BuG 204 Ė Bericht uit het Gewisse Ė 30 oktober 2013

BuG 204  on-line                                   Printversie (9p)
 
Update: Al 30.249 vreemdelingen werden Belg in 2013
waarvan 1.775 volgens de nieuwe wet in 2013, situatie 11/09/2013
Dat heeft Van Cauter willen zeggen: een vermindering met 97%,
zonder info over het totaal Belgwordingen 2013. Hierbij zijn er
 7.229 naturalisaties waarvan 299 volgens de nieuwe wetgeving,
een vermindering met 96%. Zit de Belgwording in de uitverkoop?

De nieuwe wet is niet zozeer verstrenging, maar vertraging van
de Belgwordingen die in de toekomst zullen pieken. Intussen zal
het a
antal vreemdelingen toenemen,  rechteloosheid vergroten,
democratie verder uitgehold, verkiezingsdeelname verminderen,
 is dat eigenlijk het onderliggend agenda: minder nieuwe kiezers,
meer niet-deelname en (nog) geen stemplicht voor vreemdelingen
  
Verkiezingen 2010 en 2012: AbsenteÔsme daalt
 van 1.240.185 (16.0%) in 2010 tot 1.152.503 in 2012(14,5%)
maar de niet-deelname zal in 2014 hoger liggen dan ooit:

25,3% inwoners op stemleeftijd (Belgen en vreemdelingen samen)
zullen geen stem uitbrengen of als vreemdeling er geen hebben.
In Brussel zal niet-deelname aan de democratie voor alle kantons
tussen de 40% en de 52% liggen met een piek van 60% in Sint-Gillis,
in het Vlaams gewest op 20,1% , in het Waals gewest op 27,5%.

Voor de komende parlements-, Federale en Europese verkiezingen
in 2014 zal in Brussel misschien slechts een minderheid van de
bevolking op stemleeftijd haar vertegenwoordigers kiezen,
en dit mede als gevolg van de nieuwe wet op de Belgwording.

 
  
Vooruitzicht kantons 2014 op basis van 2010 en 2012

 
4 v
ooraf's;

Vooraf 1.
Dienstencheques op 08/2013 en 09/2013
Vooraf 2. Allochtone arbeiderskinderen, nog altijd vergeten
Vooraf 3. Op 23/04/2013 zijn langs de 'oude' naturalisatieregeling 5.026 vreemdelingen Belg geworden.
Vooraf 4. Een politiek testament van Lou Reed: There is no time

  

Vooraf 1.
Dienstencheques op 08/2013 en 09/2013: Dienstencheques trekken weer aan in september 2013 na Dienstencheques geraken uit de gratie, augustus 2013 in De Standaard. Speciaal voor Werner van Heetvelde van het ABVV de update voor 09/2013 van het maandoverzicht per jaar. De rode lijn voor 2013 schuurt voor de 2de maand op rij rakelings langs de vergelijkingspunten van 2012. Ook van Heetvelde zal ooit eens moet leven met de eindige groei en het 'precair' worden van dienstencheques.
 

  


Vooraf 2. Allochtone arbeiderskinderen, nog altijd vergeten, zo titelde BuG 57 op 29-04-2007, nu 6 jaar en half geleden. Onder Politieke (on)geloofwaardigheid en Ďklassen'belang werd volgende analyse gemaakt: "Maar de verantwoordelijken voor het voorbij disaster blijven op post, mogen altijd de Ďheropbouwí doen, krijgen altijd maar de kans het verder niet goed te doen. Alsof  de kinderen altijd maar terug moeten naar ouders die voortdurend veroordeeld worden voor verwaarlozing. De wetenschap schaart zich, ondermeer omwille van de eigen overleving, nog te zeer aan de kant van de macht en de instituties, neemt hun Ďdefinitie van de situatieí over. De politieke vertegenwoordiging die nu ook, meer dan vroeger, door de allochtonen in 2007 kan verkozen worden, is een vingeroefening voor 2009 waar het Vlaamse parlement zich verder kan omvormen tot een representatiever staal van de bevolking. Dan zullen allicht ook verkozen allochtonen zich converteren en mee het Ďklasseníbelang, in hoofdzaak het arbeidersbelang opnemen, zoals de vrouwen van de arbeidersbeweging  dit ook voor de vrouwen gedaan hebben. Zodat Paula díHondt weersproken wordt voor haar beklag in de Humo van mei 2005 waar zij fel was over de huidige vertegenwoordiging van allochtone parlementairen die zich in haar ogen veel te weinig profileerden op het specifieke allochtonenbelang." Wetenschap heeft zich nu, langs Filip De Maesschaelck en de onderzoekers van Gent, Leuven en Brussel, meer dan vroeger, losgemaakt van het institutionele belang en gaat ronduit meer voor het 'klassen'belang, zonder het zo te moeten noemen.

Vooraf 3. Op 23/04/2013 zijn langs de 'oude' naturalisatieregeling 5026 vreemdelingen Belg geworden. Al hun namen en land van afkomst werden gepubliceerd in het staatsblad op 05/05/2013, een aandoenlijk overzicht, de moeite om eens in een exceltabel onder ogen te nemen, het zijn de laatste mensen die nog door het parlement goed bevonden werden om Belg te worden, na een (te) lange administratieve procedure, alhoewel er allicht nog een goed aantal in de wachtkamer zitten van de oude regeling. Het geeft, persoon per persoon de disaster aan waarin datzelfde parlement opgedraaid werd om er komaf mee te maken. We hebben de moeite genomen, om op basis van de exceltabel land voor land na te gaan over hoeveel personen het ging, deze tabel staat mee op het algemene overzicht, we hernemen hier de kop met meer dan 50 naturalisaties in volgorde van aantal, voor de volledige lijst zie Naturalisaties op 21/05/2013 in het Staatsblad (excel-tabel).

Naturalisaties 21/05/2013 in Staatsblad
Land Aantal %
Marokko 664 13,2%
Kongo 352 7,0%
Russische federatie 266 5,3%
RoemeniŽ 263 5,2%
Guinee 236 4,7%
Irak 172 3,4%
Turkije 164 3,3%
Kameroen 163 3,2%
Iran 141 2,8%
Bulgarije 129 2,6%
Rwanda 126 2,5%
ArmeniŽ 125 2,5%
Kosovo 116 2,3%
AlbaniŽ 113 2,2%
ServiŽ 101 2,0%
Afghanistan 89 1,8%
Polen 87 1,7%
Algerije 86 1,7%
China 69 1,4%
Togo 67 1,3%
Ecuador 65 1,3%
Burundi 61 1,2%
Kazachstan 60 1,2%
Ivoorkust 56 1,1%
SyriŽ 56 1,1%
Andere landen 1.199 23,9%
Totaal 5.026 100,0%

 
Vooraf 4. Een politiek testament van Lou Reed: There is no time - Een losse greep uit het lied: "Het is niet de tijd om de vlag te groeten, om feest te vieren, handjes te schudden en je te verliezen in eindeloos gepraat, het is geen tijd om je wonden te likken, je woede in te slikken en je haat te negeren, het is niet de tijd voor persoonlijke afrekeningen, de plaat te poetsen en je rug te draaien, we hebben gezien tot wat dit leidt, dit is niet de tijd om te drinken en aan de drugs te gaan, het is niet de tijd voor persoonlijk onderzoek of goedklinkende politieke speeches, dit is de tijd om krachten te verzamelen en tot de actie over te gaan omdat de toekomst het vraagt, dit is de tijd omdat er geen tijd meer is, dit is de tijd "- Het lied zal misschien nergens te horen zijn, niet aangehaald worden, niet verschijnen in overzichten, hierbij de link naar het volledige lied en een link naar youtube, DWM van 28/10/2013
   

1. Belgwordingen-2


In de ochtend van 26/10 de slaap niet meer kunnen vatten wegens te hoge hersenactiviteit, opgestaan om 5h30 om volgende notities te maken:

De cijfers en analyse over het aantal Belgwordingen in BuG 202 waren correct, alleen was niet duidelijk dat het Carina van Cauter enkel te doen was over het Belgwordingen volgens de nieuwe richtlijnen vanaf 01/01/2013, "haar" wet. Het was niet bij ons opgekomen dat zij meteen wou weten of de kip gestopt was met eieren leggen, dus of haar wettelijk medicament werkte. Intussen heeft mevr. Van Cauter op 25/10/2013 dus wel gereageerd op ons overzicht van alle Belgwordingen en ons verder gedocumenteerd over het aantal Belgwordingen volgens de oude regeling en de nieuwe regeling, zie registratierechten bij aanvraag naturalisatie, antwoord Turtelboom op  vraag Peter Logghe (VB) van 24/09/2013 en 02/10/2013. Zo wordt duidelijk dat er geen 18.807 Belgwordingen zijn in 2013, geteld op 11/09/2013 maar 30.249 volgens het Rijksregister. Wel wel, het stopt niet, misschien zal het aantal Belgwordingen in 2013 wel het record van de laatste 10 jaar breken dat met 38.612 in 2012 gevestigd is.


Geen 'streng'-Belg wet maar traag-Belg wet.

Maar daar is het Carina Vancauter, Logghe, De Man en Francken niet om te doen, hoe minder hoe beter, hoe meer de gelijkberechtiging van vreemdelingen wordt aangetast en vertraagd hoe groter het contentement. In plaats van de 'snelbelg wet' zou het nu de 'streng-belg' wet geworden zijn, alsof gestrengheid iets met de snelheid of gerechtvaardigheid te maken heeft. Want met snelheid ging het om de snelheid waarmee gelijkberechtiging werd gerealiseerd, en dat werd door Verhofstadt, Verwilghen en Reynders in 1999 goed begrepen. Tegenover snelheid- staat traagheid, en alle triomfantelijkheid ten spijt, de huidige wet op de nationaliteitsverwerving zal enkel de Belgwordingen vertragen, nl vreemdelingen treiteren, hen voor niet volwaardig beschouwen, het is de traag-belgwet die de gelijke rechten, de gelijke kansen en het welbevinden van wie volledig tot de Belgische samenleving wil behoren voor enkele jaren zal uitstellen. Is dat misschien de onderliggende agenda, voor de verkiezingen 2014 en de volgende: nog vlug enkele tienduizenden hun Belg zijn onthouden en zo een politiek voordeel denken te doen. Het is daarom misschien dat Francken en Logghe zo scherp staan op dit punt. Wie nog het minst in BelgiŽ ziet voelt zich blijkbaar geroepen om zich het sterkst te verzetten tegen Belgwordingen.  Is het misschien omdat de Belg geworden vreemdelingen mede het 'cement' van BelgiŽ zijn, vooral in de steden..

Dat alle nieuwe Belgen de politiek van exclusie politiek afstraffen

Maar de huidige politici mogen er van verzekerd zijn, zoals zij, die nu ten onrechte hun voorgangers in het parlement blameren, dat ze binnen een decennium zullen weggehoond worden als inhumane, pesterige betweters die ondermeer de Belgwording onnuttig vertraagd hebben en misschien wel uit luiheid de naturalisatiewetgeving op de vuilbak hebben gegooid, behalve voor wie veel geld heeft, goed kan voetballen, of de kunsten beheerst, dus voor de politici 'verdiensten' heeft. Diegenen die wťl al Belg geworden zijn, en hun nageslacht mogen voor de verkiezingen van 2014 op zoek gaan naar partijen die zich niet verbonden hebben aan deze humane collaps, deze afbraak van basisrechten in een democratie die niet meer volwassen te noemen is en waartoe de meeste partijen het parlement hebben gebracht.

Gestrengheid zoals de Belgische politiek voor wo2 tav de joden

De ijver, honger, gedrevenheid en zeg maar de obsessieve fixatie van Carina Van Cauter en Co om maand op maand te meten hoe weinig vreemdelingen nog tot de procedures van naturalisatieverwerving zijn toegelaten is pervers en een democratie onwaardig, ook al worden de parlementaire vragen gesteld door hun acolieten in deze, het VB. Het doet denken aan de 'gestrengheid' waarmee de Belgische overheid in 1938 en 1939 de joden uit Belgen heeft proberen te houden en de joden die al in BelgiŽ waren en of er toch binnenkwamen te weigeren Belg te worden, ook al al zou dit maart een vertragingsfactor blijken in hun deportatie, Regine Beer kan er van meespreken. Het was mede de 'gestrengheid' van alle politieke overheden in Europa die de nationaalsocialisten er mede of vlugger toe gebracht heeft om te beslissen in de Wannsee conferentie van 20/02/1942 dat, als niemand de joden wou, ze er zelf dan maar een massaal einde aan zouden maken op een industriŽle manier. Ze namen daar de beslissing tot installatie van drie vernietigingskampen in Oost-Polen: Treblinka, Sobibor en Belzec. Zie ook Jan Jambon, Oostfronters en Einsatzkommandos in DWM van 25/10/2013. De vergelijking lijkt misschien overtrokken maar op het ogenblik van de 'gestrengheid' van het toenmalig Belgische immigratiebeleid tav de joden was het op z'n minst duidelijk welk lot zij beschoren waren.

De uitholling van het eigen democratisch draagvlak

Maar de heftigheid van de emotie tegen de vreemdelingen, het criminaliseren en stigmatiseren van wie Belg werd, wilde, of wil worden, het denigreren van de tienduizenden die in 2013 Belg werden of zullen worden, door wie in 2013 Belg werd volgens de oude, de criminele wetgeving, hen niet te benoemen of buiten beeld te houden in hun aantal en in hun wezen dwz 28.472 x 1 mens, in hen het argument zien om komaf te maken met de wil om gelijkberechtigd te worden en deel te hebben aan het samenleven in BelgiŽ. De 'wraak van de ongelijken' zal evenwel even heftig zijn, zij zullen massaal en op latere datum Belg worden, met een groter chagrijn tegen de politiek, met een een grotere haat tegen wie hen langer in de toestand van rechtsonzekerheid gebracht heeft om op hun kap politieke winst te boeken. Het 'leger' van vreemdelingen zal gedurende enkele jaren aangroeien, zonder transit naar de categorie Belgen. BelgiŽ en vooral Brussel zal meer dan het ooit in de geschiedenis, een land van 'vreemdelingen, zonder gelijkberechtiging worden. BelgiŽ zal zich door traag-Belgwet haar eigen democratisch draagvlak uithollen, tot het weer met meer kracht terug zal ingenomen worden de komende jaren door de Belgwording die weer als een bloem uit de knop zal openbarsten en de Belgische samenleving, het Belgisch model en de Belgische democratie verder zal ruggesteunen.

Alle nationaliteiten viseren om de Marokkanen en Turken te treffen

Het is ook al te doorzichtig: om racistische motieven (zoals ook recent in de onderwijs bevraging tot uitdrukking is gekomen) is het de politieke subklasse vooral te doen om de Belgwording van Marokkanen en Turken te beperken, maar meteen voert zij de massale tijdelijke exclusie en vertraging door in de nationaliteitsverwerving van tienduizenden bij de 184 andere nationaliteiten. Maar niet geklaagd. De verkiezingen in 2014 kunnen al het signaal geven om desgevallend in 2014 zelf al een correctie op de huidige nationaliteitsverwervingswet in te stellen. Ook 2014 zal nog nodig zijn om de onnuttige en mensonterende vertraging in de tienduizenden naturalisatiedossiers op te vangen, Van Cauter zelf sprak over 50.000 dossiers in vertraging op 12/12/2012. Ook dan zullen de cijferpeuteraars de cijfers moeten uiteen trekken, de nieuwe en de oude wet, alsof dat voor de mensen verschil maakt. En tegen 2015 en 2016 zullen, met grotere aantallen dan nu de nieuwe Belgen gereed staan om de nationaliteit, onder groot maatschappelijk applaus, en liefst met ceremonies in de gemeentehuizen, te verkrijgen.
De nieuwe wet op de nationaliteitsverwerving betekent geen afstel (zoals gehoopt) maar een uitstel van de Belgwordingen.

Belwording, zoals productie, kippen, leefloon, kinderen, hoe minder hoe beter

Toch nog dit: als politici wetten zouden maken om de productie van performante bedrijven te beperken en hen in concurrentie stellen om zo weinig mogelijk te produceren, als het gezinsbeleid er op zou gericht worden om zo weinig mogelijk kinderen te maken en de politici maandelijks de daling van geboorten met applaus zouden begroeten, als de kippenhouders er voor moeten zorgen dat hun kippen zo weinig mogelijk produceren, als de ondernemingen in de zorgsector er op gericht worden om te commercialiseren en zoveel mogelijk winst te putten uit de zorg aan mensen, ook al zouden er meer mensen sterven of ongezond zijn, als het leefloon halveert om zo de bedelstand opnieuw op te doen bloeien, als de politiek zich fixeert op wat de samenleving onderuit haalt, niet ten goede komt en daarover rapporten maakt en hoera roept, dan zit je op het punt waar de de traag-Belgwetten hun messen op geslepen hebben om mede de fundamenten van de rechtstaat onderuit te halen. Of moeten we er aan toevoegen, wie de indexering van lonen (en uitkeringen) wil onderuit halen, de werklozen hun recht in de tijd doen aflopen, de publieke dienstverlening wil bevriezen (en verder privatiseren), het overheidsbeslag wil afbouwen, en zo de belastingen verminderen, dwz de burgers een cashbudget teruggeven zodat ze zelf, zoals het bij de hervormingsplannen in de gehandicaptenzorg de (commerciŽle) markt haar werk kunnen laten doen, duurder, kwalitatief onzekerder, meer ongelijkheid creŽrend  en minder bestaans-, sociaal- of rechtszeker. Maar zoals gezegd, hen zal geen lange politieke overleving beschoren zijn. Als de reeds Belg geworden vreemdelingen en hun nageslacht hen nu al in de steden kortwieken, en in 2014 op de enkele partijen stemmen die niet in deze inhumane slag de vreemdelingen en de inwoners met migratieachtergrond geviseerd hebben, dan zou het politieke landschap er in 2014 al heel anders kunnen uitzien. En zou er al meteen wetgeving kunnen komen die restitutie doet aan de in de kou gebleven vreemdelingen die Belg willen worden.

Of is het vooral te doen om de nieuwe kiezers te beperken, het democratisch deficit verder uitgediept

En dan het nieuws van de dag (of week). Door de vertraging in de Belgwording worden meer en meer mensen uitgesloten van het algemene stemrecht op alle niveaus, de deelnamemogelijkheid aan de lokale verkiezingen niet te na gesproken, maar dit is geen gelijke stemplicht, het is stemrecht dat zomaar niet mag opgeteld worden bij de stemplicht. Enkel stemplicht voor alle vreemdelingen desgevallend met een kortere verblijfsvoorwaarde voor niet-EU vreemdelingen en dit op alle politieke niveaus zou de democratie, vooral dan in de steden kunnen herstellen. De traag-Belg wet verslechtert evenwel deze situatie, tot meerdere eer en glorie van de politieke partijen, met inbegrip van de Open-VLD die hiermee volledig het programma van VB en ook van N-VA realiseren.

2. Het absenteÔsme en de uitsluiting van vreemdelingen voor de verkiezingen 2014

De excellente en goed gedocumenteerde analyse van Filip De Maeschalck op Sampol heeft een beetje stof doen opwaaien en vooral het woord gegeven aan wie de verkeerde conclusies uit z'n studie trekken. Maak van stemplicht stemrecht zo klonk het in de 7de dag, Groen inbegrepen. In plaats van het stemrecht van vreemdelingen een stemplicht te maken en de niet-EU-ers met minder dan vijf jaar verblijf in BelgiŽ mee te nemen wil men de verkiezingsdeelname helemaal kelderen door het de stemplicht door stemrecht te vervangen..

Filip de Maesschalck maakt de vergelijking met de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 en concludeert een verhoging van het absenteÔsme. Hij stipt terecht aan dat hoe hoger het politieke niveau van de verkiezing  hoe lager de deelname is. Een vergelijking van de deelname aan het stemmen tussen 2000 en 2012 laat evenwel een genuanceerd beeld zien. Het absenteÔsme in 2010 met 1.240.185 ligt hoger dan de 1.152.503 niet-stemmers en blanco/ongeldige stemmers in 2012, zelfs al waren er toen 129.531 vreemdelingen met stemplicht meer ingeschreven en was het aantal stemplichtige Belgen met 59.895 gestegen in vergelijking met 2010. Het is dezelfde afstand van de parlementsverkiezingen in 2003 tav van de gemeenteraadsverkiezingen in 2006.
 

Deelname en niet-deelname verkiezingen 2000-2012
  Niveau Stem-plicht Niet ge-stemd Blanco/ ong. Niet-deel-name Geldig ge-stemd
1. Aantal            
2003 Parlement 7.570.637 633.836 364.612 998.448 6.572.189
2006 Gemeente 7.966.698        
2007 Parlement 7.720.796 688.719 360.717 1.049.436 6.671.360
2010 Parlement 7.767.552 837.697 402.488 1.240.185 6.527.367
2012 Gemeente 7.956.978 818.989 333.514 1.152.503 6.804.475
2. Procent            
2000 (1) Gemeente 100,0% 8,4% 5,1% 13,5% 86,5%
2003 Parlement 100,0% 8,4% 4,8% 13,2% 86,8%
2006 (1) Gemeente 100,0% 7,0% 4,7% 11,7% 88,3%
2007 Parlement 100,0% 8,9% 4,7% 13,6% 86,4%
2010 Parlement 100,0% 10,8% 5,2% 16,0% 84,0%
2012 Gemeente 100,0% 10,3% 4,2% 14,5% 85,5%
(1) Gegevens Gemeente 2006 en 2000 op wikipedia

In 2006 was er grote opkomst en een relatief laag blanco/ongeldig% in vergelijking met vorige gemeenteraadsverkiezingen in 2000. In 2012 ligt dit aanzienlijk hoger dan 2006 en ook 2000. In 2003 ligt de niet-deelname aan de stemverrichtingen en het blanco/ongeldig stemmen gelijk met dit van de gemeenteraadsverkiezingen van 2000, hetgeen a-typisch geacht wordt, gezien het normaalgesproken lager ligt naargelang het politiek niveau van de verkiezingen hoger ligt. In 2007 ligt het absenteÔsme praktisch gelijk met de parlementsverkiezingen van 2003 maar een stuk hoger dan bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2006, vooral dan omdat dit in 2006 uitzonderlijk laag blijkt te zijn. De opstoot van niet deelname en blanco/ongeldig stemmen in 2012 volgt dan eerder in het spoor van de parlementsverkiezingen in 2010 waar een extreem deelnamecijfer samengaat met een hoge score blanco/ongeldig stemmen. Zoals uit de analyse van Filip De Maeschaelck blijkt is dit vooral verbonden aan de stedelijke milieus met Brussel als een extreem exponent.

Wat zegt de deelname in 2010 en 2012 over het mogelijk deelnamecijfer in 2014

Het leek ons interessant om de vraagstelling en analyse van Filip De Maesschalck eens toe te passen op de situatie in 2014 waarbij we de stemplichtige Belgen en de deelnamecijfers van 2010 nemen aangevuld met de gegevens over de vreemdelingen in 2012. Filip De Maesschalck gaat op drie niveaus, met drie verschillende noemers, na wat de deelname is van de bevolking aan de 'democratie':
- het aantal stemplichtigen, voor 2012 de stemplichtige Belgen en ingeschreven vreemdelingen, voor 2014 enkel de stemplichtige Belgen
- het aantal stemplichtigen 2012 aangevuld met de niet-ingeschreven vreemdelingen, voor 2014 de stemplichtige Belgen aangevuld met vreemdelingen die lokaal stemrecht hebben
- het aantal inwoners van BelgiŽ die op de stemgerechtigde leeftijd zijn, dus met inbegrip van niet-EU-vreemdelingen die minder dan 5 jaar in BelgiŽ wonen, voor 2014 dezelfde aflijning.

De percentages van elke van de berekening hebben dus een andere noemer, maar geven een goed beeld van de gaten in de Belgische kaas van de democratie. Door de berekeningen zo te maken geeft Filip De Maesschalck al aan wat een integrale democratie betekent en hoe in feite de wil van de ganse bevolking z'n weerslag kan of moet krijgen in haar politieke vertegenwoordiging, toch op lokaal niveau. Met deze oefening ook te doen voor 2014 (op basis zoals gezegd van de aantallen Belgen in 2010 en vreemdelingen in 2012) gaan we er van uit dat deze politieke deelname in feite zou moeten doorgetrokken worden tot gewestelijk, federaal en Europees niveau. Voor de verdere bespreking wordt een opdeling gemaakt per gewest. De gegevens voor 2012 komen van Filip De Maeschalck op Sampol, de gegevens voor 2010 van de tabel

1. Aantallen en % niet- en blanco/ongeldige stemmers in % op de stemplichtigen.
   

2010/ 2014 Deelname Niet gaan stemmen Blanco/
ongeldig
Niet-deel-name Totaal stemmen
Vlaams 4.053.931 432.479 224.569 657.048 4.710.979
Brussels 467.988 101.188 19.789 120.977 588.965
Waals 2.005.448 304.030 158.130 462.160 2.467.608
Totaal 6.527.367 837.697 402.488 1.240.185 7.767.552
           
2012 Deelname Niet gaan stemmen Blanco/
ongeldig
Niet-deel-name Totaal stemmen
Vlaams 4.233.253 400.003 152.718 552.721 4.785.974
Brussels 473.548 105.193 29.370 134.563 608.111
Waals 2.097.674 313.793 151.426 465.219 2.562.893
Totaal 6.804.475 818.989 333.514 1.152.503 7.956.978
           
           
2010/ 2014 Deelname Niet gaan stemmen Blanco/
ongeldig
Niet-deel-name Totaal stemmen
Vlaams 86,1% 9,2% 4,8% 13,9% 100,0%
Brussels 79,5% 17,2% 3,4% 20,5% 100,0%
Waals 81,3% 12,3% 6,4% 18,7% 100,0%
Totaal 84,0% 10,8% 5,2% 16,0% 100,0%
           
2012 Deelname Niet gaan stemmen Blanco/
ongeldig
Niet-deel-name Totaal stemmen
Vlaams 88,5% 8,4% 3,2% 11,5% 100,0%
Brussels 77,9% 17,3% 4,8% 22,1% 100,0%
Waals 81,8% 12,2% 5,9% 18,2% 100,0%
Totaal 85,5% 10,3% 4,2% 14,5% 100,0%

 

De niet-deelname was 16,0% bij de parlementsverkiezingen in 2010 en 14,5% in 2012, zelfs in absolute cijfers een goed stuk lager terwijl er een hoger aantal stemplichtigen was. Een decennium geleden was de deelname aan parlements- en gemeenteraadsverkiezingen nog gelijklopend. In vergelijk met de uitzonderlijke deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 is er wel een fikse stijging van het absenteÔsme zes jaar later.

In het Vlaams en Waals gewest komt eenzelfde tendens tot uiting, van 13,9% naar 11,5% in het Vlaamse gewest, van 18,7% naar 18,2% in WalloniŽ maar in Brussel stijgt de niet-deelname fors van 20,5% naar 22,1%, vooral dan als gevolg van een stijging van de blanco/ongeldige stemmen van 3,4% naar 4,8%. Daar is, zoals in de andere stedelijke milieus werk op de plank om zich niet te laten ontmoedigen door de politiek en in tegenstelling tot populistische alternatieven actief te kiezen voor wie aan de vreemdelingen, de nieuwe Belgen, de nieuwe en de oude arbeiders, een perspectief kan bieden dat de sociale-, de bestaans- en de inkomenszekerheid van de bevolking kan verzekeren en verder uitbouwen en de impact van het racisme op onderwijs, werken en wonen kan verminderen.

2. Aantallen en % niet- en blanco/ongeldige stemmers in % op de stemplichtigen + stemgerechtigde vreemdelingen (lokaal niveau).

In deze tabel alle niet-ingeschreven vreemdelingen meegeteld, voor 2010/2014 zijn dat alle vreemdelingen die normaal recht zouden hebben, in 2012 degenen die zich niet ingschreven hebben voor de lokale verkiezingen, de andere zijn al begrepen in de deelnamecijfers.Het democratisch deficit in 2010/2014 is dan ook een goed stuk groter als gevolg van het feit dat vreemdelingen noch stemgerechtigd, noch stemplichtig zijn. Door het vergroten van de noemen verlaagt het % niet-deelname aan de verkiezingen, maar de globale niet-deelname stijgt fors door de uitsluiting van vreemdelingen aan de kiesverrichtingen. Filip De Maeschaelck is de eerste van de formele wetenschap die deze berekening eens maakt. Het siert hem.
  

2010/ 2014 Deelname Niet-ingeschr. vreemd Blank-Ong./ geen stem Niet-deel-name Totaal stemmen
Vlaams 4.053.931 293.850 657.048 950.898 5.004.829
Brussels 467.988 244.511 120.977 365.488 833.476
Waals 2.005.448 261.595 462.160 723.755 2.729.203
Totaal 6.527.367 799.956 1.240.185 2.040.141 8.567.508
           
2012 Deelname Niet-ingeschr. vreemd Blank-Ong./ geen stem Niet-deel-name Totaal stemmen
Vlaams 4.235.773 256.042 552.721 808.763 5.044.536
Brussels 479.004 210.339 134.563 344.902 823.906
Waals 2.100.475 192.901 465.219 658.120 2.758.595
Totaal 6.815.252 659.282 1.152.503 1.811.785 8.627.037
           
           
2010/ 2014 Deelname Niet-ingeschr. vreemd Blank-Ong./ geen stem Niet-deel-name Totaal stemmen
Vlaams 81,0% 5,9% 13,1% 19,0% 100,0%
Brussels 56,1% 29,3% 14,5% 43,9% 100,0%
Waals 73,5% 9,6% 16,9% 26,5% 100,0%
Totaal 76,2% 9,3% 14,5% 23,8% 100,0%
           
2012 Deelname Niet-ingeschr. vreemd Blank-Ong./ geen stem Niet-deel-name Totaal stemmen
Vlaams 84,0% 5,1% 11,0% 16,0% 100,0%
Brussels 58,1% 25,5% 16,3% 41,9% 100,0%
Waals 76,1% 7,0% 16,9% 23,9% 100,0%
Totaal 79,0% 7,6% 13,4% 21,0% 100,0%


Door de hogere niet-deelnamecijfers in de parlementsverkiezingen in vergelijking met de gemeenteraadsverkiezingen in 2012 is de impact van de voorzienbare niet-deelname in 2014 ook groter. Het % niet-stemmen/blanco-ongeldig ligt lager dan in vorige tabel omdat de noemer groter is. Naast deze gewilde negatie van de eigen stemmogelijkheid weegt de exclusie van alle vreemdelingen die lokaal stemrecht hadden veel sterker door. In het Brussels gewest is 43,9% zonder politieke vertegenwoordiging in het Brusselse parlement, in het Vlaamse parlement is dat 19,0% en in het Waalse parlement 26,5%. In 2012 zijn de %ges iets lager maar hoe dan ook dramatisch voor een democratie die naam waardig.

Voor dit Vooruitzicht kantons 2014 obv 2010 en 2012 zijn de gegevens beschikbaar voor alle kantons (+jes openen in de tabel aan de linkerkant; en groter detail gegevens langs +jes langs boven) en wordt dus een realistisch beeld opgehangen van de niet deelname (op basis van 2010) en van de uitsluiting van vreemdelingen aan de stemverrichtingen (aantallen 2012). De niet-deelname in 2014 zal allicht nog hoger liggen omdat het aantal stemplichtige Belgen zal verhogen en ook het aantal vreemdelingen hoger zal liggen en zij uiteraard geen stemrecht/plicht zullen hebben.
 

Deelname en Niet-deelname 2010 (vreemdelingen 2012) - 2014
Verkiezingen gemeente, kanton, arrondissement, provincie, gewest Totaal stemmen niet-deelname Vreem-delingen Totaal nt-deeln. % niet-deelname % vreem-delingen Totaal % nt-deeln.
R HET RIJK 8.567.508 1.240.185 799.956 2.040.141 14,5% 9,3% 23,8%
  G VLAAMS GEWEST 5.004.829 657.048 293.850 950.898 13,1% 5,9% 19,0%
     P ANTWERPEN 1.387.942 184.547 107.213 291.760 13,3% 7,7% 21,0%
        A ANTWERPEN 774.510 106.932 73.991 180.923 13,8% 9,6% 23,4%
               K ANTWERPEN 386.255 56.687 53.009 109.696 14,7% 13,7% 28,4%
               K ANTWERPEN +BUZA 1.410 176 0 176 12,5% 0,0% 12,5%
               K BOOM 46.388 6.379 1.706 8.085 13,8% 3,7% 17,4%
               K BRECHT 76.414 9.658 6.927 16.585 12,6% 9,1% 21,7%
               K KAPELLEN 92.508 12.268 6.013 18.281 13,3% 6,5% 19,8%
               K KONTICH 96.652 11.694 3.410 15.104 12,1% 3,5% 15,6%
               K ZANDHOVEN 74.883 10.070 2.926 12.996 13,4% 3,9% 17,4%
        A MECHELEN 262.021 33.882 9.220 43.102 12,9% 3,5% 16,4%
        A TURNHOUT 351.411 43.733 24.002 67.735 12,4% 6,8% 19,3%
     P VLAAMS-BRABANT 852.862 111.147 59.851 170.998 13,0% 7,0% 20,0%
     P WEST-VLAANDEREN 941.187 130.886 25.080 155.966 13,9% 2,7% 16,6%
     P OOST-VLAANDEREN 1.147.605 149.369 42.482 191.851 13,0% 3,7% 16,7%
     P LIMBURG 675.233 81.099 59.224 140.323 12,0% 8,8% 20,8%
  G BRUSSELS HOOFDST. GEWEST 833.476 120.977 244.511 365.488 14,5% 29,3% 43,9%
       K ANDERLECHT 94.203 14.942 24.259 39.201 15,9% 25,8% 41,6%
       K BRUSSEL 116.214 17.673 37.788 55.461 15,2% 32,5% 47,7%
       K ELSENE 108.759 13.908 36.346 50.254 12,8% 33,4% 46,2%
       K SINT-JANS-MOLENBEEK 127.986 21.397 28.273 49.670 16,7% 22,1% 38,8%
       K SINT-GILLIS 36.199 4.079 16.554 20.633 11,3% 45,7% 57,0%
       K SINT-JOOST-TEN-NODE 124.072 14.781 41.064 55.845 11,9% 33,1% 45,0%
       K SCHAARBEEK 113.478 16.285 32.095 48.380 14,4% 28,3% 42,6%
       K UKKEL 100.519 14.261 28.132 42.393 14,2% 28,0% 42,2%
       K BHG BUZA 12.046 3.651 0 3.651 30,3% 0,0% 30,3%
  G REGION WALLONNE 2.729.203 462.160 261.595 723.755 16,9% 9,6% 26,5%

  
3. Aantallen en % niet- en blanco/ongeldige stemmers in % op de stemplichtigen + stemgerechtigde vreemdelingen (lokaal niveau) + niet-EU met minder dan 5 jaar verblijf

Als de uitsluiting van de niet-Europese vreemdeling met een verblijf van minder dan 5 jaar in BelgiŽ wordt opgeheven - oefening die ook door Filip De Maeschalck gemaakt wordt - dan komt pas de feitelijke exclusie in z'n volle omvang aan het licht. In Brussel heeft de verkozen afvaardiging in het parlement amper nog de legitimiteit van de helft van de bevolking: 47,8% neemt niet deel, 13,6% omdat zij stemplicht hebben maar niet opdagen of blanco/ongeldig stemmen en 34,2% omdat ze niet kunnen stemmen omdat ze vreemdeling zijn. Bijna de helft van de bevolking op stemleeftijd is niet politiek vertegenwoordigd.
 

2010/ 2014 Deelname Niet-ingeschr. vreemdel.

Niet-Europ. min 5 jaar

Blank-Ong. geen stem Niet-deel-name Totaal stemmen
Vlaams 4.053.931 293.850 69.594 657.048 1.020.492 5.074.423
Brussels 464.988 244.511 59.629 120.977 425.117 890.105
Waals 2.005.448 261.595 35.215 462.160 758.970 2.764.418
Totaal 6.524.367 799.956 164.438 1.240.185 2.204.579 8.728.946
             
2012 Deelname Niet-ingeschr. vreemdel.

Niet-Europ. min 5 jaar

Blank-Ong. geen stem Niet-deel-name Totaal stemmen
Vlaams 4.235.773 256.042 69.594 552.721 878.357 5.114.130
Brussels 479.004 210.339 59.629 134.563 404.531 883.535
Waals 2.100.475 192.901 35.215 465.219 693.335 2.793.810
Totaal 6.815.252 659.282 164.438 1.152.503 1.976.223 8.791.475
             
             
2010/ 2014 Deelname Niet-ingeschr. vreemdel.

Niet-Europ. min 5 jaar

Blank-Ong. geen stem Niet-deel-name Totaal stemmen
Vlaams 79,9% 5,8% 1,4% 12,9% 20,1% 100,0%
Brussels 52,2% 27,5% 6,7% 13,6% 47,8% 100,0%
Waals 72,5% 9,5% 1,3% 16,7% 27,5% 100,0%
Totaal 74,7% 9,2% 1,9% 14,2% 25,3% 100,0%
             
2012 Deelname Niet-ingeschr. vreemdel.

Niet-Europ. min 5 jaar

Blank-Ong. geen stem Niet-deel-name Totaal stemmen
Vlaams 82,8% 5,0% 1,4% 10,8% 17,2% 100,0%
Brussels 54,2% 23,8% 6,7% 15,2% 45,8% 100,0%
Waals 75,2% 6,9% 1,3% 16,7% 24,8% 100,0%
Totaal 77,5% 7,5% 1,9% 13,1% 22,5% 100,0%

 
In de berekening van Filip de Maesschalck is dat nog altijd 45,8% in Brussel, maar toch wat minder omdat er een beperkt aantal vreemdelingen gebruik gemaakt heeft van haar stemrecht. Voor de komende parlements-, Federale en Europese verkiezingen zal in Brussel misschien slechts een minderheid van de bevolking op stemleeftijd haar vertegenwoordigers kiezen, als de niet-, blanco/ongeldige stemmers en het aantal vreemdelingen in 2014 zullen gestegen zijn, en de traag-Belgwet haar eerste uitwerkingen zal gekend hebben. Ook in het Vlaams en Waals gewest is er een serieus deficit en voor BelgiŽ zal een kwart van de bevolking van 18 jaar en ouder, 25,3% geen politieke vertegenwoordiging hebben in de gewestelijke, federale en Europese parlementen.

En door de verdere politieke beperkingen op de Belgwording komt BelgiŽ, zeker in Brussel, meer en meer in een toestand zoals onder de apartheid in Zuid-Afrika, 23 jaar geleden: de exclusie van de meerderheid van een bevolking van het democratisch stemrecht.

 
BuG 204  on-line                              Printversie (9p)

Vooruitzicht kantons 2014 op basis van 2010 en 2012Jan Hertogen, socioloog
www.npdata.be
0487 335 552