Diensten ond.1997-2003, tewerkstelling +30% tot 372.048 hfd.
In- en uitstroom tav de blauwe lijn: na 30 jaar uitstroom

De boomsector, Diensten aan de Ondernemingen is met 30% gegroeid, maar zoals blijkt op een extreme wijze binnen de groep 25-30 jarigen - deze jonge sector met relatief beperkte aanwezigheid van werknemers van middelbare leeftijd, levert geen tewerkstellingswinst op vanaf 30 jaar - en geen sterk verlies vanaf 50 jaar omdat er geen carrieres opgebouwd zijn of worden en dus weinig werknemers aanwezig zijn vanaf 45 jaar.

Non-Profit         Inhoud