De Standard - On-line - 02/10/2006  BuG 35  Dienstenchequesportaal

Aantal dienstenchequesondernemingen daalt

BRUSSEL - Voor het eerst sinds het invoeren van de dienstencheques komt er een eind aan de gestage groei van het aantal dienstenchequesondernemingen. Tussen augustus 2005 en juli 2006 steeg het aantal van 942 tot 1.289. In augustus was dat aantal teruggelopen tot 1.271, dus voor het eerst een lichte daling. Dat heeft socioloog Jan Hertogen berekend. De lichte daling zet zich door in de drie gewesten: van 773 naar 768 in Vlaanderen, van 111 naar 107 in Brussel en van 405 naar 396 in WalloniŽ.

Volgens socioloog Hertogen zou de lichte daling kunnen te maken hebben met de toenemende concurrentie. ,,De concurrentie is blijkbaar hard en de strijd van profit en non-profit, van socialisten en katholieken, van openbaar en privť, interimsector en vaste sectoren om de beste stukjes van de markt doet allicht een aantal ondernemingen afdruipen'', stelt hij.

Als het gebruik van de dienstencheques voor de rest van het jaar gelijk blijft aan de eerste acht maanden, dan zal er van de 528 miljoen euro aan RSZ-gelden voor dienstencheques volgens de berekeningen van Hertogen nog 104 miljoen euro overblijven. ,,In feite is binnen dit budget nog een groei mogelijk van 4,9% per maand tussen september en december 2006. De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) houdt maar rekening met drie procent groei, zodat zij al gevraagd hebben om het voorziene budget met 45 miljoen euro te verminderen.''

Dienstencheques blijven vooral een Vlaams gegeven. Zo'n 70 procent van de dienstencheques wordt in Vlaanderen gebruikt, tegenover 25 procent in WalloniŽ en bijna 5 procent in Brussel. ,,Afwachten of de mogelijkheid tot het elektronisch bestellen van dienstencheques een inhaalbeweging van WalloniŽ, en vooral van Brussel zal meebrengen'', aldus Hertogen nog.

Poetshulp

Intussen raakten nieuwe cijfers bekend over de besteding van dienstencheques. In de periode januari-mei 2006 werden in het kader van het systeem van dienstencheques in Vlaanderen 3.987 vacatures uitgeschreven voor schoonmaker. Daarvan raakten er in de vermelde periode 696 (20,5 procent) niet ingevuld. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Werk Frank Vandenbroucke op een schriftelijke vraag van Bart Somers (VLD