BuG 92 - Bericht uit het Gewisse 23-04-2008 Printversie (6 p)  Bron: RVA

Dienstencheques maart 2008: hoogste aankoop, hoogste gebruik ooit 
Kost dienstencheques 2008: 1.428 miljoen Ä  waarvan 997 miljoen Ä RSZ


Gebruik dienstencheques in 1ste kwartaal 2008 = niveau december 2007 = 60.042 jobs
Als 2008 op zelfde niveau blijft van 1ste kwartaal wordt totale kost 1.428 miljoen Ä
Van de 997 miljoen RSZ-kost is 131Ä cumul lastenvermindering op patronale bijdrage
De belastingbetaler geeft 129 miljoen Ä om de belastingsverminderingen te betalen
Gebruiker betaalt 301 miljoen Ä. Verhoging 0,30Ä = 19,3 miljoen Ä of 1,3% van totaal

Sanering DC: 1. Sectoren verantwoordelijk stellen voor dienstencheques activiteiten
2. Alle kosten buiten loonkost van dienstenchequesjobs ten laste van de gebruiker
3. Enkel erkenning van ondernemingen DC die geen winstoogmerk nastreven.

Opmerkelijk vonnis Grondwettelijk Hof: winst niet compatibel met sociaal doel:
"Het is niet onredelijk dat de subsidiŽrende overheid zich richt naar ondernemingen
waarvan de rechtsvorm waarborgt ... dat zij geen persoonlijke verrijking nastreven"

Technische fiche 03/2008  Dienstencheques-portaal

Zowel wat aankoop als wat gebruik van dienstencheques betreft is maart 2008 de hoogste ooit: 5.386.603 aangekochte cheques,  5.705.801 voor betaling aangeboden door de ondernemingen aan Sodexo.( Bron: RVA) 1.877 ondernemingen zijn actief voor in totaal 640.192 gebruikers die ooit dienstencheques gekocht hebben. Hiervan zijn er driekwart nog actieve gebruiker, voortgaande op het % uit de enquÍte 2006 van Idea-Consult.

  


Als aankoop en gebruik voor de eerste drie maanden 2008 samengenomen wordt is er een stijging in aankoop van 34%, gebruikers met 40% en ondernemingen met 20%. Globaal laat het 1ste kwartaal maar een beperkte stijging tegenover 2008. Het aantal jobs dat met dienstencheques betaald wordt lijkt zich dan ook in het eerste kwartaal 2008 enigszins te stabiliseren op 60.000 (Zie technische fiche maart 2008)
  

Dienstenchequesoverzicht 2006-maart 2008 (Bron RVA)

Maand/

Aankoop

Gebruik

Gebruikers

Onderne-

jaar

 

 

cumul

mingen

jan-06

2.679.348

2.206.564

263.775

1.119

feb-06

2.470.501

1.893.360

275.284

1.157

mrt-06

2.801.232

2.659.733

289.375

1.167

apr-06

2.509.686

2.333.615

303.465

1.176

mei-06

2.909.896

2.657.626

314.931

1.215

jun-06

3.037.439

2.720.295

330.650

1.251

jul-06

2.513.859

2.763.696

342.748

1.289

aug-06

2.861.057

2.521.428

358.108

1.271

sep-06

3.374.258

2.527.689

375.315

1.356

okt-06

3.592.121

3.259.253

392.395

1.398

nov-06

3.674.219

3.283.737

407.461

1.450

dec-06

3.497.096

3.296.923

418.383

1.438

Totaal 2006

35.920.712

32.123.919

418.383

1.438

jan-07

4.076.315

4.212.002

433.561

1.465

feb-07

3.736.831

3.241.353

447.225

1.490

mrt-07

4.186.638

3.796.227

463.016

1.542

apr//07

4.254.435

3.566.249

477.480

1.571

mei-07

4.379.411

4.033.235

492.862

1.479

jun-07

4.676.499

4.118.299

509.358

1.503

jul-07

3.971.093

4.383.855

523.484

1.564

aug-07

3.897.306

3.637.390

539.819

1.560

sep-07

4.428.336

3.552.478

557.299

1.591

okt-07

5.405.804

4.875.931

575.765

1.665

nov-07

5.016.612

3.856.395

590.566

1.658

dec-07

5.150.638

5.655.873

598.375

1.720

Totaal 2007

53.179.918

48.929.287

598.375

1.720

jan-08

5.329.401

3.773.187

613.356

1.764

feb-08

5.340.820

4.931.019

627.740

1.807

mrt-08

5.386.603

5.705.801

640.192

1.877

Evolutie 1 jaar

29%

50%

38%

22%

1ste kw 07/08

34%

28%

40%

21%

 
Is de kost dienstencheques RSZ-loontrekkenden (on)eindig?
 

Als de gehele kost, ook de cumul lvan astenverminderingen die cash door de ondernemingen geÔncasseerd wordt langs de betoelaging dienstencheques (131 miljoen Ä), in rekening gebracht wordt zal de RSZ minstens 1 miljard Ä op haar budget 2008 moeten voorzien om de dienstencheques bij te blijven, bij constant beleid, dus zonder rekening te houden met eventuele nieuwe matregelen. 

Eens de deuren voor de 'mannen' opengaan voor tuinwerk, klusjes en zo meer zullen er velen staan te drummen om hun bestaande (al of niet zwartgrijze) tewerkstelling op het RSZ-budget in te schrijven. Zien ook of de Non-Profitsectoren de 'aanval' door de commerciŽle diensten en de markt op de kinderopvang zullen weerstaan, nadat deze op het niveau van de Vlaamse gemeenschap enigszins geneutraliseerd werd. En zolang de betrokken sectoren niet zelf terug in hun verantwoordelijkheid hersteld worden zal de chaos en onzekerheid verder toenemen, en het uiterst lage tewerkstellingsrendement, 57% van het totale geÔnvesteerde bedrag), verslechteren. Zien tot welke bevindingen Idea-Consult (tewerkstellingsevaluatie) en PriceWaterhous Coopers (financiŽle evalutie) zullen komen. 

Voor 2008 ziet de kostensamenstelling en verdeling er als volgt uit, voortgaande op het 1ste kwartaal 2008

Vooruitzicht kostprijs dienstencheques 2008 (basis 1ste kw)

 

Vooruitzicht

%

kosten

 

Gebruiker

301

21,1%

Belastingskost

129

9,0%

RSZ voor loontrekkenden

 

 

   RSZ-kost langs toelage

854

59,8%

   RSZ-kost cumul lastenverminderingen

131

9,2%

   Totaal bijdrage RSZ-loontrekkenden

985

69,0%

Beheerskost

12

0,8%

Totaal

1.427

100,0%

 
Kern van een sanering: alle kosten, bijkomend aan de personeelskost van dienstencheques jobs dient op de verbruiker verhaald.

De bijdrage van de RSZ en de gemeenschap in het dienstenchequessysteem is tewerkstelling  creŽren die vůůr deze bijdrage niet bestond of niet regulier ingeschreven. De tussenkomst van de overheid in het systeem zou maximaal de aan de Dienstenjobs uitgekeerde lonen mogen betreffen, samen met een minimale administratiekost die, zoals voor de Sociale Maribel besteding, 1,2% kan bedragen.

Elke meerkost die gemaakt wordt, hetzij voor omkadering, begeleiding, uitvoering van werken, lokalen, infrastructuur enz, dienen op de gebruiker verhaald, of op andere budgetten ingeschreven, zonder evenwel het zo heilige 'marktmechanisme' te verstoren. Deze werkwijze kan maar met enig succes en rechtvaardige prijszetting gebeuren als de sectoren zelf opnieuw verantwoordelijk worden voor de activiteit die tot hun (uitsluitende) bevoegdheid behoort en die hen nu is afgenomen.

De ten lastenlegging van effectieve kosten aan de gebruiker heeft niets te zien met de aanrekening van loonkost of andere aan de loonkost verbonden uitgaven die sommige ondernemingen nog eens extra ten laste leggen aan de gebruiker, zoals nog recent in het nieuws gekomen is.

Grondwettelijk Hof veroordeelt winstoogmerk voor tewerkstellingscreatie met gemeenschapsgelden

Een merkwaardig vonnis van het arbitragehof  over de niet-betoelaging van animatoren in commerciŽle rusthuizen in de Vlaamse gemeenschap bevestigt het standpunt van de Vlaamse regering dat commerciŽle instellingen omwille van hun winstoogmerk, geen recht hebben op overheidsbetoelaging voor animatoren.

Subsidiering strekt niet louter tot financiering van het particulier initiatief maar tot verwezenlijking van de maatschappelijke doelstelling die aan dat initiatief ten grondslag ligt...

Het komt de decreetgever toe om, rekening houdend met dwingende budgettaire beperkingen te beslissen, of, en onder welke voorwaarden hij bepaalde initiatieven of instellingen met overheidsgelden wil subsidiŽren...

De keuze om slechts die instellingen te subsidiŽren en niet de inrichtingen uitgebaat door besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid is verantwoord door het feit dat de eersten worden beheerd zonder winstoogmerk en niet zijn gericht op de verrijking van de leden van een rechtspersoon.

Het is niet kennelijk onredelijk dat een subsidiŽrende overheid voor het verlenen van haar financiŽle steun opteert voor de uitbaters van inrichtingen waarvan de rechtsvorm de waarborg biedt dat hun activiteiten op het algemeen belang gericht zijn en dat zij geen persoonlijke verrijking nastreven.

www.arbitrage.be

Deze uitspraak van het Grondwettelijk Hof (arrest 42/2008 van 4 maart 2008), onder voorzitterschap van M. Bossuyt en M.Melchior, is perfect toepasbaar het financieringsmechanisme van de dienstencheques, en in feite op alle initiatieven die gericht zijn op zorg (o.a de kinderopvang) als op tewerkstelling betaald met Sociale Zekerheidsgelden die uitsluitend een sociaal doel mogen dienen. Elke betaling buiten de loonkost van de tewerkstelling (zie vorig punt) en elke omzetting van deze gelden in 'persoonlijke verrijking van particulieren in een rechtspersoon', de mooie juridische formulering voor 'winst' mag, en bij beperktheid van middelen moet uitgesloten worden.

Wie onderneemt actie vanuit de politiek of vakbonden om dit vonnis voor de dienstencheques te valideren?

Jan Hertogen, socioloog