Lezersbrief De Standaard  Educatief Verlof - September 2006        Portaal BEV

Begin september heeft de federale regering drastisch de schaar gezet in het betaald educatief verlof (DS 8 september). Werknemers die hun job, en vaak ook de zorg voor een gezin, willen combineren met een beroepsgerichte opleiding, krijgen ineens een pak minder uren beschikbaar voor hun opleiding.

Besparen, heet dat. Maar wat is de maatschappelijke kost op langere termijn? Vooral cursisten die kiezen voor een langerdurende opleiding, met het oog op een volwaardig diploma, zijn de dupe. Nochtans beantwoorden precies zij de terechte oproep tot een leven lang leren.

Deze maatregel staat haaks op de doelstellingen van het Pact van Vilvoorde. Daarin staat dat tegen 2010 minstens twaalf procent van de beroepsactieve bevolking tijdens zijn loopbaan een opleiding moet volgen in het onderwijs voor sociale promotie. In 2004-2005 was dat nog maar acht procent. Van een echt toekomstgericht beleid verwacht je maatregelen die meer mensen aanzetten tot deze stap in plaats van de drempel te verhogen.

Gaby Jennes

Directrice Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen (Brussel)