BuG 365 Ė Bericht uit het Gewisse - 9 augustus 2017
   
BuG 365 on-line                                  Printversie (37p)

Jobevolutie 2016: Loontrekkenden +1,3%, Zelfstandigen +1,4%
Werkenden voor 916 sectoren met aantal en % loontrekkend en zelfstandig

Tabel 1 Werkenden 2010-2016, basisgegevens         
Tabel 2 Werkenden 2010-2016, grafische toepassing

 

Voortgaande op de officiŽle tewerkstellingsstatistieken van RSZ, RSZ-PPO en het RSVZ, waarvoor dank, kunnen het aantal en %  loontrekkenden, zelfstandigen en het totaal werkenden voor elk van de 916 nace-sectoren in tabel gezet in een tijdsreeks van 2010 tot 2016. Tevens kunnen met twee muisklikken 12 grafieken gegenereerd worden voor elk van de 916 deelsectoren en subtotalen op 5, 4, 3, 2 en 1 digit.

De tabel is opgemaakt in twee versies: de basistabel waarbij het totaal Werkenden, Loontrekkenden en Zelfstandigen onder elkaar in de tabel worden geplaatst, en een tweede tabel waarbij dezelfde gegevens in kolommen naast elkaar worden geplaatst zodat de grafieken automatisch kunnen opgemaakt worden. De tabellen worden best opgeladen in Excel voor alle functionaliteiten.

Tabel 1 Werkenden 2010-2016, basisgegevens
Tabel 2 Werkenden 2010-2016, grafische toepassing

Het is onmogelijk deze tabellen in dit bestek volledig te exploreren. Ze zijn vooral bedoeld om de media en journalisten, specialisten, studiediensten allerhande, onderzoekscentra, denktanks en vooral ook de belanghebbenden bij jobcreatie en een tewerkstellingsperspectief ten dienste te zijn. Het kan ook helpen om de voeten op de grond te houden wat de feitelijkheid betreft en de mist die soms gespoten wordt over jobs, jobs, jobs en de vermeende grotere dynamiek bij de zelfstandigen, ondermeer bij paramedici te doen opklaren. Langs 98 grafieken wordt in deze Bug voor een veelheid van (deel)sectoren) enkele voorbeelden gegeven, met hieronder een selectie van 98 grafieken uit de meest diverse sectoren:

Totaal Werkenden

1.1. "Landbouw, Bosbouw en Visserij"
1.2. "Industrie"
1.3. "Bouw"
1.4. "Groot- en detailhandel"
       
   Gemotoriseerd vervoer en reparatie
           Groothandel
               Gebruiksvoorwerpen
               Voeding
               Bouw en Andere
            Detailhandel
1.5. "Vervoer op de weg en op het water" en "opslag"
1.6. "Verschaffen verblijfsaccommodatie en maaltijden"
            Hotels en Verblijfstoerisme
        
   Eetgelegenheden met volledige bediening
            Eetgelegenheden met beperkte bediening
            Catering
            Cafťs en bars
            Discoteken, Dancings en dergelijke
1.7. "Informatie en Communicatie"
1.8. "FinanciŽle Activiteiten en Verzekeringen"
1.9. "Exploitatie en handel in onroerend goed"

1.10. "Vrije Beroepen en Wetenschappelijke en Technische activiteiten"

           Rechtskundige beroepen

       
   Boekhouding, FinanciŽle activiteiten
           Reclame en Marktonderzoek
1.11. "Arbeidsbemiddeling" en "Uitzendsector"
1.12. "Reissector"
1.13. "Beveiliging"
1.14. "Reiniging gebouwen"

1.15. "Gezondheidszorg"
             Ziekenhuizen
             Geneesheren
             Tandartsen
             Paramedici
1.16. "Kunst, Amusement en Recreatie"
             Kunst en Cultuur
             Bibliotheek, Musea, Natuur
             Sport, Recreatie en Ontspanning

1.17. "Persoonlijke Dienstverlening"
             IndustriŽle Wasserijen
             Wasserettes - Tewerkstelling
            
Haarverzorging - Tewerkstelling
             Schoonheidsverzorging
             Uitvaartverzorging

2. Aandeel Zelfstandigen in de werkenden per sector en op het totaal werkenden

2.1. Totaal Werkenden
2.2. Tertiaire sector
2.3. Gezondheidszorg

Totaal Werkenden

Totaal Werkenden


Totaal Werkenden - Evolutie

  
Totaal Werkenden - Evolutie in % tav begin van het jaar


Aandeel Zelfstandigen en Loontrekkenden in de tewerkstelling


Voor alle 916 deelsectoren kunnen soortgelijke grafieken aangemaakt
 
1. Een illustratie voor enkele deelsectoren

1.1. Landbouw, Bosbouw en Visserij"

Landbouw, bosbouw en visserij - Tewerkstelling

 
Landbouw, bosbouw en visserij - Tewerkstelling

In tegenstelling met de berichten groeit de landbouw fors in 2016


1.2. "Industrie"

Industrie - Tewerkstelling


Industrie -  Evolutie

Zelfs de Industrie heeft een klein beetje hernomen in 2016 na jaren afkalving


1.3. "Bouw"

Bouw - Tewerkstelling


Bouw - Evolutie

Ook de Bouw met vooral de zelfstandigen (schijnzelfstandigen?) zit in de lift


1.4. "Groot- en detailhandel"


Groot- en Detailhandel - Tewerkstelling


Groot- en Detailhandel - Evolutie


Hieronder het detail voor de subsectoren:

Gemotoriseerd vervoer en reparatie (garages) - Tewerkstelling


Gemotoriseerd vervoer en reparatie (garages) - Tewerkstelling


Groothandel - Tewerkstelling


Groothandel - Evolutie


Deelsectoren Groothandel:

Groothandel Gebruiksvoorwerpen - Tewerkstelling


Groothandel Gebruiksvoorwerpen - Evolutie


Groothandel Voeding - Tewerkstelling


Groothandel Voeding - Evolutie


Groothandel Bouw en andere - Tewerkstelling


Groothandel Bouw en andere - Evolutie


Detailhandel - Tewerkstelling


Detailhandel - Evolutie

De Zelfstandigen laten het meer en meer afweten...

Voor meer dan 77 deelsectoren in de detailhandel kan men de
tewerkstelling en evolutie nagaan in de tabel grafieken, interessant
 

1.5. "Vervoer op de weg en op het water" en "opslag"
  

Vervoer op de weg en op het water - Tewerkstelling


Vervoer op de weg en op het water - Tewerkstelling


Opslag - Tewerkstelling


Opslag - Evolutie


1.6. "Verschaffen verblijfsaccommodatie en maaltijden"

In deze grafieken is meteen duidelijk wat de aanbreng is van Loontrekkenden en Zelfstandigen in de jobevolutie, met inbegrip dus van de 'witte kassa's en de flexi-jobs.

Verschaffen verblijfsaccommodatie en maaltijden


Hotels en Verblijfstoerisme


Eetgelegenheden met volledige bediening


Eetgelegenheden met beperkte bediening


Catering


Cafťs en bars


Discoteken, Dancings en dergelijke


1.7. "Informatie en Communicatie"


Informatie en Communicatie - Tewerkstelling


Informatie en Communicatie - Evolutie


1.8. "FinanciŽle Activiteiten en Verzekeringen"
 

FinanciŽle activiteiten - Tewerkstelling


FinanciŽle activiteiten - Evolutie


Verzekeringen - Tewerkstelling


Verzekeringen - Evolutie


 

1.9. "Exploitatie en handel in onroerend goed"

Exploitatie en handel in onroerend goed - Tewerkstelling


Exploitatie en handel in onroerend goed - Evolutie


Met als onderdeel:

Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur onroerend goed -Tewerkst.


Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur onroerend goed - Evolutie


1.10. "Vrije Beroepen en Wetenschappelijke en Technische activiteiten"

Vrije Beroepen en Wetenschappelijke en Technische activiteiten- Tewerkstelling


Vrije Beroepen en Wetenschappelijke en Technische activiteiten-
Evolutie

Waarvan volgende onderdelen:

Rechtskundige beroepen - TewerkstellingRechtskundige beroepen - Evolutie


Boekhouding, FinanciŽle activiteiten - Tewerkstelling


Boekhouding, FinanciŽle activiteiten - Tewerkstelling


Reclame en Marktonderzoek - Tewerkstelling


Reclame en Marktonderzoek - Evolutie


1.11. "Arbeidsbemiddeling" en "Uitzendsector"


Arbeidsbemiddeling (VDAB, Forem, Actiris) - Tewerkstelling


Arbeidsbemiddeling (VDAB, Forem, Actiris) - Evolutie

Uitzendsector - Tewerkstelling (Kader+Uitzendkrachten)


Uitzendsector - Evolutie


1.12. "Reissector"


Reissector - Tewerkstelling


Reissector - Evolutie


1.13. "Beveiliging"


Beveiliging - Tewerkstelling


Beveiliging - Evolutie


1.14. "Reiniging gebouwen"

Reiniging gebouwen (met inbegrip Dienstencheques)- Tewerkstelling


Reiniging gebouwen - Tewerkstelling

Organisatie dienstencheques Publieke sector is hier niet inbegrepen,
bij de RSZ-PPO worden deze niet apart gecodeerd.


1.15. "Gezondheidszorg"


Gezondheidszorg - Tewerkstelling


Gezondheidszorg - Evolutie


Hieronder enkele deelsectoren:
 
Ziekenhuizen -Tewerkstelling


Ziekenhuizen -EvolutieGeneesheren - Tewerkstelling


Geneesheren - EvolutieTandartsen - Tewerkstelling


Tandartsen - Evolutie


Paramedici - Tewerkstelling


Paramedici - Evolutie


Paramedici - Evolutie aandeel Zelfstandigen in Werkenden

Aandeel Paramedici, in hoofdzaak verpleegkundigen jaar op jaar dalend, hetgeen
wijst op een overgang van een zelfstandigenstatuut naar een werknemersstatuut


1.16. "Kunst, Amusement en Recreatie"


Kunst, Amusement en Recreatie - Tewerkstelling


Kunst, Amusement en Recreatie - Evolutie


Hieronder de drie deelsectoren:

Kunst en Cultuur - Evolutie

Bibliotheek, Musea, Natuur - Evolutie


Sport, Recreatie en Ontspanning - Evolutie


1.17. "Persoonlijke Dienstverlening"

IndustriŽle Wasserijen - Tewerkstelling


IndustriŽle Wasserijen - Evolutie

Dienstencheques doen de wassector afkalven

Wasserettes - Tewerkstelling


Wasserettes - Evolutie


Haarverzorging - Tewerkstelling


Haarverzorging - Evolutie

Schoonheidsverzorging - Tewerkstelling


Schoonheidsverzorging - Evolutie


Uitvaartverzorging - Tewerkstelling


Uitvaartverzorging - Evolutie


Sauna's, solaria's, baden enz. - Tewerkstelling


Sauna's, solaria's, baden enz. -  Evolutie


Contactbemiddelingsbureaux e.d. - Tewerkstelling


Contactbemiddelingsbureaus e.d. - Evolutie


2. Aandeel Zelfstandigen in de werkenden per sector

In de tabel Grafieken kan voor alle sectoren het aandeel van zelfstandigen en loontrekkenden in % nagegaan worden op het totaal werkenden in de sector, alsmede het aandeel van zelfstandigen  en loontrekkenden per deelsector in het geheel van de werkenden en dit in zes grafieken. We geven hier een voorbeeld voor het Totaal, de Tertiaire sector en de Gezondheidssector

2.1. Totaal werkenden


Erg langzame groei aandeel zelfstandigen in de tewerkstelling
met stabilisatie van hun aandeel op 15,7% in 2016


2.2. "Tertiaire sector"

Tertiaire sector Aandeel Zelfstandigen en Loontrekkenden in de sector


Tertiaire Sector - Aandeel in totaal Werkenden


Tertiaire Sector - Aandeel in totaal Loontrekkenden


Tertiaire Sector - Aandeel in totaal Zelfstandigen


2.3. "Gezondheidszorg"

Gezondheidszorg - Aandeel Zelfstandigen en Loontrekkenden


Gezondheidszorg - Aandeel in totaal Werkenden


Gezondheidszorg - Aandeel in totaal LoontrekkendenGezondheidszorg - Aandeel Zelfstandigen  in totaal Zelfstandigen


Zoals gezegd zijn al deze 98 grafieken exemplarisch en kunnen ze in een groter detail nagegaan worden in beide tabellen:

Tabel 1 Werkenden 2010-2016, basisgegevens
Tabel 2 Werkenden 2010-2016, grafische toepassing

Voor vragen, opmerkingen en suggesties, jan@hertogen.be

Jan Hertogen,
socioloog