BuG 66 - Bericht uit het Gewisse 22-06-2007 Printversie (6 p)

In de telling voor 2007 is het rechtstreeks aantal verkozenen allochtonen 8, zie aangepaste BuG 65. Mimount Bousakla werd ten onrechte door npdata als verkozen beschouwd.  Hoeveel rechtstreeks verkozenen waren er evenwel in 2003 en hoeveel zijn er achteraf door opvolging en coöptatie bijgekomen? Npdata maakt de analyse en zet de allochtone uitslag 2007 zo in een historisch perspectief zodat de terechte vaststelling van het minderhedenforum m.b.t. verkiezingsuitslag gedetailleerder kan begrepen worden. Als 2de onderdeel wordt de update voor 2006 toegelicht van arbeid, werkloosheid, studeren en inactiviteit naar geslacht, gewest en afkomst, voortgaande op speciaal opgevraagde listings van de Enquête naar de ArbeidsKrachten.

Aantal rechtstreeks verkozen allochtonen stijgt van 6 in 2003 tot 8 in 2007 (+33%)

Met 4 opvolgers en 4 gecoöpteerden  kwam de allochtone vertegenwoordiging in 2003 op 14
Op vier jaar tijd verdubbelde het aantal allochtone kandidaten bij de grote Vlaamse partijen 
Bij CD&V en Open VLD verviervoudiging allochtone kandidaten tot 4% van het totaal
Bij de Franstalige partijen bedroeg de stijging van allochtone kandidaten 49 %
Opvolging en coöptatie allochtonen vooral voor Brusselse allochtoon van groot belang
  

Kandidatenlijst 2003 (2,7 MB)  Kandidatenlijst 2007 (2MB) Selecteren en sorteren mogelijk
  


Arbeidsreserve inactieve vrouwen uit de migratie blijft hoog in 2006 (40%+)

Werkend, werkloos, studerend en inactief naar geslacht, afkomst en gewest in 68 grafieken
Activiteitsgraad, werkzaamheidsgraad en werkloosheidsgraad voor alle deelgroepen
Inactieve vrouwen: langs  inschrijving in werkloosheid naar opleiding en tewerkstelling
Evolutie alle gegevens op basis van Arbeidskrachtenquêtegegevens van 2002 tot 2006 

Zie tweede deel  Arbeidskrachtenportaal npdata

Federale zetels voor allochtonen in verkiezingen 2003 
  
In 2003 werden 6 zetels door rechtstreeks verkiezing toegewezen aan allochtonen, 4 bij Vlaamse partijen (3 Sp.a en 1 CD&V, 2 bij Franstalige  partijen (2 PS). Ook hier was de vertegenwoordiging van de Brusselse allochtoon minimaal. Langs de opvolgingen werd evenwel het aantal allochtonen met 4 verhoogd (1 Sp.a, 2 PS en 1 MR) en langs coöptatie voor de senaat nog eens 4 allochtone vertegenwoordigers waaronder Fauzaya Talhaoui die, niet verkozen voor AGALEV in 2004 de overstap maakte naar de Spirit en zo langs coöptatie vanuit Sp.a in de senaat belandde. Naast 2 PS gecoöpteerden zetelde nog Derbaki Sbaï Amina als onafhankelijke in de senaat. In welke mate hiermee de Brusselse allochtoon een vertegenwoordiging kreeg is hieruit niet af te leiden.
   
 

Zetels nieuwe Belgen 2003:  titularis, opgevolgd en gecoöpteerd

1. Kamer

Partij

Titularis

Opvolger

Coöptatie

Totaal

 

Nahima Lanjri

CD&V

x

 

 

 

 

Dalila Douiffi

SP.a

x

 

 

 

 

Cemal çavdarli

SP.a

 

x

 

 

 

Elio Di Rupo

PS

x

 

 

 

 

Talbia Belhouari

PS

 

x

 

 

 

Boukourna Mohammed

PS

x

 

 

 

 

Totaal

 

4

2

 

6

2. Senaat

 

 

 

 

 

 

Mimount Bousakla

Sp.a

x

 

 

 

 

Derbaki Sbaï Amina

Onafh.

 

 

x

 

 

Fauzaya Talhaoui

Spirit

 

 

x

 

 

Fatma Pehlivan

Sp.a

x

 

 

 

 

Annane Jihane

MR

 

x

 

 

 

Bouarfa Sfia

PS

 

 

x

 

 

Zrihen Olga

PS

 

 

x

 

 

Kapompolé Joëlle)

PS

 

x

 

 

 

Totaal

 

2

2

4

8

Algemeen totaal

 

6

4

4

14

  
Het zijn  vooral langs de Franstalige partijen die in 2003 hun beperkte allochtonen vertegenwoordigers met 3 opvolgers en 3 gecoöpteerden hebben verviervoudigd van 2 naar 8. De Vlaamse partijen lieten de allochtone zitjes stijgen van 4 naar 6, zodat in totaal 14 zetels naar allochtonen gingen, vertrekkende van 6 rechtstreeks verkozenen.

Het is afwachten welke aanvullingen en bijsturingen zullen gebeuren op de aanwezigheid van allochtonen in de federale politieke vertegenwoordiging 2007 vertrekkend van de nu 8 rechtstreeks verkozenen langs al of niet voorziene opvolgerposities en de coöptaties die blijkbaar het meeste ruimte bieden om nog een en ander te doen. Of zullen die nu ook vooral plaatsvinden langs Franstalige zijde?
 

Zetels nieuwe Belgen 2007: titularis

1. Kamer

Partij

Titularis

Opvolger

Coöptatie

Totaal

 

Meryame Kitir

SP.a

x

 

 

 

 

Dalila Douiffi

SP.a

x

 

 

 

 

Meyrem Almaci

Groen!

x

 

 

 

 

Fouad Lahssani

Ecolo

x

 

 

 

 

Elio Di Rupo

PS

x

 

 

 

 

Marie Arena

PS

x

 

 

 

 

Salvi Veronique

CDH

x

 

 

 

 

Totaal

 

7

 

 

 

2. Senaat

 

 

 

 

 

 

Nahima Lanjri

CD&V

x

 

 

 

 

Totaal

 

1

 

 

 

Algemeen totaal

 

8

?

?

 

 
Evolutie nieuwe Belgen als kandidaat in verkiezingen 2003 en 2007 

We onderscheiden, ondermeer omwille van de vergelijkbaarheid, de partijen die in 2003 en of in 2007 verkozenen hadden en partijen zonder verkozenen in deze twee verkiezingsjaren. Voor 2003 wordt VIVANT en NVA niet meegenomen, omdat anders de vergelijking met de partijen waarmee zij in 2007 kartel vormden zou vertekend worden.
  
Partijen met verkozenen hebben het aantal allochtonen op hun lijsten doen stijgen van 79 op 3.737 kandidaten in 2003  tot
137 op 3.518 kandidaten in 2007. Dit is een stijging met bijna de helft voor de partijen met verkozenen en met 1/3 voor de kleinere partijen. De laatsten hadden  reeds in 2003 een quasi representatieve kandidaatstelling van allochtonen. Het zijn dus vooral de grotere partijen die hier een inhaalbeweging doen.
  

Kandidaten uit partijen met en zonder verkozenen in aantal en %  2003

Partijen

Nieuwe Belg

Ander

Totaal

% nieuwe Belg

1. Met verkozenen

79

2159

2.238

3,5%

2. Zonder verkozenen

120

1.379

1.499

8,0%

Totaal kandidaten

199

3.538

3.737

5,3%

  
Berekend op het totaal aantal kandidaten vertegenwoordigen de nieuwe Belgen 5,3% van alle kandidaten in 2003 en 7,1% in 2007, waarmee ze dicht de aanwezigheid van allochtonen in de bevolking benaderen.
  

Evolutie nieuwe Belgen als kandidaat in 2003 en 2007

 

Aantal

Evolutie

Partijen

2003

2007

Aantal

%

 

met verkozenen

79

131

52

66%

 

zonder verkozenen

120

146

26

22%

Totaal kandidaten

199

277

78

39%


Evolutie 2003-2007 aantal allochtone kandidaten bij de verschillende partijen
 
Interessant is vast te stellen dat CD&V NVA en Open VLD het aantal allochtonen op hun lijsten verviervoudigd hebben in vergelijking met 2003, ook al komen zij hiermee nog maar aan 4% van alle kandidaten op hun lijsten, hetgeen de helft is van het % van Sp.a-Spirit. Ook het FN bij de Franstalige partijen heeft, allicht in navolging van Le PEN, ruimte voor (Europese) allochtonen gemaakt. (deze gegevens voor FN gelden als correctie voor wat in BuG 65 vermeld is.).
   

Aantal allochtone kandidaten 2003-2007 naar partij en taalgroep

Partijen

Aantal

Evolutie%

% op totaal

 

2003

2007

2003-2007

2003

2007

Groen!

11

13

18%

5,6%

6,6%

SP.a-spirit

9

20

122%

4,5%

10,1%

CD&V NVA

2

8

300%

1,0%

4,0%

Open VLD

2

7

250%

1,0%

3,5%

LDD

 

7

 

 

3,5%

VB

0

0

 

0,0%

0,0%

Totaal

24

55

129%

2,4%

4,6%

ECOLO

16

19

19%

11,0%

13,1%

PS

15

22

47%

10,3%

15,2%

CDH

13

26

100%

9,0%

17,9%

MR

10

8

-20%

6,9%

5,6%

FN (1)

1

7

600%

0,7%

4,8%

Totaal

55

82

49%

7,6%

11,3%

Algemeen totaal

79

137

73%

4,5%

7,1%

  
Evolutie allochtone kandidaten en verkozenen per partijgroep volgens taal
 
Het aantal allochtone kandidaten bij de Vlaamse partijen stijgt met 62%, bij de Franstalige partijen, waar reeds een 
hoger aantal allochtone kandidaten aanwezig waren in 2003, met 38%.
 
Het aantal verkozenen stijgt met 33% van 6 tot 8 allochtone verkozenen, in
de Vlaamse partijen is er een status quo, bij de Franstalige partijen een verdubbeling van 2 naar 4 allochtone vertegenwoordigers.
  

Nieuwe Belgen per partijgroep met verkozenen (2003-2007)

 

Aantal

Evolutie

1. Vlaamse partijen

2003

2007

Aantal

%

 

Kandidaten

34

55

21

62%

 

Zetels

4

4

0

0%

2. Franstalige partijen

 

 

 

 

 

Kandidaten

55

76

21

38%

 

Zetels

2

4

2

100%

3. Totaal voor België

 

 

 

 

 

Kandidaten

89

131

42

47%

 

Zetels

6

8

2

33%

    
Kandidaten en verkozenen per partij volgens taalgroep
 
De rechtstreeks verkozen allochtonen blijven bij de Vlaamse patijen gelijk: de allochtone zetel die de Sp.a verliest wordt teruggewonnen door Groen!. CD&V-NVA blijvft ondanks het verhoogde aantal kandidaten haar zelfde kandidaat behouden als enige allochtone vertegenwoordiger.
  

Evolutie verkozen allochtonen Vlaams partijen (2003-2007)

 

Aantal

Evolutie

Partijen

2003

2007

Aantal

%

 

Groen!

 

1

1

 

 

LDD

 

 

0

 

 

SP-a

3

2

-1

 

 

CD&V-NVA

1

1

0

 

 

Open VLD

 

 

0

 

 

VB

 

 

0

 

Totaal

4

4

0

0%

 
Bij de Franstalige partijen komen voor Ecolo en de CDH voor het eerst een rechtstreeks verkozen allochtone vertegenwoordiger op het federale niveau. PS handhaaft haar verkozen allochtone zetels op 2 mandaten. 
 

Evolutie verkozen allochtonen  bij Franstalige partijen - 2003-2007

 

Aantal

Evolutie

Partijen

2003

2007

Aantal

%

 

Ecolo

 

1

1

 

 

CDH

 

1

1

 

 

PS

2

2

0

 

 

MR

 

 

0

 

 

FN

 

 

0

 

Totaal

2

4

2

100%

   
Vooral bij de Franstalige partijen is het afwachten in welke mate zijn hun allochtone vertegenwoordiging, vooral uit Brussels perspectief, uitbouwen langs opvolging en coöptatie. De betere score van de MR ten nadele van de PS zou hier een rem op kunnen zetten die vooral bij de allochtone Brusselaars pijn kan doen.

*    *
*

Arbeidsreserve inactieve vrouwen uit de migratie blijft hoog in 2006 (40%+)
  
Werkend, werkloos, studerend en inactief naar geslacht, afkomst en gewest in 68 grafieken
Activiteitsgraad, werkzaamheidsgraad en werkloosheidsgraad voor alle deelgroepen
Inactieve vrouwen: langs  inschrijving in werkloosheid naar opleiding en tewerkstelling
Evolutie alle gegevens op basis van Arbeidskrachtenquêtegegevens van 2002 tot 2006 

     Methodologie Enquete naar de ArbeidsKrachten  Arbeidskrachtenportaal npdata

De Enquête naar de Arbeidskrachten is de centrale bron voor economisch en sociale beleidsinformatie wat ondermeer werkzaamheidsgraad betreft. Doordat deze enquête gecoördineerd wordt door het Bureau voor de Statistiek van de Europese Gemeenschappen (Eurostat) zijn de verkregen gegevens vergelijkbaar met andere Europese landen (en de OESO), en ze laten toe ook de drie Belgische gewesten met elkaar te vergelijken. 

Update 2006 tewerkstelling, werkloosheid, inactiviteit naar afkomst, geslacht en gewest

Door speciaal opgevraagde listings kan de datastock over tewerkstelling, werkloosheid, studeren en inactiviteit bij npdata geupdated worden voor 2006 voor de beroepsactieve bevolking van 15-64 jaar naar geslacht en afkomst en dit voor de drie gewesten en het Rijk. Ook de activiteitsgraad (werkenden+werklozen op de totale bevolking), werkzaamheidsgraad (werkenden op de bevolking) en de werkloosheidsgraad (werkenden op het totaal werkenden/werklozen) berekend worden. 

Afkomst is geïndiceerd naar al of niet in België geboren Belgen (oude Belgen en nieuwe Belgen) en vreemdelingen
worden in drie caterorieën ondergebracht: de 15 Europese landen, Marokkaanse en Turkse en ander vreemdelingen. 

Centrale matrix: briljant met 68 vlakken

In totaal geven 68 grafieken een sprekend beeld  over alle hierboven genoemde facetten en combinaties naar geslacht, afkomst, gewest en de arbeidsindicatoren. De centrale matrix wordt hieronder weergegeven met rechtstreeks linken naar de grafieken. Ook langs de npdata-site is rechtstreeks toegang mogelijk langs het Arbeidskrachtenportaal.
Voor verdere toelichting en begripsomschrijving, zie BuG 44.
     
   

15-64 jarige bevolking

Gewest

Totaal

 

Vlaams

Brussels

Waals België
 % aanwezigheid in de bevolking Klik Klik Klik Klik
 Arbeids- en afkomststatuut naar geslacht
   
Mannen
    Vrouwen

Klik

Klik

Klik

Klik

Klik

Klik

Klik

Klik
    Totaal Klik Klik Klik Klik
 Werkzaamheidsgraad  Klik Klik Klik Klik
 Actief, werkend, werkloos naar geslacht        
    Activiteitsgraad
    Werkzaamheidsgraad
    Werkloosheidsgraad 
Klik
Klik
Klik
Klik
Klik
Klik
Klik
Klik
Klik
Klik
Klik
Klik
     

   Arbeidsstatuut naar afkomst en gewest

Mannen

Vrouwen Totaal
   Oude Belgen
   Nieuwe Belgen
   Europese vreemdelingen
   Marokkaans/Turkse vreemdelingen
   Andere niet-Europese vreemdelingen

Klik
Klik
Klik
Klik
Klik

Klik
Klik
Klik
Klik
Klik

Klik
Klik
Klik
Klik
Klik

       
 Evolutie 2002, 2004-2006 (stud.+nietact.samen)

Mannen

Vrouwen Totaal
   Oude Belgen   
   Nieuwe Belgen
   Europese Vreemdelingen
   Marokkaans/Turkse vreemdelingen
   Andere niet-Europese vreemdelingen
Klik
Klik
Klik
Klik
Klik
Klik
Klik
Klik
Klik
Klik
Klik
Klik
Klik
Klik
Klik
   Totaal

Klik

Klik

Klik

   Totaal met studenten apart 2004-2006

Klik

Klik

Klik

   
Aandachtspunten 
  
'Vreemdelingen' op arbeidsleeftijd vormen een beperkte groep in de bevolking, zie de grafieken "aanwezigheid in de bevolking". Een lage tewerkstelling, bv van 14% bij Marokkaans/Turkse vrouwelijke vreemdelingen gaat dikwijls samen met een lage werkloosheid van 11% en een grote niet-activiteit die voor deze groep 76% bedraagt, waarvan 10% studerenden. Als nu de werkloosheidsgraad berekend wordt komt men tot een werkloosheid van 44% die echter maar betrekking heeft op 11% van de Marokkaanse en Turkse vrouwelijke bevolking op arbeidsleeftijd, hetgeen gelijklopend is met de vrouwelijke werkloosheid in het algemeen. En de Marokkaanse en Turkse vrouwen vormen daarbij maar 1,3% van de totale bevolking op arbeidsleeftijd, zoals blijkt uit de grafiek "aanwezigheid in de bevolking".  De verwerkte gegevens zijn dus zeer gedetailleerd en specifiek en vragen de nodige ‘correctheid’ in gebruik.
  

Inactieve vrouwen: langs inschrijving in  werkloosheid naar opleiding en tewerkstelling
 
De vaststelling die dient gemaakt is dat de tewerkstelling zeer laag is en de inactiviteit zeer hoog, zodat het eerst zaak is om deze vrouwen in het arbeidscirquit te brengen langs inschrijving bij de VDAB (en werkloosheid) en van daar uit naar opleiding en tewerkstelling, in plaats van deze beginnende werkzoekenden uit de werkloosheid te stoten. Samen met een analyse van het opleidingsniveau heeft
Bart van den Cruyce een nog altijd opmerkelijk artikel geschreven dat nog altijd relevant is voor de huidige toestand.

Jan Hertogen, socioloog