Werkloosheid in verzorgende beroepen 
in Vlaanderen 2000-2005
- Bron VDAB

Verzorgende beroepen

Aard gegeven
Basisgegevens 2000 en 2005 Tabel
Verplegenden
Paramedici
Verzorgenden
Logistieke Assistenten/Helpers
Grafiek
Grafiek
Grafiek
Grafiek

UVW werkloosheid per gewest 2005