De Standard - 03/10/2006  BuG 35  Dienstenchequesportaal

Voor het eerst minder dienstencheque-ondernemingen

Tussen augustus 2005 en juli 2006 steeg het aantal dienstencheque-ondernemingen van 942 tot 1.289. Maar in augustus viel het aantal ondernemingen dat dienstencheques aanvaardt voor het eerst terug. Het gaat wel om een kleine daling. In augustus tekende de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) 18 bedrijven minder in de sector.

Het aantal ondernemingen daalde in de drie gewesten: van 773 naar 768 in Vlaanderen,van 111 naar 107 in Brussel en van 405 naar 396 in WalloniŽ. Volgens de socioloog Jan Hertogen, die de cijfers bijeensprokkelde, zou de daling te maken kunnen hebben met toenemende concurrentie tussen de verschillende erkende bedrijven. Zo zou de non-profitsector, waar elke zuil zijn eigen arsenaal aan bedrijven wil uitbouwen, de druk op de profitsector opdrijven.

Maar Herwig Muyldermans, de algemeen directeur van Federgon, zegt niet veel te merken van die druk. Federgon is de koepelorganisatie boven de uitzendkantoren. ,,Elke maand worden nog dertig tot veertig nieuwe ondernemingen erkend. Klanten zijn er genoeg, het is vooral de zoektocht naar werknemers die problemen oplevert.'' Die lagere cijfers vormen zeker geen trend, luidt het bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. De cijfers voor september zouden opnieuw hoger liggen, maar de RVA wil die nog niet vrijgeven.

Uit een parlementaire vraag van Bart Somers (VLD) aan de Vlaamse minister van Werk, Frank Vandenbroucke (SP.A), blijkt nogmaals dat het invullen van de vacatures geen sinecure is. In de periode januari-mei 2006 werden in Vlaanderen 3.987 vacatures uitgeschreven voor schoonmaker. Daarvan raakt een vijfde niet ingevuld.

(cv)