BuG 18  Overzicht 2005   Overzicht januari 2006  Printbare exceltabel
Overzicht aangekochte en gebruikte dienstencheques tussen mei 2003 en februari 2006
 
1. Data   Aangekocht       Gebruikt      
Jaar Vlaams Brussels Waals Totaal Jaar Vlaams Brussels Waals Totaal Cum%
mei/03 10.139     10.139 mei/03       0 0%
jun/03 31.987     31.987 jun/03       0 0%
jul/03 57.496   3.458 60.954 jul/03 2.861     2.861 3%
aug/03 59.997   5.116 65.113 aug/03 8.098     8.098 7%
sep/03 90.003   8.432 98.435 sep/03 19.840     19.840 12%
okt/03 146.230   15.207 161.437 okt/03 40.933     40.933 17%
nov/03 111.909   10.758 122.667 nov/03 55.610     55.610 23%
dec/03 202.452   20.320 222.772 dec/03 84.872   10.722 95.594 29%
jan/04 226.495 410 26.563 253.468 jan/04 94.573 12.063 11.736 118.372 33%
feb/04 250.060 2.724 45.891 298.675 feb/04 106.112 38.433 14.692 159.237 38%
mrt/04 296.513 5.790 64.665 366.968 mrt/04 145.928 25.214 30.952 202.094 42%
apr/04 387.786 8.796 106.026 502.608 apr/04 163.526 72.460 33.720 269.706 44%
mei/04 362.369 10.137 103.467 475.973 mei/04 251.277 53.236 51.814 356.327 50%
jun/04 440.020 13.784 127.259 581.063 jun/04 267.214 92.641 77.065 436.920 54%
jul/04 465.213 15.211 150.580 631.004 jul/04 531.017 123.835 116.127 770.979 65%
aug/04 410.806 14.899 139.246 564.951 aug/04 138.518 76.479 59.758 274.755 63%
sep/04 734.210 26.357 233.730 994.297 sep/04 288.717 84.745 89.328 462.790 60%
okt/04 683.712 25.926 228.263 937.901 okt/04 423.550 123.910 126.330 673.790 62%
nov/04 1.226.490 41.111 372.054 1.639.655 nov/04 450.632 178.244 137.058 765.934 59%
dec/04 611.355 30.145 223.198 864.698 dec/04 664.080 235.687 229.074 1.128.841 66%
jan/05 723.723 31.814 248.088 1.003.625 jan/05 441.426 300.837 160.916 903.179 68%
feb/05 847.722 38.989 294.640 1.181.351 feb/05 495.375 282.237 179.953 957.565 70%
mrt/05 1.088.272 47.090 364.857 1.500.219 mrt/05 620.020 437.227 250.801 1.308.048 72%
apr/05 1.079.698 45.817 358.417 1.483.932 apr/05 653.457 410.632 234.313 1.298.402 73%
mei/05 1.163.926 56.900 395.958 1.616.784 mei/05 675.083 394.872 250.227 1.320.182 74%
jun/05 1.333.378 60.023 450.854 1.844.255 jun/05 733.914 449.891 287.720 1.471.525 75%
jul/05 942.509 43.151 337.961 1.323.621 jul/05 750.634 516.525 287.261 1.554.420 78%
aug/05 1.122.939 48.665 401.522 1.573.126 aug/05 687.871 454.259 272.500 1.414.630 79%
sep/05 1.506.237 71.066 511.100 2.088.403 sep/05 694.823 371.715 273.158 1.339.696 77%
okt/05 1.490.698 72.394 494.374 2.057.466 okt/05 954.651 516.252 332.686 1.803.589 78%
nov/05 1.625.142 80.918 553.888 2.259.948 nov/05 934.506 595.208 341.599 1.871.313 79%
dec/05 1.711.684 91.921 577.478 2.381.083 dec/05 1.031.229 540.978 400.367 1.972.574 79%
jan/06 1.923.091 101.429 654.828 2.679.348 jan/06 1.120.880 674.322 411.362 2.206.564 79%
feb/06 1.764.439 96.788 609.274 2.470.501 feb/06 1.043.023 455.000 395.337 1.893.360 79%
2. Totalen per jaar                    
2003 710.213 0 63.291 773.504 2003 212.214 0 10.722 222.936 29%
2004 6.095.029 195.290 1.820.942 8.111.261 2004 3.525.144 1.116.947 977.654 5.619.745 69%
2005 14.635.928 688.748 4.989.137 20.313.813 2005 8.672.989 5.270.633 3.271.501 17.215.123 85%
2006 3.687.530 198.217 1.264.102 5.149.849 2006 2.163.903 1.129.322 806.699 4.099.924 80%
Alg. Tot 25.128.700 1.082.255 8.137.472 34.348.427 Alg. Tot 14.574.250 7.516.902 5.066.576 27.157.728 79%
3. Verdeling naar gewest - Aankoop = gewest gebruiker, Gebruik = waar de onderneming haar zetel heeft  
2006 72% 3,8% 25% 100%   53% 28% 20% 100%  
Totaal 73% 3,2% 24% 100%   54% 28% 19% 100%  
4. Aantal ondernemingen                
2004 497 42 246 785            
2005 642 67 329 1.038            
2006 709 88 360 1.156            
5. Aantal gebruikers              
2004 86.541 4.418 29.288 120.247            
2005 178.467 9.971 62.744 251.182            
2006 194.802 11.291 69.191 275.284            
Voortgaande op 2 lmaand in 2006 zijn er 2.562 VTE gepresteerd (1600 dienstenchequesuren = 1VTE)  
aan gemiddeld 0,7 jobtime is dit goed voor 3.661 jobs op 2 maand of 21.964 jobs op jaarbasis.  
Als het gebruik in 2006 op hetzelfde niveau blijft als de eerste maanden zullen er in 2006 15.375 VTE gepresteerd
worden, goed voor 21.964 jobs aan 0,7 gemiddelde jobtime, of 25.625 aan gemiddeld 0,6 jobtime.
Met 73% blijft Vlaanderen nog altijd de grootgebruiker van dienstencheques. Doordat veel Vlaamse onder-
nemingen in Brussel hun zetel hebben (o.a. Familiehulp) zijn 28% van de cheques daar gend.  
85% van alle aangekochte cheques zijn in 2005 in het arbeidscirquit gebracht. In 2006 is dit 80%  
6. Vergelijking van de kost dienstencheques en het voorzien budget        
  Aantal DC Aantal DC Kost in waarvan waarvan waarvan Budget Verschil Kostenverdeling %
  gebruikt jaarbasis mio gebruiker belasting RSZ RSZ (2)   RSZ+Belast. Gebrk.
2003 222.936 222.936 5 1 0,4 3 4 0 78% 22%
2004 5.619.745 5.619.745 118 26 11 80 95 3 78% 22%
2005 17.215.123 17.215.123 362 81 35 246 270 -11 78% 22%
2006 (1) 4.099.924 24.599.544 517 115 49 352 528 127 78% 22%
(1) Gebruik in 2006 berekend op het niveau van de gekende maanden.
(2) Het budget 2006 is door Minister van Velthoven verhoogd met 143 miljoen ten laste van de RSZ
Door het verhogen van het RSZ budget met 206 miljoen tav het oorspronkelijke budget blijft er nog een reserve  
voor verdere expantie van 127 miljoen . Dit laat verdere groei toe van gemiddeld 3,2% per
maand tav februari 2006 in de loop van de komende 10 maanden 2006.        
                     
                     
 
                   
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
 
                   
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     

Bron:  www.rva.be : Overzicht aankoop  Overzicht gebruik   Algemene gegevens