Mis-kent wetenschap essentiŽle data over migratie?  Verdere beschouwing in BuG 64

Een deel van de gevestigde wetenschap reageert in een opinie in De Standaard van 07-06-2007 op BuG 59 (www.npdata.be) "Marokkanen steken Italianen voorbij als grootste migrantengroep in BelgiŽ". De antwoorden hierop zijn in feite al gegeven in de updates die aan het bericht zijn toegevoegd. In BuG 59 is een telling gedaan van 'vreemdelingen' op 1/1/2006 + de vreemdelingen die de laatste 25 jaar tot Belg zijn genaturaliseerd. Het werd duidelijk aangegeven dat dit een 'statisch' beeld (en ook uitsluitend 'statistisch' beeld, dus zonder 'berekeningen') van de migratie was, zonder rekening te houden met kinderen van deze nieuwe Belgen en evenmin met overlijdens, de reÔmmigratie of herimmigratie van deze niewe Belgen. Het NIS, de toeleverancier van de data, oordeelde dat de cijfers "grosso modo" klopten en op die basis heeft Belga haar bericht opgemaakt en verspreid. En het is het Belga-bericht dat nieuws is, niet het oorspronkelijke bericht met alle nuanceringen. In feite is deze opinie van de 'wetenschap' tav Npdata, in essentie (ook) gericht aan het NIS en Belga. Stellen dat dit 'statische beeld' onbetrouwbaar is miskent echter de grote exacte en informatieve waarde van het bijeengebrachte materiaal. Voor het eerst werd voor elke in BelgiŽ aanwezige nationaliteit alle nationaliteitsveranderingen, onderscheiden naar vreemdelingen en vluchtelingen in beeld gebracht voor de laatste 25 jaar. De 'werkelijkheid' is uiteraard verder geevolueerd, met overlijdens, migratie maar ook met geboorten, dit werd ook in BuG 59 aangegeven. Maar dit geldt voor zowel de Italianen als de Marokkanen, en op de keper beschouwd, zijn er meer overlijdens te voorzien bij de Italianen dan de Marokkanen gezien het een oudere migratie is. Als het statische beeld aangevuld wordt met het dynamische beeld, dwz met een 'berekening' van het geboorte en migratiesaldo van de nieuwe Belgen na hun Belgwordding dan kan het knooppunt waabij er meer Marokkanen dan Italianen in BelgiŽ verblijven vervroegd worden. Wij noemden dit knoopunt 'historisch' in een toelichting aan Belga omdat niet vlug nog een andere nationaliteit in een zelfde positie zal komen. Deze aflossing van de migratiewacht kon tevens de geesten openen voor de migratiewerkelijkheid eerder dan ze te sluiten maar hier mogen de meningen gerust over verschillen. Wat de 'prognose' voor de toekomst betreft: als de Marokkaanse migratie een zelfde evolutie volgt als de Italiaanse, gezien de gelijklopendheid (zie grafisch beeld), zal haar piek in 2016 liggen. Dit is een plausibele vaststelling die, evenwel met deze nuance niet in het Belga-bericht terug te vinden is. En npdata wenst de 'wetenschap' alle succes bij de installatie van een betrouwbaar en accuraat wetenschappelijk observatie en informatiepunt dat de vinger dagelijks op de migratiepols houdt. Het zal ons werk besparen en wij zullen er graag aan meewerken.

Jan Hertogen, Socioloog
www.npdata.be
info@npdata.be