Bericht uit het Gewisse - BuG nr. 16 - 16/03/2006 

Dienstencheques - Werkloosheid - Generatepact - De Roos en de Oceaan

Inhoud met rechtstreekse toegang tot het onderwerp

   Dienstencheques februari 2006
   UVW-werkloosheid 2005 in zorgberoepen per gewest
   Werkloosheid 2005 in Non-Profitberoepen in het Vlaams gewest naar statuut
   Generatiepact: tewerkstelling laaggeschoolden in de Non-Profit – De wet
   Haaien in de blauwe oceaan: Patricia Ceyssen’s opinie

1. Dienstencheques februari 2005:

Technische fiche – er resten nog 127 mio € van de 528 mio € RSZ-gelden voor expansie de volgende 10 maanden in 2006 of gemiddeld 3,2% stijging per maand. In februari zijn er minder dienstencheques aangekocht of uitbetaald gezien februari maar 28 dagen telt. Data

2. De werkloosheid in Non-Profitberoepen

- Per gewest: Hoge werkloosheid (Uitkeringsgerechtigde volledige werkloosheid – UVW) in het verzorgende beroep, ook in het Vlaams gewest. Werkloosheid van verpleegkundigen en andere paramedische beroepen is laag. De algemene werkloosheid van verpleegkundige en zorgberoepen volgt de algemene trend van vrouwelijke werkloosheid in de drie gewesten. De tendens om sneller te stijgen dan de vrouwelijke werkloosheid is in 2005 afgevlakt. Data

- Detail voor het Vlaams gewest: UVW werkloosheid is maar een deel van de algemene werkloosheid – Voor Vlaanderen kan de vergelijking gebeuren naast UVW met andere niet-werkende werkzoekenden en met de aanzienlijke groep  ‘werkende werkzoekenden’ die hun recht op volledige werkloosheid behouden en in sommige gevallen een aanvullende werkloosheidsvergoeding krijgen en dit bij ontstentenis van werk. De cijfers 2005 worden vergeleken met deze van 2000. Hoge werkloosheid bij ‘logistieke assistenten’ – is het generatiepact iets voor hen? Data

3. Hoofdstuk III generatiepactwet: tewerkstellingskansen voor laaggeschoolde jongeren. Stewards in ziekenhuizen? Er roert dus wat. Hoeveel jobs voor laaggeschoolde jongeren komen vrij, in welke functies, en is er een specifiek programma om de achterstand van tewerkstelling van allochtonen in de Non-Profit voor een stuk weg te werken? Vooralsnog vragen zonder antwoord – Hoofdstuk III  van de Generatiepactwet geeft evenwel al het kader aan waarbinnen het beleid, discussie en concrete invulling kan gebeuren, met een centrale rol voor de Paritaire Comités. Data

4. Haaien in de blauwe oceaan – Een opmerkelijk heldere uitspraak van Patricia Ceyssens over het open maken van cultuur, volwassenenonderwijs en de non-profit uit welzijn en gezondheid voor de markt, de concurrentie die niet met messen maar met waarde-innovatie wordt uitgevochten, geen bloedrode zee maar een blauwe oceaan. De ondernemer als de roos tussen de wijnranken om aan te geven dat de aarde uitgeput is. Laat het vrije initiatief maar komen. Of de haaien. Of naar de haaien. Data

Jan Hertogen, socioloog