BuG 360 Ė Bericht uit het Gewisse Ė 1 juni 2017
   
BuG 360 on-line                           Printversie (22p)

 "Buitenlandse Herkomst" per leeftijdscategorie en gemeente

OfficiŽle Vlaamse cijfers uit de Inburgerings- en Integratiemonitor,
6 grafieken kunnen voor elke gemeente aangemaakt worden, met
automatische de vergelijking van de gemeente met het gewest.

 
Tabel Buitenlandse Herkomst per leeftijd en gemeente


     

Brongegevens: Lokale Integratie- en Inburgeringsmonitor 2016


Hoeveel inwoners met migratieachtergrond wonen er in mijn gemeente, maar dan per leeftijdscategorie, is een vraag die ons af ten toe bereikt. In de Integratiemonitor van de Studiedienst van de Vlaamse regering vind je voor elke gemeente het antwoord, zelfs de keuze van de gemeente is nu een fluitje van een cent, zie de Integratie- en Inburgeringsmonitor 2016, luidt dan m'n antwoord.

Maar om een algemeen overzicht te verkrijgen zou men alle gemeenten naast elkaar moeten zetten, voortgaande op de pdf-rapporten, en daar begint niemand aan. Vandaar dat npdata ondermeer het leeftijdsgegeven op een excelblad aangevraagd en gekregen heeft, een tijdje geleden al. Toen vroegen we ook naar een Integratiemonitor voor de Brusselse gemeenten. En pas nu ontdekken we dat deze noodzakelijke info voor de Vlaamse Gemeenschap, dus Brussel inbegrepen, beschikbaar gekomen is. De leeftijdgegevens van alle Brusselse gemeenten naast mekaar in een exceltabel met de gegevens voor 2016, voor het Vlaams gewest zijn het de gegevens voor 2015, maar dit maakt in de leeftijdsverdeling maar een minimaal verschil. Wie de vlaamse cijfers per gemeente wil exploreren kan voor elke Vlaamse gemeente terecht bij de Integratie- en Inburgeringsmonitor 2016.

Buitenlandse Herkomst per leeftijd, voor scholen van wezenlijk belang

Toen we enkele weken geleden de vraag kregen van een onderwijsnet om zicht te krijgen op Migratieachtergrond naar leeftijd in een aantal steden hebben we een gedetailleerde tabel aangemaakt voor alle gemeenten in het Vlaamse gewest en deze hen bezorgd. We maken er nu een BuG-bericht van voor allen die er wijzer mee  willen worden. Niet alleen over de huidige schoolbevolking zijn de gegevens gedetailleerd, ook de Migratieachtergrond van de ouders alsmede de transformatie die de   samenleving de komende decennia zal ondergaan in het Vlaamse gewest. Echt wel een eye-opener.
   
Voor het Brussels gewest kan nauwgezet nagegaan dat de transformatie van autochtoon naar allochtoon zich verregaand heeft doorgezet, iets wat we trouwens sinds een decennium niet nalaten onder de aandacht te brengen: in 1958 had 7% van de Brusselse bevolking een migratieachtergrond, in 2016 is dat het tienvoudige, nl. 70% (in de minimale telling van de studiedienst van Vlaamse regering), het is een wereldrecord van vreedzame transformatie waarin alle maatschappelijke en politieke functies van een Europese en wereldstad naadloos zijn overgegaan in nieuwe generaties, en dit op 60 jaar tijd.

De voedingsbodem voor identitair-nationalistisch denken zal, ook in het Vlaamse gewest, verder verschrompelen.

1. "Buitenlandse Herkomst" - de officiŽle cijfers van de Vlaamse gemeenschap

In de locale Inburgerings- en Integratierapport gebruikt men het begrip Buitenlandse Herkomst, het wordt als volgt omschreven: elke inwoner waarvan de huidige of eerste nationaliteit niet-Belgisch of de eerste nationaliteit van vader of moeder niet-Belgisch is. Het komt overeen met de definitie van de Kruispuntenbank Sociale Zekerheid.

Deze aflijning houdt  in dat inwoners waarvan de grootvader of grootmoeder vreemdeling waren maar Belg geworden zijn niet als van Buitenlandse Herkomst worden meegeteld. Anders gezegd, kleinkinderen van Belg geworden grootouders zijn niet in deze overheidsstatistiek aanwezig. Het zijn dus minimale cijfers waarbij de onderschatting groter wordt naargelang de immigratie ouder is. Dwz in gemeenten en regio's waar al vanaf de jaren 50 en 60 migratie een grotere iompact had.

Terloops kan aangegeven dat aan de Kruispuntenbank is gevraagd om in de telling van Buitenlandse herkomst ook de kleinkinderen mee te nemen van grootouders die als eerste nationaliteit niet-Belg waren. Maar deze, wettellijk voorziene opdracht is nog altijd in verwerking en (nog) niet beschikbaar. Wie kan daar eens naar hoeren?

Noot: Voor de npdata-tabellen "Migratieachtergrond per gemeente en per nationaliteit" wordt  gebruik gemaakt van een andere methode, die rekening houdt met de opeenvolging van generaties, gemengde huwelijken enz na WO2. Daar liggen de aantallen en % wat hoger.

In
de Tabel  Buitenlandse Herkomst per leeftijd en gemeente worden dus de ĎofficiŽleí Vlaamse cijfers uit de doeken gedaan zoals opgemaakt door de studiedienst van de Vlaamse regering voor 2015. De cijfers voor 2016 liggen een fractie hoger. Maar ook al geven ze een lichte onderschatting te zien omwille van de beperking in de methode en het jaar verschil, ze zijn dus zeer indrukwekkend voor wie ze tot zich wil laten doordringen. In grensgemeenten is een goed deel van Buitenlandse Herkomst afkomstig uit Nederland, en ook dit 'fenomeen' is niet onbelangrijk.

Voor het detail naar nationaliteitengroep, zonder evenwel de leeftijdsverdeling, vindt men een schat aan informatie in de voormelde
Integratie- en Inburgeringsmonitor 2016 die per gemeente is opgemaakt.

2. Buitenlandse Herkomst per leeftijdsgroep - Integratiemonitor 2015

Tabel  Buitenlandse Herkomst per leeftijd en gemeente geeft de leeftijdgroepen van de bevolking van ĎVreemde Herkomstí in alle gemeenten in het Vlaamse gewest tot op het grootste beschikbare detail:

- 00-05 jaar
- 06-11 jaar
- 12-17 jaar
- 18-24 jaar
- 25-34 jaar
- 35-49 jaar
- 50-54 jaar
- 65-79 jaar
- 80+

Enkele categorieŽn wordt samengebracht, ondermeer de bevolking gedeeld door drie zodat een logische vergelijking mogelijk is.
 
- 00-24 jaar
- 25-50 jaar
- 50+

Ook de opdeling + en - 18 jaar is aanwezig omdat het de kiesgerechtigde leeftijdsgrens is en de meeste jongeren 18+ met Migratieachtergrond de Belgische nationaliteit hebben.

De schoolse opdeling naar leeftijd is uiteraard voor de scholengroepen per gemeente of regio van uitzonderlijk belang, ook om vooruit te zien op de toekomst.

- 00-05 (peuters en kleuters)
- 06-11 (basisonderwijs)
- 12-17 (secundair onderwijs)
- 18-24 (hoger onderwijs)

Al deze opdelingen zijn in de tabel terug te vinden in Bevolkingsaantal, aantal Buitenlandse Herkomst en het % Buitenlandse Herkomst.


3. Gebruik tabel

De tabel Buitenlandse Herkomst per leeftijd en gemeente is een excelbestand met twee werkbladen, een voor de gegevens (Buitenlandse Herkomst) en een ander voor de grafische toepassing (Grafieken).

In het gegevensblad Buitenlandse Herkomst zijn er bovenaan +jes en Ėnetjes, om de tabelonderdelen te openen of te sluiten. Langs de cijfertjes linksboven kan je op de verschillende niveaus onderdelen openen of dichtplooien. Bij openen van een +je boven het % wordt bevolking totaal en Buitenlandse Herkomst zichtbaar in aantallen op basis waarvan het % berekend is.

Grafieken

Voor de grafieken moet in het gegevensblad de lijn met de gewenste gemeente of provincie gekopieerd worden en geplakt op rij 2 van het blad grafieken bovenaan:

- voor gemeenten in Vlaamse gewest, op het blad Grafieken Vlaams
- voor de Brusselse gemeenten, het blad Grafieken Brussels

De grafieken worden automatisch gegenereerd. Deze kunnen dan verder gekopieerd en op een Word of ander document geplakt worden. Ook de cijfers kunnen naar believen gekopieerd en geplakt worden.

Er zijn onderaan de tabel subtotalen per provincie aangemaakt, maar men kan ook per provincie selecteren en alle gegevens kunnen, vanuit de kolomtitel in opgaande of neergaande zin geordend worden.

De grafieken gaan van algemeen tot gedetailleerd, met bovenaan de gemeente en onderaan dezelfde gegevens en met ook de gegevens voor het Vlaamse gewest als vergelijking.

4. De grafiekenset met de vergelijking Vlaams en Brussels gewest  

 


Voor de 0-5 jarigen gaat het % Buitenlandse Herkomst in Brussel naar de 90%, in het Vlaamse gewest stijgt het boven de 30% uit. Voor de totale bevolking is 70,4% van de Brusselse bevolking van Buitenlandse Herkomst, in het Vlaams gewest 18,4%. Gezien de gebruikte methodiek zijn dit minimale cijfers, waarbij de onderschatting groter wordt naarmate de migratie van oudere datum is.

Voor alle Brusselse gemeenten kunnen de cijfers, vergeleken met het Brusselse gewest nagegaan worden in
Tabel Buitenlandse Herkomst per leeftijd en gemeente


5. De grafiekenset: Antwerpen

In de meest algemene grafiek wordt de globale evolutie het duidelijkst omdat telkens categorieŽn van  25 jaar genomen worden (-25, 25-49 jaar en 50+). In de meer gedetailleerde grafieken wordt het detail van de -25 jarigen zichtbaar en ook de generatie van ouders van Buitenlandse Herkomst.
   

Antwerpen


 
Antwerpen

 
 Antwerpen


Voor elk overzicht wordt ook automatisch een grafiek aangemaakt met de vergelijking met de situatie in het Vlaams gewest. En dat is zo voor elke grafieset die men per gemeente aanmaakt.

Antwerpen


Antwerpen


Antwerpen


5. Provincies en gemeenten volgens % Buitenlandse Herkomst en leeftijd

Op welke plaats staat mijn gemeente in de rangorde van Buitenlandse Herkomst, een voor de hand liggende vraag. Zeker ook voor scholen en de inwoners met migratieachtergrond zelf, kwestie van hun aandeel en belang in de samenleving in te schatten en vooral ook de transformatie die de samenleving met en door hen zal ondergaan, willens nillens. Want dit is een gegeven dat door niets, niet door geboorten of nieuwe immigraties of emigraties kan teruggedraaid worden. Zoals in vorige BuG 359 on-line aangegeven is de aanwezigheid van "Buitenlandse Herkomst" het exponent van een samenleving die heeft willen overleven en die daar ook in geslaagd is, dank zij de migratie.

5.1. Provincies en gemeenten volgens % inwoners -25 jaar per leeftijdscategorie

Provincies

  % VH-00-05 % VH-06-11 % VH-12-17 % VH-18-24 Totaal -25
Vlaams gewest 34,0% 31,3% 26,2% 23,7% 28,5%
  Antwerpen 42,8% 39,1% 32,5% 29,6% 35,7%
  Limburg 40,9% 40,2% 35,1% 31,3% 36,4%
  Vlaams Brabant 37,0% 34,7% 29,6% 26,2% 31,5%
  Oost-Vlaanderen 27,8% 25,0% 20,8% 19,1% 23,0%
  West-Vlaanderen 18,6% 16,8% 13,5% 12,2% 15,0%


Gemeenten volgens % inwoners -25 jaar, geordend op % 0-5 jaar

 

Gemeente % VH-00-05 % VH-06-11 % VH-12-17 % VH-18-24 Totaal -25
Baarle-Hertog  79,7% 89,1% 74,7% 72,8% 78,6%
Maasmechelen  74,4% 71,4% 65,4% 63,1% 68,2%
Genk  72,6% 69,5% 66,3% 60,4% 66,6%
Antwerpen  71,6% 69,1% 62,3% 57,3% 65,1%
Vilvoorde  71,5% 67,3% 58,0% 52,3% 62,3%
Machelen  70,2% 69,9% 63,5% 51,2% 63,5%
Kraainem  67,1% 62,4% 58,5% 48,5% 58,2%
Hamont-Achel  67,0% 61,8% 49,8% 42,1% 53,8%
Zaventem  65,5% 62,8% 57,0% 49,9% 58,5%
Drogenbos  64,6% 64,3% 59,7% 53,8% 60,4%
Wemmel  64,1% 60,4% 50,8% 43,9% 54,2%
Sint-Pieters-Leeuw  63,2% 59,8% 50,4% 41,0% 52,8%
Wezembeek-Oppem  62,1% 55,8% 51,1% 42,8% 51,7%
Houthalen-Helchteren  61,6% 61,9% 53,7% 49,5% 56,0%
Voeren  59,6% 55,5% 47,9% 51,8% 53,2%
Lanaken  59,4% 61,4% 55,3% 47,0% 54,8%
Heusden-Zolder  56,7% 53,5% 49,1% 44,9% 50,6%
Ravels  55,5% 55,6% 46,6% 41,1% 48,9%
Asse  55,1% 47,1% 37,5% 32,5% 42,8%
Boom  54,7% 51,4% 40,0% 34,0% 45,1%
Mechelen  52,3% 52,1% 44,0% 39,1% 46,8%
Linkebeek  52,0% 49,9% 42,1% 34,6% 43,2%
Tervuren  51,9% 51,7% 47,8% 40,2% 47,7%
Grimbergen  51,7% 46,8% 37,8% 33,2% 42,2%
Hoogstraten  50,2% 49,9% 43,1% 38,7% 44,6%
Sint-Genesius-Rode  50,0% 52,9% 49,8% 40,7% 48,1%
Ronse  49,9% 46,5% 40,4% 34,9% 42,9%
Gent  49,6% 48,5% 43,4% 40,6% 45,3%
Hoeilaart  49,6% 45,5% 42,7% 36,5% 43,4%
Dilbeek  49,4% 44,9% 35,4% 29,6% 38,9%
Turnhout  48,4% 43,4% 35,4% 31,5% 39,1%
Beringen  47,7% 48,7% 43,1% 39,0% 44,4%
Riemst  46,4% 39,1% 39,8% 38,5% 40,7%
Dilsen-Stokkem  45,6% 49,7% 41,9% 40,4% 44,2%
Essen  45,5% 45,7% 45,5% 32,7% 41,6%
Kinrooi  45,3% 49,5% 41,4% 31,9% 40,9%
Sint-Niklaas  45,1% 38,7% 31,5% 28,4% 35,6%
Overijse  44,6% 45,1% 43,8% 37,6% 42,6%
Beersel  43,0% 42,0% 34,8% 30,5% 37,2%
Willebroek  42,9% 44,1% 34,8% 30,9% 38,3%
Leuven  42,3% 36,0% 31,2% 42,8% 39,1%
Lommel  42,0% 42,5% 35,5% 27,4% 35,9%
Leopoldsburg  41,8% 39,0% 35,5% 30,9% 36,3%
Maaseik  41,7% 40,9% 34,6% 30,3% 36,4%
As  41,4% 36,1% 29,3% 24,1% 32,2%
Borsbeek  41,1% 31,7% 30,4% 22,0% 30,7%
Zelzate  40,7% 33,2% 31,0% 28,5% 33,1%
Neerpelt  40,2% 44,3% 36,1% 26,6% 35,5%

Voor alle andere gemeenten, zie de tabel Buitenlandse Herkomst per leeftijd en gemeente.

5.2. Provincies en gemeenten volgens % -25, 25-49 en 50+ jaar

Provincies
 

  % VH-25 % VH25-49 % VH-50+ % VH-Totaal
Vlaams gewest 28,5% 22,2% 8,1% 18,4%
  Limburg 36,4% 29,5% 15,1% 25,7%
  Antwerpen 35,7% 27,8% 10,1% 23,3%
  Vlaams Brabant 31,5% 24,5% 8,6% 20,4%
  Oost-Vlaanderen 23,0% 16,9% 5,1% 14,0%
  West-Vlaanderen 15,0% 12,0% 4,0% 9,4%

    
Provincie Limburg
 

NIS Gemeente % VH-25 % VH25-49 % VH-50+ % VH-Totaal
73.107 Maasmechelen  68,2% 61,3% 39,6% 55,1%
71.016 Genk  66,6% 61,8% 39,9% 55,1%
72.039 Houthalen-Helchteren  56,0% 47,4% 27,2% 42,6%
73.042 Lanaken  54,8% 46,5% 28,9% 41,4%
72.037 Hamont-Achel  53,8% 53,8% 39,8% 47,9%
73.109 Voeren  53,2% 48,2% 33,0% 43,0%
71.070 Heusden-Zolder  50,6% 41,5% 18,8% 35,9%
71.004 Beringen  44,4% 34,8% 15,4% 30,6%
72.041 Dilsen-Stokkem  44,2% 34,7% 19,0% 31,4%
72.018 Kinrooi  40,9% 35,3% 23,5% 32,2%
73.066 Riemst  40,7% 31,1% 16,8% 27,9%
72.021 Maaseik  36,4% 29,6% 16,1% 26,1%
71.034 Leopoldsburg  36,3% 29,3% 10,6% 24,0%
72.020 Lommel  35,9% 29,3% 16,8% 26,2%
72.025 Neerpelt  35,5% 31,7% 21,4% 28,6%
71.067 Zutendaal  33,6% 28,0% 16,2% 24,6%
71.002 As  32,2% 28,3% 13,5% 23,9%
71.022 Hasselt  29,5% 22,6% 6,6% 17,7%
72.029 Overpelt  29,5% 26,1% 12,1% 21,7%
71.047 Opglabbeek  29,0% 23,9% 10,2% 20,6%
73.006 Bilzen  27,9% 20,5% 7,8% 17,7%
72.003 Bocholt  27,0% 23,1% 12,3% 20,0%
72.038 Hechtel-Eksel  25,8% 21,3% 12,1% 19,1%
71.053 Sint-Truiden  25,1% 18,0% 4,8% 14,2%
71.066 Zonhoven  24,9% 18,5% 6,9% 15,8%
73.083 Tongeren  23,7% 17,2% 6,4% 14,2%
72.004 Bree  22,1% 17,4% 6,4% 14,3%
71.069 Ham  21,4% 16,2% 6,5% 14,0%


5.3. Provincies en gemeenten volgens % minder en meer dan 18 jaar

Provincies
 

  % VH-00-18 % VH-18+ % VH-Tot
Vlaams gewest 30,5% 15,5% 18,4%
  Limburg 38,7% 22,7% 25,7%
  Antwerpen 38,2% 19,6% 23,3%
  Vlaams Brabant 33,7% 17,0% 20,4%
  Oost-Vlaanderen 24,6% 11,5% 14,0%
  West-Vlaanderen 16,2% 7,9% 9,4%

   
Gemeenten Vlaanderen % 18+ van Buitenlandse Herkomst

Gemeente % VH-00-18 % VH-18+ % VH-Tot
Baarle-Hertog  81,1% 62,8% 66,7%
Maasmechelen  70,5% 51,4% 55,1%
Genk  69,4% 51,4% 55,1%
Hamont-Achel  59,0% 45,4% 47,9%
Kraainem  62,4% 41,4% 46,1%
Voeren  53,9% 40,6% 43,0%
Ravels  52,2% 39,7% 42,2%
Houthalen-Helchteren  59,1% 38,5% 42,6%
Vilvoorde  65,7% 38,1% 44,9%
Drogenbos  62,9% 38,1% 43,7%
Antwerpen  68,2% 38,0% 44,5%
Lanaken  58,6% 37,8% 41,4%
Machelen  67,9% 37,2% 44,7%
Zaventem  61,8% 36,3% 42,0%
Hoogstraten  47,6% 35,8% 38,1%
Wezembeek-Oppem  55,9% 34,1% 38,9%
Heusden-Zolder  53,1% 31,5% 35,9%
Tervuren  50,4% 31,1% 35,5%
Wemmel  58,4% 30,7% 36,6%
Sint-Genesius-Rode  51,0% 29,9% 34,7%
Essen  45,6% 29,8% 33,1%
Kinrooi  45,2% 29,2% 32,2%
Sint-Pieters-Leeuw  57,6% 29,0% 35,1%
Dilsen-Stokkem  45,7% 27,9% 31,4%
Overijse  44,5% 27,3% 31,1%
Beringen  46,5% 26,5% 30,6%
Neerpelt  40,0% 26,0% 28,6%
Leuven  37,0% 25,7% 27,6%
Linkebeek  47,4% 25,6% 30,2%
Hoeilaart  45,8% 25,2% 30,0%
Gent  47,4% 25,2% 29,4%
Riemst  41,7% 24,8% 27,9%
Mechelen  49,7% 23,7% 29,4%
Grimbergen  45,5% 23,1% 27,7%
Maaseik  39,1% 23,1% 26,1%
Lommel  39,8% 23,0% 26,2%
Arendonk  33,3% 22,6% 24,9%
Mesen  35,6% 22,5% 25,5%
Zutendaal  34,7% 22,5% 24,6%
Asse  46,8% 22,2% 27,5%
Ronse  45,8% 22,2% 27,8%
Boom  49,1% 21,7% 27,8%
As  35,5% 21,0% 23,9%
Turnhout  42,7% 20,7% 24,8%
Leopoldsburg  38,8% 20,6% 24,0%
Beersel  39,8% 20,3% 24,6%


Voor alle andere gemeenten, zie de tabel
Buitenlandse Herkomst per leeftijd en gemeente.

5.4. En waar wonen het minste inwoners van Buitenlandse Herkomst in het Vlaams gewest

Enkel de gemeenten met minder dan 5% van buitenlandse Herkomst worden hier weergegeven. Het betreft enkel Oost- en West-Vlaamse gemeenten op twee gemeenten in Vlaams-Brabant na, Bekkevoort en Glabbeek. Maar niet geklaagd, de komende decennia zal de immigratie, inbegrepen de vluchtelingen, ook daar z'n stek vinden om demografische redenen.
 

Prov NIS Gemeente % VH-25 % VH25-49 % VH-50+ % VH-Tot
O-Vl. 45.065 Zwalm  5,8% 3,3% 0,0% 3,2%
O-Vl. 45.062 Horebeke  6,8% 3,2% 0,2% 3,3%
W-Vl. 34.002 Anzegem  5,7% 4,3% 0,0% 3,6%
O-Vl. 45.064 Maarkedal  6,2% 4,1% 0,1% 3,6%
W-Vl. 36.019 Staden  5,9% 4,6% 0,0% 3,7%
W-Vl. 34.025 Lendelede  5,8% 5,3% 0,1% 3,8%
W-Vl. 32.011 Kortemark  6,8% 4,5% 0,0% 3,8%
W-Vl. 32.010 Koekelare  6,4% 4,9% 0,0% 3,9%
W-Vl. 36.011 Lichtervelde  6,9% 4,6% 0,0% 4,0%
O-Vl. 45.063 Lierde  7,9% 4,5% 0,0% 4,1%
W-Vl. 35.006 Ichtegem  6,6% 4,8% 0,0% 4,1%
W-Vl. 32.006 Houthulst  6,6% 5,1% 0,0% 4,2%
O-Vl. 45.061 Wortegem-Petegem  7,4% 4,9% 0,0% 4,2%
W-Vl. 31.003 Beernem  7,4% 5,1% 0,0% 4,3%
W-Vl. 32.030 Lo-Reninge  6,7% 5,3% 0,1% 4,3%
O-Vl. 45.057 Zingem  6,8% 4,6% 0,0% 4,3%
O-Vl. 44.052 Oosterzele  7,2% 4,9% 0,0% 4,3%
O-Vl. 45.017 Kruishoutem  5,4% 5,9% 0,0% 4,3%
W-Vl. 36.010 Ledegem  7,3% 5,4% 0,0% 4,3%
W-Vl. 36.006 Hooglede  6,1% 5,9% 0,0% 4,4%
W-Vl. 31.040 Zedelgem  7,0% 5,3% 0,0% 4,4%
O-Vl. 44.020 Gavere  7,8% 4,7% 0,0% 4,4%
W-Vl. 37.018 Wingene  6,5% 5,8% 0,0% 4,4%
Vl. Br. 24.137 Glabbeek  7,9% 5,4% 0,1% 4,5%
Vl. Br. 24.008 Bekkevoort  7,6% 5,9% 0,0% 4,6%
O-Vl. 41.027 Herzele  8,5% 5,2% 0,0% 4,6%
O-Vl. 41.063 Sint-Lievens-Houtem  7,6% 5,8% 0,0% 4,6%
O-Vl. 44.049 Nevele  7,6% 5,4% 0,0% 4,7%
W-Vl. 33.041 Vleteren  6,4% 6,4% 0,1% 4,7%
O-Vl. 42.010 Laarne  7,9% 6,1% 0,0% 4,7%
W-Vl. 36.012 Moorslede  8,2% 5,7% 0,0% 4,8%
W-Vl. 31.012 Jabbeke  7,8% 5,7% 0,0% 4,8%
O-Vl. 44.080 Zomergem  8,0% 6,0% 0,0% 4,8%
W-Vl. 37.020 Ardooie  8,3% 6,3% 0,0% 4,8%
O-Vl. 44.001 Aalter  7,0% 6,7% 0,0% 4,8%
O-Vl. 41.034 Lede  8,6% 5,8% 0,0% 4,9%
W-Vl. 31.022 Oostkamp  7,7% 6,1% 0,0% 4,9%
O-Vl. 45.060 Kluisbergen  7,5% 5,8% 0,0% 4,9%

   
5.5. Buitenlandse Herkomst per leeftijdscategorie in enkele Vlaamse gemeenten


Aalst


Asse


Brakel


Denderleeuw


Eeklo


Genk


Gent


Geraardsbergen


Gingelom


Heist-Op-Den-Berg


Houthalen-Helchteren


Kasterlee


Leuven


Lier


Mechelen


Puurs


Riemst

 
Ronse


Sint-Truiden


Tremelo


Turnhout


Vilvoorde


Willebroek


Zele

 
Zelzate


Voor alle andere gemeenten, zie de tabel Buitenlandse Herkomst per leeftijd en gemeente.

6. Brusselse gemeenten, met detail % Buitenlandse Herkomst per leeftijdscategorie

Veel meer dan in het Vlaamse gewest is in Brussel de Buitenlandse Herkomst politiek gewild en reeds decennia een onvervangbare factor geweest in het stoppen van de bevolkingsdaling en het herstel van de bevolkingsgroei. De Vlaamse gemeenschap heeft in deze transformatie vanaf 1970 de kansen niet willen zien of bewust laten liggen om Brussel, langs de immigratie te 'hervlaamsen' langs een dubbele of driedubbele uitbouw van het Nederlandstalig onderwijs dan wat het feitelijk geweest is. Het ging (en gaat) daarbij maar om enkele procenten van het onderwijsbudget van de Vlaamse gemeenschap.

6. 1. Brusselse gemeenten, in volgorde van % -25 jarigen van Buitenlandse herkomst
 

  % VH-25 % VH25-49 % VH-50+ % VH-Tot
Brussels gewest 83,9% 77,2% 46,2% 70,4%
  Sint-Joost-ten-Node 95,9% 91,2% 76,4% 89,7%
  Sint-Jans-Molenbeek 93,1% 86,7% 56,9% 81,5%
  Koekelberg 89,7% 81,9% 46,9% 75,4%
  Brussel 89,6% 83,2% 56,2% 78,5%
  Sint-Gillis 88,6% 80,7% 65,9% 79,5%
  Schaarbeek 88,3% 81,7% 58,3% 78,4%
  Anderlecht 87,9% 82,3% 46,7% 74,2%
  Vorst 83,8% 74,3% 48,7% 69,8%
  Elsene 82,7% 77,7% 52,2% 72,4%
  Etterbeek 82,3% 76,6% 49,8% 71,0%
  Evere 81,5% 73,5% 34,9% 63,3%
  Jette 80,6% 71,5% 35,3% 63,1%
  Ganshoren 78,8% 71,2% 29,2% 58,9%
  Sint-Agatha-Berchem 78,1% 68,4% 31,6% 59,4%
  Sint-Lambrechts-Woluwe 72,5% 65,9% 33,9% 56,6%
  Ukkel 71,8% 63,9% 35,8% 55,6%
  Sint-Pieters-Woluwe 66,6% 62,5% 31,8% 51,9%
  Watermaal-Bosvoorde 57,5% 50,0% 23,3% 41,4%


6. 2. Brusselse gemeenten, met detail -25 jarigen van Buitenlandse herkomst
 

  % VH-00-05 % VH-06-11 % VH-12-17 % VH-18-24
Brussels gewest 87,8% 86,7% 82,1% 79,0%
  Sint-Joost-ten-Node 96,4% 95,9% 95,7% 95,4%
  Sint-Jans-Molenbeek 94,5% 94,6% 92,8% 90,1%
  Koekelberg 92,9% 91,7% 87,8% 84,7%
  Brussel 92,4% 91,3% 88,3% 86,4%
  Anderlecht 91,2% 90,5% 86,5% 82,8%
  Sint-Gillis 90,3% 89,8% 87,5% 86,7%
  Schaarbeek 89,9% 90,6% 87,7% 84,9%
  Ganshoren 86,8% 82,9% 76,4% 66,7%
  Etterbeek 86,4% 85,4% 79,8% 78,1%
  Evere 86,2% 85,1% 79,7% 74,4%
  Vorst 86,0% 86,3% 82,9% 79,6%
  Elsene 85,6% 83,0% 80,2% 81,5%
  Jette 85,4% 84,9% 78,2% 73,0%
  Sint-Agatha-Berchem 84,6% 83,0% 76,3% 68,3%
  Sint-Lambrechts-Woluwe 77,2% 76,0% 68,9% 68,5%
  Ukkel 76,3% 75,5% 72,1% 65,2%
  Sint-Pieters-Woluwe 75,0% 72,9% 64,0% 56,5%
  Watermaal-Bosvoorde 65,8% 63,9% 53,8% 49,7%


6. 3. Brusselse gemeenten, met detail voor de 65-79 en de 80+ jarigen

Waar wonen nog de 'oude' Brusselaars van 80+, en met hoeveel zijn ze nog. Slechts 20% van hen is van Buitenlandse Herkomst. In onderstaande tabel worden de gemeenten geordend naar stijgend % van Buitenlandse herkomst van de 65-79 jarigen.

  65-79bev 65-79 vh % VH-65-79
Brussels gewest 102.904 39.515 38,4%
  Watermaal-Bosvoorde 3.273 563 17,2%
  Ganshoren 2.897 617 21,3%
  Sint-Agatha-Berchem 2.574 641 24,9%
  Sint-Pieters-Woluwe 4.804 1.201 25,0%
  Sint-Lambrechts-Woluwe 5.936 1.573 26,5%
  Evere 4.000 1.076 26,9%
  Jette 5.103 1.388 27,2%
  Ukkel 9.915 2.915 29,4%
  Anderlecht 10.273 3.873 37,7%
  Koekelberg 1.798 694 38,6%
  Etterbeek 3.582 1.458 40,7%
  Vorst 5.183 2.125 41,0%
  Elsene 6.519 2.849 43,7%
  Sint-Jans-Molenbeek 7.782 3.813 49,0%
  Brussel 13.615 6.753 49,6%
  Schaarbeek 9.190 4.797 52,2%
  Sint-Gillis 3.340 2.054 61,5%
  Sint-Joost-ten-Node 1.647 1.125 68,3%

 
In deze laatste tabel worden de gemeenten geordend volgens stijgend aantal Buitenlandse Herkomst bij de 80+ers. Bovenaan vind men de gemeenten terug met de 'oude Brusselaars"
  

  80+ bev 80+ vh % VH-80+
Brussels gewest 49.598 9.870 19,9%
  Watermaal-Bosvoorde 1.630 163 10,0%
  Sint-Pieters-Woluwe 3.097 319 10,3%
  Ganshoren 1.528 162 10,6%
  Evere 2.262 276 12,2%
  Sint-Agatha-Berchem 1.213 154 12,7%
  Sint-Lambrechts-Woluwe 3.389 444 13,1%
  Jette 2.667 384 14,4%
  Ukkel 5.627 906 16,1%
  Koekelberg 853 157 18,4%
  Anderlecht 5.016 968 19,3%
  Etterbeek 1.706 365 21,4%
  Sint-Jans-Molenbeek 3.526 871 24,7%
  Vorst 2.333 581 24,9%
  Elsene 2.806 738 26,3%
  Brussel 5.676 1.578 27,8%
  Schaarbeek 3.754 1.100 29,3%
  Sint-Gillis 1.183 498 42,1%
  Sint-Joost-ten-Node 434 206 47,5%

6.4. Leeftijdsverdeling Buitenlandse Herkomst enkele Brusselse gemeenten
 

Sint-Jans-Molenbeek


Schaarbeek


Anderlecht

 
Vorst


Ukkel


Sint-Lambrechts-Woluwe


Voor alle andere Brusselse en Vlaamse gemeenten, zie de tabel
Buitenlandse Herkomst per leeftijd en gemeente.

Vraag de grafieken aan van je gemeente.

Voor wie problemen heeft om zelf de grafieken aan te maken voor zijn of haar gemeente willen we ze graag opmaken en doorsturen, enkel een seintje aan info@npdata.be met opgave van de gemeente(n) volstaat.

 
Jan Hertogen
, socioloog