BuG 115 - Bericht uit het Gewisse 09-03-200Printversie (10p)

Referentie: stijging werkloosheid februari 2008-2009: +15,3%
 
31,2% werkloosheidstijging jongeren 2x zo snel als gemiddeld
maar bij allochtone jongeren stijgt ze niet veel sterker dan de 30,9% Belgische,
behalve  Nederlandse (+37,6%), Spaanse (+38,3%), Italiaanse (+56,5%) jongeren.
Stijging Bulgaarse (+88,1%), Roemeense (+139,4%) jongeren allicht door migratie.
 
 Bij 40-54 jarigen stijgt werkloosheid maar met 3,7%, bij 55-64 jarigen +16,3%
Bij nieuwe Belgen stijgt werkloosheid met 26,3% bij vreemdelingen + 18,2%
Stijging werkloosheid Turkse nieuwe Belgen + 29,0%, Turkse vreemdlg +15,0%,
 Marokkaanse nieuwe Belgen +28,1%, Marokkaanse vreemdelingen + 22,0%.
Bij mannelijke arbeiders +27,2% werkloosheid, bij man. bedienden +19,2%
Bij vrouwelijke arbeiders +6,9% werkloosheid, bij vrouw. bedienden +6,2%
Bij verzorgende beroepen is de stijging van werkloosheid beperkt tot 2,4%

Europese + niet-Europese werkloosheid bij jongeren stijgen gelijk met 31,2%
Bij laaggeschoolde jongeren, +28%, Middengeschoolde + 33%, Hoog. + 38%
De Centrumsteden met speciale actie voor -25 jarigen geven divers beeld:
In Beringen 43,9% stijging werkloosheid laaggeschoolde Belgische jongeren,
in Hasselt is deze stijging 88,2%, in Leuven + 5,6% en in Mechelen +2,4%,
Stijging jongerenwerkloosheid laaggeschoolden in Beringen en Genk +60%,
Leuven met +11,9% en Mechelen +12,2% op 1/3 van Vlaams gemiddelde 
 
 
Arvastat-database op de VDAB website

Preliminarium (voorwerk) - Over te slaan voor wie het bij de werkloosheidsstijging wil houden 
 
"Jamaar Jan, moest dat nu echt, iets in het 2de Vlaams Belang krantje schrijven" werpt Jasmina, 6de jaar secundair, me voor de voeten, nadat ik Samir, haar broer die nu 1ste jaar hoger Onderwijs volgt, er op attent gemaakt. Jasmina en Samir zijn goede vrienden mede doordat ik altijd voor hen beschikbaar was doorheen hun doorgang in kleuter, basis en secundair onderwijs." "Ze halen m'n cijfers correct aan, ze zeggen dat ik een 'linkse socioloog' ben en dat deze demografische ontwikkeling volgens mij een electoraal wapen vormt in de strijd tegen het Vlaams Belang. Dat is teveel eer voor mij" zeg ik, "maar moet ik dan m'n berekeningen en de verder stijgende en diverser worden migratie maar onder de mat vegen. Zonder migratie de laatste 50 jaar was Brussel een spookstad van een half miljoen inwoners, nu is het een van de topsteden in de wereld waar het goed leven en overleven is in deze weer wat donker wordende tijden" zo riposteer ik. "Jamaar Jan, ze hebben het vooral tegen de Marokkanen en de Turken, tegen ons." "Maar die zijn juist voor Vlaanderen en BelgiŽ een wissel op de toekomst, en dat beginnen zelfs de Vlaamse Belangers en ook LDD te beseffen", probeerde ik nog. "Als ze al hun cijfers bij hun tegenstanders dan ziet het er niet goed voor hen uit. Zij komen meer en meer in het verlies en daarom worden ze aggresiever, een beetje zoals IsraŽl die Gaza aanvalt omdat ze weten dat ze de vrede zullen moeten slikken en een oplossing aanvaarden." "Dat zullen we dan allemaal nog wel moeten zien", besluit Jasmina, wiens droom het is ooit eens journaliste te worden.
  
Vlaams-Belangkrantje, BuG109 en de migratie-projectie tot 2020
 
"In totaal kwamen er de voorbije twintig jaar maar liefst 715.510 vreemdelingen bij. Gedurende dezelfde periode werden niet minder dan 602.712 vreemdelingen 'Belg', waardoor ze uit de officiŽle vreemdelingenstatistiek verdwenen", zo haalt het 2de Vlaams Belang-krantje BuG 109 over de loop van de Vreemdelingen in BelgiŽ aan, nadat hun eerste krantje verboden is wegens het onwettig gebruik van een foto. In feite zijn er op die 20 jaar 1.585.347 vreemdelingen bijkomend ingeschreven in de bevolkingsregisters (binnenkomers, nieuwkomers + geboorten bij vreemdelingen + erkkenning asiel en regularisaties) en in de zelfde periode zijn er 871.191 vreemdelingen uitgeschreven zodat er bij saldo 714.156 vreemdelingen zijn bijgekomen + nog eens 1.354 Belgen die 'vreemdeling' geworden zijn. In die zelfde periode zijn er 602.712 vreemdelinge Belg geworden zodat op 20 jaar tijd het aantal vreemdelingen gestegen is met 112.789. Samen met de 'natuurlijke evolutie' bij de Belgen is de totale bevolking in BelgiŽ is toegenomen met 791.150 tot 10.666.866 op 1/1/2008. Zie Loop van de bevolking 1988-2007 van AD SEI, prachtmateriaal, evenzeer als hun bevolkingsprojecties tot 2060, waaruit een bevolkingsgroei blijkt tot 11.598.066  in 2020, of een stijging met 931.200 inwoners waarvan 663.929 vanuit migratie, en een goed deel van de natuurlijke groei is bijkomend bij de vreemdelingen en nieuwe Belgen te situeren die reeds in BelgiŽ verblijven. Deze 663.929 is evenwel het saldo van 1.607.003 immigranten en 943.074 emigraties van vreemdelingen en Belgen samen. In feite moet men de aandacht veel sterker richten op de immigratie, diegenen die nieuw bijkomen dan op het 'saldo', want wie vertrekt die ziet men niet meer.
   
De komende 13 jaar zal de migratie dus van dezelfde grootteorde zijn in BelgiŽ als de voorbije 20 jaar, zo berekenden de 40 professoren en medewerkers uit alle Belgische universiteiten, het FOD AD SEI en het FBP  in hun bevolkingsprojecties vanaf 2007.  Als we voor 2007 de werkelijkheid (observaties) uitzetten tegenover de projectie van 2007 dan zien we dat de projectie voor 2007 een onderschatting is. In onderstaand grafische beeld valt ook op dat de projecties rekening houden met een stijging van de immigratie tot 2014 met daarna een geleidelijke afname tot het feitelijke niveau van 2007, dus vandaag.

 

 
Vlaams Belang, de steriele weigering van het verschil
  
De migratie naar BelgiŽ is dus nog maar pas goed op gang gekomen en wie de bevolking wat anders wil wijsmaken, er de  ogen voor sluit wordt, het niet aanvaardt of afwijst of de migranten als minderwaardig of bedreigend  beschouwd berokkent in eerste instantie zichzelf, het 'eigen volk' en de andere, de nieuwkomer schade. En dat geld ook voor de nieuwe profeten van de overbevolking als bedreiging voor de planeet met afwijzing van de migratie als gevolg, terwijl het juist de migratie is die voor een groter evenwicht in de spreiding van de bevolking en van de welvaart zorgt. En het zal voor Filip Dewinter geen troost zijn dat het aandeel 'moslims' in deze migratiebewegingen relatief vermindert, Inch'Allah!
  
De samenleving, politiek en overheid beginnen zich, gelukkig, enigszins te herstellen van de maatschappelijke schade die vooral door het Vlaams Blok/Belang en haar aanhangers/stemmers  is aangericht en de onvruchtbare en moreel verwerpelijke afwijzing van de gezinnen, mannen, vrouwen kinderen van vreemde afkomst. Wie de 'kinderen van de migratie' met haat in de ogen bekijkt zal verzet en haat terug krijgen,n zeker als dit generatielang gebeurt. Het boek Inch'Allah? van Filip Dewinter zet zich wat dat betreft  verder in de historische lijn van het anti-simetisme, de stigmatisering, het anit-JudaÔsme dat voor WO-II een relatief brede steun genoot van de Antwerpse (katholieke) middenklasse en die toen ook al in de Gazet van Antwerpen een te gewillige spreekbuis vond. De geschiedenis herhaalt zich nooit, maar het vooroordeel, de sociale afwijzing en de niet-aanvaarding van het menselijk verschil zijn van alle tijden, evengoed als de (re)actie, de sociale, democratische en politieke strijd voor een betere toekomst voor iedereen, maar intussen is er veel onnodig en onnuttig leed geleden.
 
Groei van de werkloosheid in februari 2009 met detail per nationaliteit, scholing, beroep 
 
Methodologische noot: het ene % is het ander niet. Als werkloosheid daalt dan is het % kleiner dan als de werkloosheid terug stijgt; De noemer bij een daling is altijd hoger dan de noemer bij een stijging. Daarbij komt dat hoe meer de werkloosheid bv gedaald is, hoe hoger het percentage indien het opnieuw stijgt. Als de werkloosheid in een stad daalt van 260 naar 180 werklozen, dan is de daling 80/260=30,7%. Als de werkloosheid de volgende maand stijgt van 160 naar 260, het beginniveau, dan stijgt ze met 80/160 of 50%. Bij een daling van de werkloosheid van 260 tot130 bedraagt de daling 50%. Bij een stijging evenwel van 130 tot 260 is de stijging 100%. Het is dus van belang de 'beginpositie' in de historische evolutie te zien.
 
De goudmijn Arvastat van de VDAB
 
Vanaf 1 januarie 2007 is de categoriebepaling 'vreemde afkomst' in de Arvastat databse grondig geweest. De breuk van de tijdsreeks is een nadeel maar weegt niet op tegen het voordeel van een veel exactere en gedetailleerde onderbrengen van de werklozen naar afkomst, zijnde de vreemdeling en wie als vreemdeling geboren is. Het laat toe om zelfs binnen de groep van vreemde afkomst de nationaliteit van bv  'vreemde' Marokkanen te onderkennen, dwz Marokkaanse Nederlanders, Marokkaanse Spanjaarden, Marokkaanse Fransen, dwz Marokkanen die de nationaliteit van een ander land verworven hebben en dan naar BelgiŽ gemigreerd zijn worden in de VDAB-statistiek zichtbaar. Het geeft alleszins voor het eerst een aanduiding van de omvang van deze 'West-Europese' migratie die in feite Marokkaanse, Turkse of migratie is naar BelgiŽ. Er is bv ook een Turkse werkloze die de Marokkaanse nationaliteit heeft aangenomen is en als Marokkaan naar BelgiŽ gemigreerd is. Het Vlaams Belang mag ze allemaal mee op haar lijstje schrijven, ook al is het vooralsnog een erg beperkt groep die de komende jaren aan belang zal winnen. Er is niet ťťn Europa, er is slechts ťťn wereld.
  

Evolutie werkloosheid Marokkanen naar afkomst en nationaliteit feb-08-09

Afkomst

Nationaliteit

feb-08

feb-09

Evolutie

Evol. %

% op 2009

Marokko

BelgiŽ

6.593

8.443

1.850

28,1%

66,9%

 

Duitsland

1

4

3

300,0%

0,0%

 

Finland

0

1

1

 

0,0%

 

Frankrijk

11

12

1

9,1%

0,1%

 

Italie

5

9

4

80,0%

0,1%

 

Nederland

64

96

32

50,0%

0,6%

 

Spanje

53

54

1

1,9%

0,5%

 

Noorwegen

1

1

0

0,0%

0,0%

 

Marokko

3.130

3.819

689

22,0%

31,8%

 

Totaal

9.858

12.439

2.581

26,2%

100,0%

  
'Vreemdelingen' hebben minder te lijden onder werkloosheid dan de 'nieuwe Belgen'

 
Ook al vormen de Marokkaanse Nederlanders maar 0,6% van alle werklozen van Marokkaanse afkomst, de 64 werkloze Marokkaanse Nederlanders van februari 2008 zijn gestegen tot 96 in februari 2009, of een stijging met 50%. De stijging bij Marokkaanse vreemdelingen is op een jaar tijd 22,0%, van nieuwe Belgen 28,1% of van 6.593 in 02/2008 tot 8.443 in 02/2009.
 
Voor de werklozen van Turkse afkomst zien we een gelijkaardig fenomeen.
  

Evolutie werkloosheid Turken naar afkomst en nationaliteit feb-08-09

Afkomst

Nationaliteit

feb-08

feb-09

Evolutie

Evol. %

% op 2009

Turkije

BelgiŽ

5.572

7.186

1.614

29,0%

56,5%

 

Duitsland

7

10

3

42,9%

0,1%

 

Frankrijk

5

6

1

20,0%

0,1%

 

Italie

2

1

-1

-50,0%

0,0%

 

Nederland

23

37

14

60,9%

0,2%

 

Zweden

2

4

2

100,0%

0,0%

 

Bulgarije

1

1

0

0,0%

0,0%

 

Andere ex-JoegoslaviŽ

2

2

0

0,0%

0,0%

 

MacedoniŽ

 

1

1

 

0,0%

 

ArmeniŽ

1

 

-1

-100,0%

0,0%

 

Turkije

1.791

2.060

269

15,0%

18,2%

 

Marokko

1

1

0

0,0%

0,0%

 

UNO - Erkend OVN Vluchteling

1

1

0

0,0%

0,0%

 

Vaderlandlozen

1

 

-1

-100,0%

0,0%

 

Land niet gekend

1

1

0

0,0%

0,0%

 

Totaal

7.410

9.311

1.901

25,7%

75,2%

   
Met drie klikken op de Arvastat-VDAB-statistiek kan men voor elke nationaliteit voor elke maand vanaf 2007 een gelijkaardig overzicht krijgen. Men moet dan wel de inspanning doen de nationaliteiten en het detail mooi naast elkaar te positioneren in een tijdsreeks. 
  
Stijging werkloosheid in februari met 15,3% verschilt volgens leeftijd
  
De verdeling van de werkloosheidsevolutie volgens leeftijd laat toe enkele opmerkelijke vaststellingen te doen. De -25 jarigen dragen met 31,2% werkloosheidsstijging het grootste gewicht van de arbeidsuitstoot, de 40-54 jarigen met 3,7% acht maal minder. Een nauwkeuriger beschouwing van deze werkloosheidscategorie leert echter dat het vooral de 45-49 jarigen met 4,9% en de verminderde werkloosheid van de 50-54 jarigen met 2% hierin het grootste gewicht hebben. Hierin weegt de eindeloopbaanstrategie zeker door, hetgeen ook de werkloosheidsstijging van 55-59 jarigen verklaart om andere redenen, ondermeer de overgang naar het echte pensioen van de vrouwen bv bij de 60-64-jarigen.

Werkloosheid per leeftijd Vlaanderen 02/2008-2009 (VDAB)

Leeftijdscategorie

Feb. 2008

Feb. 2009

Evolutie

Evolutie %

  -25 jaar

30.369

39.833

9.464

31,2%

  25-39 jaar

53.066

63.457

10.391

19,6%

  40-54 jaar

63.015

65.318

2.303

3,7%

  55-64 jaar

17.732

20.618

2.886

16,3%

Totaal

164.182

189.226

25.044

15,3%

 

 

 

 

 

Leeftijdscategorie

Feb. 2008

Feb. 2009

Evolutie

Evol. %

  < 18 jaar

2.288

2.898

610

26,7%

  18 t/m 19 jaar

6.668

8.929

2.261

33,9%

  20 t/m 24 jaar

21.413

28.006

6.593

30,8%

  25 t/m 29 jaar

20.242

24.980

4.738

23,4%

  30 t/m 34 jaar

16.514

19.758

3.244

19,6%

  35 t/m 39 jaar

16.310

18.719

2.409

14,8%

  40 t/m 44 jaar

17.130

19.092

1.962

11,5%

  45 t/m 49 jaar

18.286

19.185

899

4,9%

  50 t/m 54 jaar

27.599

27.041

-558

-2,0%

  55 t/m 59 jaar

16.284

19.344

3.060

18,8%

  60 t/m64 jaar

1.448

1.274

-174

-12,0%

Totaal

164.182

189.226

25.044

15,3%

  
Stijging werkloosheid in februari met 15,3% verschilt volgens
nationaliteit

  
Omdat sommige percentages terugslaan op erg kleine aantallen bij weinig vertegenwoordigde nationaliteiten wordt ter illustratie van de tabellenbatterij het overzicht gegeven in volgorde van het aantal werklozen in februari 2009 afkomstig uit landen met meer dan 200 werklozen. In totaal zijn 29,76% van de werklozen van vreemde afkomst. Bij de 70,24% werklozen van Belgische afkomst zijn er in februari 2009 14.793 werklozen bijgekomen op een jaar, of een stijging met 12,5% tav februari 2008. In de tabel wordt in de laatste twee kolommen het aandeel vermeldt van elke nationaliteit op het totaal aantal werklozen in 2008 en 2009, in de derde laatste kolom het stijgingspercentage werkloosheid in februari 2009 tav februari 2008. Voor elke tabel bestaat er ook een equivalent in excel waar langs de kolomtitel alle landen volgens diverse criteria kunnen gesorteerd worden. Hieronder volgt het totaaloverzicht voor landen van afkomst met meer dan 200 werklozen:
  

Evolutie werkloosheid Vlaanderen naar afkomst februari 2008-2009 (Arvastat-VDAB)

Afkomstlanden

feb-08

feb-09

Evolutie

Evol. %

% 2008

% 2009

BelgiŽ

118.123

132.916

14.793

12,5%

71,95%

70,24%

Marokko

9.858

12.439

2.581

26,2%

6,00%

6,57%

Turkije

7.410

9.311

1.901

25,7%

4,51%

4,92%

Nederland

3.655

4.619

964

26,4%

2,23%

2,44%

Rusland

2.545

2.871

326

12,8%

1,55%

1,52%

Italie

2.083

2.609

526

25,3%

1,27%

1,38%

Andere ex-JoegoslaviŽ

2.016

2.395

379

18,8%

1,23%

1,27%

Frankrijk

1.538

1.686

148

9,6%

0,94%

0,89%

Congo-Kinshasa

1.382

1.478

96

6,9%

0,84%

0,78%

Spanje

721

914

193

26,8%

0,44%

0,48%

Polen

735

862

127

17,3%

0,45%

0,46%

Ghana

600

804

204

34,0%

0,37%

0,42%

Portugal

533

739

206

38,6%

0,32%

0,39%

Duitsland

591

686

95

16,1%

0,36%

0,36%

TunesiŽ

507

679

172

33,9%

0,31%

0,36%

Algerije

481

625

144

29,9%

0,29%

0,33%

India

488

603

115

23,6%

0,30%

0,32%

Iran

531

601

70

13,2%

0,32%

0,32%

Irak

458

586

128

27,9%

0,28%

0,31%

Verenigd Koninkrijk

456

545

89

19,5%

0,28%

0,29%

Nigeria

387

497

110

28,4%

0,24%

0,26%

Pakistan

419

467

48

11,5%

0,26%

0,25%

Bulgarije

286

437

151

52,8%

0,17%

0,23%

Afghanistan

389

433

44

11,3%

0,24%

0,23%

RoemeniŽ

310

411

101

32,6%

0,19%

0,22%

Griekenland

342

401

59

17,3%

0,21%

0,21%

Rwanda

341

387

46

13,5%

0,21%

0,20%

TsjechiŽ

302

350

48

15,9%

0,18%

0,18%

China

296

335

39

13,2%

0,18%

0,18%

Filippijnen

306

326

20

6,5%

0,19%

0,17%

Kameroen

175

311

136

77,7%

0,11%

0,16%

Thailand

286

301

15

5,2%

0,17%

0,16%

Angola

214

284

70

32,7%

0,13%

0,15%

AlbaniŽ

196

251

55

28,1%

0,12%

0,13%

BraziliŽ

170

214

44

25,9%

0,10%

0,11%

Guinea

164

203

39

23,8%

0,10%

0,11%

SyriŽ

205

203

-2

-1,0%

0,12%

0,11%

SomaliŽ

169

200

31

18,3%

0,10%

0,11%

 ...

 

 

 

 

 

 

TOTAAL

164.182

189.226

25.044

15,3%

100,00%

100,00%

  
Overzicht per nationaliteit en per leeftijdscategorie
 
In dezelfde opmaak wordt voor elke leeftijdscategorie nl. -25 jarigen, 25-39 jarigen, 40-54 jarigen en 55-64 jarigen een gelijkaardig overzicht per nationaliteit gegeven (alle landen) van de werkloosheidsevolutie 02/2008-2009


Totaal aantal per nationaliteit: html-tabel   Excel-tabel totaal aantal
   -25 jarigen per nationaliteit: html-tabel   Excel-tabel -25 jarigen
25-39 jarigen per nationaliteit: html-tabel   Excel-tabel 25-39 jarigen
40-54 jarigen per nationaliteit: html-tabel   Excel-tabel 40-54 jarigen
55-64 jarigen per nationaliteit: html-tabel   Excel-tabel 55-64 jarigen

Tabel van -25 jarigen met landen die meer dan 30 jongere werklozen tellen

De werkloosheidsstijging heeft een grote impact op alle jongeren. De werklosheid in februari van jongeren van Belgische afkomst stijgen met 30,9%, Marokkaanse met + 34,5% en Turkse jongeren met 35,5% lichtjes meer. Opvallend is evenwel de sterke stijging van de Nederlandse jongeren (+ 37,6%), de Italiaanse (+56,5%) en de erg beperkte stijging van de Franse jongeren (+3,4%, Afghaanse (+15,2%) en Russische (+15,9%). Voor sommige nationaliteiten heeft dit ook te maken met een eventueel lage tewerkstellingsgraad. Nationaliteiten met een hoge tewerkstellingsgraad zijn uiteraard gevoeliger voor de crisis, alsmede landen, zoals Marokko en Turkije die wat de jongere betreft een sterkt werkloosheidsdaling achter de rug hebben. Ook de zich versterkende migratie brengt voor verschillende nationaliteiten een verhoging van de werkloosheid mee als traditionele ingang tot tewerkstelling waarvan de kansen nu afgenomen zijn. Bij Bulgaarse  (+88,1%) en Roemeense (+139,4%) jongeren kan dat het geval zijn.
  

Werkloosheid -25 jaar Vlaanderen naar afkomst februari 2008-2009 (Arvastat-VDAB)

Afkomstlanden

feb-08

feb-09

Evolutie

Evol. %

% 2008

% 2009

BelgiŽ

22.058

28.879

6.821

30,9%

72,63%

72,50%

Marokko

2.203

2.963

760

34,5%

7,25%

7,44%

Turkije

1.862

2.523

661

35,5%

6,13%

6,33%

Andere ex-JoegoslaviŽ

493

681

188

38,1%

1,62%

1,71%

Nederland

473

651

178

37,6%

1,56%

1,63%

Rusland

391

453

62

15,9%

1,29%

1,14%

Italie

246

385

139

56,5%

0,81%

0,97%

Congo-Kinshasa

162

202

40

24,7%

0,53%

0,51%

Ghana

148

200

52

35,1%

0,49%

0,50%

Frankrijk

175

181

6

3,4%

0,58%

0,45%

Afghanistan

112

129

17

15,2%

0,37%

0,32%

India

78

123

45

57,7%

0,26%

0,31%

Portugal

86

119

33

38,4%

0,28%

0,30%

TsjechiŽ

102

115

13

12,7%

0,34%

0,29%

Spanje

81

112

31

38,3%

0,27%

0,28%

Bulgarije

59

111

52

88,1%

0,19%

0,28%

Irak

84

107

23

27,4%

0,28%

0,27%

TunesiŽ

78

97

19

24,4%

0,26%

0,24%

Polen

82

95

13

15,9%

0,27%

0,24%

RoemeniŽ

33

79

46

139,4%

0,11%

0,20%

Angola

51

79

28

54,9%

0,17%

0,20%

Duitsland

50

70

20

40,0%

0,16%

0,18%

Guinea

60

69

9

15,0%

0,20%

0,17%

Algerije

50

67

17

34,0%

0,16%

0,17%

Rwanda

72

65

-7

-9,7%

0,24%

0,16%

Verenigd Koninkrijk

42

53

11

26,2%

0,14%

0,13%

Pakistan

43

51

8

18,6%

0,14%

0,13%

Iran

48

51

3

6,3%

0,16%

0,13%

AlbaniŽ

32

49

17

53,1%

0,11%

0,12%

Thailand

42

49

7

16,7%

0,14%

0,12%

Filippijnen

42

47

5

11,9%

0,14%

0,12%

SomaliŽ

35

45

10

28,6%

0,12%

0,11%

Nigeria

43

44

1

2,3%

0,14%

0,11%

Dominikaanse Republiek

24

41

17

70,8%

0,08%

0,10%

Kameroen

27

41

14

51,9%

0,09%

0,10%

Griekenland

33

34

1

3,0%

0,11%

0,09%

China

31

33

2

6,5%

0,10%

0,08%

Ecuador

35

32

-3

-8,6%

0,12%

0,08%

 

 

 

 

 

 

 

TOTAAL

30.369

39.833

9.464

31,2%

100,00%

100,00%

   
Februari kan daarbij ook de maand zijn waar jongere die afhaken op school na mindere goede kerstrapporten in de werkloosheid belanden, dwz er kunnen 'seizoengebonden' factoren spelen, bijkomend aan de sectorale impact en diversificatie van de werkloosheidsdruk. De Arvastat-VDAB database laat toe elk van deze factoren in onderlinge samenhang te onderzoeken. 

Focus op de leeftijdscategorie 25-29, weerstaan zijn de werkloosheidsdruk?

De leeftijdscategorie van de jongeren (-25 jaar) is het meest gevoelig aan wijzigingen en wisseling van publiek. Elk jaar stromen de 24-jarigen door naar de categorie van de 25-29 jarigen. Sinds de start van de speciale actie in de centrumsteden en de aandacht voor de jongerenwerkloosheid zijn er al 3 tot 4 leeftijdsjaren doorgestroomd naar de 25-29-jarigen. Van daar dat het interessant is deze categorie apart te belichten:

     25-29 jarigen per nationaliteit: html-tabel   Excel-tabel 25-29 jarigen

Met een gemiddelde werkloosheidsstijging van 23,4% situeren de werklozen van Belgische en van Turkse afkomst zich rond het gemiddelde, de Marokkaanse lichtjes hoger met 28,0%. Ook hier is er een stijging van bijna 50% voor werklozen van Nederlandsen en Italiaanse afkomst. (zie tabel langs de linken).
 
Dat de belangrijkste allochtone nationaliteiten tot de leeftijd van 30 jaar een gelijke werkloosheidsevolutie kennen als de werklozen van Belgische afkomst is op zich een positieve vaststelling, maar verheelt niet dat ALLE jongeren het eerst de crisis betalen.

En de werkloosheidsevolutie in 8 van de 13 centrumsteden?

Voor de cen trumsteden was het van belang om niet alleen naar leeftijd te differentiŽren maar ook naar scholingsgraad (Laag- en Middengeschoold, voor Hooggeschoold is het aantal te laag voor relevante %). 8 van de 13 steden werden in beeld gebracht volgen scholingsgraad en leeftijdscategoriŽn -25 jarigen, 25-29 jarigen en + 30 jarigen. De gegevens worden ook gedifferentieerd volgens de 'basis'indeling afkomst van de VDAB-database, eventueel mťt specificering van Belgische, Marokkaanse of Turkse afkomst, die uit de gedetailleerde afkomstoverzicht werd overgenomen. De tabellen zijn op te roepen langs volgende linken: 

8 centrumsteden             Totaal  Laaggeschoold     Middengeschoold
8 centrumsteden       -25 jarigen  Laaggeschoold     Middengeschoold    
8 centrumsteden   25-29 jarigen   Laaggeschoold     Middengeschoold    
8 centrumsteden     + 30 jarigen  Laaggeschoold     Middengeschoold   

Voor de Laaggeschoolde -25 jarigen ziet de werkloosheidsevolutie op een jaar tijd in februari gemeten er als volgt uit:

Werkloosheid Laaggeschoolden -25 jaar naar afkomst en stad 02/2008-2009

Landen

Antw.

Ber.

Genk

Gent

Hass.

Leuv.

Mech.

Oost.

Ö

Vlaams

1. Europa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    BelgiŽ

26,2%

43,9%

30,4%

17,2%

88,2%

5,6%

2,4%

24,3%

 

27,6%

    Andere West-Europa (15)

51,3%

18,2%

82,4%

40,0%

37,5%

20,0%

20,0%

37,5%

 

34,8%

    Andere Europa

33,0%

 

 

29,2%

25,0%

0,0%

-5,0%

16,7%

 

35,2%

    Totaal Europa

29,4%

45,8%

45,8%

19,6%

77,9%

5,5%

2,2%

20,4%

 

28,5%

2. Niet-Europees

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Marokkaans

35,2%

0,0%

82,8%

42,9%

-4,3%

27,3%

28,1%

33,3%

 

34,7%

   Turks

24,6%

91,8%

88,7%

26,3%

7,1%

55,6%

8,3%

0,0%

 

38,7%

    Andere niet-Europa

27,6%

 

14,3%

30,5%

-5,0%

81,8%

35,7%

25,0%

 

26,5%

    Totaal niet-Europees

31,1%

94,1%

83,5%

29,0%

-1,8%

35,8%

25,3%

25,0%

 

33,6%

Totaal

30,2%

65,9%

60,8%

23,2%

51,2%

11,9%

12,2%

20,7%

 

29,6%

Sommige cellen zijn leeg omdat % irrelevant zijn omwille van het te kleine aantal gevallen. 

Beringen (+43,9%) en vooral Hasselt (+88,2%) vallen toch wel op met met hun erg grote werkloosheidsstijging van laaggeschoolde jongeren van Belgische afkomst. Mechelen (+2,4%) en ook Leuven (+5,6%)  daarentegen met hun erg beperkte stijging. In Leuven en Mechelen ligt ook het stijgingspercentage voor Marokkaanse jongere laaggeschoolde werklozen lager dan gemiddeld. In deze gemeenten bedraagt de globale stijging van de jeugdwerkloosheid maar 1/3 van de gemiddelde stijging voor Vlaanderen. Beringen, met een relatief hoge Turkse aanwezigheid is de stijging met 91,8% Turkse laaggeschoolde jongeren enigszins alarmerend, en Genk blijft niet ten achter.

Te veel materiaal om dit bestek te bespreken. Het is in feite een uitnodiging om de Arvastat-statistiek intensief te gebruiken en voeling te krijgen met positieve en te stimuleren evoluties en het in en aan het het licht brengen van evoluties die mogelijk vrucht zijn van discriminatie en uitsluiting.

Scholing, afkomst en leeftijd bekeken op het Vlaamse niveau

Ter informatie geven volgende linken toegang tot de totaalgegevens op Vlaams niveau. Voor elke centrumstad kan een gelijkaardig overzicht bezorgd worden aan de geÔnteresseerden.

          Totaal naar scholingsgraad en afkomst (basis)
    -25 jarigen naar scholingsgraad en afkomst (basis)
25-29 jarigen naar scholingsgraad en afkomst (basis)
   30+ jarigen naar scholingsgraad en afkomst (basis)
  Laaggeschoolden naar leeftijd en en afkomst (basis)
Middengeschoolden naar leeftijd en en afkomst (basis)
   Hooggeschoolden naar leeftijd en en afkomst (basis)

Vrouwen en vreemdelingen zijn meer werkloosheidsresistent dan mannen en nieuwe Belgen

De werkloosheidsstijging bij mannen is met 24,9% meer dan 4x maal zo groot bij mannen als bij de vrouwen met 6,5% stijging. Gemiddeld bedraagt de werkloosheid 15,3%.

Evolutie werkloosheid Totaal naar afkomst 02/2008-2009

 

feb-08

feb-09

Evolutie

Evol. %

% op 2009

1. Belgen

 

 

 

 

 

   Oude Belgen

118.089

132.867

14.778

12,5%

70,2%

   Nieuwe Belgen

23.391

29.529

6.138

26,2%

15,6%

   Totaal Belgen

141.480

162.396

20.916

14,8%

85,8%

2. Vreemdelingen

22.702

26.830

4.128

18,2%

14,2%

Totaal

164.182

189.226

25.044

15,3%

100,0%

 

 

 

 

 

 

Evolutie werkloosheid Mannen naar afkomst 02/2008-2009

 

feb-08

feb-09

Evolutie

Evol. %

% op 2009

1. Belgen

 

 

 

 

 

   Oude Belgen

54.530

66.461

11.931

21,9%

68,1%

   Nieuwe Belgen

11.379

15.798

4.419

38,8%

16,2%

   Totaal Belgen

65.909

82.259

16.350

24,8%

84,2%

2. Vreemdelingen

12.283

15.398

3.115

25,4%

15,8%

Totaal

78.192

97.657

19.465

24,9%

100,0%

 

 

 

 

 

 

Evolutie werkloosheid Vrouwen naar afkomst 02/2008-2009

 

feb-08

feb-09

Evolutie

Evol. %

% op 2009

1. Belgen

 

 

 

 

 

   Oude Belgen

63.559

66.406

2.847

4,5%

72,5%

   Nieuwe Belgen

12.012

13.731

1.719

14,3%

15,0%

   Totaal Belgen

75.571

80.137

4.566

6,0%

87,5%

2. Vreemdelingen

10.419

11.432

1.013

9,7%

12,5%

Totaal

85.990

91.569

5.579

6,5%

100,0%

 
In tegenstelling met wat men zou verwachten is de werkloosheidsstijging meer uitgesproken bij nieuwe Belgen dan bij vreemdelingen. 18,2% werkloosheidsstijging bij vreemdelingen, 26,2% bij nieuwe Belgen. Het onderscheid naar geslacht toont een stijging van 25,4% bij mannelijke vreemdelingen en 38,8% bij mannelijke nieuwe Belgen. Bij de vrouwen is dit, weliswaar op een lager stijgingsniveau, ook het geval: 9,7% werkloosheidsstijging bij vrouwelijke vreemdelingen en 14,3% bij vrouwelijke nieuwe Belgen.

Aanduiding sectorale evolutie langs het beroep van de werklozen

De VDAB-gegevens laten niet toe een analyse per sector te doen, wel langs het Beroep, onderscheiden voor arbeiders en bedienden. Langs onderstaande linken kan men de totaal gegevens naar beroep en naar geslacht oproepen. Hieronder geven we het overzicht van de werkloosheidsevolutie februari 2008-2009 naar beroep:

   Evolutie werkloosheid naar beroep - htm-tabel
   Evolutie werkloosheid naar beroep - Mannen - html-tabel
   Evolutie werkloosheid naar beroep - Vrouwen - html-tabel

Met dit overzicht wordt een belangrijke thermometer in de poep van de economie gestoken, wat werkloosheidskans en werkloosheidsresistentie betreft. Zonder dat wij zover in detail treden kan deze tabel opgemaakt worden voor elke nationaliteit, leeftijdscategorie of een combinatie van beiden, het is allemaal met enkele klikken op te roepen in de Arvastat-database op de VDAB website.

Belangrijk is te zien welke beroepen/sectoren een hoge tewerkstelling kennen en een lage werkloosheid en welke een hoge of lage werkloosheidsstijging genereren. Enkele opvallende beroepen/sectoren zijn in het vet weergegeven en het hoeft niet gezegd dat de beroepen in de Non-Profitsectoren (19,4% van de loontrekkende tewerkstelling met lastenvermindering) en de andere publieke tewerkstelling voor werkzekerheid en koopkracht en het 'vertrouwen' aan belang zullen winnen, al is het maar omdat de noemer van de loontrekkende tewerkstelling kleiner wordt.

Jan Hertogen, socioloog