Verandering van nationaliteit tot Belg tussen 1996 en 2006- Bron: NIS
A. TOEKENNING BELGISCHE NATIONALITEIT DOOR Code 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 % op tot.
  1. Geboren in BelgiŽ (voor 1 januari 1992)                            
    a. Uit een Belgische ouder 11 149 131 184 160 527 310 248 194 200 176 188 187 0,5%
    b. Geadopteerd door een Belg 12 35 23 13 21 27 26 12 19 11 25 8 13 0,0%
    c. Staatloos 13 5 7 6 9 12 3 16 16 98 76 96 49 0,1%
    d. Aangevraagd door in BelgiŽ geboren ouder/adopt. 15 0 0 0 0 0 21 20 11 14 15 10 25 0,1%
    e. Vondeling (verondersteld in BelgiŽ te zijn geboren) 14 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0,0%
    Totaal   189 161 203 190 566 360 296 241 323 292 303 274 0,8%
  2. Geboren in BelgiŽ (vanaf 1 januari 1992)                            
    a. Uit een ouder die zelf in BelgiŽ geboren is 16 21 31 24 35 26 40 32 19 25 9 10 19 0,1%
    b. Geadopteerd door vreemdeling in BelgiŽ geboren 17 5 4 5 4 2 4 0 3 1 2 0 0 0,0%
    c. Verklaring ouders of adoptanten voor kind 12 jaar 18 2.997 2.239 1.787 1.647 1.246 483 265 239 193 123 139 109 0,3%
    d. Persoon van 18 t/m 29 jaar hoofdverblijf in BelgiŽ 19 5.996 5.481 4.877 4.639 3.219 3.539 3.106 2.713 2.041 1.838 1.678 1.483 4,1%
    Totaal   9.019 7.755 6.693 6.325 4.493 4.066 3.403 2.974 2.260 1.972 1.827 1.611 4,5%
  3. Geboren in het buitenland                            
    a. In BelgiŽ geboren Belgische vader 21 47 30 38 33 37 39 28 38 34 50 33 40 0,1%
    b. In BelgiŽ geboren Belgische moeder 22 10 12 20 12 4 17 13 17 18 15 8 10 0,0%
    c. Geadopteerd door in BelgiŽ geboren man of vrouw 26 437 198 153 167 141 173 119 89 113 111 104 104 0,3%
    d. In buitenland geboren Belgische vader of moeder 23-25 52 75 72 81 131 124 115 109 117 122 122 153 0,4%
    e. Geadopteerd door in het buitenland geboren Belg 27/28 18 8 16 25 26 25 31 25 23 33 21 19 0,1%
    Totaal   564 323 299 318 339 378 306 278 305 331 288 326 0,9%
    Geboren in het buitenland vanaf 1 mei 2000                            
    f. Is 18 jaar en ťťn van de ouders is Belg 85   659 918 967 1.118 1.172 1.405 1.701 4,7%
    g. Is 18 jaar + sedert minstens 7 jaar in BelgiŽ wonen 86   20.369 15.656 12.259 10.204 8.289 8.441 8.359 23,2%
    Totaal   0 0 0 0 0 21.028 16.574 13.226 11.322 9.461 9.846 10.060 27,9%
    Totaal geboren in het buitenland   564 323 299 318 339 21.406 16.880 13.504 11.627 9.792 10.134 10.386 28,8%
  4. Door ver/herkrijging Belg.nation. door ouder/adoptant 65 4.273 7.723 8.583 4.368 18.716 20.040 12.293 7.662 8.307 7.135 6.913 8.502 23,6%
  Totaal toekenning Belgische nationaliteit   14.045 15.962 15.778 11.201 24.114 45.872 32.872 24.381 22.517 19.191 19.177 20.773 57,6%
B. VERKRIJGING VAN DE BELGISCHE NATIONALITEIT DOOR                            
  a. Grote naturalisatie 30 4.875 9.635 11.119 5.794 10.516 10.644 8.327 4.085 6.606 6.621 6.088 8.372 23,2%
  b. Kleine naturalisatie   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
  c. Door een verklaring na het huwelijk 51 2.751 2.731 3.171 3.635 6.641 4.290 4.372 4.625 5.060 5.145 6.065 6.294 17,5%
  d. Door nationaliteitskeuze 60 1.131 912 774 727 663 185 163 88 91 95 100 93 0,3%
  e.Door herkrijging 70 79 58 67 57 123 90 96 71 70 69 73 109 0,3%
  f. Ander motief of niet nader omschreven 90 1.700 2.388 3.125 2.777 19.923 1.897 583 458 409 388 357 422 1,2%
  g. Door bezit van de staat 91 0 1 0 5 1 4 4 1 1 3 0 0 0,0%
  Totaal verkrijging Belgische nationaliteit   10.536 15.725 18.256 12.995 37.867 17.110 13.545 9.328 12.237 12.321 12.683 15.290 42,4%
Algemeen totaal Verandering van nationaliteit   24.581 31.687 34.034 24.196 61.981 62.982 46.417 33.709 34.754 31.512 31.860 36.063 100,0%