Portaal Betaald Educatief Verlof BuG 46 BuG 45  BuG 43 BuG 41  BuG 40  BuG 38 

   

Aantal werknemer per opleiding en per Paritair Comité 195-2004

Ingang per Paritair Comité met detail opleidingen
Ingang aard opleiding met detail Paritair Comitee
Budgetten 1995-2008: Budgettaire ventilatie  
Kabinetsnota
  

Betaald Educatief Verlof naar taalrol Frans/Nederlands

Goedgekeurd 1995-2002, gevraagd 2003-2004 Tabellen Grafieken
  Werknemers
  Uren
  Bedragen
  Vergelijking stijging 03/04 tav 02/03
Werknemers
Uren
Bedrag
Vergelijking
Aantal  %   Index
Aantal  %   Index
Bedrag  %  Index 
   
 

Betaald Educatief Verlof volgens gewest, geslacht, deeltijdsen,
 bedrijfsgrootte, opleidingsduur engemiddeld aantal uren

  

Gegevens BEV per Paritair Comitee en tewerkstelling  BuG 38 

- Aantal werknemers per PC algemeen en in het BEV 
% werknemers per PC algemeen en in het BEV met verhoudingsfactor
- Gemiddeld % werknemers in BEV per sector en verhoudings tav het gemid.
 
  

Achtergronddocumentatie

MOC (ACW)
Meta
Het Educatief verlof in België, wet op de helling? (1996)
Wegwijs in het Betaald educatief verlof (2006)