BuG 390 – Bericht uit het Gewisse – 20 juni 2018
   

BuG 390 on-line                              Printversie (8p)

En dan zijn er oude krokodillen die hun wijsheid verpachten:
Herman De Croo op ATV, Mark Eyskens op De Redactie en
ook Voka op Terzake als ijverige lezer van  BuG-berichten

Zie ook
Orbit, Ik stem ook, die de inschrijvingen nauw-
gezet opvolgen en materiaal ter beschikking stellen.

Op 09/06/2018 slechts 2.097 vreemdelingen ingeschreven
voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018,
   
bijkomend aan de 110.523 die reeds in 2000, 2006 en 2012 inschreven,
samen maar 11,9% van de 945.579 stemgerechtigde vreemdelingen.
Wie spreekt de overblijvende 832.894 vreemdelingen aan, waarvan
648.766 EU en 184.128 niet-EU, 345.923 van hen wonen in het Vlaams
gewest, 261.264 in het Brusselse en 225.426 in het Waalse gewest. Er
zijn nog welgeteld 6 weken, op 31/07/2018 sluit de democratiewinkel.

Zie tabel
Inschrijvingen vreemdelingen op 09/06/2018
voor alle gemeenten, provincies, gewest en Rijk
In de tabel vind je ook het detail EU en niet-EU,
en de gemeenten zijn alfabetisch gerangschikt.

In deze BuG  ook tabellen per gewest van gemeenten
volgens aantal niet ingeschreven en % ingeschreven
Bron:
zie overzichten op Rijksregister, verkiezingen

"Als rechts/extreem rechts sterk(er) blijft is het door
de vreemdelingen die zich massaal niet inschrijven
"


1. Na stemplicht voor arbeiders en vrouwen ook stemplicht voor de vreemdelingen?!

Democratie is gelijke toegang tot rechten én plichten, dat geldt ook voor de stemplicht, waar nu honderdduizenden gediscrimineerd worden. In Brussel leidt dat tot een apartheidssysteem waar 1/3 van het volwassen stempotentieel uitgesloten wordt van de stemplicht en minder dan helft van de bevolking 18+ haar stem laat wegen op het beleid. Na stemplicht voor de arbeiders en vrouwen is de stemplicht voor vreemdelingen onontkoombaar om de democratie ten volle haar echte draagkracht te geven.

2. Stemrecht en stemplicht per gewest en provincie
   

Stemrecht en stemplicht  Belgen, vreemdelingen en % inschrijving EU en nt-EU, 09/06/2018
  Belgen Vreemd. Vreemd. Totaal Tot %  % op Pot. % Niet-inge- % Inges.
    recht plicht plicht plicht totaal op tot. schreven vrouwen
België 7.990.229 945.579 112.685 8.102.914 11,9% 1,4% 10,6% 832.894 48%
  Vlaams Gewest 4.841.016 376.671 30.748 4.871.764 8,2% 0,6% 7,2% 345.923 46%
  Brussels Gewest 586.942 286.931 25.717 612.659 9,0% 4,2% 32,8% 261.214 51%
  Waals Gewest 2.551.466 281.544 56.118 2.607.584 19,9% 2,2% 9,9% 225.426 48%
     Antwerpen 1.315.520 133.854 8.858 1.324.378 6,6% 0,7% 9,2% 124.996 44%
     Vlaams-Brabant 817.102 76.979 6.756 823.858 8,8% 0,8% 8,6% 70.223 48%
     West-Vlaanderen 930.353 38.966 2.126 932.479 5,5% 0,2% 4,0% 36.840 41%
     Oost-Vlaanderen 1.139.218 61.191 3.597 1.142.815 5,9% 0,3% 5,1% 57.594 45%
     Limburg 638.823 65.681 9.411 648.234 14,3% 1,5% 9,3% 56.270 47%
  Brussels Gewest 586.942 286.931 25.717 612.659 9,0% 4,2% 32,8% 261.214 51%
     Waals-Brabant 285.817 29.853 5.032 290.849 16,9% 1,7% 9,5% 24.821 49%
     Henegouwen 923.855 129.068 28.861 952.716 22,4% 3,0% 12,3% 100.207 48%
     Luik 766.713 87.787 15.694 782.407 17,9% 2,0% 10,3% 72.093 48%
     Luxemburg 203.781 16.549 2.647 206.428 16,0% 1,3% 7,5% 13.902 45%
     Namen 371.300 18.287 3.884 375.184 21,2% 1,0% 4,7% 14.403 47%


We lezen even de eerste lijn voor België mee: van de Totaal stemplichtigen op 09/06/2018 (inschrijvingen vreemdelingen zijn mogelijk tot 31/07/2018) zijn er 7.990.229 Belgen en vooralsnog 112.685 vreemdelingen, dat zijn er 11,9% van de 945.579 stemgerechtigde vreemdelingen. Omgerekend naar aantal stemplichtigen (Belgen+ingeschreven vreemdelingen in de noemer) is dat 1,4%. Als de berekening gemaakt wordt met alle vreemdelingen zich inschrijven + de Belgen in de noemer, dan is het potentieel vreemdelingenstemmen in 2018 10,6%, dat is meer dan de 9,3% van 2012 toen er 17,7% van de stemgerechtigde vreemdelingen ingeschreven hebben. Maar er is nog tijd om het % voor 2018 nog te doen groeien.

Behoudens in West-Vlaanderen is het % ingeschreven vrouwelijke vreemdelingen meer dan 45%, in Brussel is het met 51% het hoogst., dus bij de vrouwen moet men hen dus niet zoeken, het probleem van de niet-inschrijving is structureel, dwz een kwestie van uitsluiting van de stemplicht zoals die voor alle Belgen geldt.

3. Antwerpen gaat het aantal vreemdelingen met stemplicht zelfs achteruit!


In Antwerpen is de toestand nog schrijnender. Van de 64.803 stemgerechtigde vreemdelingen waren er bij het begin van de inschrijvingen voor 2018 al 3.493 stemplichtig omdat zij zich al in 2000, 2006 of 2012 hadden ingeschreven. Doordat er zich voor 2018 meer vreemdelingen uitgeschreven hebben dan ingeschreven  is het aantal stemplichtigen in Antwerpen gezakt tot 3.472. Het uitschrijven van vreemdelingen in deze korte periode kan diverse oorzaken hebben:
- verhuis naar een andere gemeente
- emigratie naar het buitenland
- overlijden
- Belg wording
Maar de soep zal evenwel niet zo warm gegeten worden als ze nu wordt opgediend want van de andere 61.331 die zich nog kunnen inschrijven, 38.991 EU en 22.340 niet EU zullen het er allicht toch nog een aantal doen. Hoe kan de stem van deze vreemdelingen gewonnen worden, vroeg Aubrey Touriel van de RTBF (Vu d'Anvers) me. Door de bevolking te weerspiegelen, vertrouwen te winnen door minstens enkele dames met hoofddoek op de flyers en affiches te zetten. En door de CD&V in haar huisbezoeken naar de 'migrantenwijken' te sturen, kandidaten met hoofddoek inbegrepen. Ze zullen dan misschien enkele stemmen verliezen maar ipv van 2%, zoals in de laatste peiling  6% of meer halen, zo antwoordde ik de journalist. Als rechts/extreem rechts in Antwerpen en elders (N-VA en VB) sterk(er) blijft is het door de vreemdelingen die zich massaal niet inschrijven zo besloot ik het interview.

Antwerps intermezzo: Duchateau (voorzitter OCMW) en Bart De Wever (Burgemeester) zijn colporteurs geworden in ontmenselijking en leugen. Twee grafiek van updates die de laatste week zijn binnengekomen om aan te tonen dat Antwerpen niet de opvangplaats is van asielvragers, integendeel, evenmin van vluchtelingen die er hun domicilie vragen na erkenning en ook geen sterke bevolkingsstijging of toevloed van wie dan ook, want die stijging is de laatste jaren afgenomen. Antwerpen is dus niet de place to be voor de 'armoezaaiers', het gemiddeld belastbaar inkomen per inwoner is er trouwens de laatste jaren gestegen. Hiermee geven we al een kleine inkijk in de BuG's die op stapel staan.


Antwerpen, evolutie 1989 tot 01/01/2018


Antwerpen, bevolkingsevolutie tot 01/01/2018


De Wever ziet de bui al hangen:
"Ik voorspel u: als Antwerpen in oktober naar links kantelt, als het moet door de communisten mee in bad te trekken, dan kantelen volgend jaar hoogstwaarschijnlijk ook de Vlaamse en de federale regering naar links”. Als N-VA, VB en de PVDA samen geen 50% halen dan is de PVDA zelfs niet nodig in Antwerpen om eventueel een andere coalitie te vormen. Hoe dan ook is N-VA Vlaams en Federaal allicht uitgeteld, daar kunnen zelfs de Antwerpse verkiezingen nog maar weinig aan veranderen.
 
4. Het aantal niet-ingeschreven vreemdelingen in de gemeenten per gewest
 
4.1. Brussel: Blijft de Apartheid of schrijven de vreemdelingen zich in?

 
De voorbije verkiezingen heeft in Brussel minder dan de helft van de inwoners van 18+ een stem uitgebracht als gevolg van
- vreemdelingen die zich niet inschreven omdat er geen stemplicht is voor vreemdelingen
- inwoners van buiten de EU die minder dan 5 jaar aaneengesloten in België woonden
- een hoog % afwezigen, blanco of ongeldige stemmen.
Alles samen is Brussel te vergelijken met het ter ziele gegane apartheidsregime wat stemmogelijkheid en stemplicht van alle burgers betreft. Brussel zal maar haar volle kracht herwinnen en tot ontwikkeling komen als de democratie er voor alle burgers wordt ingesteld.
     

Stemplicht Belgen, vreemdelingen en % inschrijving EU en nt-EU, 09/06/2018
Gemeente Totaal Tot %  % op Pot. % Niet-ingeschreven Niet-inge- % Inges.
  plicht plicht totaal op tot. EU Niet-EU schreven vrouwen
BRUSSEL 86.122 7,1% 3,7% 34,8% 30.009 11.119 41.128 46%
SCHAARBEEK 64.172 8,6% 4,3% 34,4% 20.819 8.608 29.427 48%
ELSENE 39.064 8,3% 6,7% 46,2% 24.989 3.666 28.655 50%
ANDERLECHT 59.288 7,3% 3,1% 30,8% 16.509 7.231 23.740 49%
UKKEL 46.882 10,9% 4,5% 30,1% 14.982 2.186 17.168 55%
SINT-JANS-MOLENBEEK 48.655 7,0% 2,5% 26,8% 9.337 6.827 16.164 47%
SINT-GILLIS 22.227 14,1% 11,5% 48,0% 12.940 2.640 15.580 51%
ETTERBEEK 21.397 7,9% 6,1% 45,1% 13.427 1.767 15.194 54%
SINT-LAMBRECHTS-WOL. 29.924 8,9% 4,2% 32,9% 11.226 1.571 12.797 55%
VORST 28.908 10,2% 4,9% 33,7% 9.932 2.589 12.521 54%
SINT-PIETERS-WOLUWE 22.669 13,4% 6,0% 32,3% 7.914 903 8.817 54%
JETTE 30.612 7,9% 2,1% 21,7% 5.520 2.132 7.652 52%
SINT-JOOST-TEN-NODE 11.826 8,0% 5,1% 40,5% 4.948 2.068 7.016 47%
EVERE 23.335 7,0% 2,0% 22,7% 4.308 1.931 6.239 56%
OUDERGEM 19.674 12,3% 3,9% 25,0% 4.757 760 5.517 54%
KOEKELBERG 11.129 7,4% 2,9% 29,1% 2.879 1.232 4.111 52%
GANSHOREN 14.962 9,3% 2,3% 20,4% 2.435 967 3.402 54%
SINT-AGATHA-BERCHEM 15.195 8,8% 2,0% 18,6% 2.153 956 3.109 51%
WATERMAAL-BOSVOORDE 16.618 17,8% 3,9% 18,5% 2.492 485 2.977 54%


Als alle vreemdelingen zich zouden inschrijven in Brussel dan zijn ze goed voor 32,8 van de stemmen, dat is 1/3 van het democratisch potentieel, maar vooralsnog wordt maar 4,2% geactiveerd. In de helderblauwe kolom wordt het % stempotentieel per gemeente weergegeven, Sint-Gillis en Elsene staan op kop met bijna de helft. In Watermael-Bosvoorde en ook Sint-Gillis schrijven vreemdelingen zich procentueel het meeste in. Maar in totaal zijn er nog 261.214 vreemdelingenstemmen niet geactiveerd.

Van alle gewesten zijn er in Brussel meer vrouwelijke vreemdelingen die zich al ingeschreven hebben dan mannen, 51%, en dat is vooral in de rijkere gemeenten het geval, alhoewel er in alle gemeenten een vrij gelijklopende deelname van vrouwen is, dus daar ligt het niet aan. Het is de structurele uitsluiting van vreemdelingen van de stemplicht die de democratie in verregaande mate uitholt in Brussel, juist omdat er zoveel vreemdelingen wonen. En hoe zit het dan met PS die in Brussel aan de macht is dank zij de vreemdelingenstemmen', dat is in feite een non-fact.
   
4.2. Vlaams gewest: gemeenten met meer dan 3.000 nog niet ingeschreven vreemdelingen

   

Stemplicht Belgen, vreemdelingen en % inschrijving EU en nt-EU, 09/06/2018
Gemeente Totaal Tot %  % op Pot. % Niet-ingeschreven Niet-inge- % Inges.
  plicht plicht totaal op tot. EU Niet-EU schreven vrouwen
ANTWERPEN 324.919 5,4% 1,1% 16,8% 38.991 22.340 61.331 44%
GENT 181.749 6,2% 0,8% 11,4% 15.522 6.295 21.817 48%
LEUVEN 67.313 4,6% 0,7% 12,9% 7.036 2.392 9.428 48%
GENK 47.089 17,3% 2,4% 12,3% 4.152 1.166 5.318 50%
MECHELEN 60.697 5,9% 0,5% 8,3% 2.691 2.469 5.160 40%
ZAVENTEM 20.558 5,4% 1,4% 20,6% 4.079 887 4.966 50%
LANAKEN 16.597 25,0% 9,2% 28,9% 4.420 161 4.581 49%
TURNHOUT 29.961 4,0% 0,6% 13,4% 3.648 781 4.429 40%
MAASMECHELEN 25.990 25,8% 5,7% 19,1% 3.770 532 4.302 49%
BRUGGE 93.077 6,9% 0,3% 4,7% 3.209 1.056 4.265 43%
VILVOORDE 28.252 9,1% 1,5% 14,2% 2.871 1.314 4.185 44%
HOOGSTRATEN 12.875 10,0% 3,6% 26,9% 4.017 100 4.117 42%
LOMMEL 23.707 8,1% 1,5% 15,6% 3.737 220 3.957 44%
AALST 64.170 4,3% 0,3% 5,9% 2.405 1.426 3.831 45%
SINT-NIKLAAS 55.468 3,9% 0,3% 6,5% 2.130 1.544 3.674 42%
OOSTENDE 54.638 3,4% 0,2% 6,5% 1.991 1.674 3.665 41%
SINT-PIETERS-LEEUW 22.780 9,7% 1,7% 15,2% 2.898 721 3.619 48%
TERVUREN 13.474 11,4% 3,2% 22,3% 3.011 311 3.322 50%
HAMONT-ACHEL 8.338 9,7% 4,3% 31,5% 3.232 89 3.321 49%
RAVELS 8.730 10,5% 4,4% 30,7% 3.233 69 3.302 50%

Tabel in volgorde van het aantal niet-ingeschreven vreemdelingen. In de blauwe  kolom staat het % ingeschreven vreemdelingen op het totaal, merk het relatief hogere % voor Genk, en de grensgemeenten met Nederland, het uiterst lage in Mechelen, Leuven, Turnhout, Aalst, Sint-Niklaas, Oostende en ook in Antwerpen en Gent. Welk potentieel om de democratie echt gestalte te geven laat de samenleving hier liggen, het enige antwoord is stemplicht voor de vreemdelingen. In de helderblauwe kolom staat het potentieel % wanneer alle vreemdelingen zich zouden inschrijven.

4.3. Waals gewest: gemeenten in volgorde van aantal niet ingeschreven vreemdelingen

In deze lijst zijn de gemeenten weerhouden met meer dan 2.000 niet ingeschreven vreemdelingen. Ook hier is er dus vooral in Luik en Charleroi werk aan de winkel. Welke partij zet kandidaten op de lijst die de gehele bevolking weerspiegelen, dwz met inbegrip van vrouwen met een hoofddoek en ander inwoners met een migratieachtergrond? Welke partij gaat op huisbezoek bij de vreemdelingen en helpt hen zich in te schrijven. Maar vooral ook, welke partij zet zich resoluut achter de stemplicht voor de vreemdelingen?
        

Stemplicht Belgen, vreemdelingen en % inschrijving EU en nt-EU, 09/06/2018
Gemeente Totaal Tot %  % op Pot. % Niet-ingeschreven Niet-inge- % Inges.
  plicht plicht totaal op tot. EU Niet-EU schreven vrouwen
LIEGE 129.919 13,7% 2,6% 16,5% 13.712 7.907 21.619 49%
CHARLEROI 134.156 15,2% 2,7% 15,4% 13.887 6.286 20.173 48%
MOUSCRON 35.353 11,9% 3,6% 23,8% 9.008 390 9.398 50%
LA LOUVIERE 54.762 30,3% 6,6% 18,9% 7.009 1.288 8.297 48%
MONS 65.819 18,7% 2,9% 13,6% 6.642 1.535 8.177 48%
SERAING 43.205 17,4% 2,9% 14,5% 4.447 1.423 5.870 49%
TOURNAI 50.432 13,8% 1,7% 11,1% 4.870 449 5.319 52%
NAMUR 82.674 12,2% 0,8% 6,5% 3.280 1.717 4.997 51%
HERSTAL 26.573 27,5% 5,7% 17,9% 3.058 898 3.956 50%
RAEREN  4.985 15,5% 13,2% 49,5% 3.486 99 3.585 50%
CHATELET 24.578 19,4% 3,5% 15,8% 2.925 652 3.577 49%
COMINES-WARNETON 10.776 18,3% 7,2% 30,0% 3.443 51 3.494 51%
WATERLOO 20.630 14,2% 2,7% 16,5% 2.972 434 3.406 50%
AUBANGE 9.866 9,9% 3,6% 27,5% 3.089 163 3.252 43%
VERVIERS 37.967 12,9% 1,3% 9,0% 1.616 1.606 3.222 44%
ARLON 20.154 10,4% 1,7% 14,4% 2.642 333 2.975 45%
LA CALAMINE  5.902 9,9% 5,4% 36,7% 2.689 230 2.919 52%
BRAINE-L'ALLEUD 28.740 12,2% 1,4% 10,3% 2.472 395 2.867 51%
SAINT-NICOLAS 15.520 24,4% 5,9% 20,6% 2.162 696 2.858 49%
TUBIZE 17.438 24,3% 4,7% 17,0% 2.198 376 2.574 47%
COURCELLES 21.954 14,6% 1,9% 12,0% 2.134 368 2.502 43%
OTTIGN.-LOUV.-LA-NEUVE 21.903 10,9% 1,3% 10,9% 1.824 533 2.357 48%
WAVRE 25.030 13,0% 1,4% 9,6% 1.862 413 2.275 52%

 
In vergelijking met het Brusselse en Vlaamse gewest zijn er in Wallon,ië met 19,9% dubbel zo veel vreemdelingen inschreven. Dat is vooral het gevolg van de oudere migratie (Italianen, Spanjaarden) die vreemdeling gebleven zijn maar gemakkelijker de stap zetten om te gaan stemmen. La Louvière en Herstal steker er wat dat betreft bovenuit.

5. En welke gemeenten doen het goed? Volgorde % inschrijvingen niet-EU vreemdelingen

5.1. Vlaams gewest

Twee gemeenten hebben geen niet-EU vreemdelingen (Herstappe en Horebeke) zij komen dus niet voor in deze rangschikking). Lier, Sint-Truiden, Maasmechelen, Boom, Zelzate, Houthalen-Helchteren hebben vooralsnog meer dan 10% ingeschreven vreemdelingen van niet-Europese afkomst. Met een simpele klik op de sorteerknop in de tabel en de selectie van een gewest kan men op gelijk welke kolom sorteren. Langs de +jes bovenaan de tabel kan het detail opengevouwen van EU en niet-EU van elke kolom.
  

Stemrecht en stemplicht Belgen, vreemdelingen en % inschrijving EU en nt-EU, 09/06/2018
Gemeente Totaal % EU % nt-EU Tot %  % op Pot. % Niet-inge- % Inges.
  plicht plicht plicht plicht totaal op tot. schreven vrouwen
MOERBEKE (WAAS) 4.968 27,9% 25,0% 27,8% 1,0% 3,7% 135 44%
LANGEMARK-POELKAPELLE 6.096 5,1% 25,0% 7,8% 0,2% 2,9% 166 43%
HERK-DE-STAD 10.035 8,3% 16,9% 10,4% 0,3% 2,8% 258 40%
HOEGAARDEN 5.257 9,8% 16,3% 11,3% 0,4% 3,4% 165 52%
GINGELOM 6.509 12,7% 15,8% 13,3% 0,4% 2,9% 169 46%
KRUISHOUTEM 6.496 9,0% 14,3% 9,3% 0,2% 1,6% 97 30%
LIER 27.559 5,2% 14,2% 8,3% 0,5% 5,5% 1.473 54%
GOOIK 7.325 7,4% 13,5% 8,7% 0,2% 2,3% 158 33%
GISTEL 9.539 10,5% 12,8% 11,0% 0,2% 2,1% 186 48%
PEPINGEN 3.481 20,4% 12,5% 19,4% 0,3% 1,8% 50 42%
GLABBEEK 4.211 12,1% 12,5% 12,2% 0,2% 1,7% 65 33%
ANZEGEM 11.544 6,3% 12,5% 7,0% 0,1% 1,7% 186 43%
DENTERGEM 6.578 4,2% 12,0% 5,0% 0,2% 3,5% 228 50%
SINT-TRUIDEN 32.038 7,8% 11,6% 9,0% 0,4% 4,3% 1.297 45%
ZOERSEL 17.253 14,6% 11,4% 14,2% 0,5% 3,4% 513 47%
MAASMECHELEN 25.990 27,4% 11,3% 25,8% 5,7% 19,1% 4.302 49%
BOOM 12.656 13,0% 11,2% 12,3% 1,1% 8,6% 1.038 48%
VEURNE 9.561 10,5% 11,1% 10,6% 0,3% 2,6% 228 37%
LEDE 14.802 10,7% 11,0% 10,8% 0,2% 1,9% 257 42%
ZELZATE 9.225 17,4% 10,9% 16,2% 1,7% 9,7% 817 42%
HEMIKSEM 8.404 11,0% 10,9% 11,0% 0,6% 5,5% 430 42%
HOUTHALEN-HELCHTEREN 22.571 22,7% 10,7% 20,5% 2,1% 9,4% 1.816 47%
DESTELBERGEN 14.185 10,1% 10,4% 10,2% 0,4% 3,4% 451 39%
BONHEIDEN 11.949 9,6% 10,4% 9,7% 0,3% 2,8% 315 50%
RUISELEDE 4.152 3,4% 10,0% 3,8% 0,1% 3,7% 153 50%


5.2. Brussels gewest
     

Stemrecht en stemplicht Belgen, vreemdelingen en % inschrijving EU en nt-EU, 09/06/2018
Gemeente Totaal % EU % nt-EU Tot %  % op Pot. % Niet-inge- % Inges.
  plicht plicht plicht plicht totaal op tot. schreven vrouwen
SINT-GILLIS 22.227 14,1% 14,2% 14,1% 11,5% 48,0% 15.580 51%
SINT-JOOST-TEN-NODE 11.826 7,5% 9,1% 8,0% 5,1% 40,5% 7.016 47%
SCHAARBEEK 64.172 8,4% 8,9% 8,6% 4,3% 34,4% 29.427 48%
WATERMAAL-BOSVOORDE 16.618 19,3% 8,8% 17,8% 3,9% 18,5% 2.977 54%
VORST 28.908 10,9% 7,5% 10,2% 4,9% 33,7% 12.521 54%
ELSENE 39.064 8,6% 6,5% 8,3% 6,7% 46,2% 28.655 50%
SINT-LAMBRECHTS-WOL. 29.924 9,2% 6,2% 8,9% 4,2% 32,9% 12.797 55%
UKKEL 46.882 11,6% 5,9% 10,9% 4,5% 30,1% 17.168 55%
JETTE 30.612 8,7% 5,8% 7,9% 2,1% 21,7% 7.652 52%
SINT-JANS-MOLENBEEK 48.655 7,8% 5,8% 7,0% 2,5% 26,8% 16.164 47%
BRUSSEL 86.122 7,7% 5,7% 7,1% 3,7% 34,8% 41.128 46%
OUDERGEM 19.674 13,3% 5,7% 12,3% 3,9% 25,0% 5.517 54%
EVERE 23.335 7,8% 5,1% 7,0% 2,0% 22,7% 6.239 56%
ETTERBEEK 21.397 8,3% 5,1% 7,9% 6,1% 45,1% 15.194 54%
ANDERLECHT 59.288 8,3% 4,8% 7,3% 3,1% 30,8% 23.740 49%
KOEKELBERG 11.129 8,5% 4,6% 7,4% 2,9% 29,1% 4.111 52%
GANSHOREN 14.962 11,1% 4,6% 9,3% 2,3% 20,4% 3.402 54%
SINT-PIETERS-WOLUWE 22.669 14,3% 4,3% 13,4% 6,0% 32,3% 8.817 54%
SINT-AGATHA-BERCHEM 15.195 10,8% 3,8% 8,8% 2,0% 18,6% 3.109 51%

  
Sint-Gillis met de oudste migratie (Zuidstation) trekt de kop met 14,2% inschrijvingen van vreemdelingen van buiten de EU. Anderlecht, Koekelberg en Ganshoren met nochtans aanzienlijke aanwezigheden van niet EU-ers laten heel wat potentieel liggen, naast Brussel en Schaarbeek.


5.3. Waals gewest
     

Stemrecht en stemplicht Belgen, vreemdelingen en % inschrijving EU en nt-EU, 09/06/2018
Gemeente Totaal % EU % nt-EU Tot %  % op Pot. % Niet-inge- % Inges.
  plicht plicht plicht plicht totaal op tot. schreven vrouwen
WASSEIGES 2.201 25,5% 50,0% 29,1% 0,7% 2,5% 39 56%
PECQ 4.102 28,3% 50,0% 28,8% 3,7% 11,9% 378 54%
TELLIN 1.840 21,2% 42,9% 25,0% 0,5% 2,1% 30 70%
ELLEZELLES 4.680 31,6% 37,5% 31,9% 1,0% 3,0% 98 41%
HOTTON 4.213 31,3% 36,7% 32,3% 1,3% 3,8% 111 57%
DONCEEL 2.425 53,6% 33,3% 52,9% 1,9% 3,5% 41 41%
MEIX-DEVANT-VIRTON 2.136 31,4% 33,3% 31,5% 1,6% 5,0% 76 49%
VERLAINE 3.212 28,3% 33,3% 28,6% 0,9% 3,2% 75 33%
ANDERLUES 9.067 43,1% 32,4% 41,3% 4,9% 11,1% 629 44%
HENSIES 5.197 45,8% 31,3% 42,5% 4,0% 9,0% 284 48%
AISEAU-PRESLES 7.919 49,2% 30,5% 45,6% 6,7% 13,7% 637 50%
HAVELANGE 3.969 37,9% 28,6% 36,6% 0,9% 2,5% 64 51%
ONHAYE 2.474 28,3% 25,0% 27,8% 0,8% 2,9% 52 35%
LIERNEUX 2.764 23,9% 25,0% 24,0% 0,8% 3,4% 73 48%
BINCHE 25.165 35,0% 24,9% 34,1% 3,7% 10,2% 1.813 46%
VISE 13.336 35,8% 23,0% 32,9% 2,9% 8,4% 801 54%
DOUR 12.505 35,6% 20,5% 34,4% 2,9% 7,9% 682 48%
HERSTAL 26.573 29,4% 20,4% 27,5% 5,7% 17,9% 3.956 50%
VIROINVAL 4.548 40,7% 20,0% 39,0% 1,6% 3,9% 111 49%
LA ROCHE-EN-ARDENNE 3.362 40,5% 20,0% 38,2% 1,5% 3,8% 81 54%
MONT-DE-L'ENCLUS 2.865 39,0% 20,0% 37,4% 1,5% 3,9% 72 51%
FEXHE-LE-HAUT-CLOCHER 2.533 31,2% 20,0% 30,6% 1,2% 3,8% 68 33%
OLNE 3.199 29,5% 20,0% 28,7% 1,0% 3,5% 82 42%
SAINT-LEGER (LUX.) 2.590 22,1% 20,0% 22,0% 1,7% 7,5% 160 38%

   
In aantal zijn vooral Binche en Herstal van belang bij de gemeenten met meer dan 20% inschrijvingen van niet-Europese vreemdelingen. Merk ook het hoge aantal Europese vreemdelingen in heel wat gemeenten. We lijsten ze hier nog eens speciaal op in volgorde van het % inschrijvingen van Europese vreemdelingen vanaf 35%.

Stemrecht en stemplicht Belgen, vreemdelingen en % inschrijving EU en nt-EU, 09/06/2018
Gemeente Totaal % EU % nt-EU Tot %  % op Pot. % Niet-inge- % Inges.
  plicht plicht plicht plicht totaal op tot. schreven vrouwen
MARCHIN 4.147 56,4% 0,0% 52,2% 2,3% 4,4% 89 39%
DONCEEL 2.425 53,6% 33,3% 52,9% 1,9% 3,5% 41 41%
AISEAU-PRESLES 7.919 49,2% 30,5% 45,6% 6,7% 13,7% 637 50%
FONTAINE-L'EVEQUE 12.935 48,7% 11,7% 45,5% 7,4% 15,0% 1.152 47%
COLFONTAINE 14.690 47,4% 15,9% 43,9% 6,0% 12,7% 1.124 54%
HENSIES 5.197 45,8% 31,3% 42,5% 4,0% 9,0% 284 48%
HONNELLES 3.995 44,5% 0,0% 42,9% 2,9% 6,4% 152 53%
ANDERLUES 9.067 43,1% 32,4% 41,3% 4,9% 11,1% 629 44%
FRAMERIES 15.921 42,7% 4,1% 37,9% 4,2% 10,4% 1.103 52%
MERBES-LE-CHATEAU 3.224 42,3% 11,8% 39,4% 2,2% 5,4% 109 44%
RUMES 3.931 41,0% 0,0% 40,5% 3,6% 8,5% 210 50%
VIROINVAL 4.548 40,7% 20,0% 39,0% 1,6% 3,9% 111 49%
LA ROCHE-EN-ARDENNE 3.362 40,5% 20,0% 38,2% 1,5% 3,8% 81 54%
ROUVROY 1.534 39,7% 14,3% 38,2% 3,1% 7,6% 76 53%
TROIS-PONTS 1.936 39,5% 6,7% 34,1% 1,6% 4,6% 60 55%
MARTELANGE 1.231 39,1% 0,0% 35,9% 5,0% 12,7% 109 51%
MONT-DE-L'ENCLUS 2.865 39,0% 20,0% 37,4% 1,5% 3,9% 72 51%
MOMIGNIES 3.974 38,9% 0,0% 37,1% 2,6% 6,6% 173 49%
HAVELANGE 3.969 37,9% 28,6% 36,6% 0,9% 2,5% 64 51%
MANAGE 16.255 37,7% 6,5% 33,6% 5,4% 14,5% 1.729 46%
QUIEVRAIN 4.887 37,3% 18,4% 34,7% 5,0% 13,2% 460 55%
HERBEUMONT 1.251 37,2% 16,7% 34,7% 1,4% 3,8% 32 47%
MORLANWELZ 13.674 37,0% 16,2% 35,7% 6,2% 15,7% 1.531 50%
BIEVRE 2.549 36,8% 14,3% 34,9% 1,1% 3,2% 54 48%
REBECQ 7.887 36,8% 5,7% 34,3% 3,9% 10,5% 583 43%
SAMBREVILLE 21.049 36,3% 7,2% 33,6% 3,4% 9,4% 1.402 46%
HAMOIR 3.075 35,9% 14,3% 33,0% 1,1% 3,4% 71 46%
VISE 13.336 35,8% 23,0% 32,9% 2,9% 8,4% 801 54%
HASTIERE 4.769 35,7% 3,1% 32,0% 1,9% 5,7% 191 47%
DOUR 12.505 35,6% 20,5% 34,4% 2,9% 7,9% 682 48%
PHILIPPEVILLE 7.248 35,6% 4,3% 32,8% 1,2% 3,5% 176 44%
ERQUELINNES 7.376 35,5% 9,5% 33,8% 2,9% 8,1% 418 51%
SOMBREFFE 6.314 35,3% 6,9% 32,7% 1,6% 4,8% 210 41%
DAVERDISSE 1.066 35,3% 0,0% 30,8% 1,1% 3,6% 27 42%
FERRIERES 3.830 35,0% 0,0% 31,5% 0,9% 2,8% 76 40%
BINCHE 25.165 35,0% 24,9% 34,1% 3,7% 10,2% 1.813 46%

 
Besluit

Het grootste aantal vreemdelingen dat zich in 2018 zich naar de stembus zal begeven heeft zich reeds vroeger, bij de stemgang in 2000, 2006 en 2012 ingeschreven. Een aantal is zelfs naar het gemeentehuis gegaan om te vragen hen te schrappen uit de kiesplichtigen, iets waar alleen vreemdelingen toe gerechtigd zijn. Als alle vreemdelingen stemplicht zouden hebben zouden zij dat, zoals de Belgen nu, niet meer kunnen. Anderen zijn door verhuis naar een ander gemeente, emigratie of Belgwording niet meer op de gemeentelijst aanwezig.

Tot nu toe zijn er maar een paar duizend vreemdelingen bijgekomen die hun stemplicht op het gemeentehuis hebben bezegeld. Tegen 31/07/2018 zullen daar nog een aantal duizenden bijkomen. Maar zaak is dat de grootste groep vreemdelingen van de stemplicht is uitgesloten, zij worden veroordeeld tot een ongelijke rechtspositie in vergelijking met de Belgen, tijd dus om hier, zoals in het verleden voor de stemplicht van arbeiders en vrouwen, een einde aan te maken en de democratie in haar hoogste sacrament, nl de stemgang, voor elke inwoner en burger te verzekeren en veilig te stellen.

Jan Hertogen, socioloog