BuG 369 Ė Bericht uit het Gewisse Ė 6 oktober 2017
   
BuG 369 on-line                                Printversie (41p)

Speciaal voor burgemeesters, de VVSG, VSGB,
en UVWC en ook VDAB, Actiris en Forem, en voor al
wie het belang van leefloners en werklozen en
van sociale en bestaanszekerheid wil verdedigen
.

Leefloon is een teken van beschaving; in elke gemeente?
   
Alle cijfers over leefloon, aandeel studenten, vluchtelingen en de
anderen, vergeleken en samengenomen met UVW-werkloosheid,
in een tijdsreeks van 2013 tot 2016 en dit in alle 589 gemeenten,
met een onderscheid tussen gedeeltelijk en volledig leefloon,
dit alles in een tabel:
Leefloon naar gemeente, 2013-2016

Wie een set grafieken wil voor z'n gemeente kan deze aanvragen langs
eenvoudige mail aan
info@npdata.be. Deze worden dan langs internet ge-
publiceerd en ter beschikking gesteld van iedereen op de npdata.be site.

Hieronder de linken naar telkens een blad met 6 grafieken en tabellen;
De eerste
4 bladen leefloners + UVW, 5 en 6 Volledig Leefloon +UVW.

BelgiŽ:
 Blad 1, Blad 2, Blad 3, Blad 4, Blad 5, Blad 6
 
Vlaams gewest:  Blad 1, Blad 2, Blad 3, Blad 4, Blad 5, Blad 6
Brussels gewest:
 Blad 1, Blad 2, Blad 3, Blad 4, Blad 5, Blad 6
Waals gewest:
 Blad 1, Blad 2, Blad 3, Blad 4, Blad 5, Blad 6

    


Antwerpen:
Blad 1, Blad 2, Blad 3, Blad 4, Blad 5, Blad 6
Hasselt:
 Blad 1, Blad 2, Blad 3, Blad 4, Blad 5, Blad 6
Grimbergen: Blad 1, Blad 2, Blad 3, Blad 4, Blad 5, Blad 6
Menen: Blad 1, Blad 2, Blad 3, Blad 4, Blad 5, Blad 6
Kortrijk: Blad 1, Blad 2, Blad 3, Blad 4, Blad 5, Blad 6
 
 

Update tabel op 18/10/2017:  Waar de vorige tabel voortging
op de jaarlijks doorgegeven aantallen is in deze update gebruik
gemaakt van het meest recente gegeven voor alle jaren, dus
ook rechtzettingen en aanvullingen zijn hier mee verrekend. 
Grafieken en tabellen in deze BuG kunnen dan licht afwijken
van deze in de nieuwe tabel
Leefloon naar gemeente, 2013-2016

Werkloosheid en leefloon: communicerende vaten bij -25 jr
  
De vraag: is het leefloon in vervanging gekomen van werkloosheid?
Jawel, met het dramatisch gevolg dat deze mensen uit de beroeps-
bevolking gestoten worden op een ogenblik dat ze nodig zijn.


Brussels: UVW daalt van 4,8% naar 2,1%, leefloon stijgt van 3,6% naar 5,0%
 Vlaams: UVW daalt van 2,8% naar 2,1%, Leefloon stijgt van 0,5% naar 0,9%  
Waals: UVW daalt van 6,9% naar 4,9%, Leefloon stijgt van 1,7% naar 2,7%  


Erfenis van de PS UVW na wachttijd van jongeren beperkte
maakt de PTB nog altijd slapend rijk. Kan de N-VA met al
haar PS-haat, de oude regeling niet direct herstellen?

Lees ook het grondige onderzoek van de RVA naar
 de
Impact beperking recht op Inschakelingsuitkeringen


Voor extern gebruik is het best in de tabel
Leefloon naar gemeente, 2013-2016 de grafische
toepassing mbt de localiteit opnieuw te genereren.
 
Brussels gewest - Aantallen 15-24 jarigen


Brussels gewest - % op 15-24 jarigen

UVW daalt van 4,8% naar 2,1%, leefloon stijgt van 3,6% naar 5%.
 
Vlaams gewest - Aantallen 15-24 jarigen

 
Vlaams gewest - % op 15-24 jarigen

UVW daalt van 2,8% naar 2,1%, Leefloon stijgt van 0,5% naar 0,9%

Waals gewest - aantallen 15-24 jarigen


Waals gewest - % op bevolking 15-24 jaar

UVW daalt van 6,9% naar 4,9%, Leefloon stijgt van 1,7% naar 2,7%

Merk ook de verschillen in % op de 15-24 jr per gewest.
Aantal leefloners (Volledig en Gedeeltelijk samen) per gewest - 2016
Van de 19 jarigen in Brussel heeft 14,3% een gedeeltelijk of volledig leefloon,
in het Vlaams gewest is dat 2,4% en in WalloniŽ 7,9%, erg grote verschillen.

 
Enkele waardegeladen gedachten vooraf: Zo werken de zekerheidssystemen in BelgiŽ, als men een band plat laat, dan wordt een andere fiets genomen. Wie wil besparen en de jacht op verzekerden openen die zal eindigen met een fietsenstal waar alle banden plat staan en alle zekerheden opblazen. Aan de basis ligt een fervent en niets ontziend racisme, de xenofobe opvatting dat 'vreemden', ook al wonen ze al decennia, of zoals de joden voor WO 2 al eeuwenlang in Europa, als profiteurs en parasieten weggezet worden die enkel teren op de sociale zekerheid. Ook al hebben in de grotere steden al meer dan de helft van de bewoners een migratieachtergrond, in Brussel zelfs 80%, toch blijven alsmaar meer partijen het 70-puntenprogramma van het Vlaams Blok/Belang als referentie gebruiken om de nieuwe samenleving aan te vallen en van haar economische basis en toekomstperspectief te beroven. Leefloon als laatste baken van bestaanszekerheid is en blijft een teken van beschaving dat BelgiŽ er voor behoedt terug te vallen tot middeleeuwse toestanden van armenzorg en bedelstaf.

Maar het kiespubliek in landelijke gemeenten en kleinere steden kan nog geworven worden door nationalisme en de illusie van een verleden dat definitief voorbij is. Zij worden elke dag nog wakker in een evoluerende wereld waar nog een klankbord bestaat voor vreemdelingenhaat en afbraak van sociale- en bestaanszekerheid. Zij leggen hun oor nog te luisteren bij de politieke neanderthalers die de weg naar de verdere ontwikkeling van de mens en de menselijkheid aan het missen zijn.

Dank zij de migratie en de alsmaar groeiende groep van inwoners met migratieachtergrond, nu al in de grotere steden en de komende decennia ook in de kleinere steden en landelijke gemeenten, zal BelgiŽ gered worden van de demografische en uiteindelijk economische ondergang. Binnen 16 jaar zullen alle leerlingen en scholieren uit basis, secundair en hoger onderwijs die zich nu in alsmaar diversere klassen voorbereiden op werken, leven en wonen in de samenleving die zich jaar na jaar diverser zal inkleuren, de 24-40 jarigen vormen die alle cruciale posities in de samenleving zullen innemen. De meesten van ons (mezelf misschien niet meer inbegrepen) zullen dat de komende 16 jaar nog kunnen meemaken. De politieke neanderthalers zullen dan definitief verdwenen zijn.

Voor wie op zoek is naar cijfers over Leefloon

Zoals elk jaar krijgen we op onze vraag een gegevensbestand met erg groot detail, telkens met onderscheid volledig en gedeeltelijk leefloon. Bij gedeeltelijk leefloon zijn er andere inkomsten uit werk, ziekte, werkloosheid zodat het leefloon hier bijgepast wordt. We hebben bijkomend de evolutie van het aantal studenten en vluchtelingen per gemeente bevraagd en dit ook nog eens voor de leeftijdscategorieŽn -25 jaar, 25-64 jaar en 65+. En dit alles vergelijkbaar in een tijdsreeks van 2013 tot 2016. Doordat we ook de gegevens van UVW werkloosheid per leeftijd en gemeente hebben kunnen we de substitutie (de vervanging, de shift) nagaan van werkloosheid naar leefloon, specifiek voor de -25 jarigen omdat daar de hervorming van de werkloosheid na wachttijd zich meer en meer heeft doorgezet. Het is onmogelijk om al deze gegevens in het bespek van ťťn BuG of zelfs van meerdere in beeld te brengen.

De bedoeling van deze BuG is dan ook om de basisgegevens op een toegankelijke wijze ter beschikking te stellen aan elkeen die er een boodschap aan heeft: van Duchateau, OCMW voorzitter in Antwerpen en anderen die er gemakkelijker privť-onderzoeksbureaus mee kunnen ronselen, tot allen die willen weten hoe het nu in hun gemeente gesteld is met leefloners, UVW-werklozen en het aandeel vluchtelingen en studenten, bv de burgemeesters of hun organisaties zoals de VVSG en ook en vooral al degenen die het belang verdedigen van leefloners en werklozen in hun verweer tegen blinde politieke afbraak door partijen die niet weten met welk vuur ze spelen waaraan ze hun handen en die van grote delen van de bevolking verbranden.

Wie niet (weg)wijs geraakt uit de gegevens voor z'n gemeente kan altijd de vraag stellen voor een apart rapportje, enkel de vraag stellen aan info@npdata.be

Tabel Leefloon naar gemeente, 2013-2016 - Gebruiksaanwijzing

De excel-tabel bestaat uit 2 gegevensbladen waarbij men de gemeenterij of deze van gewest, provincie of BelgiŽ (onderaan) moet kopiŽren en plakken op de de tweede rij van het blad grafiek 1, links van het gegevensblok.

Het eerste gegevensblok bevindt zich op het blad, rechts onderaan, hier worden alle leefloners, zowel volledig als gedeeltelijk in opgenomen. Er zijn drie blz met grafieken. Het vijfde blad, van rechts te tellen, is het tweede gegevensblok, dat enkel de gegevens van de volledige leefloners omvat, omdat deze kunnen vergeleken en samengesteld worden met de de UVW-werklozen. Ook hier dient men de rij van de gemeente, gewest, provincie of BelgiŽ te kopiŽren en te plakken op de 2de rij van het eerste grafische blad, links van deze gegevensblok. Er is ook een blad met door ons reeds aangemaakte tabellen en grafieken per gewest. De leefloners per leeftijdsjaar op 31/02/2016 staan op het meest linkse blad.

1. Leefloon per gewest

Nergens zo veel verschillen in het terugvallen op Leefloon als tussen de gewesten. Leefloon is functie van de mate van armoede in een regio. Het is ook het exponent van de mate waarin inwoners zonder activiteit terugvallen op het inkomen van anderen, zoals we voor 2013 al in beeld brachten en waarvoor we aan een update werken. Als leefloon een teken van beschaving is dan is het in eerste instantie de laatste buffer tegen voortschrijdende armoede.

1.1. Leefloners naar gewest met onderscheid tussen Vluchtelingen, Studenten en Andere
 

Leefloners per gewest 2013-2016
Totaal 2013 2014 2015 2016
  Vlaams Gewest 23.948 25.193 28.170 35.124
  Brussels Gewest 28.912 30.301 32.744 37.265
  Waals Gewest 46.205 47.383 57.367 63.503
         
Vluchtelingen 2013 2014 2015 2016
  Vlaams Gewest 3.153 3.695 5.175 8.302
  Brussels Gewest 2.288 2.732 3.577 4.244
  Waals Gewest 2.233 2.721 3.273 4.441
         
Studenten 2013 2014 2015 2016
  Vlaams Gewest 2.523 2.574 2.742 3.539
  Brussels Gewest 3.935 4.202 4.828 6.050
  Waals Gewest 6.450 6.764 7.731 9.471
         
Andere 2013 2014 2015 2016
  Vlaams Gewest 15.537 15.514 15.822 16.611
  Brussels Gewest 19.947 20.312 21.267 21.943
  Waals Gewest 30.838 31.522 32.550 33.27

  

 

Sterke stijging Leefloners-studenten in Brussel


In absolute cijfers is de evolutie vluchtelingen-leefloners het
sterkst in het Vlaams gewest, het minst in het Brusselse gewest,
zoals door ons trouwens 'voorspeld' in de asielcrisis in 2016.
 Zonder studenten en vluchtelingen, is de evolutie van andere
leefloners het meest uitgesproken in Brussel, minder in Vlaanderen.

1.2. % Volledige leefloners op het totaal per gewest en provincie

% Leefloners Volledig op totaal  leefloners 2013-2016
Totaal 2013 2014 2015 2016
  Rijk 70% 70% 71% 77%
  Vlaams Gewest 66% 66% 68% 77%
  Brussels Gewest 74% 72% 74% 78%
  Waals Gewest 70% 70% 71% 76%
     Antwerpen 68% 67% 71% 80%
     Vlaams-Brabant 66% 66% 68% 78%
     West-Vlaanderen 65% 65% 67% 75%
     Oost-Vlaanderen 67% 67% 67% 74%
     Limburg 59% 59% 63% 72%
     Brussels Gewest 74% 72% 74% 78%
     Waals-Brabant 65% 63% 65% 72%
     Henegouwen 71% 71% 73% 77%
     Luik 72% 72% 72% 77%
     Luxemburg 66% 64% 65% 74%
     Namen 69% 68% 68% 74%


1.3. Evolutie leefloner per provincie en gewest in % tav vorig jaar
   

% Evolutie Leefloners per gewest en provincie 2013-2016
  %ev 13/14 %ev 14/15 %ev 15/16 %ev 13/16
  Rijk 3,9% 15,0% 14,9% 37,2%
  Vlaams Gewest 5,2% 11,8% 24,7% 46,7%
  Brussels Gewest 4,8% 8,1% 13,8% 28,9%
  Waals Gewest 2,5% 21,1% 10,7% 37,4%
     Antwerpen 9,5% 16,7% 26,2% 61,2%
     Vlaams-Brabant 1,3% 17,7% 27,8% 52,4%
     West-Vlaanderen -0,5% 9,5% 24,2% 35,4%
     Oost-Vlaanderen 4,8% 6,8% 20,8% 35,2%
     Limburg 7,2% 5,6% 27,2% 44,0%
     Brussels Gewest 4,8% 8,1% 13,8% 28,9%
     Waals-Brabant 1,4% 11,6% 13,7% 28,7%
     Henegouwen 2,3% 23,2% 9,3% 37,8%
     Luik 3,0% 19,7% 13,1% 39,4%
     Luxemburg -0,7% 19,2% 5,7% 25,0%
     Namen 3,5% 22,2% 9,1% 37,9%

   

2. Even de focus op de Vluchtelingen-Leefloners 2016

Na erkenning als vluchteling kunnen vluchtelingen een leefloon aanvragen in de gemeente waar zij gedomicilieerd zijn. Na hun verblijf als asielvrager in een LOI, collectieve opvang of individueel wonen kan een erkende vluchteling vrij z'n woonplaats kiezen en een leefloon aanvragen wanneer hij geen andere bestaansmiddelen heeft.

2.1. Evolutie aantal leefloners per gewest en provincie
   

Leefloners-Vluchtelingen per gewest en provincie 2013-2016
  2013 2014 2015 2016
  Rijk 7.674 9.149 12.027 16.991
  Vlaams Gewest 3.153 3.695 5.175 8.302
  Brussels Gewest 2.288 2.732 3.577 4.244
  Waals Gewest 2.233 2.721 3.273 4.441
     Antwerpen 2.665 3.104 4.285 6.906
     Vlaams-Brabant 215 270 404 595
     West-Vlaanderen 156 180 286 463
     Oost-Vlaanderen 83 105 155 234
     Limburg 34 36 45 104
     Brussels Gewest 2.288 2.732 3.577 4.244
     Waals-Brabant 61 70 112 161
     Henegouwen 396 459 522 800
     Luik 1.404 1.756 2.130 2.801
     Luxemburg 82 85 109 182
     Namen 290 351 400 497

      

% Leefloners-Vluchtelingen op bevolking 2013-2016
Totaal 2013 2014 2015 2016
  Rijk 0,07% 0,08% 0,11% 0,15%
  Vlaams Gewest 0,05% 0,06% 0,08% 0,13%
  Brussels Gewest 0,20% 0,23% 0,30% 0,36%
  Waals Gewest 0,06% 0,08% 0,09% 0,12%
     Antwerpen 0,15% 0,17% 0,23% 0,38%
     Vlaams-Brabant 0,02% 0,02% 0,04% 0,05%
     West-Vlaanderen 0,01% 0,02% 0,02% 0,04%
     Oost-Vlaanderen 0,01% 0,01% 0,01% 0,02%
     Limburg 0,00% 0,00% 0,01% 0,01%
     Brussels Gewest 0,20% 0,23% 0,30% 0,36%
     Waals-Brabant 0,02% 0,02% 0,03% 0,04%
     Henegouwen 0,03% 0,03% 0,04% 0,06%
     Luik 0,13% 0,16% 0,20% 0,26%
     Luxemburg 0,03% 0,03% 0,04% 0,06%
     Namen 0,06% 0,07% 0,08% 0,10%

 
In verhouding tot de bevolking worden in Vlaanderen minder leefloners-vluchtelingen opgevangen dan in WalloniŽ in % op de bevolking, een vaststelling die we ook reeds gedaan hebben. Het aantal dat naar Brussel is verhuisd is ook minder dan wat kon verwacht worden.

2.2. Evolutie van het aantal Leefloners-Vluchtelingen per gewest en provincie

Evolutie Leefloners-Vluchtelingen 2013-2016
  %ev 13/14 %ev 14/15 %ev 15/16 %ev 13/16
  Rijk 19,2% 31,5% 41,3% 121,4%
  Vlaams Gewest 17,2% 40,1% 60,4% 163,3%
  Brussels Gewest 19,4% 30,9% 18,6% 85,5%
  Waals Gewest 21,9% 20,3% 35,7% 98,9%
     Antwerpen 16,5% 38,0% 61,2% 159,1%
     Vlaams-Brabant 25,6% 49,6% 47,3% 176,7%
     West-Vlaanderen 15,4% 58,9% 61,9% 196,8%
     Oost-Vlaanderen 26,5% 47,6% 51,0% 181,9%
     Limburg 5,9% 25,0% 131,1% 205,9%
     Brussels Gewest 19,4% 30,9% 18,6% 85,5%
     Waals-Brabant 14,8% 60,0% 43,8% 163,9%
     Henegouwen 15,9% 13,7% 53,3% 102,0%
     Luik 25,1% 21,3% 31,5% 99,5%
     Luxemburg 3,7% 28,2% 67,0% 122,0%
     Namen 21,0% 14,0% 24,3% 71,4%


De evolutie van het aantal Leefloners-Vluchtelingen de laatste vier jaar is het laagst in het Brussels gewest en het hoogst in het Vlaamse gewest.

2.3. Aandeel Vluchtelingen in het totaal aantal Leefloners

Het aandeel vluchtelingen in het totaal leefloners is gegroeid van 7,7% in 2013 naar 12,5% in 2016. In Brussel groeide het aandeel tot 11,4%, in WalloniŽ tot 7% en in het Vlaams gewest van 13,2% tot 23,6% en dit omdat het aantal Leefloners in Vlaanderen al erg laag is, zodat een bijkomende groep al vlug in % een relatief hoog aandeel inneemt.
 

% Vluchtelingen op totaal leefloon 2013-2016
  2013 2014 2015 2016
  Rijk 7,7% 8,9% 10,1% 12,5%
  Vlaams Gewest 13,2% 14,7% 18,4% 23,6%
  Brussels Gewest 7,9% 9,0% 10,9% 11,4%
  Waals Gewest 4,8% 5,7% 5,7% 7,0%
     Antwerpen 19,8% 20,2% 24,2% 28,7%
     Vlaams-Brabant 10,6% 12,2% 15,7% 23,8%
     West-Vlaanderen 12,8% 15,9% 19,7% 25,1%
     Oost-Vlaanderen 8,0% 9,5% 12,4% 16,9%
     Limburg 10,5% 11,8% 15,0% 20,7%
     Brussels Gewest 7,9% 9,0% 10,9% 11,4%
     Waals-Brabant 3,0% 3,4% 4,8% 6,1%
     Henegouwen 2,0% 2,3% 2,1% 3,0%
     Luik 8,1% 9,8% 10,0% 11,6%
     Luxemburg 4,2% 4,3% 4,7% 7,4%
     Namen 5,3% 6,2% 5,8% 6,5%


Maar het aandeel van vluchtelingen bij de leefloners in het Vlaams gewest is betekenisvol nl 1/4. Maar in % van de bevolking is dit 0,13%, iets meer dan 1 op 1000. Als je dan kijkt wie en welke partijen daar wind rond maken dan is dat niet alleen intellectueel oneerlijk, maar ook misleidend en leugenachtig. Na de jodenjagers in Antwerpen komen er nu misschien wel leefloon- en migrantenjagers in Antwerpen.

2.4. Aantal gedeeltelijk en volledig leefloners bij vluchtelingen.
   

% Volledige Leefloners Vluchtelingen op totaal 2013-2016
Totaal 2013 2014 2015 2016
  Rijk 94% 94% 95% 95%
  Vlaams Gewest 93% 93% 94% 95%
  Brussels Gewest 95% 95% 96% 96%
  Waals Gewest 96% 95% 95% 95%
     Antwerpen 54% 52% 53% 50%
     Vlaams-Brabant 142% 133% 132% 183%
     West-Vlaanderen 305% 328% 285% 282%
     Oost-Vlaanderen 639% 614% 582% 649%
     Limburg 591% 653% 711% 538%
     Brussels Gewest 95% 95% 96% 96%
     Waals-Brabant 92% 89% 92% 93%
     Henegouwen 96% 94% 96% 96%
     Luik 96% 96% 94% 94%
     Luxemburg 96% 96% 93% 95%
     Namen 96% 95% 96% 96%

 
2.5. Aantal erkende vluchtelingen 1998-2016 in BelgiŽ naar gewest

Na hun erkenning is de eerste noodwendige stap voor een vluchteling de aanvraag van het leefloon, zoniet staat hij met hebben en houden op straat. Dan komt de zoektocht naar werk, noodzakelijke voorwaarde bv ook om recht te krijgen op werkloosheid: 312 werkdagen voor -36 jarigen, 468 werkdagen voor 36-49 jarigen en 624 werkdagen voor 50+ als snelste optie). Bestaans- en Sociale ekerheid wordt niemand in de schoot geworpen.

Hieronder met diverse subtotalen, een beeld van overgang van het asielregister naar bevolkingsregister, dwz na erkenning als vluchteling, of huwelijk bv van een Belg met een asielvrager. De plaats waar leefloon aangevraagd wordt is niet altijd gelijk aan de plaats waar de erkenning als vluchteling is geregistreerd, maar het geeft toch een beeld van het aantal erkende vluchtelingen per gewest dat na enkele jaren (nog) terug te vinden is in het leefloon. En alles bijeen is dit een laag percentage, hetgeen er op wijst dat er een relatief belangrijke uitstroom is van vluchtelingen uit het leefloon naar werk of een ander statuut, of naar een situatie zonder inkomen.
   

Saldo uit het asielregister  per gewest 1998-2016
  Vlaams Brussels WalloniŽ BelgiŽ
1998 1.743 1.688 1.554 4.985
1999 1.914 2.003 1.358 5.275
2000 494 984 453 1.931
2001 3.807 3.840 2.615 10.262
2002 3.261 2.275 1.269 6.805
2003 2.525 1.366 980 4.871
2004 3.103 1.649 1.553 6.305
2005 7.779 3.715 3.495 14.989
2006 5.889 3.519 3.088 12.496
2007 5.099 2.589 2.140 9.828
2008 6.090 3.388 3.270 12.748
2009 7.876 3.388 4.237 15.501
2010 11.406 4.799 5.990 22.195
2011 5.285 2.213 3.315 10.813
2012 2.128 1.535 1.731 5.394
2013 3.272 1.630 2.557 7.459
2014 3.950 1.487 2.838 8.275
2015 5.669 2.180 4.463 12.312
2016 8.440 2.207 6.670 17.317
Totaal 1998-2016 89.730 46.455 53.576 189.761
Totaal 2011-2016 28.744 11.252 21.574 61.570
Totaal 2013-2016 21.331 7.504 16.528 45.363
Vlucht. Leefloon 8.302 4.244 4.441 16.991
% Leefloon op 11-16 29% 38% 21% 28%
% Leefloon op 13-16 39% 57% 27% 37%


Een tabel 1998-2016 die op zich al een gehele beleids- en wereldgeschiedenis weerspiegelt. Als de erkenningen als vluchteling van de laatste 4 jaar worden meegerekend vinden we goed 1/3 van de vluchtelingen terug in het Leefloon, als we voortgaan op de laatste zes jaar dan zijn het er goed 1/4. Stellen dat 8 op de 10 erkende vluchtelingen geen werk hebben zoals het Vlaams Belang in hun recente folder heeft in het perspectief van deze cijfers, geen grond. Vluchtelingen zijn trouwens maar een erg kleine fractie van de migratiebewegingen, en de migratie van Turken is volledig teruggevallen en die van Marokkanen sterk verminderd. Maar dat is weer stof voor een andere BuG want de cijfers voor een update migratie en nieuwkomers per nationaliteit en gemeente voor 01/01/2017 zijn toegekomen.

3. Het aandeel van studenten in het leefloon nader bekeken
     

Leefloners-Studenten per gewest en provincie 2013-2016
  2013 2014 2015 2016
  Rijk 12.929 13.555 15.320 19.098
  Vlaams Gewest 2.523 2.574 2.742 3.539
  Brussels Gewest 3.935 4.202 4.828 6.050
  Waals Gewest 6.450 6.764 7.731 9.471
     Antwerpen 1.711 1.761 1.863 2.410
     Vlaams-Brabant 292 276 289 391
     West-Vlaanderen 275 291 307 337
     Oost-Vlaanderen 170 180 205 294
     Limburg 75 66 78 107
     Brussels Gewest 3.935 4.202 4.828 6.050
     Waals-Brabant 457 461 482 611
     Henegouwen 2.717 2.822 3.295 3.865
     Luik 2.274 2.410 2.705 3.404
     Luxemburg 258 262 343 381
     Namen 744 809 906 1.210

         

% Leefloners-Studenten per op bevolking 2013-2016
Totaal 2013 2014 2015 2016
  Rijk 0,12% 0,12% 0,14% 0,17%
  Vlaams Gewest 0,04% 0,04% 0,04% 0,05%
  Brussels Gewest 0,34% 0,36% 0,41% 0,51%
  Waals Gewest 0,18% 0,19% 0,22% 0,26%
     Antwerpen 0,09% 0,10% 0,10% 0,13%
     Vlaams-Brabant 0,03% 0,02% 0,03% 0,03%
     West-Vlaanderen 0,02% 0,02% 0,03% 0,03%
     Oost-Vlaanderen 0,01% 0,01% 0,01% 0,02%
     Limburg 0,01% 0,01% 0,01% 0,01%
     Brussels Gewest 0,34% 0,36% 0,41% 0,51%
     Waals-Brabant 0,12% 0,12% 0,12% 0,15%
     Henegouwen 0,20% 0,21% 0,25% 0,29%
     Luik 0,21% 0,22% 0,25% 0,31%
     Luxemburg 0,09% 0,09% 0,12% 0,14%
     Namen 0,15% 0,17% 0,19% 0,25%

   

% Evolutie Leefloners-Studenten 2013-2016
  %ev 13/14 %ev 14/15 %ev 15/16 %ev 13/16
  Rijk 4,8% 13,0% 24,7% 47,7%
  Vlaams Gewest 2,0% 6,5% 29,1% 40,3%
  Brussels Gewest 6,8% 14,9% 25,3% 53,7%
  Waals Gewest 4,9% 14,3% 22,5% 46,8%
     Antwerpen 2,9% 5,8% 29,4% 40,9%
     Vlaams-Brabant -5,5% 4,7% 35,3% 33,9%
     West-Vlaanderen 5,8% 5,5% 9,8% 22,5%
     Oost-Vlaanderen 5,9% 13,9% 43,4% 72,9%
     Limburg -12,0% 18,2% 37,2% 42,7%
     Brussels Gewest 6,8% 14,9% 25,3% 53,7%
     Waals-Brabant 0,9% 4,6% 26,8% 33,7%
     Henegouwen 3,9% 16,8% 17,3% 42,3%
     Luik 6,0% 12,2% 25,8% 49,7%
     Luxemburg 1,6% 30,9% 11,1% 47,7%
     Namen 8,7% 12,0% 33,6% 62,6%

    

Evolutie studenten-Leefloners is het hoogst in het Brussels gewest. Het is alsof studenten na ingekorte werkloosheid na wachttijd, (opnieuw) student worden om zo directer op het leefloon te kunnen terugvallen, een fenomeen dat vooral in Brussel het geval kan zijn, hoe anders deze 'studentenboom' bij leefloners te verklaren.
     

% Studenten op totaal leefloon 2013-2016
  2013 2014 2015 2016
  Rijk 13,0% 13,2% 12,9% 14,0%
  Vlaams Gewest 10,5% 10,2% 9,7% 10,1%
  Brussels Gewest 13,6% 13,9% 14,7% 16,2%
  Waals Gewest 14,0% 14,3% 13,5% 14,9%
     Antwerpen 7,6% 7,5% 6,9% 7,4%
     Vlaams-Brabant 13,2% 12,9% 11,6% 12,7%
     West-Vlaanderen 12,2% 12,0% 11,5% 11,4%
     Oost-Vlaanderen 11,8% 11,9% 11,8% 11,8%
     Limburg 9,8% 8,1% 8,6% 9,2%
     Brussels Gewest 13,6% 13,9% 14,7% 16,2%
     Waals-Brabant 22,2% 22,1% 20,7% 23,0%
     Henegouwen 14,0% 14,2% 13,5% 14,5%
     Luik 13,1% 13,5% 12,7% 14,1%
     Luxemburg 13,1% 13,4% 14,7% 15,5%
     Namen 13,5% 14,2% 13,0% 15,9%

  

% Leefloners Studenten op totaal 2013-2016
Totaal 2013 2014 2015 2016
  Rijk 41% 40% 41% 44%
  Vlaams Gewest 32% 31% 31% 36%
  Brussels Gewest 47% 46% 47% 50%
  Waals Gewest 42% 41% 42% 44%
     Antwerpen 12% 11% 12% 15%
     Vlaams-Brabant 58% 59% 44% 57%
     West-Vlaanderen 52% 46% 52% 68%
     Oost-Vlaanderen 144% 142% 139% 131%
     Limburg 67% 58% 63% 73%
     Brussels Gewest 47% 46% 47% 50%
     Waals-Brabant 46% 45% 48% 50%
     Henegouwen 40% 39% 43% 44%
     Luik 43% 42% 39% 40%
     Luxemburg 40% 42% 37% 45%
     Namen 45% 41% 44% 51%


Slechts 44% van de studenten heeft een volledig leefloon tegenover 95% van de vluchtelingen en 77% in het algemeen.

4. UVW werklozen en volledig leefloon 15-64 jaar in gezamenlijk perspectief

In de tabel Leefloon naar gemeente, 2013-2016 worden in het blad Gew.-Tab. alle tabellen gegeven met aantallen en %. Omwille van de vergelijkbaarheid worden hier enkel tabellen met % op de bevolking weergegeven.
    

% UVW-Werklozen op bevolking 15-64 jaar 2013-2016
Totaal 2013 2014 2015 2016
  Rijk 6,0% 5,9% 5,4% 5,0%
  Vlaams Gewest 3,9% 4,0% 3,8% 3,6%
  Brussels Gewest 9,9% 9,6% 8,5% 7,7%
  Waals Gewest 8,3% 8,1% 7,1% 6,6%
     Antwerpen 4,6% 4,8% 4,5% 4,3%
     Vlaams-Brabant 2,9% 3,0% 2,8% 2,7%
     West-Vlaanderen 3,5% 3,6% 3,5% 3,3%
     Oost-Vlaanderen 3,8% 3,9% 3,7% 3,5%
     Limburg 4,4% 4,5% 4,3% 3,9%
     Brussels Gewest 9,9% 9,6% 8,5% 7,7%
     Waals-Brabant 5,8% 5,8% 5,2% 5,0%
     Henegouwen 9,5% 9,2% 7,9% 7,4%
     Luik 8,9% 8,6% 7,5% 7,1%
     Luxemburg 5,6% 5,5% 4,9% 4,5%
     Namen 7,6% 7,5% 6,5% 6,0%

      

% Volledig Leefloon op bevolking 15-64 jaar 2013-2016
Totaal 2013 2014 2015 2016
  Rijk 0,9% 1,0% 1,1% 1,4%
  Vlaams Gewest 0,4% 0,4% 0,5% 0,6%
  Brussels Gewest 2,7% 2,7% 3,0% 3,6%
  Waals Gewest 1,4% 1,4% 1,7% 2,1%
     Antwerpen 0,4% 0,5% 0,6% 0,8%
     Vlaams-Brabant 0,3% 0,3% 0,3% 0,5%
     West-Vlaanderen 0,3% 0,3% 0,4% 0,5%
     Oost-Vlaanderen 0,5% 0,5% 0,5% 0,7%
     Limburg 0,2% 0,2% 0,3% 0,4%
     Brussels Gewest 2,7% 2,7% 3,0% 3,6%
     Waals-Brabant 0,5% 0,5% 0,6% 0,7%
     Henegouwen 1,6% 1,6% 2,0% 2,3%
     Luik 1,7% 1,8% 2,1% 2,6%
     Luxemburg 0,7% 0,7% 0,8% 1,0%
     Namen 1,2% 1,2% 1,5% 1,8%

     

% Volledig Leefloon +UVW op bevolking 15-64 jaar 2013-2016
Totaal 2013 2014 2015 2016
  Rijk 6,9% 6,9% 6,5% 6,4%
  Vlaams Gewest 4,3% 4,4% 4,3% 4,2%
  Brussels Gewest 12,5% 12,4% 11,5% 11,3%
  Waals Gewest 9,7% 9,5% 8,8% 8,7%
     Antwerpen 5,1% 5,2% 5,1% 5,1%
     Vlaams-Brabant 3,2% 3,3% 3,1% 3,2%
     West-Vlaanderen 3,8% 4,0% 3,9% 3,8%
     Oost-Vlaanderen 4,3% 4,4% 4,2% 4,2%
     Limburg 4,6% 4,7% 4,5% 4,3%
     Brussels Gewest 12,5% 12,4% 11,5% 11,3%
     Waals-Brabant 6,4% 6,3% 5,8% 5,7%
     Henegouwen 11,0% 10,8% 9,9% 9,8%
     Luik 10,6% 10,4% 9,7% 9,7%
     Luxemburg 6,3% 6,2% 5,7% 5,5%
     Namen 8,8% 8,7% 8,0% 7,7%


In de grafieken per gemeente, provincie, gewest en BelgiŽ wordt het verder detail gegeven naar leeftijd voor Leefloners en voor UVW-Werklozen en Volledige Leefloners. 
  
5. Leefloon met alle detail in grafieken voor elke gemeente, provincie, gewest en BelgiŽ


Langs de tabel Leefloon naar gemeente, 2013-2016 kunnen voor elke lokaliteit 30 grafieken aangemaakt worden die een heel gedetailleerd beeld geven van de leefloners in een gemeente.

Welke gemeente uitkiezen om deze grafieken te illustreren, Antwerpen natuurlijk met soms een vergelijking met het Brussels gewest. Voor elke andere gemeente kan een gelijke set grafieken aangemaakt met twee muisklikken, copy en paste (zie gebruiksaanwijzing hierboven). Voor wie dit allemaal te ingewikkeld is kan met een eenvoudige vraag de belangrijkste grafieken van z'n gemeente opvragen, zie info@npdata.be

5.1. Aantal en % leefloners naar leeftijd
  

Aantal Leefloners, Gedeeltelijk en volledig naar leeftijd 2013-2016
  2013 2014 2015 2016
ANTWERPEN        
Algemeen totaal 4.569 4.619 5.428 7.109
   -25 jaar 857 942 1.115 1.730
   25-64 jaar 3.603 3.520 4.151 5.246
   65+ 109 157 162 133
Gedeeltelijk Leefloon        
   -25 jaar 308 402 379 374
   25-64 jaar 1.083 811 793 673
   65+ 54 69 84 57
Volledig Leefloon        
   -25 jaar 549 540 736 1.356
   25-64 jaar 2.520 2.709 3.358 4.573
   65+ 55 88 78 76

    

Aantal Leefloners, Gedeeltelijk en volledig naar aard 2013-2016
  2013 2014 2015 2016
ANTWERPEN        
Algemeen totaal 4.261 4.619 5.428 7.109
  Studenten 157 143 139 217
  Vluchtelingen 1.233 1.297 1.783 2.599
  Andere 2.871 3.179 3.506 4.293
Gedeeltelijk Leefloon 1.137 1.282 1.256 1.104
  Studenten 117 109 108 147
  Vluchtelingen 87 75 84 103
  Andere 933 1.098 1.064 854
Volledig Leefloon 3.124 3.337 4.172 6.005
  Studenten 40 34 31 70
  Vluchtelingen 1.146 1.222 1.699 2.496
  Andere 1.938 2.081 2.442 3.439

  
Antwerpen - Alle leeftijden


 
Antwerpen -25 jaar


Antwerpen 25-64 jaar


Antwerpen 65+ jaar

Antwerpen - % Volledig leefloon op totaal


Antwerpen - Leefloon in % op de bevolking


5.2. Aantal Leefloners naar Studenten, Vluchtelingen en Andere

Antwerpen - Studenten Leefloners

 
Antwerpen - Vluchtelingen Leefloners


Antwerpen - Andere Leefloners


5.3. % Voltijdse en Deeltijdse leefloners naar Student/Vluchteling/Andere

Antwerpen - % Volledig/Gedeeltelijk Studenten Leefloners


Antwerpen - % Volledig/Gedeeltelijk Vluchtelingen Leefloners


Antwerpen - % Volledig/Gedeeltelijk Andere Leefloners

 

5.4. % Studenten, vluchtelingen Andere Leefloners op het totaal


Antwerpen - Aantal Studenten, Vluchtelingen, Andere Leefloners

  

Antwerpen - % Studenten/ Vluchtelingen/Andere Leefloners


5.5. UVW-Werklozen en leefloners, communicerende vaten?

Eerst een aantal grafieken met de vergelijkende evolutie UVW-werklozen en leefloners voor de gehele beroepsbevolking 15-64 jaar en voor groep -25 jarigen. Van de leefloners wordt enkel het volledig leefloon genomen omdat bij gedeeltelijk leefloon ook werklozen kunnen zitten en er van dubbeltelling sprake kan zijn. De combinatie UVW en dan nog volledig leefloon is evenwel uitgesloten.

Gehele beroepsbevolking
 

Antwerpen - Werkloos en Volledig leefloon

 

In deze grafiek wordt duidelijk welke de evolutie samen is.

 
% geven het aandeel UVW+Volledig leefloon op de beroepsbevolking,
hiermee wordt ook de vertekenende werkloosheidsgraad doorprikt


De -25 jarigen in de beroepsbevolking
 


 

 

Voor Antwerpen is het aandeel -25 jarigen in de zekerheidssystemen
stijgend. Ter vergelijking hieronder de evolutie in het Brussels gewest.
 
Brussels gewest


Brussels gewest

Het aandeel van de 15-24 jarigen ligt in Brussel lager dan in Antwerpen wat
UVW betreft maar dubbel zo hoog bij volledig leefloon als in Antwerpen.
Samengenomen zitten in Brussel 7,1% van de jongeren volledig in de
zekerheidssystemen, in Antwerpen 5,4%


Zoals gezegd kunnen voor alle steden en gemeenten in een wip (copy paste van de gegevensrij in de tabel) gelijkaardige grafieken opgemaakt worden. Wanneer voortgegaan wordt op de eerste gegevensblok krijgt men % op de bevolking, in de tweede gegevensblok een exacter % op de leeftijdsgroep.
 
5.6. UVW-Werklozen en volledig leefloon naar leeftijd

Om de basisgegevens nog eens voor elke gemeente mooi in beeld te brengen hebben we nog deze tabelletjes toegevoegd die automatisch gegenereerd worden bij de copy paste van de gegevensrij.
 

Aantal UVW-werkloos en Volledige Leefloners 2013-2016
  2013 2014 2015 2016
ANTWERPEN        
Totaal 15-64 jaar 26.632 27.345 26.932 27.955
   UVW-werkloos 23.563 24.096 22.838 22.026
   Volledig Leefloon 3.069 3.249 4.094 5.929
15-24 jaar 3.038 2.856 2.723 3.162
   UVW-werkloos 2.489 2.316 1.987 1.806
   Volledig Leefloon 549 540 736 1.356
25-64 jaar 23.594 24.489 24.209 24.794
   UVW-werkloos 21.074 21.780 20.851 20.221
   Volledig Leefloon 2.520 2.709 3.358 4.573

     

% UVW-werkloos en Volledige Leefloners 2013-2016
  2013 2014 2015 2016
ANTWERPEN        
Totaal 15-64 jaar 100% 100% 100% 100%
   UVW-werkloos 88% 88% 85% 79%
   Volledig Leefloon 12% 12% 15% 21%
15-24 jaar 100% 100% 100% 100%
   UVW-werkloos 82% 81% 73% 57%
   Volledig Leefloon 18% 19% 27% 43%
25-64 jaar 100% 100% 100% 100%
   UVW-werkloos 89% 89% 86% 82%
   Volledig Leefloon 11% 11% 14% 18%

  
Vooral bij de -25 jarigen is de shift indrukwekkend van UVW-werkloosheid naar Leefloon. In feite worden duizenden jongeren uit de beroepsbevolking gestoten naar een toestand van bestaansonzekerheid. Er nog eens aan herinneren dat de werkenden en de werklozen tot de beroepsbevolking behoren. Wie naar het leefloon wordt afgevoerd verdwijnt uit de beroepsbevolking, en dit op een ogenblik dat in het komende decennium de arbeidsmarkt om een bijkomende instroom van werkkrachten vraagt. Ondermeer een herstel van het recht op werkloosheid na wachttijd van afgestudeeerden en dit voor onbepaalde duur kan de arbeidsmarkt verzekeren van voldoende instroom. Dat zal een van de eerste punten zijn in een post PS en post N-VA tijdperk in de nationale politiek.

Ter illustratie en vergelijking hierbij nog de vergelijking voor het Brusselse gewest:
 

Aantal UVW-werkloos en Volledige Leefloners 2013-2016
  2013 2014 2015 2016
  Brussels Gewest        
Totaal 15-64 jaar 97.375 96.454 90.372 90.429
   UVW-werkloos 76.784 75.236 66.729 61.964
   Volledig Leefloon 20.591 21.218 23.643 28.465
15-24 jaar 11.551 10.395 9.418 10.299
   UVW-werkloos 6.601 5.574 4.076 3.275
   Volledig Leefloon 4.950 4.821 5.342 7.024
25-64 jaar 85.824 86.059 80.955 80.130
   UVW-werkloos 70.183 69.662 62.654 58.689
   Volledig Leefloon 15.641 16.397 18.301 21.441

    

% UVW-werkloos en Volledige Leefloners 2013-2016
  2013 2014 2015 2016
  Brussels Gewest        
Totaal 15-64 jaar 100% 100% 100% 100%
   UVW-werkloos 79% 78% 74% 69%
   Volledig Leefloon 21% 22% 26% 31%
15-24 jaar 100% 100% 100% 100%
   UVW-werkloos 57% 54% 43% 32%
   Volledig Leefloon 43% 46% 57% 68%
25-64 jaar 100% 100% 100% 100%
   UVW-werkloos 82% 81% 77% 73%
   Volledig Leefloon 18% 19% 23% 27%

  
5.6. Evolutie Vluchtelingen, Studenten, Andere bij Volledig leefloon

Omdat het aantal studenten-leefloners in Antwerpen uiterst beperkt is illustreren we deze set van zes grafieken, verkregen langs de tweede data-blok, voor het Brussels gewest, waar studenten-leefloners de verminderde werkloosheid bij jongeren hebben 'opgeslokt'. We beginnen en eindigen evenwel met de toestand in Antwerpen om het verschil aan te geven.

15-64 jarigen

    

  Antwerpen


Brussels gewest


15-24 jarigen

Antwerpen


Brussels gewestBrussels gewest


Brussels gewest


Antwerpen


Wie een set grafieken wil voor z'n gemeente kan dit aanvragen langs eenvoudige mail bij info@npdata.be. Deze worden dan langs internet ter beschikking gesteld van iedereen op de npdata.be site.

6. Volgorde van de gemeenten volgens een aantal kenmerken van leefloners en UVW

Voor elk van de kenmerken kan in de tabel gesorteerd worden in opgaande of neergaande zin, en kan tevens een selectie gemaakt worden naar gewest of provincie en dit voor aantallen, % op de bevolking als % op de leeftijdscategorieŽn, volledig en gedeeltelijk leefloon en dit voor het totaal aantal leefloners, de vluchtelingen, studenten en andere, voor elk wat wils dus, hoe dat het iemand uitkomt. Duidelijk is al dat in Vlaanderen voor de privť onderzoeksbureaus niet veel te rapen is.

6.1. De meest beschaafde gemeenten in BelgiŽ: % leefloners op de bevolking

BelgiŽ, meer dan 2,5% leefloners op de bevolking
 

Gemeente - BelgiŽ, Gewesten en Provincies onderaan 2013 2014 2015 2016
SINT-JANS-MOLENBEEK 4,0% 4,2% 4,6% 5,3%
LUIK 3,7% 3,9% 4,5% 5,2%
SINT-JOOST-TEN-NODE 4,5% 4,3% 4,6% 5,0%
DISON 3,7% 3,6% 4,4% 4,7%
SCHAARBEEK 3,3% 3,7% 4,0% 4,6%
ANDERLECHT 2,9% 3,0% 3,0% 3,9%
VERVIERS 2,8% 2,9% 3,3% 3,8%
SINT-GILLIS 3,1% 3,1% 3,2% 3,6%
BRUSSEL 2,9% 3,1% 3,2% 3,5%
HOEI 3,0% 2,9% 3,4% 3,5%
VORST 2,8% 2,8% 3,2% 3,4%
SERAING 2,4% 2,5% 3,1% 3,4%
CHARLEROI 2,6% 2,6% 3,1% 3,3%
EVERE 2,7% 3,0% 3,1% 3,2%
BERGEN 2,4% 2,4% 2,8% 3,1%
CHATELET 2,2% 2,2% 2,9% 3,1%
LA LOUVIERE 2,2% 2,3% 2,6% 2,9%
FONTAINE-L'EVEQUE 1,9% 2,3% 2,9% 2,9%
FARCIENNES 2,3% 2,2% 2,3% 2,9%
ETTERBEEK 2,5% 2,5% 2,6% 2,8%
NAMEN 2,1% 2,2% 2,5% 2,8%
BOUSSU 1,7% 1,6% 2,5% 2,7%
QUAREGNON 1,6% 1,6% 2,5% 2,6%
ELSENE 1,9% 1,9% 2,1% 2,5%
COLFONTAINE 1,4% 1,5% 2,3% 2,5%
DOORNIK 1,7% 1,9% 2,1% 2,5%

 
Vlaams gewest, gemeenten met meer dan 0,7% van de bevolking leefloon
  

Gemeente - BelgiŽ, Gewesten en Provincies onderaan 2013 2014 2015 2016
GENT 1,4% 1,5% 1,6% 1,9%
OOSTENDE 1,1% 1,0% 1,2% 1,6%
LEUVEN 0,7% 0,7% 0,9% 1,5%
TURNHOUT 0,7% 0,8% 1,0% 1,5%
ANTWERPEN 0,8% 0,9% 1,0% 1,4%
MECHELEN 0,7% 0,8% 0,9% 1,2%
LIER 0,5% 0,7% 0,9% 1,0%
SINT-NIKLAAS 0,6% 0,7% 0,8% 1,0%
ROESELARE 0,7% 0,7% 0,7% 0,9%
WILLEBROEK 0,6% 0,7% 0,8% 0,9%
KORTRIJK 0,6% 0,7% 0,6% 0,8%
BLANKENBERGE 0,6% 0,6% 0,6% 0,8%
DE PANNE 0,4% 0,4% 0,5% 0,8%
WETTEREN 0,5% 0,5% 0,6% 0,7%
ZELZATE 0,6% 0,6% 0,6% 0,7%
TIENEN 0,5% 0,5% 0,6% 0,7%
MACHELEN 0,5% 0,5% 0,7% 0,7%
MORTSEL 0,4% 0,5% 0,6% 0,7%
EEKLO 0,6% 0,5% 0,6% 0,7%
VILVOORDE 0,3% 0,4% 0,7% 0,7%
MENEN 0,5% 0,6% 0,6% 0,7%
MIDDELKERKE 0,7% 0,6% 0,6% 0,7%
GEEL 0,5% 0,5% 0,5% 0,7%
BORSBEEK 0,7% 0,6% 0,6% 0,7%


Limburgers aan het leefloon, vanaf  0,3% van de bevolking
 

Gemeente - BelgiŽ, Gewesten en Provincies onderaan 2013 2014 2015 2016
HASSELT 0,4% 0,4% 0,3% 0,6%
GENK 0,4% 0,4% 0,5% 0,5%
TONGEREN 0,4% 0,4% 0,5% 0,5%
LANAKEN 0,2% 0,3% 0,3% 0,5%
SINT-TRUIDEN 0,3% 0,3% 0,4% 0,4%
MAASMECHELEN 0,3% 0,3% 0,3% 0,4%
PEER 0,3% 0,4% 0,3% 0,4%
LEOPOLDSBURG 0,3% 0,3% 0,3% 0,4%
BERINGEN 0,2% 0,3% 0,3% 0,4%
HOUTHALEN-HELCHTEREN 0,3% 0,3% 0,4% 0,4%
LOMMEL 0,2% 0,3% 0,3% 0,3%
HECHTEL-EKSEL 0,2% 0,2% 0,3% 0,3%
BILZEN 0,3% 0,3% 0,3% 0,3%
DILSEN-STOKKEM 0,2% 0,2% 0,3% 0,3%
ALKEN 0,1% 0,1% 0,1% 0,3%
HAMONT-ACHEL 0,2% 0,2% 0,2% 0,3%
NEERPELT 0,2% 0,3% 0,2% 0,3%
TESSENDERLO 0,2% 0,2% 0,2% 0,3%
KINROOI 0,3% 0,2% 0,2% 0,3%
MAASEIK 0,1% 0,2% 0,2% 0,3%
DIEPENBEEK 0,1% 0,2% 0,2% 0,3%
HAM 0,2% 0,1% 0,1% 0,3%
HEUSDEN-ZOLDER 0,2% 0,2% 0,2% 0,3%

 
6.2. Gemeenten volgens het % Vluchtelingen-leefloners op de bevolking

BelgiŽ: Gemeenten met meer dan 0,3% Vluchtelingen leefloners
 

Gemeente - BelgiŽ, Gewesten en Provincies onderaan 2013 2014 2015 2016
SINT-JOOST-TEN-NODE 0,4% 0,5% 0,7% 0,9%
LUIK 0,4% 0,5% 0,6% 0,8%
VERVIERS 0,4% 0,4% 0,5% 0,7%
LEUVEN 0,1% 0,2% 0,3% 0,7%
DISON 0,3% 0,4% 0,5% 0,6%
ANDERLECHT 0,3% 0,4% 0,5% 0,6%
SCHAARBEEK 0,3% 0,4% 0,5% 0,5%
EUPEN 0,3% 0,3% 0,4% 0,5%
SINT-JANS-MOLENBEEK 0,2% 0,3% 0,4% 0,5%
OOSTENDE 0,2% 0,3% 0,4% 0,5%
ANTWERPEN 0,2% 0,3% 0,3% 0,5%
SINT-GILLIS 0,3% 0,4% 0,4% 0,5%
TURNHOUT 0,1% 0,1% 0,2% 0,4%
ELSENE 0,2% 0,3% 0,3% 0,4%
BRUSSEL 0,2% 0,3% 0,3% 0,4%
KOEKELBERG 0,2% 0,2%