De reeks "De vrouwen van het nieuwe Marokko" kwam tot stand met financiŽle steun van de Koning Boudewijnstichting, zo staat op 31-07-07 in het 2de deel van de reeks in DM, een informatie die niet in het 1ste deel, waarin sprake is van 32.000 volgmigranten, voorkwam. Info KBS-steun voor dit journalistieke project.

BuG 68 - Bericht uit het Gewisse 31-07-2007 Printversie (3 p)

Voor DM jaarlijks 32.000 Marokkaanse volgmigranten, in feite maximaal 9.369
Een correctie omdat Ďvolgmigratieí een belangrijk onderdeel is in de regeringsonderhandelingen.

De komkommertijd slaat nu echt wel toe. Belgisch-Marokkaanse mannen, hierin gevolgd door Nederlands-Marokkaanse mannen zakken vanuit BelgiŽ jaarlijks met tienduizenden af naar Marokko om er een vrouw te zoeken. Voor sommigen gaat het er enkel om de bruidschat te incasseren, haar zwanger te maken en daarna te dwingen tot abortus en er dan van te scheiden (zie De Morgen 30-07-07, "Voor het plezier of de bruidschat" in de reeks "Een zomer lang geboeid door De Morgen")

We laten het aan de Marokkaanse en andere mannen- en vrouwenverenigingen over om hier geboeid door of wijzer van te worden. Ons is het te doen om volgende ingekaderde boodschap: "Geschat wordt dat er jaarlijks zo'n 32.000 Marokkanen naar ons land komen in het kader van de volgmigratie. Dat aandeel ligt hoog omdat vele Marokkanen gebruik maken van de snel-Belg-wet ... Gevolg is dat vele Nederlandse Marokkanen zich tijdelijk - meestal zo'n zes maanden - officieel in ons land vestigen om hun Marokkaanse partner te laten overkomen. Die 'BelgiŽ-route' is volkomen legaal, omdat gebruik wordt gemaakt van het Europees recht op het vrije verkeer van personen." (DM 30-07-07)

32.000 Marokkaanse vrouwen en mannen jaarlijks langs gezinshereniging naar BelgiŽ ?

Los van elke ander overweging leggen we deze 32.000 Marokkanen op de dissectietafel. Zoveelste fabel of werkelijkheid? Voor Janine Meijer, auteur van het artikel, was het niet moeilijk om een elementaire check te doen bij het NIS, of de NIS-gegevens zoals beschikbaar op de npdata-site te exploreren. Van 1 januari 2005 tot 1 januari 2006 zijn alle gegevens gekend om de bevolkingsdynamiek te volgen van Marokkanen en Nederlanders in BelgiŽ zowel wat vreemdelingenaantal als Belgwording (door haar aangeduid als snel-belg wet) betreft.
 
Janine Meijer heeft het duidelijk over 'legale' demografische bewegingen, evenwel beperkt tot de volgmigratie, de migratie in het kader van de 'gezinshereniging', zowel de huwelijksmigratie als die van kinderen en grootouders. We gaan er van uit dat de door genoemde 32.000 zowel vrouwen als mannen in de huwelijksmigratie betreft die langs BelgiŽ legaal binnen komen.
 
De N.I.S.cijfers
 
De officiŽle cijfers van geregistreerde vreemdelingen die jaarlijks door het NIS ter beschikking gesteld worden maken uiteraard geen onderscheid tussen de aard of reden van immigratie, ze omvatten dus zowel de volgmigratie, naast de economische migratie, vluchtelingen enz. Het aantal Marokkanen dat in de loop van 2005 als vreemdeling BelgiŽ binnenkwam bevat dus zowel de door Janine Meijer huwelijksmigranten als de andere gezinsherenigingen, maar ook alle andere Marokkanen die naar BelgiŽ emigreerden. Het is dus een maximumcijfer.
 

Totaal nieuwe immigratie Marokkanen in 2005

Aard gegeven

Tijdstip

Aantal

Marokkaanse vreemdelingen

1/01/2005

81.279

Marokkaanse vreemdelingen

1/01/2006

80.609

Evolutie

 

-670

Belgwordingen Marokkanen (1)

2005

7.977

Nieuwe immigratie (2)

2005

7.307

(1) Zonder rekening te houden met remigratie of overlijden van

van deze nieuwe Belgen in 2005 maar dit is verwaarloosbaar.

(2) Vreemdelingensaldo (1/1/05-1/1/06) + Belgwordingen:

In de nieuwe immigratie zijn ook de overlijdens en geboorten van

Marokkaanse vreemdelingen inbegrepen.

 

   
Het aantal Marokkaanse vreemdelingen vermindert van jaar op jaar en dat is ook het geval van 2005 op 2006 waar 80.609 Marokkaanse vreemdelingen geteld worden, 670 minder dan het jaar voordien. Hierin is automatisch rekening gehouden met overlijdens of geboorten bij Marokkanen die reeds op 1 januari 2005 in BelgiŽ verbleven, en uiteraard ook met Marokkaanse vreemdelingen die uitgeschreven werden uit het vreemdelingenregister en, hier is het om te doen, Marokkaanse vrouwen en mannen die in het kader van huwelijksverenging werden ingeschreven, alsmede kinderen en grootouders en alle andere Marokkanen die om welke reden dan ook zich officieel als vreemdeling in BelgiŽ mochten vestigen. Als er 670 Marokkanen minder geteld worden in 2006 dan is er ergens een 'fuite', en dat is de nieuwe Belgwording.

De 'nieuwe Marokkaanse Belgen' zijn 'oude' vreemdelingen

Er is nog een andere weg waardoor vreemdelingen uit de vreemdelingenstatistiek verdwijnen, namelijk de nationaliteitsverwerving tot Belg in de loop van een jaar. Voor 2005 zijn de cijfers van Belgwording gekend: 7.977 Marokkanen (waaronder 4 vluchtelingen) hebben in 2005 de Belgische nationaliteit verworven (zie tabel met alle nationaliteiten de laatste 16 jaar). Het overgrote deel van deze nieuwe Belgen waren op 1 januari 2005 nog ingeschreven als vreemdeling, zodat een eenvoudige berekening  een aanduiding geeft van de nieuwe immigratie van Marokkanen in 2005, nl. 7.977nieuwe Belgen - 670 aantal Marokkaanse vreemdelingen = 7.307 Marokkanen die in 2005 legaal naar BelgiŽ zijn gekomen, alle categorieŽn inbegrepen. In deze 7.307 zijn zowel de gezinshereniging voor huwelijk en voor kinderen als (groot)ouders begrepen als elke ander Marokkaanse immigratie. En dit is heel wat minder dan de 32.000 van Janine Meijer en De Morgen, wat 4,5 keer mťťr is!

Dit is een afgeleide bereiking van de nieuwe immigratie voortgaande op de evolutie van het aantal vreemdelingen en het aantal nieuwe Belgen. Het NIS geeft ook jaarlijk statistieken over de immigratie en emigratie per nationaliteit, maar die zijn maar tot 2004 in ons bezit. Het door ons berekende immigratiesaldo voor 2005 kan dus getoetst worden aan de Marokkaanse migratie een jaar eerder in 2004.

Immigratie en emigratie van Marokkanen in 2004

Voor 2004 zijn de cijfers van immigratie en emigratie per nationaliteit beschikbaar: 8.014 Marokkanen immigreerden naar BelgiŽ, 737 emigreerden naar Marokko zodat het migratiesaldo voor Marokkanen in BelgiŽ 7.277 bedraagt in 2004, hetgeen in de lijn ligt van de 7.307 voor 2005 waartoe we kwamen in de afgeleide berekening hierboven.

Zijn het dan de Nederlandse Marokkanen die het doen in BelgiŽ ?

Maar, zal de aandachtige observator zeggen, zijn het dan niet vooral de Hollandse Marokkanen die naar BelgiŽ afzakken op de "BelgiŽ"-route en als Nederlander in de statistieken komen. Bij de "Nederlanders" zijn natuurlijk alle Nederlanders begrepen die om belastingredenen, om werk of wat dan ook naar BelgiŽ immigreren. Ook hier zijn de Nederlandse Marokkanen niet af te zonderen, maar een overzicht van alle Nederlanders maakt ons allicht wijzer.
 

Totaal nieuwe immigratie Nederlanders in 2005

Aard gegeven

Tijdstip

Aantal

Nederlandse vreemdelingen

1/01/2005

104.978

Nederlandse vreemdelingen

1/01/2006

110.492

Evolutie

 

5.514

Belgwordingen Nederlanders (1)

2005

672

Nieuwe immigratie (2)

2005

6.186

(1) Zonder rekening te houde met remigratie of overlijden van

van deze nieuwe Belgen in 2005 maar dit is verwaarloosbaar.

(2) Vreemdelingensaldo (1/1/05-1/1/06) + Belgwordingen:

In de nieuwe immigratie zijn ook de overlijdens en geboorten van

Nederlandse vreemdelingen inbegrepen.

  
Zelfs als alle 6.186 geÔmmigreerde Nederlanders in 2005 Nederlandse Marokkanen waren zijn de 32.000 Marokkanen die jaarlijks BelgiŽ binnenkomen in het kader van de vervolgmigratie nog extreem overdreven. Zelfs als 1/3 van de Nederlanders nieuwe Nederlandse Marokkanen zijn, nl. 2.062 (wat nog ontiegelijk hoog lijkt) en alle nieuw ingeweken Marokkaanse vreemdelingen in BelgiŽ uitsluitend voor huwelijksmigratie gekomen zijn (wat zeker een overschatting is), nl 7.307 = 9.369 in totaal dan is de 32.000 van De Morgen minstens 3x overdreven.
 
Historisch perspectief

We hernemen voor de goede orde het historisch perspectief uit het immigratieportaal voor het Rijk op npdata. Ook voor de gewesten zijn deze gegevens beschikbaar. Het laat zien dat de  nieuwe immigratie van Marokkanen 101.412 bedraagt op 15 jaar, en is een goed stuk lager is dan de 158.550 Belgwordingen in dezelfde periode, zodat bij saldo, het aantal Marokkaanse vreemdelingen gedaald is van 138.417 in 1990 tot 81.279 in 2005.

Belgwording en nieuwe immigratie per nationaliteit in BelgiŽ tussen 1990-2005

Gegevens voor de voornaamste landen

Vreemdelingen 01/01/1990

Nieuwe Immigratie 1990-2004

Belgwording 1990-2004

Vreemdelingen 01/01/2005

% Nieuwe immigratie

1. Niet-Europees

 

 

 

 

 

   Marokkaan

138.417

101.412

158.550

81.279

21%

   Turk

81.775

50.500

92.390

39.885

11%

   D.R.Congo

11.186

18.159

16.174

13.171

4%

   China

2.168

7.866

2.751

7.283

2%

   Algerije

10.644

7.032

10.313

7.363

1%

   TunesiŽ

6.247

4.182

7.130

3.299

1%

   USA

11.489

1.024

1.037

11.476

0%

   Andere AziŽ

18.446

37.037

22.240

33.243

8%

   Andere Afrika

10.166

26.590

14.023

22.733

6%

   Andere Amerika

7.520

14.624

7.328

14.816

3%

Totaal

298.058

268.426

331.936

234.548

57%

2. Europees

 

 

 

 

 

   Nederland

62.397

48.874

6.293

104.978

10%

   Frankrijk

92.207

36.170

11.028

117.349

8%

   Ex-YoegoslaviŽ

5.537

15.211

9.608

11.140

3%

   Portugal

15.137

14.409

2.173

27.373

3%

   Polen

4.689

13.888

4.581

13.996

3%

   Duitsland

26.969

11.678

2.323

36.324

2%

   UK

21.955

6.096

2.069

25.982

1%

   Andere Europa

38.822

41.613

17.074

63.361

9%

   Spanje

52.399

-4.252

4.947

43.200

-1%

   Italie

240.469

-10.638

50.816

179.015

-2%

Totaal

560.581

173.049

110.912

622.718

37%

3. Vluchtelingen

22.173

31.238

39.815

13.596

7%

Totaal

880.812

472.713

482.663

870.862

100%

Afgeleide berekening: nieuwe immigratie = vreemdelingen 1/1/90-1/1/04 + nieuwe Belgwordingen
Bron: Speciaal opgevraagde listings NIS

Zoals voor de berekening hierboven voor 2005 worden overlijdens, geboorten en migratie bij de vreemdelingen mee verrekend. Met overlijden of emigratiesaldo bij nieuwe Belgen gedurende deze 15 jaar wordt in dit overzicht geen rekening gehouden zodat de berekende 'nieuwe immigratie' een maximale berekening is.

 Jan Hertogen, socioloog