BuG 372 Ė Bericht uit het Gewisse Ė 10 oktober 2017
   
BuG 372 on-line                                  Printversie (11p)

Wake-up call: "Elke stem telt"

Vreemdelingen hebben sleutel gemeenteraadsverkiezing in handen
met 'n potentieel van 9,3% stemplichtigen, als iedereen zich inschrijft tenminste.

Tabel Stemgerechtigde en stemplichtige vreemdelingen, EU en niet-EU per gemeente


% per gemeente van inschrijving vreemdelingen 2012 - Klik op de kaart.
Op de gemeente klikken en het % (in decimaal) komt in een apart kader.
Groen is lage participatie, geel, bruin, rood is een hoger % inschrijvingen.
  
Aantal vreemdelingen is gestegen, cijfers van 2012 zijn dus minimaal.

Voor wanneer  info over de richtlijnen vreemdelingenstemrecht 2018?
Lees de oproep van 31/05/2012 waarbij vreemdelingen worden
aangespoord zich in te schrijven voor de verkiezingen 2012,
het bevat ook de historiek van het vreemdelingenstemrecht
en de concrete voorwaarden voor EU en niet-EU vreemdelingen

  
Het stemrecht voor vreemdelingen heeft bloed, zweet en tranen gekost, en de littekens zijn nog altijd te zien. Maar niet geklaagd, honderdduizenden vreemdelingen zijn Belg geworden en evenals hun kinderen kunnen zij alle rechten en plichten in deze rechtstaat uitoefenen. Dat zorgt voor forse verschuivingen in het kiespubliek, vooral in Antwerpen, Gent, Mechelen en uiteraard in de Brusselse gemeenten. Maar het aantal de Belgwordingen vertraagde, en het aantal vreemdelingen uit niet-EU landen tussen 2008 een 2012 steeg aanzienlijk (deze bieden zich nu aan omdat ze meer dan vijf jaar in BelgiŽ verblijven) alsmede bijkomende vreemdelingen uit EU-landen die tussen 2012 en 2017 zijn toegekomen of het in 2018 nog zullenn doen. Migratie blijft ook nu nog constant omdat het een beleidsoverschrijdend gegeven is, dwz de migratie van vreemdelingen en Belgen blijft doorgaan, zeker nu ook in kleinere steden en landelijke gemeenten meer en meer huizen vrijkomen die wachten op nieuwe bewoners uit binnen- en buitenland.

9,3% van de stemplichtigen (als alle vreemdelingen inschrijven) is niet niks, in Antwerpen bv zijn er dat 14,7%, in Mechelen 7%, in het Brussels gewest gemiddeld 29,7%. In het Vlaams gewest gaat het om 5,8% en in WalloniŽ om 9,5%.

Gezien de relatieve groei van het aantal vreemdelingen omwille van de administratieve beperking van de Belgwording kunnen de cijfers van 2012 als minimale cijfers en % gebruikt worden, zij zijn relevant voor de situatie in 2018. Het aantal  'stemgerechtigde' vreemdelingen, dwz  EU-onderdanen en de niet-EU vreemdelingen die vijf jaar in BelgiŽ verbleven alsmede het aantal van hen dat zich in 2012 ingeschreven heeft, of het vroeger, in 2000 en 2006 al had gedaan, dus die stemplichtig zijn werd in een overzichtelijke tabel samengebracht per gemeente, met daarbij het onderscheid tussen EU-vreemdelingen en niet-EU.

Goed om weten is dat vreemdelingen die zich in 2006 of  vroeger al ingeschreven hadden om stemplichtig te worden zich niet opnieuw moeten inschrijven. Intussen zijn er wel een goed aantal Belg geworden, geŽmigreerd of overleden en vallen zij dus uit de lijst. Al deze elementen maken dat de situatie van 2012 een valabel uitgangspunt is om vooruit te kijken op de situatie in 2018.

In de tabel Stemgerechtigde en stemplichtige vreemdelingen, EU en niet-EU vindt men dus uitgelezen informatie om campagnes op te zetten die 1) de vreemdelingen tot stemmen kan brengen langs een inschrijving in de gemeente en 2) deze stem voor de eigen partij te winnen, door een gemeentepolitiek vooruit te zetten waar ook de 'vreemdelingen' beter van worden.

De ingeplooide tabel ziet er zo uit:


Elke kolom kan langs een +je boven de kolom geopend worden met onderscheid tussen EU en niet-EU. Uit dit op zich ontnuchterend overzicht blijkt dat van de 800.679 stemgerechtigde vreemdelingen er maar 141.397 zich ingeschreven hebben om mee te stemmen in 2012, 17,7% of 18,5% voor EU en 17,00% niet-EU.. Als we deze samentellen met de 7,8 miljoen stemplichtige Belgen dan hebben de vreemdeling maar voor 1,8% gewogen op de kiesuitslag, terwijl zij toch een potentieel van 9,3% van de stemmen hadden.

Men kan deze cijfers nagaan voor elk gewest en voor elke provincie. In de tabel Stemgerechtigde en stemplichtige vreemdelingen in 2012, EU en niet-EU kan men deze gedetailleerde cijfers, met onderscheid voor EU en niet-EU zelf exploreren en tot zich laten doordringen.

Op vraag van een districtraadslid van Antwerpen hebben we deze tabel nog eens opgediept met twee voorbeelden, Antwerpen en Mechelen, waarbij alle kolomtitels in beeld komen.
  

Gemeente   ANTWERPEN
Belgen   320.360
Recht EU 33.812
Recht nt-EU 18.721
Vreemd. recht 52.533
Plicht EU 3.528
Plicht nt-EU 1.697
Vreemd. plicht 5.225
Totaal plicht 325.585
% EU plicht 10,4%
% nt-EU plicht 9,1%
Tot %  plicht 9,9%
% op totaal 1,6%
Potent. % op totaal 14,1%

    
Deze gegevens dienen als volgt gelezen: in Antwerpen waren er potentieel 325.585 stemgerechtigden, waarvan 320.360 Belgen die automatisch stemplichtig waren. 33.812 waren EU-vreemdelingen (zonder verblijfsvoorwaarde) en 18.721 niet-EU vreeemdelingen die meer dan vijf jaar in BelgiŽ verbleven en dus alle stemgerechtigd waren. Om stemplichtig te worden en dus te kunnen stemmen dienden zij zich in te schrijven bij de gemeente. Van de 52.533 hebben dat er 5.225 of 9,9% gedaan in Antwerpen (17,7% gemiddeld in BelgiŽ, dus in Antwerpen maar de helft van het gemiddelde).

Bij de EU-onderdanen was dit 10,4%, bij de niet-EU 9,1%. Het aandeel van de vreemdelingen met stemplicht op het totaal stemplichtigen is 1,6% in Antwerpen, als iedereen zich zou ingeschreven hebben was dit 14,1%. Zij hebben de echte sleutel van de democratie in handen, maar ze moeten zich wel inschrijven

Voor Mechelen ziet dit overzicht er zo uit:
 

Gemeente

 

MECHELEN

Belgen

 

58.529

Recht

EU

2.058

Recht

nt-EU

2.358

Vreemd.

recht

4.416

Plicht

EU

292

Plicht

nt-EU

158

Vreemd.

plicht

450

Totaal

plicht

58.979

% EU

plicht

14,2%

% nt-EU

plicht

6,7%

Tot %

plicht

10,2%

% op

totaal

0,8%

  
In Mechelen is er een uiterst geringe deelname van niet-EU vreemdelingen aan de verkiezingen, slechts 158 op 2.358 of 6,7%%  terwijl het potentieel 7% van alle stemmen bedraagt als  iedereen zich inschrijft. Ook in Mechelen telt elke stem, maar daar was in 20 niet veel van te zien.

Wie neem het vreemdelingenstemrecht ter hand, wie maakt er een werkpunt van?

Al wie georganiseerd is vanuit diverse nationaliteitsgroepen, vanuit de gemeenten zelf, vanuit de partijen staan voor een enorme visvijver om het democratisch stemrecht te activeren bij vreemdelingen die er recht op hebben. De CD&V heeft hier duidelijk het grootste potentieel, maar beseffen zij het wel en zijn ze bereid om hier ook een voor hen perspectiefvol gevolg te geven. Hebben de 'linkse' partijen, in tegenstelling tot hun inspanning om vreemdelingen de Belgische nationaliteit te laten verwerven, in feite bakzeil gehaald om het beperkte recht van vreemdelingen om te kunnen stemmen voor EU-onderdanen en na vijf jaar verblijf voor niet-EU onderdanen ook in de praktijk te brengen. Of is in Antwerpen de recuperatie van Vlaams Belang-stemmers belangrijker dan het potentieel vreemdelingen dat nog tot de stemplicht kan gebracht worden?

In de
Tabel Stemgerechtigde en stemplichtige vreemdelingen, EU en niet-EU kunnen zoals voor antwerpen en Mechelen al deze gegevens eenvoudig afgelezen worden.Voor wie dit een te ingewikkelde operatie is kan met een eenvoudige vraag aan info@npdata.be een tabelletje zoals voor Antwerpen of Mechelen opvragen.

Gemeentekaarten per gewest

Er volgen een achttal interactieve gemeentekaarten, bij het aanklikken van een gemeente wordt het % voor deze gemeente in een apart venster geopend (% uitgedrukt in decimalen, 1%= 0,01). Langs + en - kan men de kaart vergroten of verkleinen. Eerst wordt de situatie voor alle gemeenten in BelgiŽ gegeven. Om de nuances per gewest beter in beeld te brengen wordt vervolgens het kaartje per gewest aangemaakt. Op de kaartjes klikken om de interactieve kaartjes in een apart scherm te openen, venster sluiten om terug te keren.
 
1. % Inschrijvingen vreemdelingen voor de verkiezingen 2012

Springen er uit: gemeenten met een oudere (Europese) migratie - Italianen en Fransen in WalloniŽ die minder dan de niet-Europese migratie Belg geworden zijn en dus meer oudere vreemdelingen kennen die al decennia in BelgiŽ wonen.

  
BelgiŽ


       
Vlaams gewest                                  Brussels Gewest                     WalloniŽ


2. Potentieel vreemdelingenstemmen in % per gemeente

Grensgemeenten met Nederlanders, Fransen en Duitsers, de (oude) industriŽle sites in Limburg en de as Charleroi-Luik, alsmede Antwerpen en Gent in het Vlaams gewest hebben het grootste potentieel vreemdelingenstemmen


BelgiŽ

Vlaams gewest                                  Brussels Gewest                     WalloniŽ
 

   
Enkele Tabellen voor het Vlaamse gewest

In de tabel Stemgerechtigde en stemplichtige vreemdelingen, EU en niet-EU kan men langs sorteren in oplopende of aflopende zin de volledige lijst van de gemeenten samenstellen, op elke kolomtitel. In de tabel staan ook alle gegevens, nl de vreemdelingen die gerechtigd zijn, die ingeschreven zijn en hun %, telkens onderverdeeld in EU en niet-EU (+jes openen voor dit groter detail).

1. Vlaamse gemeenten in volgorde van aantal potentiŽle vreemdelingen (+ 2.000)
 

Gemeente Recht Recht Vreemd. % EU % nt-EU Tot %  % op Potent. %
  EU nt-EU recht plicht plicht plicht totaal op totaal
ANTWERPEN 33.812 18.721 52.533 10,4% 9,1% 9,9% 1,6% 14,1%
GENT 12.396 5.661 18.057 8,8% 12,7% 10,0% 1,0% 9,4%
LEUVEN 5.866 1.777 7.643 7,8% 12,3% 8,8% 1,0% 10,3%
GENK 5.440 1.149 6.589 24,1% 12,4% 22,0% 3,2% 13,0%
LANAKEN 5.671 101 5.772 30,7% 24,8% 30,6% 10,5% 27,7%
MAASMECHELEN 5.104 472 5.576 35,5% 19,3% 34,1% 7,4% 18,9%
MECHELEN 2.058 2.358 4.416 14,2% 6,7% 10,2% 0,8% 7,0%
ZAVENTEM 3.552 671 4.223 7,5% 5,4% 7,2% 1,5% 17,6%
LOMMEL 3.847 139 3.986 11,2% 10,1% 11,2% 1,9% 14,7%
HOOGSTRATEN 3.834 76 3.910 15,1% 23,7% 15,3% 4,7% 24,3%
VILVOORDE 2.744 1.070 3.814 14,7% 12,9% 14,2% 2,0% 12,5%
TERVUREN 3.242 235 3.477 15,1% 4,3% 14,4% 3,9% 21,8%
HAMONT-ACHEL 3.403 53 3.456 12,4% 20,8% 12,5% 5,2% 30,3%
RAVELS 3.370 42 3.412 13,3% 2,4% 13,2% 5,3% 29,7%
OVERIJSE 3.085 282 3.367 15,6% 4,6% 14,7% 3,1% 17,8%
TURNHOUT 2.587 534 3.121 7,7% 14,2% 8,8% 0,9% 9,4%
BRUGGE 2.266 684 2.950 10,0% 9,6% 9,9% 0,3% 3,1%
SINT-PIETERS-LEEUW 2.453 452 2.905 13,3% 6,2% 12,2% 1,6% 11,5%
ESSEN 2.691 64 2.755 14,0% 6,3% 13,9% 3,2% 19,5%
OOSTENDE 1.561 1.109 2.670 8,9% 7,4% 8,3% 0,4% 4,6%
MAASEIK 2.549 114 2.663 11,7% 3,5% 11,3% 1,7% 13,3%
HASSELT 1.909 736 2.645 14,5% 11,7% 13,7% 0,6% 4,3%
KRAAINEM 2.404 218 2.622 18,4% 5,5% 17,4% 5,7% 25,9%
KORTRIJK 1.441 1.082 2.523 8,4% 12,4% 10,1% 0,4% 4,2%
AALST 1.449 1.004 2.453 8,8% 8,9% 8,8% 0,3% 3,7%
SINT-NIKLAAS 1.324 1.057 2.381 8,2% 8,9% 8,5% 0,4% 4,2%
BRASSCHAAT 2.089 260 2.349 16,8% 8,5% 15,9% 1,3% 7,8%
RIEMST 2.296 40 2.336 14,6% 5,0% 14,5% 3,0% 17,6%
NEERPELT 2.291 41 2.332 7,9% 2,4% 7,8% 1,6% 17,2%
HOUTHALEN-HELCHT. 1.951 343 2.294 28,3% 19,8% 27,0% 2,8% 9,5%
DILBEEK 1.826 419 2.245 18,8% 13,6% 17,8% 1,3% 7,0%
GRIMBERGEN 1.737 479 2.216 9,0% 3,8% 7,9% 0,7% 7,9%
WEZEMBEEK-OPPEM 2.009 183 2.192 17,3% 5,5% 16,3% 4,1% 20,7%
SINT-GENESIUS-RODE 1.890 244 2.134 22,0% 15,6% 21,2% 3,8% 15,7%

   
1.1. Vlaamse gemeenten in volgorde van aantal potentiŽle EU-vreemdelingen (+2.000)

Gemeente Recht Recht Vreemd. % EU % nt-EU Tot %  % op Potent. %
  EU nt-EU recht plicht plicht plicht totaal op totaal
ANTWERPEN 33.812 18.721 52.533 10,4% 9,1% 9,9% 1,6% 14,1%
GENT 12.396 5.661 18.057 8,8% 12,7% 10,0% 1,0% 9,4%
LEUVEN 5.866 1.777 7.643 7,8% 12,3% 8,8% 1,0% 10,3%
LANAKEN 5.671 101 5.772 30,7% 24,8% 30,6% 10,5% 27,7%
GENK 5.440 1.149 6.589 24,1% 12,4% 22,0% 3,2% 13,0%
MAASMECHELEN 5.104 472 5.576 35,5% 19,3% 34,1% 7,4% 18,9%
LOMMEL 3.847 139 3.986 11,2% 10,1% 11,2% 1,9% 14,7%
HOOGSTRATEN 3.834 76 3.910 15,1% 23,7% 15,3% 4,7% 24,3%
ZAVENTEM 3.552 671 4.223 7,5% 5,4% 7,2% 1,5% 17,6%
HAMONT-ACHEL 3.403 53 3.456 12,4% 20,8% 12,5% 5,2% 30,3%
RAVELS 3.370 42 3.412 13,3% 2,4% 13,2% 5,3% 29,7%
TERVUREN 3.242 235 3.477 15,1% 4,3% 14,4% 3,9% 21,8%
OVERIJSE 3.085 282 3.367 15,6% 4,6% 14,7% 3,1% 17,8%
VILVOORDE 2.744 1.070 3.814 14,7% 12,9% 14,2% 2,0% 12,5%
ESSEN 2.691 64 2.755 14,0% 6,3% 13,9% 3,2% 19,5%
TURNHOUT 2.587 534 3.121 7,7% 14,2% 8,8% 0,9% 9,4%
MAASEIK 2.549 114 2.663 11,7% 3,5% 11,3% 1,7% 13,3%
SINT-PIETERS-LEEUW 2.453 452 2.905 13,3% 6,2% 12,2% 1,6% 11,5%
KRAAINEM 2.404 218 2.622 18,4% 5,5% 17,4% 5,7% 25,9%
RIEMST 2.296 40 2.336 14,6% 5,0% 14,5% 3,0% 17,6%
NEERPELT 2.291 41 2.332 7,9% 2,4% 7,8% 1,6% 17,2%
BRUGGE 2.266 684 2.950 10,0% 9,6% 9,9% 0,3% 3,1%
BRASSCHAAT 2.089 260 2.349 16,8% 8,5% 15,9% 1,3% 7,8%
MECHELEN 2.058 2.358 4.416 14,2% 6,7% 10,2% 0,8% 7,0%
WEZEMBEEK-OPPEM 2.009 183 2.192 17,3% 5,5% 16,3% 4,1% 20,7%

    
1.2. Vlaamse gemeenten in volgorde van aantal potentiŽle niet-EU-vreemdelingen (+350)

Wie kijkt naar het volume mogelijke kiezers komt terecht in Antwerpen, Gent, Mechelen, Leuven Genk, Oostende, Kortrijk enz.
 

Gemeente Recht Recht Vreemd. % EU % nt-EU Tot %  % op Potent. %
  EU nt-EU recht plicht plicht plicht totaal op totaal
ANTWERPEN 33.812 18.721 52.533 10,4% 9,1% 9,9% 1,6% 14,1%
GENT 12.396 5.661 18.057 8,8% 12,7% 10,0% 1,0% 9,4%
MECHELEN 2.058 2.358 4.416 14,2% 6,7% 10,2% 0,8% 7,0%
LEUVEN 5.866 1.777 7.643 7,8% 12,3% 8,8% 1,0% 10,3%
GENK 5.440 1.149 6.589 24,1% 12,4% 22,0% 3,2% 13,0%
OOSTENDE 1.561 1.109 2.670 8,9% 7,4% 8,3% 0,4% 4,6%
KORTRIJK 1.441 1.082 2.523 8,4% 12,4% 10,1% 0,4% 4,2%
VILVOORDE 2.744 1.070 3.814 14,7% 12,9% 14,2% 2,0% 12,5%
SINT-NIKLAAS 1.324 1.057 2.381 8,2% 8,9% 8,5% 0,4% 4,2%
AALST 1.449 1.004 2.453 8,8% 8,9% 8,8% 0,3% 3,7%
LOKEREN 647 754 1.401 4,8% 2,0% 3,3% 0,2% 4,5%
HASSELT 1.909 736 2.645 14,5% 11,7% 13,7% 0,6% 4,3%
BRUGGE 2.266 684 2.950 10,0% 9,6% 9,9% 0,3% 3,1%
ZAVENTEM 3.552 671 4.223 7,5% 5,4% 7,2% 1,5% 17,6%
TURNHOUT 2.587 534 3.121 7,7% 14,2% 8,8% 0,9% 9,4%
ROESELARE 867 484 1.351 3,6% 2,5% 3,2% 0,1% 2,9%
GRIMBERGEN 1.737 479 2.216 9,0% 3,8% 7,9% 0,7% 7,9%
MAASMECHELEN 5.104 472 5.576 35,5% 19,3% 34,1% 7,4% 18,9%
BERINGEN 1.129 466 1.595 20,2% 5,4% 15,9% 0,8% 4,6%
ASSE 1.258 460 1.718 7,2% 7,4% 7,2% 0,6% 7,1%
SINT-PIETERS-LEEUW 2.453 452 2.905 13,3% 6,2% 12,2% 1,6% 11,5%
HEUSDEN-ZOLDER 1.095 440 1.535 17,2% 10,7% 15,3% 1,0% 6,1%
DILBEEK 1.826 419 2.245 18,8% 13,6% 17,8% 1,3% 7,0%
LIER 643 386 1.029 9,2% 24,9% 15,1% 0,6% 3,7%
HALLE 1.131 375 1.506 12,0% 18,4% 13,6% 0,7% 5,2%
WILLEBROEK 439 365 804 14,8% 12,9% 13,9% 0,6% 4,2%
SINT-TRUIDEN 694 351 1.045 14,6% 37,6% 22,3% 0,7% 3,2%

    
2. Vlaamse gemeenten in volgorde van % potentiŽle vreemdeling op bevolking +10%

Als voortgegaan wordt op het %mogelijke kiezers op de stemplichtigen, dwz als alle vreemdelingen zouden inschrijven, komt een andere volgorde tot stand, t % in de laatste kolom: het aantal vreemdelingen met stemrecht wordt gedeeld door de soma van het aantal (Belgen + vreemdelingen met stemrecht.

Grensgemeenten met veel Nederlandse vreemdelingen en expats (Tervuren, Overijse, Krainem) springen er uit, en verderop ook Antwerpen, Genk, Vilvoorde, Leuven.
    

Gemeente Recht Recht Vreemd. % EU % nt-EU Tot %  % op Potent. %
  EU nt-EU recht plicht plicht plicht totaal op totaal
BAARLE-HERTOG 1.012 1 1.013 35,8% 0,0% 35,7% 25,9% 49,4%
HAMONT-ACHEL 3.403 53 3.456 12,4% 20,8% 12,5% 5,2% 30,3%
RAVELS 3.370 42 3.412 13,3% 2,4% 13,2% 5,3% 29,7%
LANAKEN 5.671 101 5.772 30,7% 24,8% 30,6% 10,5% 27,7%
VOEREN 908 16 924 80,8% 6,3% 79,5% 23,2% 27,5%
KRAAINEM 2.404 218 2.622 18,4% 5,5% 17,4% 5,7% 25,9%
HOOGSTRATEN 3.834 76 3.910 15,1% 23,7% 15,3% 4,7% 24,3%
TERVUREN 3.242 235 3.477 15,1% 4,3% 14,4% 3,9% 21,8%
WEZEMBEEK-OPPEM 2.009 183 2.192 17,3% 5,5% 16,3% 4,1% 20,7%
ESSEN 2.691 64 2.755 14,0% 6,3% 13,9% 3,2% 19,5%
MAASMECHELEN 5.104 472 5.576 35,5% 19,3% 34,1% 7,4% 18,9%
OVERIJSE 3.085 282 3.367 15,6% 4,6% 14,7% 3,1% 17,8%
RIEMST 2.296 40 2.336 14,6% 5,0% 14,5% 3,0% 17,6%
ZAVENTEM 3.552 671 4.223 7,5% 5,4% 7,2% 1,5% 17,6%
NEERPELT 2.291 41 2.332 7,9% 2,4% 7,8% 1,6% 17,2%
KINROOI 1.643 26 1.669 10,3% 3,8% 10,2% 2,0% 16,9%
DROGENBOS 551 66 617 14,9% 3,0% 13,6% 2,5% 16,1%
SINT-GENESIUS-RODE 1.890 244 2.134 22,0% 15,6% 21,2% 3,8% 15,7%
LOMMEL 3.847 139 3.986 11,2% 10,1% 11,2% 1,9% 14,7%
HOEILAART 1.028 103 1.131 18,3% 5,8% 17,2% 2,8% 14,2%
ANTWERPEN 33.812 18.721 52.533 10,4% 9,1% 9,9% 1,6% 14,1%
MESEN 99 3 102 51,5% 0,0% 50,0% 7,4% 13,8%
MAASEIK 2.549 114 2.663 11,7% 3,5% 11,3% 1,7% 13,3%
GENK 5.440 1.149 6.589 24,1% 12,4% 22,0% 3,2% 13,0%
VILVOORDE 2.744 1.070 3.814 14,7% 12,9% 14,2% 2,0% 12,5%
ARENDONK 1.211 48 1.259 5,4% 0,0% 5,2% 0,7% 12,4%
OUD-TURNHOUT 1.199 26 1.225 9,8% 3,8% 9,6% 1,3% 11,7%
SINT-PIETERS-LEEUW 2.453 452 2.905 13,3% 6,2% 12,2% 1,6% 11,5%
LINKEBEEK 389 33 422 32,6% 15,2% 31,3% 3,9% 11,4%
DILSEN-STOKKEM 1.661 132 1.793 20,8% 19,7% 20,7% 2,6% 11,3%
BOCHOLT 1.110 37 1.147 18,2% 8,1% 17,9% 2,2% 11,1%
WEMMEL 1.077 226 1.303 11,5% 10,2% 11,3% 1,3% 10,8%
KALMTHOUT 1.502 45 1.547 8,5% 2,2% 8,3% 1,0% 10,8%
OVERPELT 1.181 52 1.233 8,6% 11,5% 8,8% 1,0% 10,7%
MACHELEN (BRAB.) 774 314 1.088 8,0% 8,0% 8,0% 0,9% 10,6%
LEUVEN 5.866 1.777 7.643 7,8% 12,3% 8,8% 1,0% 10,3%
ZUTENDAAL 561 28 589 26,0% 0,0% 24,8% 2,7% 10,2%

 
3. Gemeenten met grote participatie vreemdelingen aan verkiezingen 2012


Dit % gaat enkel over de deelname, niet over het aandeel vreemdelingen in een gemeente, alhoewel men kan stellen dat de lage participatie evenredig is met % vreemdelingen: hoe meer vreemdelingen, hoe lager de participatie.

3.1. Top % inschrijvingen EU-burgers Vlaams gewest  +25%

In Herstappe, zijn alle EU-Vreemdelingen gaan stemmen. Hier telt duidelijk elke stem. Ook in Voeren worden alle Nederlandse stemmen gemobiliseerd.
  

Gemeente Recht Recht Vreemd. % EU % nt-EU Tot %  % op Potent. %
  EU nt-EU recht plicht plicht plicht totaal op totaal
HERSTAPPE 3 0 3 100,0%   100,0% 3,9% 3,9%
VOEREN 908 16 924 80,8% 6,3% 79,5% 23,2% 27,5%
MESEN 99 3 102 51,5% 0,0% 50,0% 7,4% 13,8%
ZWALM 54 6 60 48,1% 33,3% 46,7% 0,4% 0,9%
PEPINGEN 32 10 42 46,9% 60,0% 50,0% 0,6% 1,2%
SINT-LAUREINS 194 4 198 39,2% 25,0% 38,9% 1,4% 3,6%
MOERBEKE (WAAS) 143 7 150 37,8% 0,0% 36,0% 1,1% 3,0%
ZUIENKERKE 24 2 26 37,5% 0,0% 34,6% 0,4% 1,2%
BAARLE-HERTOG 1.012 1 1.013 35,8% 0,0% 35,7% 25,9% 49,4%
MAASMECHELEN 5.104 472 5.576 35,5% 19,3% 34,1% 7,4% 18,9%
LINKEBEEK 389 33 422 32,6% 15,2% 31,3% 3,9% 11,4%
ZELZATE 509 125 634 32,6% 29,6% 32,0% 2,1% 6,4%
SINT-MARTENS-LATEM 185 26 211 30,8% 19,2% 29,4% 0,9% 3,1%
LANAKEN 5.671 101 5.772 30,7% 24,8% 30,6% 10,5% 27,7%
MAARKEDAL 43 5 48 30,2% 0,0% 27,1% 0,3% 0,9%
SPIERE-HELKIJN 80 1 81 28,8% 0,0% 28,4% 1,5% 5,1%
HOUTHALEN-HELCHT. 1.951 343 2.294 28,3% 19,8% 27,0% 2,8% 9,5%
BILZEN 1.170 204 1.374 28,1% 2,0% 24,2% 1,4% 5,5%
ZOMERGEM 72 8 80 27,8% 12,5% 26,3% 0,3% 1,2%
SCHILDE 1.217 59 1.276 27,4% 18,6% 27,0% 2,3% 8,1%
KEERBERGEN 582 36 618 27,1% 19,4% 26,7% 1,7% 6,0%
BEVER 37 7 44 27,0% 0,0% 22,7% 0,6% 2,6%
HEUVELLAND 395 12 407 26,6% 0,0% 25,8% 1,7% 6,5%
ALVERINGEM 68 2 70 26,5% 50,0% 27,1% 0,5% 1,8%
ROTSELAAR 256 38 294 26,2% 26,3% 26,2% 0,6% 2,3%
ZUTENDAAL 561 28 589 26,0% 0,0% 24,8% 2,7% 10,2%
WICHELEN 82 37 119 25,6% 8,1% 20,2% 0,3% 1,3%
GEETBETS 86 19 105 25,6% 26,3% 25,7% 0,6% 2,2%
KORTESSEM 129 26 155 25,6% 11,5% 23,2% 0,5% 2,3%

   
3.2. Top % inschrijvingen niet-EU burgers Vlaams gewest +24%

Pepingen en Gingelom staan bovenaan waar het er om gaat niet-EUvreemdelingen tot deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen te bewegen. Ook Sint-Truiden, Boom, Holsbeek, Zelzate, Lier, Aarschot scoren hoog.
  

Gemeente Recht Recht Vreemd. % EU % nt-EU Tot %  % op Potent. %
  EU nt-EU recht plicht plicht plicht totaal op totaal
PEPINGEN 32 10 42 46,9% 60,0% 50,0% 0,6% 1,2%
GINGELOM 105 40 145 21,0% 57,5% 31,0% 0,7% 2,2%
ALVERINGEM 68 2 70 26,5% 50,0% 27,1% 0,5% 1,8%
GOOIK 96 25 121 21,9% 40,0% 25,6% 0,4% 1,6%
SINT-TRUIDEN 694 351 1.045 14,6% 37,6% 22,3% 0,7% 3,2%
HOEGAARDEN 119 26 145 16,0% 34,6% 19,3% 0,5% 2,8%
BOOM 471 344 815 21,9% 34,3% 27,1% 1,8% 6,2%
ZWALM 54 6 60 48,1% 33,3% 46,7% 0,4% 0,9%
KORTEMARK 71 9 80 15,5% 33,3% 17,5% 0,1% 0,8%
ANZEGEM 83 15 98 13,3% 33,3% 16,3% 0,1% 0,9%
HOLSBEEK 119 13 132 21,8% 30,8% 22,7% 0,4% 1,7%
ZELZATE 509 125 634 32,6% 29,6% 32,0% 2,1% 6,4%
ZOTTEGEM 242 58 300 12,0% 29,3% 15,3% 0,2% 1,4%
HEERS 119 28 147 15,1% 28,6% 17,7% 0,5% 2,6%
TIELT-WINGE 102 28 130 11,8% 28,6% 15,4% 0,2% 1,5%
ROTSELAAR 256 38 294 26,2% 26,3% 26,2% 0,6% 2,3%
GEETBETS 86 19 105 25,6% 26,3% 25,7% 0,6% 2,2%
SINT-LAUREINS 194 4 198 39,2% 25,0% 38,9% 1,4% 3,6%
TERNAT 261 52 313 19,2% 25,0% 20,1% 0,5% 2,6%
LIER 643 386 1.029 9,2% 24,9% 15,1% 0,6% 3,7%
LANAKEN 5.671 101 5.772 30,7% 24,8% 30,6% 10,5% 27,7%
AARSCHOT 449 73 522 12,9% 24,7% 14,6% 0,3% 2,2%
ALKEN 139 41 180 18,0% 24,4% 19,4% 0,4% 2,0%
KAPELLE-OP-DEN-BOS 113 29 142 15,0% 24,1% 16,9% 0,3% 1,9%
MEISE 585 141 726 12,5% 24,1% 14,7% 0,8% 5,0%


4. Gemeenten met lage participatie vreemdelingen aan verkiezingen 2012

4.1. Gemeenten met laagste % inschrijvingen EU-burgers Vlaams gewest - 5%
   

Gemeente Recht Recht Vreemd. % EU % nt-EU Tot %  % op Potent. %
  EU nt-EU recht plicht plicht plicht totaal op totaal
PITTEM 135 19 154 1,5% 5,3% 1,9% 0,1% 2,9%
ZWEVEGEM 205 47 252 2,0% 4,3% 2,4% 0,0% 1,3%
OOSTROZEBEKE 94 27 121 2,1% 3,7% 2,5% 0,1% 2,0%
LINTER 45 13 58 2,2% 0,0% 1,7% 0,0% 1,0%
LICHTERVELDE 42 37 79 2,4% 0,0% 1,3% 0,0% 1,2%
HAMME (VL.) 292 182 474 2,4% 11,5% 5,9% 0,1% 2,5%
ARDOOIE 123 16 139 2,4% 12,5% 3,6% 0,1% 1,9%
HERENTHOUT 158 16 174 3,2% 0,0% 2,9% 0,1% 2,4%
WINGENE 124 22 146 3,2% 4,5% 3,4% 0,0% 1,3%
ROESELARE 867 484 1.351 3,6% 2,5% 3,2% 0,1% 2,9%
SINT-KATELIJNE-WAVER 440 71 511 3,6% 2,8% 3,5% 0,1% 3,2%
NIEUWPOORT 216 49 265 3,7% 6,1% 4,2% 0,1% 2,7%
MEULEBEKE 225 26 251 4,0% 7,7% 4,4% 0,1% 2,8%
HALEN 172 22 194 4,1% 9,1% 4,6% 0,1% 2,6%
ZOUTLEEUW 95 25 120 4,2% 4,0% 4,2% 0,1% 1,8%
LEDEGEM 47 20 67 4,3% 0,0% 3,0% 0,0% 0,9%
WOMMELGEM 280 58 338 4,3% 0,0% 3,6% 0,1% 3,4%
ZELE 392 278 670 4,3% 4,0% 4,2% 0,2% 4,2%
EEKLO 353 119 472 4,5% 5,0% 4,7% 0,1% 2,9%
GEEL 930 219 1.149 4,7% 1,4% 4,1% 0,2% 3,8%
LOKEREN 647 754 1.401 4,8% 2,0% 3,3% 0,2% 4,5%
INGELMUNSTER 184 33 217 4,9% 0,0% 4,1% 0,1% 2,5%
HOOGLEDE 119 19 138 5,0% 0,0% 4,3% 0,1% 1,7%

 
4.2. Gemeenten met laagste % inschrijvingen niet-EU-burgers Vlaams gewest (0,0%)

Het betreft gemeenten met een zeer laag aantal vreemdelingen met stemrecht maar waarvan toch niemand zich is gaan inschrijven.
   

Gemeente Recht Recht Vreemd. % EU % nt-EU Tot %  % op Potent. %
  EU nt-EU recht plicht plicht plicht totaal op totaal
BAARLE-HERTOG 1.012 1 1.013 35,8% 0,0% 35,7% 25,9% 49,4%
MESEN 99 3 102 51,5% 0,0% 50,0% 7,4% 13,8%
ZUTENDAAL 561 28 589 26,0% 0,0% 24,8% 2,7% 10,2%
HEUVELLAND 395 12 407 26,6% 0,0% 25,8% 1,7% 6,5%
SPIERE-HELKIJN 80 1 81 28,8% 0,0% 28,4% 1,5% 5,1%
MOERBEKE (WAAS) 143 7 150 37,8% 0,0% 36,0% 1,1% 3,0%
RETIE 639 32 671 10,2% 0,0% 9,7% 0,8% 7,8%
ARENDONK 1.211 48 1.259 5,4% 0,0% 5,2% 0,7% 12,4%
MERKSPLAS 481 18 499 8,9% 0,0% 8,6% 0,7% 7,4%
BEVER 37 7 44 27,0% 0,0% 22,7% 0,6% 2,6%
WUUSTWEZEL 1.082 66 1.148 7,7% 0,0% 7,2% 0,6% 7,4%
HOESELT 183 38 221 20,2% 0,0% 16,7% 0,5% 2,9%
WACHTEBEKE 172 13 185 15,1% 0,0% 14,1% 0,5% 3,2%
ZUIENKERKE 24 2 26 37,5% 0,0% 34,6% 0,4% 1,2%
STEKENE 472 36 508 11,2% 0,0% 10,4% 0,4% 3,6%
DESSEL 317 19 336 8,2% 0,0% 7,7% 0,4% 4,6%
HERNE 75 11 86 24,0% 0,0% 20,9% 0,3% 1,6%
KAPRIJKE 96 2 98 15,6% 0,0% 15,3% 0,3% 1,9%
VORSELAAR 85 8 93 20,0% 0,0% 18,3% 0,3% 1,5%
ASSENEDE 290 26 316 10,0% 0,0% 9,2% 0,3% 2,8%
MAARKEDAL 43 5 48 30,2% 0,0% 27,1% 0,3% 0,9%
RUISELEDE 102 5 107 9,8% 0,0% 9,3% 0,2% 2,5%
HULSHOUT 120 16 136 14,2% 0,0% 12,5% 0,2% 1,6%
VEURNE 139 22 161 13,7% 0,0% 11,8% 0,2% 1,7%
LAAKDAL 252 27 279 9,9% 0,0% 9,0% 0,2% 2,2%
ZINGEM 53 5 58 20,8% 0,0% 19,0% 0,2% 1,0%
VLETEREN 26 4 30 19,2% 0,0% 16,7% 0,2% 1,0%
LANGEMARK-POELK. 118 12 130 8,5% 0,0% 7,7% 0,2% 2,1%
KORTENAKEN 63 24 87 15,9% 0,0% 11,5% 0,2% 1,4%
SCHELLE 93 41 134 10,8% 0,0% 7,5% 0,2% 2,1%
DENTERGEM 102 7 109 9,8% 0,0% 9,2% 0,2% 1,7%
PUTTE 196 45 241 10,2% 0,0% 8,3% 0,1% 1,8%
AVELGEM 104 16 120 10,6% 0,0% 9,2% 0,1% 1,6%
GLABBEEK 43 5 48 14,0% 0,0% 12,5% 0,1% 1,1%
OLEN 163 32 195 7,4% 0,0% 6,2% 0,1% 2,0%
WOMMELGEM 280 58 338 4,3% 0,0% 3,6% 0,1% 3,4%
LIERDE 32 12 44 18,8% 0,0% 13,6% 0,1% 0,8%
HERSELT 209 37 246 6,2% 0,0% 5,3% 0,1% 2,1%
INGELMUNSTER 184 33 217 4,9% 0,0% 4,1% 0,1% 2,5%
ZONNEBEKE 119 10 129 7,6% 0,0% 7,0%