BuG 107 - Bericht uit het Gewisse 31-12-2008 Printversie (10p)

75.350 vreemdelingen bijgekomen in BelgiŽ in 2007 of + 18,6%.
36.063 vreemdelingen werden Belg zodat het vreemdelingencijfer maar
 met 39.387 steeg van 932.161 op 01/01/2007 tot 971.448 op 01/01/2008

 

Stijging van het vreemdelingenaantal met 75.350 houdt rekening met
 migratie-, geboorte- en schrappingsaldo, erkend asiel en regularisatie.
In Vlaanderen stijgt het aantal vreemdelingen in 2007 met 19,6%
in het Brussels gewest met 25,1% en in het  Waals gewest met 6,4%.
Het aantal Belgwordingen stijgt met 13,2% in BelgiŽ, in Vlaanderen 
met 6,3%, in Brussel met 33,6% en in WalloniŽ met 1,2% in 2007.
Vlaams gewest biedt voor 48,8% nieuwe vreemdelingen leefruimte,
 Brussel vangt 32,7% op,  Waals gewest 18,5% van de aangroei in 2007.
 
Aantal vreemdelingen in BelgiŽ met 76,8% aangegroeid na 1990 :
In Vlaanderen met 132,0%, in Brussel met 86,6% en in WalloniŽ + 32,9%
Aantal Belgwordingen tussen 1990 en 2007 bedraagt 37,6% van de 
som (vreemdelingen in 1990 + de aangroei tussen 1990-2007). 
In Vlaanderen is dit ook 37,6%, in Brussel 41,2% en WalloniŽ 34,2%
De Belgwording gebeurt dus op langere termijn erg gelijkmatig.

Om het in deze kerst- en nieuwjaarsdagen kort samen te vatten:
Vlaanderen, warm hart van Europa voor migratie en Belgwording
    

Bron: AD SEI statistiek van de loop van de bevolking vanaf 1988-2007 per gewest.

31/12 is een ideaal moment om cijfers te publiceren. Juist een jaar geleden werd de werkelijkheid afgesloten van 2007 dat voor het 12de jaar op rij een groei van het aantal bijkomende vreemdelingen kon optekenen, dwz het effectief aantal vreemdelingen dat in 2007 bijkomend aan 2006 wordt geteld, rekening behouden met alle inschrijvingen en alle uitschrijvingen van vreemdelingen in het bevolkings- en vreemdelingenregister (het 1ste en 2de register). De evolutie in het 5de register (wachtregister asiel) is hier dus niet in inbegrepen, evenmin als het 3de register van ambtenaren van de Europese Unie of het 4de, de geprivilegieerde vreemdelingen van de NATO of van SHAPE. Deze laatste drie registers tellen niet mee als 'vreemdeling' in BelgiŽ, enkel het 1ste en 2de register. 

Welke vreemdelingen worden in de overzicht van aangroei vreemdelingen meegeteld?

Eens geweten is welk het aantal geregistreerde vreemdelingen is op 01/01/2007 en op 01/01/2008 alsmede het aantal Belgwordingen in de loop van 2007 kan exact vastgesteld worden wat de 'echte' vreemdelingenevolutie is geweest. Hierin is begrepen:
- Immigratie en emigratie van vreemdelingen, dwz het migratiesaldo
- Geboorten en overlijdens
van de vreemdelingen in BelgiŽ, dwz het geboortesaldo
- Ambtshalve schrappingen en ambtshalve herinschrijvingen van vreemdelingen, dwz het schrappingssaldo
- Wie vanuit het wachtregister de overgang maakt naar het vreemdelingenregister door toekenning van een verblijfstatuut als erkende vluchteling of langs de regularisatieprocedure, of zoals voor enkele het geval is, langs een huwelijk met een Belg of een andere statuut dat verblijfsrecht geeft. 
- Geregulariseerden die niet in het wachtregister opgenomen zijn en bij regularisatie rechtstreeks in het vreemdelingenregister worden ingeschreven. 
- Verhuis van vreemdelingen van het ene gewest naar het andere bij de gewestoverzichten

Aangroei van 75.350 vreemdelingen in 2007 of een stijging van 18,6% t.a.v. 2006

Al deze bewegingen van vreemdelingen in administratieve dossiers hebben in 2007 geleid tot het aangroei van 75.350 vreemdelingen in BelgiŽ. Een absoluut record in de naoorlogse en allicht ook de vooroorlogse periode. 

Van de 75.350 bijkomende vreemdelingen in 2007 worden 48,8% of bijna de helft ingeschreven in het Vlaams gewest, 24.602 of 32,7% in Brussel en slechts 18,5% in WalloniŽ. De vreemdelingenbevolking op 1/1/07 is in Vlaanderen met 11,1% gegroeid, in Brussel met 8,7% en in WalloniŽ met 4,4%. Door het groter aantal Belgwordingen in Brussel is de aangroei van het vreemdelingencijfer dwz het statistisch verschil in de telling op 1/1/2007 en 1/1/2008 6,8%, en dat staat voor het eerst volledig in verhouding met haar bevolkingsaantal, dwz 57,7% van de groei van het vreemdelingencijfer komt op rekening van Vlaanderen.  
  

Vreemdelingenevolutie en Belgwording naar gewest - 2007 - Bron AD SEI

Gewest                         Aantal

Totale bevolking 01/01/2007

Vreemde-
lingen op 01/01/2007

Aangroei vreemde-
lingen

Belg-
wording

Verschil vreemd. 2007/2008

Vreemde-
lingen op 01/01/2008

   Vlaams

6.117.440

331.694

36.780

14.104

22.676

354.370

   Brussels

1.031.215

283.527

24.602

13.086

11.516

295.043

   Waals

3.435.879

316.940

13.968

8.872

5.095

322.035

   BelgiŽ

10.584.534

932.161

75.350

36.062

39.287

971.448

%

 

 

 

 

 

 

   Vlaams

57,8%

35,6%

48,8%

39,1%

57,7%

36,5%

   Brussels

9,7%

30,4%

32,7%

36,3%

29,3%

30,4%

   Waals

32,5%

34,0%

18,5%

24,6%

13,0%

33,1%

   BelgiŽ

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

% op vreemdelingen

 

 

 

 

 

 

   Vlaams

 

 

11,1%

4,3%

6,8%

 

   Brussels

 

 

8,7%

4,6%

4,1%

 

   Waals

 

 

4,4%

2,8%

1,6%

 

   BelgiŽ

 

 

8,1%

3,9%

4,2%

 

% op bevolking

 

 

 

 

 

 

   Vlaams

100,0%

5,4%

0,60%

0,23%

0,37%

5,8%

   Brussels

100,0%

27,5%

2,39%

1,27%

1,12%

28,6%

   Waals

100,0%

9,2%

0,41%

0,26%

0,15%

9,4%

   BelgiŽ

100,0%

8,8%

0,71%

0,34%

0,37%

9,2%

  
In Vlaanderen is de bevolking in 2007 met 0,60% vermeerderd door een verhoogd aantal vreemdelingen, in Brussel is dit 2,39%, in WalloniŽ 0,41%
 
Historische reeks van de evolutie van de vreemdelingenaangroei in BelgiŽ
 
Voortgegaan wordt op de AD SEI statistiek van de loop van de bevolking vanaf 1988-2007 per gewest. Na een forse stijging in 2001 van 26.555 naar 48.031 bijkomende vreemdelingen is er een gevoelige verhoging van het aantal vreemdelingen van 45.329 in 2004 naar 61.123 in 2005. Voor de derde maal wordt er nu in 2007 een sprong gemaakt van 63.548 in 2006 naar 75.350 in 2007. Volgens de recente bevolkingsprojecties tot 2060 van het Planbureau en de AD SEI zal het migratiesaldo verder gevoelig stijgen tot 2014.
  

BelgiŽ: vreemdelingenevolutie, nieuwe Belgen 1/1/1990-1/1/2008 - Bron NIS

Jaar

Vreemdelingen op 01/01

Saldo aangroei vreemdelingen (1)

Nieuwe Belgen (2)

Vreemdelingen op 31/12

1990

880.812

32.373

8.657

904.528

1991

904.528

26.431

8.457

922.502

1992

922.502

33.131

46.368

909.265

1993

909.265

27.679

16.376

920.568

1994

920.568

27.557

25.787

922.338

1995

922.338

13.560

26.129

909.769

1996

909.769

26.733

24.581

911.921

1997

911.921

22.886

31.687

903.120

1998

903.120

22.894

34.034

891.980

1999

891.980

29.326

24.196

897.110

2000

897.110

26.555

61.980

861.685

2001

861.685

48.031

62.982

846.734

2002

846.734

49.760

46.417

850.077

2003

850.077

43.919

33.709

860.287

2004

860.287

45.329

34.754

870.862

2005

870.862

61.123

31.512

900.473

2006

900.473

63.548

31.860

932.161

2007

932.161

75.350

36.063

971.448

2008

971.448

 

 

 

% groei 07-08

 

18,6%

13,2%

 

Totaal 1990-2007

 

676.185

585.549

 

% stijging vreemdelingen 1990-2007

76,8%

 

 

% Belgwording op vreemdelingen1990 + aangroei 90-07

37,6%

 

(1) Evolutie aantal vreemdelingen voor de administratieve overgang van de nieuwe Belgen

(2) Voortgaande op de NIS-statistiek loop van de bevolking.

Vergeleken met 2006 is er een verhoogde aangroei vreemdelingen met 18,6% en van het aantal Belgwordingen met 13,2%. Het aantal bijkomende vreemdelingen tussen 1990 en 2007 heeft het aantal vreemdelingen in 1990 met 76,8% vermeerderd. Het aantal Belgwordingen tussen 1990 en 2007 berekend op het totaal van het aantal vreemdelingen in 1990 en de aangroei tussen 1990 en 2007 is 37,6%. In 2007 is 3,9% van het aantal vreemdelingen op 01/01/2007 Belg geworden. 

Het grafische beeld illustreert duidelijk de stabilisatie van de vreemdelingenevolutie tussen 1990 en 2000, met een dip in 1995. De drietrapsstijging in respectievelijk 2000, 2004 en 2007 zal in haar spoor de Belgwordingen verder meenemen.

Gezien de druk die internationaal op de noodzaak van migratie gelegd wordt moet dit in feite goed nieuws zijn. De vergrijzing die de komende decennia de bevolkingssamenstelling zal tekenen geeft door haar progressiviteit alle kansen om langs opleiding en tewerkstelling en langs de nationaliteitsverwerving beetje bij beetje aan de samenlevingsbehoeften te voldoen.
 
Historische evolutie groei vreemdelingenaantal 1990-2007 per gewest

De tabellen en grafieken met het detail van de evoluties binnen elk gewest worden hierbij in bijlage gegeven zonder verder commentaar. Her is en rijke bron aan informatie die voor zichzelf spreekt. Voor elk van de parameters die de vreemdelingenevolutie beÔnvloeden zal er de komende maanden concrete cijfers vrijkomen bij het Ad SEI. Ter gelegener tijd komt npdata op dit concrete detail terug. 

Vlaams gewest

Vlaanderen: vreemdelingenevolutie, nieuwe Belgen 1/1/1990-1/1/2008 - Bron NIS

Jaar

Vreemdelingen op 01/01

Saldo aangroei vreemdelingen (1)

Nieuwe Belgen (2)

Vreemdelingen op 31/12

1990

244.640

15.500

2.405

257.735

1991

257.735

14.043

2.877

268.901

1992

268.901

15.942

11.571

273.272

1993

273.272

13.488

5.623

281.137

1994

281.137

11.676

9.696

283.117

1995

283.117

9.066

8.754

283.429

1996

283.429

13.376

8.498

288.307

1997

288.307

9.783

10.083

288.007

1998

288.007

12.257

11.199

289.065

1999

289.065

13.718

9.133

293.650

2000

293.650

12.126

24.814

280.962

2001

280.962

20.277

26.016

275.223

2002

275.223

23.135

17.615

280.743

2003

280.743

19.956

12.324

288.375

2004

288.375

21.573

12.659

297.289

2005

297.289

29.459

12.546

314.202

2006

314.202

30.756

13.264

331.694

2007

331.694

36.780

14.104

354.370

2008

354.370

 

 

 

% groei 07-08

 

19,6%

6,3%

 

Totaal 1990-2007

 

322.911

213.181

 

% stijging vreemdelingen 1990-2007

132,0%

 

 

% Belgwording op vreemdelingen1990 + aangroei 90-07

37,6%

 

(1) Evolutie aantal vreemdelingen voor de administratieve overgang van de nieuwe Belgen

(2) Voortgaande op de NIS-statistiek loop van de bevolking.


Brussels gewest

Brussel: vreemdelingenevolutie, nieuwe Belgen 1990-01/01/2007 - Bron NIS

Jaar

Vreemdelingen op 01/01

Saldo aangroei vreemdelingen (1)

Nieuwe Belgen (2)

Vreemdelingen op 31/12

1990

267.769

9.625

2.804

274.590

1991

274.590

4.203

2.334

276.459

1992

276.459

10.078

8.882

277.655

1993

277.655

8.996

5.406

281.245

1994

281.245

12.355

7.929

285.671

1995

285.671

5.601

9.356

281.916

1996

281.916

10.041

7.919

284.038

1997

284.038

9.989

14.217

279.810

1998

279.810

7.528

15.192

272.146

1999

272.146

10.534

9.067

273.613

2000

273.613

10.188

21.030

262.771

2001

262.771

19.065

21.796

260.040

2002

260.040

19.219

18.990

260.269

2003

260.269

15.539

12.357

263.451

2004

263.451

15.011

13.251

265.211

2005

265.211

19.782

11.300

273.693

2006

273.693

19.661

9.827

283.527

2007

283.527

24.602

13.086

295.043

 

295.043

 

 

 

% groei 07-08

 

25,1%

33,2%

 

Totaal 1990-2007

 

232.017

204.743

 

% stijging vreemdelingen 1990-2007

86,6%

 

 

% Belgwording op vreemdelingen1990 + aangroei 90-07

41,0%

 

(1) Evolutie aantal vreemdelingen voor de administratieve overgang van de nieuwe Belgen

(2) Voortgaande op de NIS-statistiek loop van de bevolking.

 

Waals gewest

Brussel: vreemdelingenevolutie, nieuwe Belgen 1990-01/01/2007 - Bron NIS

Jaar

Vreemdelingen op 01/01

Saldo aangroei vreemdelingen (1)

Nieuwe Belgen

Vreemdelingen op 31/12

1990

368.403

7.248

3.448

372.203

1991

372.203

8.185

3.246

377.142

1992

377.142

7.101

25.905

358.338

1993

358.338

5.195

5.347

358.186

1994

358.186

3.526

8.162

353.550

1995

353.550

-1.107

8.019

344.424

1996

344.424

3.316

8.164

339.576

1997

339.576

3.114

7.387

335.303

1998

335.303

3.109

7.643

330.769

1999

330.769

5.074

5.996

329.847

2000

329.847

4.241

16.136

317.952

2001

317.952

8.689

15.170

311.471

2002

311.471

7.406

9.812

309.065

2003

309.065

8.424

9.028

308.461

2004

308.461

8.745

8.844

308.362

2005

308.362

11.882

7.666

312.578

2006

312.578

13.131

8.769

316.940

2007

316.940

13.967

8.872

322.035

2008

322.035

 

 

 

% groei 07-08

 

6,4%

1,2%

 

Totaal 1990-2007

 

121.246

167.614

 

% stijging vreemdelingen 1990-2007

32,9%

 

 

% Belgwording op vreemdelingen1990 + aangroei 90-07

34,2%

 

(1) Evolutie aantal vreemdelingen voor de administratieve overgang van de nieuwe Belgen

(2) Voortgaande op de NIS-statistiek loop van de bevolking.


Vergelijking tussen de drie gewesten

Aangroei vreemdelingen per gewest in aantallen

Evolutie vreemdelingenaantal zonder belgwording per gewest 1990-2007

 

Vlaanderen

Brussel

WalloniŽ

BelgiŽ (1)

1990

15.500

9.625

7.248

32.373

1991

14.043

4.203

8.185

26.431

1992

15.942

10.078

7.101

33.121

1993

13.488

8.996

5.195

27.679

1994

11.676

12.355

3.526

27.557

1995

9.066

5.601

-1.107

13.560

1996

13.376

10.041

3.316

26.733

1997

9.783

9.989

3.114

22.886

1998

12.257

7.528

3.109

22.894

1999

13.718

10.534

5.074

29.326

2000

12.126

10.188

4.241

26.555

2001

20.277

19.065

8.689

48.031

2002

23.135

19.219

7.406

49.760

2003

19.956

15.539

8.424

43.919

2004

21.573

15.011

8.745

45.329

2005

29.459

19.782

11.882

61.123

2006

30.756

19.661

13.131

63.548

2007

36.780

24.602

13.967

75.349

% groei 07-08

19,6%

25,1%

6,4%

18,6%

   

Aangroei vreemdelingen per gewest in % op totaal voor BelgiŽ
  

Evolutie vreemdelingenaantal zonder belgwording per gewest 1990-2007

 

Vlaanderen

Brussel

WalloniŽ

BelgiŽ (1)

1990

47,9%

29,7%

22,4%

100,0%

1991

53,1%

15,9%

31,0%

100,0%

1992

48,1%

30,4%

21,4%

100,0%

1993

48,7%

32,5%

18,8%

100,0%

1994

42,4%

44,8%

12,8%

100,0%

1995

66,9%

41,3%

-8,2%

100,0%

1996

50,0%

37,6%

12,4%

100,0%

1997

42,7%

43,6%

13,6%

100,0%

1998

53,5%

32,9%

13,6%

100,0%

1999

46,8%

35,9%

17,3%

100,0%

2000

45,7%

38,4%

16,0%

100,0%

2001

42,2%

39,7%

18,1%

100,0%

2002

46,5%

38,6%

14,9%

100,0%

2003

45,4%

35,4%

19,2%

100,0%

2004

47,6%

33,1%

19,3%

100,0%

2005

48,2%

32,4%

19,4%

100,0%

2006

48,4%

30,9%

20,7%

100,0%

2007

48,8%

32,7%

18,5%

100,0%

 

  
Belgwordingen per gewest
 
Belgwordingen per gewest in aantallen

 

Evolutie Belgwording per gewest 1990-2007 (Bron: NIS)

 

Vlaanderen

Brussel

WalloniŽ

BelgiŽ (1)

1990

2.405

2.804

3.448

8.657

1991

2.877

2.334

3.246

8.457

1992

11.571

8.882

25.905

46.358

1993

5.623

5.406

5.347

16.376

1994

9.696

7.929

8.162

25.787

1995

8.754

9.356

8.019

26.129

1996

8.498

7.919

8.164

24.581

1997

10.083

14.217

7.387

31.687

1998

11.199

15.192

7.643

34.034

1999

9.133

9.067

5.996

24.196

2000

24.814

21.030

16.136

61.980

2001

26.016

21.796

15.170

62.982

2002

17.615

18.990

9.812

46.417

2003

12.324

12.357

9.028

33.709

2004

12.659

13.251

8.844

34.754

2005

12.546

11.300

7.666

31.512

2006

13.264

9.827

8.769

31.860

2007

14.104

13.086

8.872

36.062

% groei 07-08

6,3%

33,2%

1,2%

13,2%

 

  
Belgwording per gewest in percentages op totaal voor BelgiŽ
    

Evolutie Belgwording per gewest in % voor BelgiŽ 1990-2007 (Bron: NIS)

 

Vlaanderen

Brussel

WalloniŽ

BelgiŽ

1990

27,8%

32,4%

39,8%

100,0%

1991

34,0%

27,6%

38,4%

100,0%

1992

25,0%

19,2%

55,9%

100,0%

1993

34,3%

33,0%

32,7%

100,0%

1994

37,6%

30,7%

31,7%

100,0%

1995

33,5%

35,8%

30,7%

100,0%

1996

34,6%

32,2%

33,2%

100,0%

1997

31,8%

44,9%

23,3%

100,0%

1998

32,9%

44,6%

22,5%

100,0%

1999

37,7%

37,5%

24,8%

100,0%

2000

40,0%

33,9%

26,0%

100,0%

2001

41,3%

34,6%

24,1%

100,0%

2002

37,9%

40,9%

21,1%

100,0%

2003

36,6%

36,7%

26,8%

100,0%

2004

36,4%

38,1%

25,4%

100,0%

2005

39,8%

35,9%

24,3%

100,0%

2006

41,6%

30,8%

27,5%

100,0%

2007

39,1%

36,3%

24,6%

100,0%

 

De Belgwording van vreemdelingen in Vlaanderen en Brussel gebeurt erg gelijklopend, na een terugval in 2006 stijgen de Belgwordingen in Brussel terug tot hun niveau van de laatste jaren. Het geeft aan dat Belgwording een proces is dat niet gewestgebonden is maar binnen elke nationaliteit over de gewesten heen een relatief gelijke impact heeft op de langere termijn beschouwd.

Het detail van de aangroei vreemdelingen per nationaliteit en per gemeente

Het is te mooi om waar te zijn, maar het is waar. Npdata heeft de tabellen gereed waarin voor alle gemeenten, arrondissementen, provincies en gewesten in BelgiŽ voor 2007 de aangroei van het aantal vreemdelingen met detail voor de belangrijkste nationaliteiten kan gegeven worden, alsmede het aantal Belgwordingen per nationaliteit.

Er wordt een speciale mailing voorzien voor alle burgemeesters die hiermee allicht niet nieuws zullen vernemen over hun eigen gemeente, maar wel over alle ander gemeenten in BelgiŽ. En alle burgers worden wijzer over de dynamiek van wat het vreemdelingenaantal in elke gemeente beÔnvloedt.

Met dank aan het AD SEI die dit rijk materiaal van hoog kwalitatief niveau voor iedereen die dit wenst ter beschikking stelt.

Jan Hertogen, socioloog