BuG 106 - Bericht uit het Gewisse - 28-12-2008 Printversie (12p)

36.063 Belgwordingen in  2007 of een stijging met 13,2%
Belg worden langs naturalisatiecommissie stijgt met 38% 

Nationaliteitsverwerving of "EinbŁrgerung" belangrijke sleutel voor integratie.
4.209 erkende vluchtelingen en 31.583 vreemdelingen werden in 2007 Belg.
58% van de Belgwordingen gebeuren mede langs de Belgwording ouders.
Forse stijging met 38% van Belgwording langs Naturalisatie: 8.372 in 2007.
Belgwording langs een huwelijk kent een lichte stijging tot 6.295 in 2007.
8.722 Belg geworden Marokkanen op plaats 1, Turken met 3.039 op de 2de.
Aantal Belgwordingen erkende vluchtelingen stijgt in 2007 met 46 %.
1/4 van de Belg geworden erkende vluchtelingen zijn Russen (Tsjechenen).
Belgwording vreemdelingen uit Nepal, Oezbekistan, Pakistan, Kazakstan,
Irak, Equador, Iran, Rwanda, BraziliŽ en Nigeria stijgt met meer dan 50%.

Oost-Europeanen verdubbelen aandeel Belgwordingen op 6 jaar tot 15,8%.
47,3% van de Belgwordingen 2000-2007 is Afrikaans, 25,8% is Aziatisch.

  
Aantal Belgwordingen zal verder stijgen gezien immigratie verder stijgt. 

Inleiding

De AD SEI, de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie, het vroegere NIS, heeft de listings vrijgegeven met het aantal Belgwordingen in 2007 volgens de diverse toegangen om Belg te worden, volgens alle nationaliteiten die in BelgiŽ voorkomen en volgens de gemeente waar men de aanvraag gedaan heeft. Ook werden de migratiecijfers per nationaliteit en gewest vrijgegeven alsmede het aantal vreemdelingen per nationaliteit en per gemeente. Met deze cijfers kan de 'nieuwe migratie' tot op gemeentelijk niveau berekend worden. Te veel voor ťťn BuG. In enkele BuG's zal dit materiaal gevaloriseerd worden zodat pers, publieke opinie, organisaties en geÔnteresseerden niet moeten wachten op de OESO-rapporten eind 2009 of 2010 om de evolutie van de migratie en de Belgwording in BelgiŽ te kennen. Ook hoeft men niet af te gaan op onduidelijke en niet altijd accurate informatie van Binnenlandse Zaken, of zoals zal blijken, de verkeerde informatie van La Capitale begin 2008. Gestart wordt met het overzicht van de verwerving van de Belgische nationaliteit in 2007.

Downloadbare en on-line tabellen:
   - 
Belgwordingen volgen toegang 1996-2007.
   -  Belgwording 1990-2007 Totaal                Belgwordingen in html   Belgwordingen in Excel
   -  Belgwording 1990-2007 Vreemdelingen   Belgwordingen in html   Belgwordingen in Excel 
   -  Belgwording 1990-2007 Vluchtelingen     Belgwordingen in html   Belgwordingen in Excel
   - Overzicht Belgwordingen per continent, Oost-, West-Europa 1990-2007
Documentatie: 
   Bespreking en toelichting Belgwordingen in 2006 - BuG 86
   Codes nationaliteitsverwerving
   Wetboek nationaliteitsverwerving (.doc)
Basisbestanden AD SEI (NIS) Nationaliteitsverwerving (zip)

De enige, echte en gecontroleerde cijfers van de Belgwordingen 2007 van de AD SEI (NIS)

Het Ad SEI (NIS) heeft naar jaarlijkse gewoonte de gecontroleerde cijfers opgemaakt van het aantal Belgwordingen in 2007. De informatie is gedetailleerd per nationaliteit en per gemeente, dwz voor elke gemeente kan in beeld gebracht worden hoeveel vreemdelingen van elke nationaliteit Belg geworden zijn. Zo ver in detail zullen we in dit eerste overzicht niet gaan. Maar eerst de historisch schets en het inpassen van de nieuwe gegevens over 2007 in een tijdsreeks vanaf 1990 en dit voor alle in BelgiŽ aanwezige nationaliteiten.

De kapitale fout van La Capitale

Er zijn 36.063 vreemdelingen en erkende vluchtelingen Belg geworden in 2007. Begin dit jaar was dat even anders. Na controle door het AD SEI ligt het aantal naturalisaties en Belgwordingen fors lager dan wat Binnenlandse Zaken of La Capitale wilde doen geloven. De informatie van La Capitale, werd overgenomen door RTL en De Standaard van 4/01/08. Er werden toen voor 2007 meer dan 11.745 naturalisaties geteld terwijl er uiteindelijk, volgens de officiŽle cijfers van het AD SEI 8.372 vreemdelingen Belg geworden langs de naturalisatieprocedure, een (nooit rechtgezette) 'vergissing' van 41%. Ook zouden in het eerste semester 2007 reeds 28.872 nationaliteitsverwervingen hebben plaatsgevonden, hetgeen op jaarbasis meer dan 50.000 betekende. De Belgwordingen zitten met 36.063 een goed stuk lager dan toen gemeld. Met een stijging van 13,2% tav 2006 zitten zij evenwel toch stevig in de lift. 

Verwerving van de nationaliteit, de 'EinbŁrgerung' op z'n Duits

Verwerving van de Belgische nationaliteit is een beste sleutel voor integratie en toekennen van een gelijke rechtspositie als burger in BelgiŽ. De allicht oude en wijze politici eind de jaren negentig hebben dit goed begrepen en de toegang tot de Belgische nationaliteit voor kinderen van lang in BelgiŽ verblijvenden versterkt en de aanvraag tot toekenning van de nationaliteit wettelijk beter verzekerd. Nationaliteitsverwerving, in het Duits EinbŁrgerŁng is de beste manier van inburgeren.

36.063 Belgwordingen in 2007 langs 23 verschillende wegen

In vergelijking met 2006 steeg het aantal Belgwordingen met 4.203 tot 36.063 of +13,2% t.a.v. 2006. On-line is een overzicht beschikbaar van Belgwordingen volgens toegang 1996-2007. Op de tabel zijn de codes aangegeven en als link actief met een korte aanduiding van de procedure Met de stijging van de Belgwordingen in 2007 komt men op het hoogste niveau na 2002.


Het 'toekennen' van de Belgische nationaliteit kan omschreven worden als nationaliteitsverwerving door 'ouderschap of adoptie'. De 'verkrijging' van de Belgische nationaliteit gaat eerder uit van de betrokkene zelf. Het omvat de naturalisatie (parlementaire beslissing), de verklaring na een huwelijk, nationaliteitskeuze of andere motieven die niet nader gespecificeerd zijn. Tot 2000 was de impact van beide wegen ongeveer gelijk, na 2001 werd de 'toekenning' de belangrijkste weg. De Belgwording door verkrijging wint opnieuw aan belang wint ondermeer door de stijging van het aantal naturalisaties in 2007.

In onderstaande tabel worden het volledig overzicht gegeven van de 23 nog actieve wegen om van vreemdeling Belg te worden. Zie link voor een toelichting zie
codes nationaliteitsverwerving of het  Wetboek nationaliteitsverwerving (doc).

Verandering van nationaliteit tot Belg tussen 1996 en 2007  - Bron: AD SEI

A. TOEKENNING BELGISCHE NATIONALITEIT DOOR

Code

2005

2006

2007

% op tot

 

1. Geboren in BelgiŽ (voor 1 januari 1992)

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Uit een Belgische ouder

11

176

188

187

0,5%

 

 

 

b. Geadopteerd door een Belg

12

25

8

13

0,0%

 

 

 

c. Staatloos

13

76

96

49

0,1%

 

 

 

d. Aangevraagd door in BelgiŽ geboren ouder/adopt.

15

15

10

25

0,1%

 

 

 

e. Vondeling (verondersteld in BelgiŽ te zijn geboren)

14

0

1

0

0,0%

 

 

 

Totaal

 

292

303

274

0,8%

 

2. Geboren in BelgiŽ (vanaf 1 januari 1992)

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Uit een ouder die zelf in BelgiŽ geboren is

16

9

10

19

0,1%

 

 

 

b. Geadopteerd door vreemdeling in BelgiŽ geboren

17

2

0

0

0,0%

 

 

 

c. Verklaring ouders of adoptanten voor kind 12 jaar

18

123

139

109

0,3%

 

 

 

d. Persoon van 18 t/m 29 jaar hoofdverblijf in BelgiŽ

19

1.838

1.678

1.483

4,1%

 

 

 

Totaal

 

1.972

1.827

1.611

4,5%

 

3. Geboren in het buitenland

 

 

 

 

 

 

 

 

a. In BelgiŽ geboren Belgische vader

21

50

33

40

0,1%

 

 

 

b. In BelgiŽ geboren Belgische moeder

22

15

8

10

0,0%

 

 

 

c. Geadopteerd door in BelgiŽ geboren man of vrouw

26

111

104

104

0,3%

 

 

 

d. In buitenland geboren Belgische vader of moeder

23-25

122

122

153

0,4%

 

 

 

e. Geadopteerd door in het buitenland geboren Belg

27/28

33

21

19

0,1%

 

 

 

Totaal

 

331

288

326

0,9%

 

 

Geboren in het buitenland vanaf 1 mei 2000

 

 

 

 

 

 

 

 

f. Is 18 jaar en ťťn van de ouders is Belg

85

1.172

1.405

1.701

4,7%

 

 

 

g. Is 18 jaar + sedert minstens 7 jaar in BelgiŽ wonen

86

8.289

8.441

8.359

23,2%

 

 

 

Totaal

 

9.461

9.846

10.060

27,9%

 

 

Totaal geboren in het buitenland

 

9.792

10.134

10.386

28,8%

 

4. Door ver/herkrijging Belg.nation. door ouder/adoptant

65

7.135

6.913

8.502

23,6%

 

Totaal toekenning Belgische nationaliteit

 

19.191

19.177

20.773

57,6%

B. VERKRIJGING VAN DE BELGISCHE NATIONALITEIT DOOR

 

 

 

 

 

 

a. Grote naturalisatie

30

6.621

6.088

8.372

23,2%

 

b. Kleine naturalisatie

 

0

0

0

0,0%

 

c. Door een verklaring na het huwelijk

51

5.145

6.065

6.294

17,5%

 

d. Door nationaliteitskeuze

60

95

100

93

0,3%

 

e. Door herkrijging

70

69

73

109

0,3%

 

f. Ander motief of niet nader omschreven

90

388

357

422

1,2%

 

g. Door bezit van de staat

91

3

0

0

0,0%

 

Totaal verkrijging Belgische nationaliteit

 

12.321

12.683

15.290

42,4%

Algemeen totaal Verandering van nationaliteit

 

31.512

31.860

36.063

100,0%

  
De stijging in 2007 is vooral het gevolg van code 65, Ver/herkrijging Belgische nationaliteit door ouder/adoptant (van 6.913 in 2006 tot 8.502 in 2007 en de toekenning van nationaliteit langs de naturalisatieprocedure, met alle onderzoeken vandien en de beslissing door het parlement. Na de duik naar omlaag in 2003 is de vrees voor een ineenstorting van de naturalisatieprocedure ongegrond gebleken. Het aantal 'genaturaliseerden' in de strikte (wettelijke) betekenis stijgt van 6.088 in 2006 tot 8.372 in 2007 of een stijging met 38%. De Belgwording van 18 jarige in het buitenland geboren vreemdelingen waarvan een ouder Belg geworden is stijgt van 1.405 tot 1.701. De belangrijke toegangsweg voor + 18 jarigen die minstens 7 jaren in BelgiŽ verblijven stabiliseert met 8.359 op een hoog niveau.
  
De belangrijkste wegen voor nationaliteitsverwerving
 
Als de belangrijkste wegen van de nationaliteitsverwerving uitgetekend worden tussen 1996 en 2007 springt vooral de stabilisatie na 2002 op met een eenmalige deuk in de naturalisatieprocedure in 2003 en een uitbouw ervan in 2007 alsmede voor de toekenning van nationaliteit door Belgwording ouders.

Verandering van nationaliteit tot Belg tussen 1996 en 2007  - Bron: NIS

Aantal

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Belgwording ouders

4.273

7.723

8.583

4.368

18.716

20.040

12.293

7.662

8.307

7.135

6.913

8.502

18+, į buitenland

0

0

0

0

0

21.028

16.574

13.226

11.322

9.461

9.846

10.060

18-29 altijd in BelgiŽ

5.996

5.481

4.877

4.639

3.219

3.539

3.106

2.713

2.041

1.838

1.678

1.483

Huwelijk

2.751

2.731

3.171

3.635

6.641

4.290

4.372

4.625

5.060

5.145

6.065

6.294

Naturalisatie

4.875

9.635

11.119

5.794

10.516

10.644

8.327

4.085

6.606

6.621

6.088

8.372

Andere

6.686

6.117

6.284

5.760

22.889

3.441

1.745

1.398

1.418

1.312

1.270

1.352

Totaal

24.581

31.687

34.034

24.196

61.981

62.982

46.417

33.709

34.754

31.512

31.860

36.063

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verandering van nationaliteit tot Belg tussen 1996 en 2007  - Bron: NIS

Percentage

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Belgwording ouders

17%

24%

25%

18%

30%

32%

26%

23%

24%

23%

22%

24%

18+, į buitenland

0%

0%

0%

0%

0%

33%

36%

39%

33%

30%

31%

28%

18-29 altijd in BelgiŽ

24%

17%

14%

19%

5%

6%

7%

8%

6%

6%

5%

4%

Huwelijk

11%

9%

9%

15%

11%

7%

9%

14%

15%

16%

19%

17%

Naturalisatie

20%

30%

33%

24%

17%

17%

18%

12%

19%

21%

19%

23%

Andere

27%

19%

18%

24%

37%

5%

4%

4%

4%

4%

4%

4%

Totaal

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

  
De grafische voorstelling geeft een beter beeld van de feitelijke 'volumes' van elke toegangsweg.

  
Belgwording gebeurt nog altijd in hoge mate (58% in 2007) langs statuut van de ouders

Wanneer alle procedures samengenomen worden waarbij de nationaliteit in feite langs het statuut van de ouders wordt verkregen wordt het grote belang van de Belgwording van de oudere generatie(s) duidelijk. Het aantal Belgwordingen langs huwelijk stijgt lichtjes van 6.065 tot 6.294, maar het relatieve belangt neemt licht af.

Nationaliteitsverwerving langs statuut ouders, huwelijk, naturalisatie en andere 1996-2007

 

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Ouders

57%

50%

46%

46%

39%

73%

71%

72%

65%

61%

60%

58%

Huwelijk

11%

9%

9%

15%

11%

7%

9%

14%

15%

16%

19%

17%

Naturalisatie

20%

30%

33%

24%

17%

17%

18%

12%

19%

21%

19%

23%

Andere

12%

11%

12%

15%

33%

3%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

 

Belgwordingen naar alle in BelgiŽ aanwezige nationaliteiten tussen 1990-2007

Npdata heeft reeds enkele jaren de Belgwordingen per nationaliteit in beeld gebracht vanaf 1990 en hierbij het onderscheid gemaakt tussen de Belgwording van vluchteling, na hun erkenning tot vluchteling, en van de andere vreemdelingen. De tabellen zijn geupdated voor 2007 en kunnen on-line geconsulteerd of gedownload worden in html vorm of excel-vorm waarbij sortering en selectie mogelijk is. Ze omvatten alle nationaliteiten dien in BelgiŽ aanwezig zijn. De hieronder opgenomen tabellen bevatten slechts een beperkt aantal nationaliteiten gezien het in totaal om meer dan 150 nationaliteiten gaat.

Belgwording 1990-2007 Vreemdelingen   Belgwordingen in html   Belgwordingen in Excel 
Belgwording 1990-2007 Vluchtelingen    
Belgwordingen in html   Belgwordingen in Excel 
Belgwording 1990-2007 Totaal                Belgwordingen in html   Belgwordingen in Excel 

Bij de erkende vluchtelingen stijgt het aantal Belgwordingen met 46%

On-line:
Belgwording 1990-2007 Vluchtelingen    
Belgwordingen in html   Belgwordingen in Excel 

Vooral Russen (in feite Tsjechenen) verwerven met 1.037 de Belgische nationaliteit, in het spoor van hun erkenning als vluchteling. Dit is een stijging met 432%. Naar aantal zijn verder de Joegoslaven (441), Rwandezen (729 of een stijging met 42%), Congolezen (227), Burundezen (105),  Afghanen (109) en Irakezen (108, stijging met 157%) die met meer dan 100 in de rangorde van Belggeworden vluchtelingen staan.

Nationaliteitsverwerving erkende vluchtelingen 2004-2007 (Bron: NIS)

Kode Vl

Belg uit vluchteling

2004

2005

2006

2007

06-07

Evolutie

769/773

Russie

15

30

195

1037

842

432%

775

Rwanda

424

561

514

729

215

42%

700-999

Vluchtelingen onbekend

771

582

562

609

47

8%

774

JoegoslaviŽ (FR)

270

318

525

441

-84

-16%

779/859

Congo (Rťp. dťm.)

245

191

184

227

43

23%

822

Afghanistan

99

174

181

109

-72

-40%

785

Irak

74

91

42

108

66

157%

791

Burundi

105

82

68

105

37

54%

819

Iran

29

20

42

86

44

105%

789

Turkije

115

91

75

74

-1

-1%

751

AlbaniŽ

31

56

53

49

-4

-8%

853

BosniŽ

18

24

39

44

5

13%

871

Djibouti

4

14

32

44

12

38%

802

Guinea

1

8

6

40

34

567%

788

Syrie

3

2

32

37

5

16%

777

Pakistan

5

8

10

34

24

240%

863

Belarus

1

18

27

33

6

22%

782

China

2

 

5

31

26

520%

821

Somalie

47

35

33

31

-2

-6%

848

MauritaniŽ

2

5

12

23

11

92%

816

Colombia

4

1

19

20

1

5%

838

Kameroen

6

7

3

19

16

533%

Ö

Andere landen

254

284

229

279

50

22%

 

Totaal

2.525

2.602

2.888

4.209

1.321

46%

Het uiterst beperkt aantal Belgwordingen van Congolezen (RD), als gevolg van een zeer beperkte immigratie, is voor een oud-kolonie en een land in en aan jaren aanslepende oorlog met miljoenen slachtoffers hoogst verwonderlijk.

Marokkanen met 8.722 Belgwordingen en Turkije met 2.965 blijven aan de top in 2007

Marokkaanse Belgwordingen stijgen, de Turkse en Italiaanse dalen in vergelijking met 2006. Met enige vertraging volgen de Belgwordingen de nieuwe immigratie, en gezien het aantal vreemdelingen vanaf 2005 fors toeneemt zal dit ook uit de Belgwordingen de komende jaren tot uitdrukking komen.
Pakistan is met 632 Belgwordingen een sterke stijger met + 87% tegenover 2006.

Belgwording vreemdelingen per nationaliteit 2004-2007 (Bron: NIS) (1)

Kode Vr.

Belg uit vreemdeling

2004

2005

2006

2007

Evolutie

Evol. %

354

Marokko

8.704

7.975

7752

8.722

970

12,5%

162/262

Turkije

4.352

3.511

3129

2.965

-164

-5,2%

128

Italie

2.271

2.086

2360

2.017

-343

-14,5%

306/362

Congo (Rťp. dťm.)

2.329

1.734

1385

1.573

188

13,6%

132/152/169/430

JoegoslaviŽ (FR)

1.286

1.013

964

851

-113

-11,7%

111

Frankrijk

780

772

820

836

16

2,0%

351

Algerije

801

684

633

670

37

5,8%

129

Nederland

665

672

692

668

-24

-3,5%

259

Pakistan

293

298

338

632

294

87,0%

131/145/172

Russie

321

360

475

624

149

31,4%

122/139

Polen

451

457

539

576

37

6,9%

124

RoemeniŽ

311

330

423

553

130

30,7%

114

Griekenland

265

226

310

434

124

40,0%

357

Tunesie

405

297

380

411

31

8,2%

314

Ghana

313

280

315

387

72

22,9%

207

IndiŽ

268

291

328

364

36

11,0%

101

AlbaniŽ

262

241

288

343

55

19,1%

214

Philippines

442

370

385

332

-53

-13,8%

218

China

257

233

286

325

39

13,6%

235

ThaÔlande

273

247

276

320

44

15,9%

148

MacedoniŽ (ARY)

320

271

248

306

58

23,4%

304

Kameroen

260

235

247

298

51

20,6%

103/104

Duitsland

206

206

222

288

66

29,7%

123

Portugal

240

229

239

284

45

18,8%

109

Spanje

269

276

242

262

20

8,3%

322

Nigeria

150

194

167

260

93

55,7%

516

Equador

125

182

136

240

104

76,5%

515

Colombia

143

141

178

214

36

20,2%

513

BraziliŽ

148

159

134

210

76

56,7%

251

Afghanistan

44

115

143

201

58

40,6%


Belgwording vreemdelingen volgens het % stijging tav 2006
 

On-line: Belgwording 1990-2007 Vreemdelingen   Belgwordingen in html   Belgwordingen in Excel 

Welke nationaliteiten bij de vreemdelingen (vluchtelingen niet inbegrepen) vertonen in vergelijking met 2006 een stijgende trend bij de Belgwordingen. In onderstaande lijst worden enkel nationaliteiten weerhouden met +100 Belgwordingen en hiervan enkel die met meer dan 10% gestegen zijn.

Enkel RoemeniŽ is met 553 Belgwordingen en 30,7% stijging tav 2006, samen met BosniŽ en AlbaniŽ als Oost-Europese landen aanwezig in de landen met +10% stijging. Ook Griekenland is met 434 Belgische Grieken opvallend aanwezig met een stijging van 40% t.a.v. 2006. De Duitsers zien met 288 Belgwordingen heil in de Belgische nationaliteit, hetgeen een stijging is met bijna 30% vergeleken met 2006. Of zijn het Oost-Duitsers die hier hun stek gevonden hebben?
  

Belgwording vreemdelingen per nationaliteit 2004-2007 (Bron: NIS) (1)

Kode Vr.

Belg uit vreemdeling

2004

2005

2006

2007

Evolutie

Evol. %

213

Nťpal

32

23

60

118

58

96,7%

227

Ouzbťkistan

22

50

102

198

96

94,1%

259

Pakistan

293

298

338

632

294

87,0%

225

Kazakhstan

86

87

88

160

72

81,8%

254

Irak

90

63

71

128

57

80,3%

516

Equador

125

182

136

240

104

76,5%

255

Iran

102

115

95

166

71

74,7%

327

Rwanda

147

139

121

195

74

61,2%

513

BrasiliŽ

148

159

134

210

76

56,7%

322

Nigeria

150

194

167

260

93

55,7%

237

Bangladesh

124

113

86

125

39

45,3%

251

Afghanistan

44

115

143

201

58

40,6%

114

Griekenland

265

226

310

434

124

40,0%

315

Guinea

172

154

138

189

51

37,0%

131/145/172

Russie

321

360

475

624

149

31,4%

124

RoemeniŽ

311

330

423

553

130

30,7%

103/104

Duitsland

206

206

222

288

66

29,7%

518

Peru

99

122

91

117

26

28,6%

148

MacedoniŽ (ARY)

320

271

248

306

58

23,4%

314

Ghana

313

280

315

387

72

22,9%

217/220/279

Vietnam

84

77

85

103

18

21,2%

149

BosniŽ

212

148

106

128

22

20,8%

304

Kameroen

260

235

247

298

51

20,6%

515

Colombia

143

141

178

214

36

20,2%

101

AlbaniŽ

262

241

288

343

55

19,1%

123

Portugal

240

229

239

284

45

18,8%

235

ThaÔlande

273

247

276

320

44

15,9%

320

Sťnťgal

103

112

145

165

20

13,8%

218

China

257

233

286

325

39

13,6%

306/362

Congo (Rťp. dťm.)

2.329

1.734

1385

1573

188

13,6%

354

Marokko

8.704

7.975

7752

8722

970

12,5%

258

Liban

134

112

120

135

15

12,5%

334

Togo

187

137

159

177

18

11,3%

207

IndiŽ

268

291

328

364

36

11,0%

142

Belarus

51

68

98

108

10

10,2%

 

Andere landen

15.352

13.443

13.591

13.063

-528

-3,9%

 

Totaal

32.229

28.910

29.046

31.853

2.807

9,7%

  
Top 38 landen gerangschikt volgens aantal Belgwordingen in 2007 (Vreemdelingen + vluchtelingen samen)


On-line:
Belgwording 1990-2007 Totaal aantal - Belgwordingen in html   Belgwordingen in Excel 

De Marokkanen blijven afgescheiden op de 1ste plaats van de Belgwordingen, met bijna 3 maal meer nationaliteitsverwervingen in 2007 dan de Turken die op de 2de plaats komen, de Marokkanen zitten daarbij opnieuw in een stijgende evolutie na 6 jaar daling, terwijl de daling bij de Turken zich sinds 7 jaar verder doorzet. De Belgwording is na 3 ŗ 4 jaar het spiegelbeeld van de immigratie die, zoals bekend, sinds 2005 een forse stijging kent die zich ook in 2007 heeft doorgezet. De stijging van de Belgwording geeft dan ook de tendens aan die nog minstens een aantal jaren zal aanhouden. Het gaat daarbij om toegangen tot de Belgwording waar beleidsmatig weinig aan te veranderen of op in te grijpen valt. Het is alles bijeen de toepassing van het administratief wettelijk kader dat zowel uit het oogpunt van Mens-, Europees en Belgisch recht als een fundamenteel recht gefixeerd is. 
   

Nationaliteitsverwerving in BelgiŽ per nationaliteit 2000-2007 (Bron: NIS)

Kode Nat.

Belgwording uit

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

354

Marokko

21.917

24.018

15.832

10.565

8.704

7.977

7.753

8.722

162/262

Turkije

17.282

14.401

7.805

5.186

4.467

3.602

3.204

3.039

128

Italie

3.650

3.451

2.341

2.646

2.271

2.086

2.360

2.017

306/362

Congo (Rťp. dťm.)

2.973

3.003

2.824

1.805

2.574

1.925

1.569

1.800

131/145/172

Russie

297

265

301

237

336

390

670

1.661

132/169/430

JoegoslaviŽ (FR)

1.504

1.643

1.664

992

1.556

1.331

1.489

1.292

327

Rwanda

484

794

1.012

557

571

700

635

924

111

Frankrijk

948

1.025

856

698

780

772

820

836

351

Algerije

1.071

1.281

926

826

826

739

658

687

129

Nederland

492

601

646

522

665

672

692

668

259

Pakistan

345

474

404

270

298

306

348

666

700-999

Vluchtelingen onb.

581

701

594

408

771

582

562

609

122/139

Polen

492

678

630

460

465

470

550

586

124

RoemeniŽ

403

321

294

277

314

332

429

554

114

Griekenland

319

317

284

279

265

226

310

434

357

Tunisie

859

729

521

383

406

297

388

414

101

AlbaniŽ

126

156

160

173

293

297

341

392

314

Ghana

232

297

319

270

313

281

315

388

207

IndiŽ

345

558

463

296

271

294

329

365

218

China

246

358

283

251

259

233

291

356

214

Philippines

315

323

388

283

442

370

385

332

148

MacedoniŽ (ARY)

156

216

255

144

321

272

264

324

235

ThaÔlande

151

203

217

215

274

247

276

320

304

Kameroen

164

189

236

214

266

242

250

317

251

Afghanistan

58

119

151

126

143

289

324

310

103/104

Duitsland

251

290

261

199

206

206

222

288

123

Portugal

223

276

318

203

240

229

239

284

109

Spanje

281

321

229

299

269

276

242

262

322

Nigeria

114

155

153

104

150

194

169

261

255

Iran

292

213

182

144

131

135

137

252

516

Equador

33

72

83

89

125

182

138

242

254

Irak

98

137

141

118

164

154

113

236

515

Colombia

111

115

136

133

147

142

197

234

315

Guinea

68

75

68

79

173

162

144

229

303

Burundi

268

375

338

252

228

180

169

213

227

Ouzbťkistan

2

3

1

12

26

57

108

211

513

BrasiliŽ

105

118

102

124

148

159

134

210

261

Syrie

204

151

156

112

163

117

184

202

 

Andere landen

4.621

4.680

4.961

3.842

4.813

4.439

4.590

4.925

 

Totaal

62.081

63.102

46.535

33.793

34.834

31.564

31.998

36.062

  
In welke landen worden de grootste verschillen in aantal Belgwordingen genoteerd?

De landen met Belgwordingen in 2007 worden gesorteerd volgens het verschil in aantal t.a.v. 2006. De kop en de staart van deze tabel wordt hier in beeld gebracht. Rusland weegt met een vermeerdering van 991 Belwordingen het zwaarst in de evolutie tav 2006, terwijl ook de Marokkaanse Belgwording met 969 bijkomende Belgwordingen in 2007 terug in stijgende lijn gaat na 5 jaar daling. Ook de Braziliaanse Belgworden zet zich met 76 bijkomende Belgwordingen door in 2007. Iran en Irak verdubbelen hun Belgwording, en zoals reeds aangegeven zijn Griekenland en Duitsland als enige Europese landen ook in deze top 22 aanwezig.
  

Nationaliteitsverwerving in BelgiŽ per nationaliteit 2004-2007 (Bron: NIS)

Kode Vl

Belgwording uit

2004

2005

2006

2007

Ev 06-07

Ev.06-07

131/145/172

Rusland

336

390

670

1.661

991

148%

354

Marokko

8.704

7.977

7.753

8.722

969

12%

259

Pakistan

298

306

348

666

318

91%

327

Rwanda

571

700

635

924

289

46%

306/362

Congo (Rťp. dťm.)

2.574

1.925

1.569

1.800

231

15%

124

RoemeniŽ

314

332

429

554

125

29%

114

Griekenland

265

226

310

434

124

40%

254

Irak

164

154

113

236

123

109%

255

Iran

131

135

137

252

115

84%

516

Equador

125

182

138

242

104

75%

227

Ouzbťkistan

26

57

108

211

103

95%

322

Nigeria

150

194

169

261

92

54%

315

Guinea

173

162

144

229

85

59%

513

BrasiliŽ

148

159

134

210

76

57%

225

Kazakhstan

94

94

97

173

76

78%

314

Ghana

313

281

315

388

73

23%

226

Kirgistan

8

16

14

85

71

507%

304

Kameroen

266

242

250

317

67

27%

103/104

Duitsland

206

206

222

288

66

30%

218

China

259

233

291

356

65

22%

148

MacedoniŽ (ARY)

321

272

264

324

60

23%

213

Nťpal

32

23

60

120

60

100%

 

Andere landen

19.356

17.298

17.828

17.609

-219

-1%

 

Totaal

34.834

31.564

31.998

36.062

4.064

13%

.....

Nationaliteitsverwerving in BelgiŽ per nationaliteit 2004-2007 (Bron: NIS)

Kode Vl

Belgwording uit

2004

2005

2006

2007

Ev 06-07

Ev.06-07

143

Ukraine

157

160

181

171

-10

-6%

325

Zuid-Afrika

33

34

54

41

-13

-24%

251

Afghanistan

143

289

324

310

-14

-4%

307

Congo (Rťp.)

76

95

61

47

-14

-23%

127

Zwitserland

32

33

26

12

-14

-54%

223

Bhoutan

30

38

42

27

-15

-36%

204

T'ai-Wan

17

12

23

8

-15

-65%

415

Jamaica

14

8

16

1

-15

-94%

416

Mexique

29

30

46

30

-16

-35%

146

KroatiŽ

45

49

62

42

-20

-32%

129

Nederland

665

672

692

668

-24

-3%

112

Verenigd Koninkrijk

128

106

141

114

-27

-19%

329

Somalie

123

150

169

136

-33

-20%

141

Slovaquie

92

39

89

40

-49

-55%

214

Philippines

442

370

385

332

-53

-14%

265/271/514

Yemen(RDP)

94

70

73

10

-63

-86%

162/262

Turkije

4.467

3.602

3.204

3.039

-165

-5%

132/169/430

JoegoslaviŽ (FR)

1.556

1.331

1.489

1.292

-197

-13%

128

Italie

2.271

2.086

2.360

2.017

-343

-15%

 

Andere landen

24.420

22.390

22.561

27.725

5.164

23%

 

Totaal

34.834

31.564

31.998

36.062

4.064

13%

Aan de staart van deze rangorde volgens aantal bijkomende Belgwordingen t.a.v. 2006 staan de landen met een negatieve evolutie, dwz, minder Belgwordingen in 2007 dan in 2006. Na een opstoot van Belgwordingen in 2006 kalft de Italiaanse Belgwording van deze aanzienlijke vreemdelingengroep in 2007 (2.017) af met 343, ver voor JoegoslaviŽ dat, evenals Turkije, een lager aantal Belgwordingen kent dan 2006. Enigszins verwonderlijk voor oorlogslanden vermindert het aantal Belgwordingen voor Afghanen, Congolezen (RD), SomaliŽ. Voor de Congolezen, is dit zoals gezegd hoogst verwonderlijk. En ook de Zwitsers zien hun aantal Belgwordingen halveren tot 12.

Overzicht per continent met onderscheid West- en Oost-Europa

Een volledig overzicht per continent 1990-2007 is on-line beschikbaar. In onderstaande tabel wordt duidelijk dat 3/4 van de Belgwordingen de laatste 7 jaar niet-Europeanen betreffen, alhoewel hun aandeel lichtjes daalt ten voordele van de Oost-Europeanen die hun aandeel in de Belgwordingen op 6 jaar tijd verdubbelen tot 15,8%. Het grafische beeld maakt het absolute en relatieve aandeel van elk continent mooi zichtbaar.
  

Belgwordingen per Continent en Oost-West-Europa 2000 - 2007 in aantallen en % (NIS)

Aantal

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Ev 00-07

1. Europa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

West'-Europa

6.415

6.684

5.243

5.061

4.906

4.674

5.125

4.990

43.098

 

Oost'-Europa

4.156

4.290

4.495

3.139

4.194

3.886

4.639

5.694

34.493

 

Totaal

10.571

10.974

9.738

8.200

9.100

8.560

9.764

10.684

77.591

2. Niet europa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AziŽ

20.481

18.072

11.451

8.022

8.035

6.973

6.862

7.665

87.561

 

Afrika

29.490

32.238

23.593

16.088

15.774

14.267

13.616

15.632

160.698

 

Amerika+OceaniŽ

954

1.112

1.159

1.075

1.153

1.174

1.194

1.464

9.285

 

Totaal

50.925

51.422

36.203

25.185

24.962

22.414

21.672

24.761

257.544

3. Vluchteling onbekend

581

701

594

408

771

582

562

609

4.808

Algemeen totaal

62.077

63.097

46.535

33.793

34.833

31.556

31.998

36.054

339.943

Percentage

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Europa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

West'-Europa

10,3%

10,6%

11,3%

15,0%

14,1%

14,8%

16,0%

13,8%

12,7%

 

Oost'-Europa

6,7%

6,8%

9,7%

9,3%

12,0%

12,3%

14,5%