Non-Profit 1997-2003: tewerkstelling +31% tot 322.626 hoofden
In- en uitstroom tav de blauwe lijn: tot 52 jaar instroom

Het meest opmerkelijk in de Non-Profit is het forse instroomsaldo tussen 35 en 50 jaar voor deze in hoofdzaak vrouwelijke sector. Vanaf 25 jaar is er daarbij nog een kwasi constante hoge instroom tot 35 jaar. Nog opvallender is de continuiteit in de carrières en het lage uitstroomsaldo dat maar begint op 52 jaar en pas op 58 jaar enig volume krijgt, weliswaar voor lage tewerkstellingsaantallen gezien de Non-Profit een jonge sector is die nog 15 jaar nodig heeft om volledig te volgroeien. De tewerkstellingsgroei (31%) en het tewerkstellingsaantal is volledig identiek aan "Diensten aan de ondernemingen", maar daar valt de tewerkstellingsaantrek volledig stil op 30 jaar!.

Grafiek 2002    Inhoud