BuG 22 - Bericht uit het Gewisse 12/04/06   Belga-12-04-06  Antwoord 1  2

 Vreemdeling en misdrijf: schromelijk overdreven  Misdrijf per gemeente 

   Hoe hoger het % inwoners van Marokkaanse of Turkse afkomst, hoe lager het % misdrijven.

   Misdrijfportaal   Analyse (o.a.Van San)   Internationale vergelijking  Geregistreerde agressie De Lijn

Waar veel  vreemdelingen wonen moet je oppassen. In Brussel is het niet te doen. Mechelen met al zijn Marokkanen, daar weet je 't wel. Of zijn dit 'voor'oordelen die mede een vrijgeleide zijn voor wat 'Belgen' misdrijven of voor de grote criminaliteit die aan geen enkele wet maar ook aan geen enkel nationaliteit gebonden is? 

Als het zo is dat vreemdeling en misdrijf samen gaan dan moet in gemeenten of gebieden waar veel vreemdelingen wonen aanzienlijk meer misdrijven voorkomen. Als het 'voor'oordeel evenwel niet in verhouding staat tot de werkelijkheid zal een hoger % vreemdelingen in een bevolking samengaan met een lager % misdrijven en dus duidelijk worden dat het vooroordeel ďmisdrijf en vreemdelingĒ buiten proportie is. Dat misverband (zeg maar misverstand) kan gemeten worden door de twee met elkaar in verhouding te stellen.

Een voorbeeld op gewestelijk niveau: 32% van alle inwoners van vreemde afkomst van BelgiŽ wonen in Brussel en  51% van alle inwoners van Marokkaanse afkomst. 17% van alle misdrijven in BelgiŽ vinden plaats in Brussel, dat is dus juist de helft van het % van vreemde afkomst en drie keren minder dan het % Marokkaanse inwoners. Dat wil niet zeggen dat het in Brussel 'veiliger' is: op 100 inwoners komen er 17 misdrijven voor per jaar, in BelgiŽ is dat gemiddeld 9 en in Vlaanderen 8. Het verband is evenwel niet lineair en zwakt af naarmate de groep verengd wordt tot Marokkaanse inwoners. Het hogere aantal misdrijven in Brussel staat wel perfect in verhouding tot haar stedelijke grootte.

163 misdrijven per dag in Antwerpen, 84 in Gent klonk het op het verkiezingscongres van het VB over veiligheid. En 469 per dag in Brussel had men er aan toe kunnen voegen. Maar dat zegt niets natuurlijk als men dit cijfer niet in verhouding stelt tot de bevolking. Zodus gebeuren er gemiddeld 4 misdrijven per 10.000 inwoners per dag in Antwerpen en Gent , en in Brussel  5 per dag per 10.000 inwoners, tegenover gemiddeld 3 per dag per 10.000 inwoners in BelgiŽ. In de internationale vergelijking zal BelgiŽ, Antwerpen, Brussel en Gent daar best mee scoren.

In de misdrijfstatistiek en de gevangenissen  zijn meer 'vreemdelingen' terug te vinden vooral dan bij de voorlopige hechtenis. Samenhang met arbeidsstatuut, werkloosheid, sociale factoren, achterstelling, discriminatie, cultuur en godsdienst laten geen eenduidige verklaring toe, zo bleek als uit het onderzoek van Van San in 2001. Alleen de verstedelijkingsgraad is een eenduidige relevante factor, niet alleen in BelgiŽ maar ook internationaal.

Maar hoe sterk is het verband tussen voorkomen van misdrijven en % vreemdelingen in een gemeente, de Marokkaanse en Turkse inwoner in het bijzonder? Mechelen, met 8 keer meer inwoners van Marokkaanse afkomst dan gemiddeld in Vlaanderen kan ons hier misschien wijzer maken: in Vlaanderen zijn er gemiddeld 8 misdrijven per jaar voor 100 inwoners. In Mechelen zijn er dat 10, dwz in Mechelen wonen er 8 keer meer Marokkanen en zijn er  toch maar 2 misdrijven meer per 100 inwoners dan gemiddeld in Vlaanderen. Het 'voor'oordeel wordt hier wel erg extreem afgezwakt.

In bijgaande tabellen (excel en html) worden per gemeente een aantal gegevens overzichtelijk verzameld zodanig dat voor elk gegeven de gemeenten kunnen geklasseerd worden naar oplopend of aflopende waarde. Ook wordt het samengaan van misdrijf (% op totaal) en Marokkaans/Turkse afkomst (% op totaal) per gemeente nagegaan.

1. Aantal misdrijven per honderd inwoners (politiestatistiek zoals te vinden in statistiek Vlaanderen)
2. Aantal misdrijven per dag in de gemeente (waar het VB dus uit citeert)
3. Aantal misdrijven per dag per 10.000 inwoners (geobjectiveerd gegeven)
4. % misdrijven op het totaal in Vlaanderen
5. % inwoners van Marokkaanse of Turkse afkomst op het totaal in Vlaanderen
6. Verhoudingsfactor tussen het % misdrijven en % Marokkaans/Turkse afkomst: 1 = gelijk, -1 = minder misdrijven dan % Marokkaans/Turkse inwoners, +1 meer.
7. % inwoners van Marokkaanse en Turkse afkomst in de gemeente.
8. Totale bevolking in de gemeente

Hoe hoger het % van Marokkaanse of Turkse afkomst in een gemeente hoe lager het % misdrijven in die gemeente. Verrassend maar logisch: hoe groter het 'voor'oordeel dat misdrijven en Marokkanen samengaan hoe groter de afstand met de werkelijkheid. Met dit overzicht en cijfers wordt dus niet de misdrijfgraad van bevolkingsgroepen gemeten maar wel de graad van het Ďvooríoordeel: schromelijk overdreven.

In bijgaande Analyse van misdrijf en vreemdeling in gewest en arondissement wordt ten gronde nagegaan voor 2001 en 2005 hoe sterk het % misdrijven en % vreemde afkomst samenhangen. Deze analyse wordt verfijnd door de onderzochte groep verder af te lijnen van vreemde afkomst naar vreemdeling,  niet-Europese vreemdeling, Marokkaan en Turkse afkomst. Er zijn uitgebreide tabellen en grafieken om dit visueel te illustreren. De conclusies liggen voor arrondissement en gewest volledig in dezelfde lijn als voor de gemeenten. De verenging van de onderzochte groep naar vreemdeling, niet-Europeaan en Marokkaans/Turkse inwoners zwakt het 'voor'oordeel telkens in sterkere mate af.

Met vriendelijke groeten,

Jan Hertogen , socioloog