de versterkende immigratie in het komende decennium zullen ook de reeds aanwezige inwoners uit de migratie en hun nageslacht positieve stimulansen krijgen van de evolutie in de migratielanden. Migratie is dan eerder een vernieuwende dynamiek die voluit kan en moet gevaloriseerd worden.
Overweging 7. De krachtige migratiestromen zorgen er ook voor dat het globale welvaartsniveau in een eerste fase verdund wordt zodat bv. de 'armoedecijfers' door de migratie verhogen, terwijl de 'beleefde armoede' in  vergelijking met de landen van afkomst verlaagt voor deze nieuwe migranten. Wat op het eerste zicht verarming lijkt is in feite een structurele verbetering van de leefomstandigheid voor vele nieuwe migranten. Voor de gemeenten die hier mee te maken hebben zal het inkomensniveau langs de opcentiemen evenwel niet verhogen, juist door de soms precaire situatie van de nieuwe inwoners. Hetzelfde kan gezegd over de deelname aan onderwijs, onderwijsachterstand en werkloosheid.
Overweging 8. Wil
men huidige en toekomstige inwoners van BelgiŽ verzekeren van een menswaardige toekomst zullen onderwijs, sociale zekerheidssystemen, (overheids)tewerkstelling meer dan vroeger de middelen moeten krijgen om hieraan tegemoet te komen. De energie die nu verspild wordt door de aandacht te richten op een afremmen, stoppen of verwijderen van immigranten zou beter aangewend worden om de grote uitdaging van de een zich versterkende immigratie onder ogen te zien en er alle consequenties uit te trekken. Voor grotere steden en Brussel dient daarom de nodige aandacht besteed dat d
e grotere verantwoordelijkheden en de specifieke kosten die migratie, opvang en integratie met zich mee brengen ook financieel gehonoreerd worden.
 

Jan Hertogen, socioloog