BuG 373 Ė Bericht uit het Gewisse Ė 17 november 2017
   
BuG 373 on-line                                      Printversie (13p)

Politie van Brussel: vreemden in stad en gewest
     
10% van wie in Zone Brussel Hoofdstad/Elsene werkt, woont er ook.
25% van de agenten die in het Brussels gewest werken woont er.
Is Brussel een door buitenregionale politiemachten bezette stad?

Tabel
Wonen en werken in alle politiezones BelgiŽ 2012-2016
     

Agenten lokale politie in de 6 Politiezones Brussel, wonen en werken
Naam Zone 2012 2013 2014 2015 2016
1. Agenten lokale politie die er wonen
    PZ Brussel stad,  Elsene  292 291 278 269 257
    PZ Polbruno (Evere, St-Jst, Schaarb.) 257 255 235 223 217
    PZ Zuid 308 314 304 294 264
    PZ Montgomery 208 207 195 191 193
    PZ Ukkel/Watermaal-Bos./Ouderg. 186 194 192 184 200
    PZ Brussel-West   471 494 470 445 432
2. Agenten lokale politie die er werken
    PZ Brussel stad,  Elsene  2.546 2.583 2.557 2.523 2.474
    PZ Polbruno (Evere, St-Jst, Schaarb.) 879 932 918 905 908
    PZ Zuid 907 941 924 912 890
    PZ Montgomery 528 535 537 536 533
    PZ Ukkel/Watermaal-Bos./Ouderg. 516 532 548 538 529
    PZ Brussel-West   771 844 844 865 853
3. Agenten lokale politie die wonen waar ze werken
    PZ Brussel stad,  Elsene  11% 11% 11% 11% 10%
    PZ Polbruno (Evere, St-Jst, Schaarb.) 29% 27% 26% 25% 24%
    PZ Zuid 34% 33% 33% 32% 30%
    PZ Montgomery 39% 39% 36% 36% 36%
    PZ Ukkel/Watermaal-Bos./Ouderg. 36% 36% 35% 34% 38%
    PZ Brussel-West   61% 59% 56% 51% 51%

  
In de Politiezone Brussel Hoofdstad/Elsene werken er 2.474 agenten,
er wonen er elk jaar minder, 292 in 2012, 257 agenten op 01/01/2017.
Ter vergelijking: In Luik werken er 1.131 agenten, 32% wonen er, in
in Antwerpen werken er 2.739 agenten en wonen er 40%. In de
politiezone Brussel Hoofdstad zijn er dat 3 tot 4 keer minder dan in
Antwerpen en Luik, die het al zeer slecht doen wat nabijheid betreft.
  
Wie is verantwoordelijk voor deze jarenlang gegroeide situatie,
spreken over wijkpolitie en buurtnabije politie is in deze omstan-
digheden lachwekkend. Het is het gevolg van het jarenlang
afstoten van de Brusselaars zelf
die nu voor 82,5% een migratieach-
tergrond hebben. Is dit het topje van de ijsberg van anti-Brussels
ressentiment en een diep geworteld racisme en xenofobie?

Is de gore taal van de bevoegde minister, herhaald in het VRT-
nieuws, Ter Zake, De Afspraak en de Ideale Wereld een
schuldbekentenis voor het falen van de politie zoals Geens
tot 2 maal toe in ter Zake affirmeerde. "Telkens als de politie
faalt moet het gerecht het bekopen voor straffeloosheid,
zoals nu weer eens blijkt bij monde van de korpschef."

Wanneer worden Brusselaars toegelaten tot alle beroepen
 in het openbaar ambt, inzonder de politie, zodat ook de
Brusselse jongeren een toekomstperspectief kennen?

Tabel
Wonen en werken in alle politiezones BelgiŽ 2012-2016 voor
wie wil weten waar de 'lokale agenten' dan wel wonen, bv in
de Politiezone Hesbaye
wonen 3x meer agenten dan er werken.


1. Maar eerst nog de 'mythe' van de 'jonge agentjes'

In onderstaande grafieken wordt duidelijk dat 'jongere' agenten minoritair zijn, slechts 13% van de lokale agenten is minder dan 30 jaar. Gepensioneerden werden maar met mondjesmaat vervangen. In bovenstaande tabel blijkt dat het politiepotentieel in Brussel Hoofdstad/Elsene gedaald is van 2.546 in 2012 tot 2.474 in 2016, en dit als gevolg van het beleid van Binnenlandse Zaken. Met deze daling is het aantal wonenden in de politiezone Brussel Hoofdstad/Elsene gedaald van 11,5% tot 10,4% van degenen die er werken.


Brussels gewest


  Brussels gewest

   
Brussels gewest

 
2. 25% van de lokale agenten die in het  Brusselse gewest werken wonen er ook.


In de politiezone Brussel Hoofdstad/Elsene werken 2.474 politieagenten maar er wonen slechts 257 agenten, die allicht in Brussel Hoofdstad/Elsene werken of eventueel in andere zones in Brussel, Vlaanderen of WalloniŽ. Men moet dus onder ogen zien dat maximaal 10% van de agenten die Politiezone Brussel/Hoofdstad/Elsene als werkplaats hebben er ook wonen.

In onderstaande tabellen wordt niet de politiezone maar het gewest als uitgangspunt genomen, dwz 25% van de lokale politie die in een van de zes politiezones van Brussel werken, woont er ook, 75% woont dus in het Vlaamse of Waalse gewest.

 

% lokale agenten op totaal naar leeftijd - 2016
  Wonen en Werken en  Totaal
  werken niet wonen Werken
19-29 jr 28% 72% 100%
30-39 jr 19% 81% 100%
40-49 jr 24% 76% 100%
50-64 jr 32% 68% 100%
Totaal 25% 75% 100%

     

Aantal lokale agenten per leeftijdscategoriie 2016
  Wonen en Werken en  Totaal
  werken niet wonen Werken
1. Aantallen      
19-29 jr 221 581 802
30-39 jr 385 1.593 1.978
40-49 jr 440 1.367 1.807
50-64 jr 517 1.083 1.600
Totaal 1.563 4.624 6.187
2. %      
19-29 jr 14,1% 12,6% 13,0%
30-39 jr 24,6% 34,5% 32,0%
40-49 jr 28,2% 29,6% 29,2%
50-64 jr 33,1% 23,4% 25,9%
Totaal 100,0% 100,0% 100,0%


3. Gemeentekaart met woonplaats van de lokale politie

Interactieve kaartjes op het internet, de gemeente of politiezone aanklikken en het aantal of % (in decimalen) verschijnt in een apart kadertje.


Op het kaartje klikken voor een interactieve vergroting op het internet


Hier wordt het % politieagenten weergegeven op de bevolking van elke gemeente. Niet onbelangrijk om aan te stippen is dat politie niet alleen in hun professionele activiteit betekenisvol is maar ook op de plaats waar zij wonen.

In de meerderheid van de politiezones wonen meer politieagenten dan er werken. Zij hebben een rechtstreeks verband met de zone waarin ze werken en andere politieagenten, die er wonen maar niet werken zorgen mee voor een veiligheidsgevoel omdat er meer politieogen het dagdagelijks leven volgen. Politiezone Brussel Hoofdstad en het gehele Brusselse gewest zijn dus op een dubbele wijze in een structurele en reeds decenniadurende onveiligheid geplaatst: uitzonderlijk weinig lokale politie woont er, en ook van andere politieagenten die er wonen maar niet werken is er maar minimaal sprake.

% wonen tav werken lokale politie in de politiezones in BelgiŽ

De gegevens van de gemeenten zijn samengebracht per politiezone en zijn dus voor alle gemeenten in een zone gelijk.
 


Op het kaartje klikken voor een interactieve vergroting op het internet
  

Voor een beter begrip van de situatie in het Brussels gewest, hierbij het % lokale politie dat er woont tav van het aantal dat er werkt. Merk de relatieve (maar toch nog zeer beperkte) concentratie van het wonen in de West-kant van Brussel. Op het kaartje is ook duidelijk hoe de Brusselse politiezones verdeeld zijn.Op het kaartje klikken voor een interactieve vergroting op het internet


4. Slotoverweging

Het zijn "een bepaald type jongeren, schorremorrie, een kanker die zich over gans BelgiŽ kan uitbreiden", dit is gore en stigmatiserend bedoelde praat, een staatsman onwaardig. Dat jongeren in Brussel, waar 82% een migratieachtergrond heeft, ook een migratieachtergrond hebben is nogal wiedes, het omgekeerde zou pas onbegrijpelijk zijn.

De minister van Binnenlandse zaken moet toch beseffen dat als reeds gekende hooligans en criminelen, zoals de korpschef van Brussel Hoofdstad/Elsene aangaf, dwz jongeren die chanteerbaar en inzetbaar zijn, een quasi vrijgeleide krijgen van de veiligheidsdiensten dan is de ware kanker misschien het er door opgewekte en politiek opgeklopte onveiligheidsgevoel. Het effect en impact is dan hetzelfde als waar het de Bende van Nijvel om kon te doen zijn.

Als in Antwerpen 800 agenten gemobiliseerd worden om de Antwerpse hooligans in de voetbalmatch tegen Brugge te controleren dan mag men zich afvragen wat de bedoeling is wanneer in Brussel relschoppers, gekende criminelen en hooligans een uur de tijd krijgen om hun ding te doen. Als in Brussel de groten der aarde vergaderen, dan is het veiligheid boven alles. Als er een voetbalmatch van Marokko plaatsvindt of een Snapschat-icoon Brussel met z'n bezoek vereert, dan kunnen de hooligans onder het oog van de politie toeslaan of heeft men geen idee wat Snapchat is en de positieve vibes die er van uitgaat.

Wij zijn getraind in ordehandhaving en dat doen we goed, zei de korpschef van Brussel Hoofdstad/Elsene, behalve als het de veiligheid van de Brusselaars betreft. De politie heeft gefaald, zo stelde minister Geens tot twee maal toe in Terzake van 16/11/2017.

Jan Hertogen, socioloog