Persnotities BuG 22 
Onderstaand Belga-bericht is onnauwkeurig in de eerste alinea:
 "Het aantal misdrijven per honderd inwoners..." dient te zijn "Het % misdrijven ..."

SAMENLEVING/MIGRANTEN/GERECHT/WETENSCHAPPEN/

 "Hoe hoger percentage vreemdelingen, hoe lager percentage misdrijven"

BRUSSEL 12/04 (BELGA) = Het aantal misdrijven per honderd inwoners in een gemeente, arrondissement of gewest is lager naarmate het percentage aan vreemdelingen er hoger is. Dat stelt socioloog Jan Hertogen, die hierover een analyse maakte. Hij concludeert hieruit dat de graad van vooroordeel tegenover deze bevolkingsgroepen "schromelijk overdreven" is.

Hij vroeg zich af hoe sterk het verband is tussen het voorkomen van misdrijven en het percentage aan vreemdelingen in een gemeente, de Marokkaanse en Turkse inwoner in het bijzonder.

"In BelgiŽ werden per 100 inwoners in 2005 gemiddeld 9 misdrijven gepleegd. In Brussel waren dat er 17, in Vlaanderen 8 en in WalloniŽ 10. (...) Als gekeken wordt naar het aantal inwoners van "vreemde afkomst" bedraagt dit 56 procent voor Brussel, 10 procent voor Vlaanderen en 17 procent voor WalloniŽ zodat op het eerste gezicht de gedachte opkomt dat het verschil in aantal misdrijven tussen gewesten in verhouding staat tot het procent vreemdelingen. Maar is dat wel zo? ", vraagt Hertogen zich af.

Van de 1,7 miljoen inwoners van vreemde afkomst in BelgiŽ wonen er 33 procent in Brussel. Van alle misdrijven in BelgiŽ vinden er evenwel (maar) 17 procent in Brussel plaats. In Vlaanderen gaan 34 procent inwoners van vreemde afkomst samen met 49 procent van de misdrijven. In WalloniŽ vinden we 33 procent inwoners van vreemde afkomst en 34 procent van de misdrijven, stelt Hertogen. Hieruit moet volgens hem geconcludeerd worden dat er geen lineir verband bestaat tussen het percentage vreemdelingen in een gewest en het aantal vastgestelde misdrijven.

"En als er een verband bestaat is het omgekeerd aan wat in het hoofd van de bevolking bestaat: hoe hoger het aantal inwoners van vreemde afkomst, hoe lager het percentage misdrijven, hoe minder vreemdelingen in een bepaalde omschrijving hoe groter het relatieve aandeel van misdrijven in dit gebied", stelt hij.

Het percentage misdrijven in Brussel is juist de helft van het percentage inwoners van vreemde afkomst en drie keer minder dan het percentage inwoners van Marokkaanse afkomst. "Dat wil niet zeggen dat het in Brussel veilig is", zegt Hertogen. "Het verband is evenwel niet lineair en zwakt af naarmate de groep verengd wordt tot Marokkaanse inwoners. Het hogere aantal misdrijven staat wel perfect in verhouding tot haar stedelijke grootte", zegt de socioloog.

Hoe sterk het verband tussen voorkomen van misdrijven en het percentage vreemdelingen en Marokkaanse inwoners in het bijzonder in een gemeente is, toont Hertogen aan met het voorbeeld van Mechelen, waar acht keer meer Marokkaanse inwoners zijn dan gemiddeld in Vlaanderen. "In Vlaanderen zijn er gemiddeld 8 misdrijven per jaar voor honderd inwoners, in Mechelen zijn dat er tien. In Mechelen wonen er dus acht keer meer Marokkanen en er zijn toch maar twee misdrijven meer per 100 inwoners dan gemiddeld in Vlaanderen", aldus Hertogen./.KVH/VOC ./.