De Tijd - 22/06/2006 door  Ivan Broeckmeyer  BuG 27  Dienstenchequesportaal

ARBEIDSMARKT Lichte groeivertraging houdt uitgaven binnen budget
Voldoende geld voor dienstencheques

(tijd) - De populariteit van de dienstencheques blijft toenemen. In mei werden er al 2,9 miljoen cheques aangekocht en 2,66 mil­joen gebruikt. Dat betekent een toename met respectievelijk 8 en 22 procent sinds het begin van het jaar.

Toch lijkt de nog maar enkele weken geleden geuite vrees voor een financiële ontsporing van het systeem onterecht. Want het groeitempo is de jongste maanden wel afgenomen. Daardoor zal het uit­getrokken budget waarschijnlijk volstaan om zonder al teveel pro­blemen het jaareinde te halen. Dat blijkt uit berekeningen die de socioloog Jan Hertogen uitvoerde. Ze zijn gepubliceerd op de website npdata.

De eerste vijf maanden van het jaar zijn gemiddeld 2,4 miljoen cheques gebruikt. Het fors opge­trokken budget (van 322 tot 528 miljoen euro) voor 2006 maakt het mogelijk dat de resterende zeven maanden gemiddeld 3,6 miljoen cheques per maand worden ge­bruikt. Het gemiddelde verbruik mag tegenover mei dus nog met 50 procent groeien.

VANVELTHOVEN

Dat is goed nieuws voor de fede­rale minister van Werk, Peter Van-velthoven (sp.a). Die had begin mei niet uitgesloten dat een prijsverhoging of een verlaging van de fiscale aftrek nodig waren om het systeem overeind te houden. Hij werd prompt teruggefloten door zijn ei­gen partijtop en de VLD.

Hertogen waarschuwt wel dat een nieuwe versnelling niet uitge­sloten is. 'Wallonië en Brussel ko­pen nog altijd veel minder cheques dan Vlaanderen. Een inhaalopera­tie blijft mogelijk.'

Ten gronde betreurt hij het dat de kans op een echt debat over de voor- en nadelen van het dure systeem nu wat kleiner wordt.

Op basis van een door hem bij Idea Consult bestelde studie raamde Vanvelthoven de nettokostprijs van het systeem voor de overheid in 2005 op 210 miljoen euro. Daarbij werd gerekend op 100 miljoen aan terugverdieneffecten. Maar Hertogen plaatst grote vraagtekens bij de betrouwbaarheid van die studie. De totale 'maatschappelijke kost' voor de RSZ en fiscus loopt volgens de socioloog in 2006 op tot 602 miljoen euro.  IB